Cartlann Nuachta: 1 Aibreán 2015

1 Aibreán 2015


An Cónascadh idir an dá Mheánscoil

Is cosúil anois nach mbeifear ag dul ar aghaidh le cónascadh an dá mheánscoil i gCois Fharraige, in ainneoin na taighde agus an chomhairliúcháin atá ar bun le sé mhí anuas, a bhí dearfach go maith faoi. De réir mír nuachta a craoladh ar RnaG ar an Luan seo caite, dúradh go bhfuil an Roinn Oideachais agus Scileanna tar éis a fháil amach go bhfuil fás suntasach le tíocht ar líon na scoláirí sa gceantar, agus, dá réir sin, go mbeidh gá leis an dá scoil a mhéadú, seachas scoil mhór amháin a dhéanamh astu.

Idir an dá linn tá Coláiste Cholmcille ag cur thar maoil agus gan aon cheo déanta leis na seomraí breise a gheall an Taoiseach, Enda Kenny, don scoil beagnach dhá bhliain ó shin, nuair a thug sé cuairt ar Choláiste Cholmcille.

I ráiteas ar an Luan ghlac CEIST (atá freagrach as Coláiste Chroí Mhuire) agus an GRETB (atá freagrach as Coláiste Cholmcille) buíochas le pobal Chois Fharraige ‘as ucht a rannpháirtíochta dearfach sa phróiséas bhailithe eolais maidir le soláthar oideachais sa cheantar’ agus deireann an ráiteas go bhfuil súil ag an dá scoil ‘oibriú le chéile sa todhchaí, nuair is féidir, ar mhaithe leis an bpobal’.


Coláiste Cholmcille (1955 – 2015) ag Comóradh an Trí Scór

I mbliana tá Coláiste Cholmcille, Indreabhán, ag comóradh 60 bliain ó bunaíodh é 1955. Tá leabhrán ag na clódóirí faoi láthair, a bheas á fhoilsiú tar éis na Cásca, ina bhfuil neart seanphictiúirí agus eolas eile faoi bhlianta tosaigh na scoile.

Mar chuid den comóradh beidh ‘Oíche ag na Madraí’ á eagrú ar an Aoine, 1 Bealtaine, i nGaillimh, ag a mbeidh deis ag iarscoláirí bualadh le chéile, scéalta a mhalartú agus geall a chur ar na madraí ag an am céanna. Aon airgead a dhéanfar ar an oíche gabhfaidh sé chun tairbhe na scoile.

Colaiste Cholmcille Oiche na gCon

Máire Treasa Ní Dhubhghaill (TG4 agus iarscoláire) le cú rása ag an seoladh eolais faoi ‘Oíche ag na Madraí’. Ó chlé: Peadar Ó Sé (Príomhoide), Fintan Monaghan (Galway Greyhound Stadium), Seán Bán Breathnach (RnaG), Nóra Boland (Coiste na dTuismitheoirí), Liam Mac Donnacha (dalta scoile), Pádraig Ó Lochlainn (Leas-Phríomhoide), Darach Ó Tuairisg (Fíbín agus iarscoláire), Becky Ní Éallaithe (dalta scoile) agus Máire Bríd Ní Chualáin (RnaG agus iarscoláire).


Rith Spraoi, Luan Cásca

Ar an Luan seo chugainn, 6 Aibreán, reáchtálfar Rith Spraoi 5km sa Spidéal ag tosaí ag meánlae. Tá an Rith Spraoi á eagrú ag Coiste na dTuismitheoirí, Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, ar mhaithe leis an scoil. Is féidir clárú don Rith Spraoi ón a 11.15 r.n. ar aghaidh sa Meánscoil. Ar ndóigh, éinne nach bhfuil in ann an cúrsa a rith, ní bheidh aon chosc ar é a shiúl. Agus seo á scríobh, tá an chuma ar an scéal go mbeidh an aimsir go breá Luan Cásca. Beidh táille le íoc ar an lá: €5 do dhalta/gasúr; €10 do dhuine fásta agus €20 do theaghlach. An t-airgead a bhaileofar an an lá gabhfaidh sé i dtreo áiseanna spóirt a chur ar fáil do na daltaí. Beidh ar ghasúir 12 bliain d’aois nó níos óige a bheith faoi chúram tuismitheoir.


