Ceantar Chois Fharraige

coisFharraige1aCois Fharraige a thugtar ar chuid den cheantar Gaeltachta a shíneann siar ó Chathair na Gaillimhe. Ar an gceann thoir, tosnaíonn Ceantar Chois Fharraige ag Sruthán na Líbeirtí agus críochnaíonn ag Abhainn Chasla ar an gceann thiar.

Is é an R336 an príomh-bhealach taistil tré Cheantar Chois Fharraige, leis an iliomad bóithríní ó thuaidh agus ó dheas de, mar a bhfuil pobail na mbailte fearainn éagsúla ina gcónaí.

Paróistí Cheantar Chois Fharraige

Tá trí pharóiste eaglasta idir an dá theorainn, agus séipéil ar leith ag freastail ar na ceantair seo a leanas:

 • Na Forbacha
 • An Spidéal
 • An Cnoc
 • Na Minna
 • An Tulach
 • Ros a’ Mhíl

Toghacheantair i gCeantar Chois Fharraige

Tá 5 toghacheantair sa gceantar:

 • Na Forbacha
 • An Spidéal
 • Cill Aithninn
 • Sailchearnach
 • Cill Chuimín

Mar cheantar Gaeltachta

Sé Cois Fharraige ceann de na ceantair Ghaeltachta is bisiúla agus is láidre sa tír. De réir an Daonáireamh a tógadh sa mbliain 2011 bhí cónaí ar 6,525 duine sa gceantar agus bhí Gaeilge ag 85% den daonra (3 bliana d’aois agus os a chionn).

Fóram Chois Fharraige um Phleanáil Teanga

Tá Fóram Chois Fharraige um Phleanáil Teanga tosaithe le cúnamh ó Údarás na Gaeltachta ar phlean teanga cuimsitheach a réiteach don cheantar, plean a usáidfear le seasamh na Gaeilge a dhoimhniú is a dhaingniú sna blianta atá romhainn.