Scannán sa tSeanscoil Déardaoin – ‘Cycling with Molière’

‘Cycling with Molière,’ scannán barrúil taitneamhach ón bhFrainc, a bheas á thaispeáint ar an Déardaoin seo, 2 Aibreáin, i Seanscoil Sailearna, ag tosaí ag 8.15. Seo é an scannán deireannach don séasúr. Beidh Club Scannán Sailearna ar ais arís sa bhFómhar le séasúr eile de scoth na scannán domhanda, le taispeáint ar an scáileán mór san amharclann bhreá chompórdach i Seanscoil Sailearna.

Cycling With Moliere

Tá níos mó eolais faoin scannán a bheas á thaispeáin anocht, chomh maith le blaiseadh beag dhó, le fáil ar an suíomh idirlíon www.clubscannan.ie.


Iománaíocht na mBreathnaigh

Cumann Mícheál BreathnachTá an chuma ar an scéal go bhfuil áit bainte amach ag foireann sóisear iomána Mícheál Breathnach i mbabhta leathcheannais Chonnacht. Ar an Satharn seo caite d’éirigh leo an ceann is fearr a fháil ar Bhéal Átha na Slua ar Pháirc an Chnoic leis an scór 2 – 9 i gcoinne 0 – 8. Roimhe seo bhuail siad foirne as Longphort, as Maigh Eo agus as Liatrom, rud a fhágann ar bharr an tábla le iomlán pointí ó 4 chluiche, sa gcomórtas Táin (Roinn II), a reachtálann Comhairle Chonnacht den C.L.G.

Bhí cóir láidir gaoithe ar an Satharn ag Béal Átha na Slua sa gcéad leath, ag séideadh isteach ó Chuan na Gaillimhe, agus ag leath ama bhí na foirne ar chomhscór, 1 – 3 ag na Breathnaigh agus 0 – 6 ag Béal Átha na Slua. Ach le cabhair na gaoithe sa darna leath is gearr go raibh báireoirí Chois Fharraige ag dul chun tosaigh agus chríochnaigh an cluiche leis an scór 2 – 9 i gcoinne 0 – 8.

Foireann Mícheál Breathnach: Diarmaid Ó Ceallaigh, Macdara Ó Béarra, Éinde Ó Conghaile, Séamus Ó Fátharta, Antoine Ó Finneadha, Seán Ó Finneadha, Ruadhán Ó Béarra, Adrian Ó Tuathail, Cian Ó Griallais, Breandán Ó Conghaile, Darach Mac Con Iomaire, Oisín Ó Ceallaigh, Fiach Ó Béarra, Maidhc Ó Conghaile, Colm Ó Cuiv.

Fir Aonaid a usáideadh: Éanna Ó Conghaile, Ruaidhrí Óg Ó Béarra, Fiontán Ó Tuathail, Máirtín Ó Neachtain.

Maidin Domhnaigh seo chugainn, Domhnach Cásca, beidh buachaillí Chois Fharraige ag imirt in aghaidh An Creagán-Maigh Locha sa gcéad bhabhta den chomórtas Sóisear 1 ar Pháirc an Chnoic, ag tosaí ag 11.00.


‘Waxathon’, Domhnach Cásca

Beidh oíche mhór bearrtha agus waxála ag Iománaithe Chumann Mícheál Breathnach ar siúl Tigh Chualáin, Domhnach Cásca ag tosaí ag a 9.00 i.n. Deirtear linn go mbeidh ‘pian, craic agus spórt’ ann, maraon le duaiseanna móra le buachaint agus go leor leor spotduaiseanna le bronnadh. Bhí an oíche seo ceapaithe a bheith ann ag tús na míosa seo caite ach socraíodh go mbeadh sé níos fearr é a chur siar go Domhnach Cásca.

Is ar mhaithe le foirne iománaíochta Chumann Micheál Breathnach atá an oíche waxála á eagrú.


Seirbhísí Eaglasta na Seachtaine Móire

Seo a leanas na seirbhísí eaglasta atá fógraithe do cheantar Chois Fharraige:

  • An Spidéal: Aifreann ag 19.00 ar an Déardaoin; Ceiliúradh na Páise ar an Aoine ag 15.00; Stáisiún na Croise ar an Aoine ag 19.00; Bigil an tSathairn ag 19.30; Domhnach Cásca, Aifreann ag 11.00.
  • An Cnoc: Aifreann ag 20.00 ar an Déardaoin; Turas na Croise ar an Aoine ag 15.00; Ceiliúradh na Páise ar an Aoine ag 19.00; Bigil na Cásca ar an Satharn ag19.30; Domhnach Cásca, Aifreann ag 11.00.
  • Na Minna: Aifreann na Cásca ag 09.30.
  • An Tulach: Aifreann ag 19.00 ar an Déardaoin; Turas na Croise agus Ceiliúradh na Páise ar an Aoine ag 15.00; Searmanais an tSathairn ag 21.30; Domhnach Cásca, Aifreann ag 10.00.
  • Ros a’ Mhíl: Bigil na Cásca ar an Satharn ag 19.30.

Oibrithe Sábhála ar an Tulach

Tá sé curtha in iúl ag an gComhairle Contae don chomhairleoir Seán Ó Tuairisg go bhfuil maoiniú de €60,000 ceadaithe ag an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt do oibrithe shábhála ag Séipéal agus Scoil Náisiúnta na Tulaí. Ar na hoibrithe atá i gceist tá feabhas ar an gcóras soilsí poiblí; comharthaí teora luais feiceálacha; cosán coisithe ag an séipéal agus áit páirceála don bhus scoile siar ón scoil.

Tá Coiste Pobail na Tulaí agus Tearmann Éinne á éileamh seo le fada.


Fiontraithe Óga

An Spidéal - Comórtas Fiontraíochta

An fhoireann ó Choláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, a thug leo an chéad duais sa gcomórtas fiontraíochta idir iarbhunscoileanna a reáchtáil Comhar Creidmheasa Cholmcille le gairid. Ó chlé: Emer Ní Dhonnacha, Laoise Breathnach, Camille Casburn-Trahan, Maria Ní Fhlannchadha agus Iain Ó Nuanáin. ‘Bíodh Gloine a’t’! an tionscnamh buacach a bhí ag foireann an Spidéil. Thóg trí scoil páirt sa chomórtas: Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal; Coláiste Cholmcille, Indreabhán agus Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua. [Pic: Seán Ó Mainnín]


Plean Forbartha 5 Bliana an Chomharchumainn

Tá Comharchumann Sailearna ag lorg tuairimí agus moltaí ón bpobal faoin Dréacht Phlean Cúig Bliana a d’ullmhaigh Peadar Mac an Iomaire. Bunaíodh Comharchumann Saileara in 1984 agus é mar aidhm aige freastal ar an gceantar ó Ros a’ Mhíl go dtí an Spidéal. Bhíodh an Comharchumann ag bainistiú na scéimeanna uisce sa gceantar go dtí gur tugadh ar láimh iad don Chomhairle Chontae. Cuireann an Comharchumann plotanna móna ar fáil do dhaoine gach bliain, a mbíonn an-tóir orthu.

Ba é an Comharchumann a rinne Seanscoil Sailearna a athógáil mar áis íontach don phobal. Is ann atá Amharclann chompórdach a usáidtear le go leor imeachtaí cultúrtha agus eile a reáchtáil.

Sa Dréacht Phlean a cuireadh os comhair Cruinniú Cinn Bhliana an Chomharchumann anuraidh tá cur síos déanta ar a bhfuil ar bun ag an gComharchumann agus tá fis ann do na blianta amach romhainn.

Is féidir an an Dréacht Phlean a íoslódáil ón nasc seo: CST Plean Cúig Bliana.

Is féidir aighneachtaí a sheoladh ar ríomhphost ag an seoladh cst@nulleircom.net nó cóip chrua a leagan isteach ag an gComharchumann. Ba mhaith leis an gComharchumann na haighneachtaí a fháil roimh dheireadh Bealtaine, le go mbeifear in ann iad a chur san áireamh.