Cartlann Nuachta: 1 Bealtaine 2019

Dumhach na Leanbh

Aifreann ag Dumhach na Leanbh 2019

An tAthair Stiofán Ó Donnchadha ag dáileadh comaoineach ar chuid de na daoine a bhí i láthair ag an Aifreann Cuimhneacháin ag Dumhach na Leanbh, An Teach Mór, Indreabhán, an tseachtain seo caite.

D’fhan an aimsir go breá ar an Déardaoin seo caite nuair a bhailigh slua mór le chéile don Aifreann Cuimhneacháin ag an tseanreilig ar a dtugtar ‘Dumhach na Leanbh’, An Teach Mór, a bhí á léamh ag an tAthair Stiofán Ó Donnchadha, sagart ón gceantar a bhfuil cónaí air anois i gCnoc Mhuire.

Le bliain anuas tá obair mhór déanta ag fochoiste den Chumann Forbartha ar an reilig a athchóiriú, le bealach isteach a dhéanamh agus le leacht míniúcháin greanta i gcloch eibhir a shocrú ag an suíomh. Sa mbileog eolais a réitigh an fochoiste, dúradh go bhfuil an chéad tagairt oifigiúil don reilig le fáil ar léarscáil a cuireadh amach sa mbliain 1898, ach go bhféadfadh sí bheith ann i bhfad roimhe sin.

Aifreann ag Dumhach na Leanbh 2019

Sinéad Ní Neachtain ó Corr na Rón ag labhairt le linn an Aifrinn ag Dumhach na Leanbh.

Chuir Cór Sheipéal an Chnoic go mór leis an ócáid, chomh maith leis an amhránaíocht aonair ó Roisín Elsafty agus Domhnall Ó Braonáin. Ag tús an Aifrinn chas an boscadóir Johnny Óg Connolly fonn mall agus ag deireadh an Aifrinn chas Neansaí Ní Choistealbha le linn don bhláthfhleasc a bheith á leagan ag an gcrois ag Tommy Phete Ó Cualáin, i gcuimhne ar na daoine go léir idir fir, mná agus páistí, atá curtha thar na blianta i nDumhach na Leanbh.

Chosain an athchóiriú thart ar €7,000, an chuid is mó dhó a bailíodh go háitiúil. Ar an mbileog eolais ghlac an fochoiste buíochas le Údarás na Gaeltachta as an urraíocht de €2,500 a cuireadh ar fáil leis an obair a dhéanamh.

Dumhach na Leanbh 2019

Cathaoirleach an Chomhairle Chontae, Seán Ó Tuairisg, agus daoine eile ón bpobal a bhí i láthair ag an Aifreann Cuimhneacháin, a ceiliúradh ag Dumhach na Leanbh, An Teach Mór.


AGM an Chumann Forbartha

Bhí a Chruinniú Cinn Bhliana ag Cumann Forbartha Chois Fharraige ar an Máirt seo chaite, sa gCrann Taca (ITT), Indreabhán. Thug an Cathaoirleach, Gearóid Willie Ó Fátharta tuairisc iomlán ar obair an Chumann Forbartha i gcaitheamh na bliana. Léirigh an tuairisc airgid ón gcisteoir, Mamie Ní Chualáin, go raibh caiteachas de thart ar €16,500 ag an gCumann Forbartha ar thionscadail éagsúla agus go raibh ioncam de thart ar €15,200, rud a fhágann go raibh ganntanas de €1,300 a tháinig ó chúlchiste an Chumann Forbartha.

Ag an gcruinniú ardaíodh ceisteanna faoi chomh riachtanach is a bhí sé talamh feiliúnach a aimsiú le reilig nua a réiteach sa gceantar mar go bhfuil Reilig an Chnoic lán. Chomh maith le sin pléadh an gá a bhí le áiseanna sa phobal a chur ar fáil do ghrúpaí éagsúla, ar nós máthaireacha le gasúir óga agus socraíodh an cheist a ardú le Comharchumann Sailearna.

Toghadh an triúr seo a leanas do na folúntais ar an gcoiste. Athtoghadh Pádraig Mac Diarmada agus Mamie Ní Chualáin agus toghadh chomh maith ball nua ar an gcoiste, Pádraig Willie Ó Fátharta.

Socraíodh cuireadh a thabhairt do na iarrthóirí ar fad a bheas ag seasamh i gConamara Theas sna toghchán áitiúla teacht ag cruinniú poiblí ar an Luan, 13 Bealtaine, áit a mbeidh deis ag an bpobal ceisteanna a chur orthu.


Bua ag Cailíní Chois Fharraige

Foireann Camógaí Chois Fharraige (2019)

Foireann sóisear Chois Fharraige a bhuail St Dominicks go héasca i gcluiche camógaí a imríodh sa Spidéal ar an Satharn.

Ar chúl ó chlé: Máirtín Ó Dubhghaill, Máirín Ní Chonghaile, Aghna Nic Dhonncha, Aobh Ní Dhubhghaill. Fionnuala Gruneil, Tiffany Ní Choistealbha, Treasa Ní Chadhain, Sorcha Ní Fhrighil, Hannah Ní Dhoimhín, Siobhán Uí Fhlatharta, Aoife Nic Chormaic, Aisling Ní Chonchubhair, Áine Ní Chonghaile, Siobhán Ní Mhaoileoin, Becky Ní Éallaithe, Béibhinn Ní Ghríofa, Gerry Ó Fátharta, Martina Ní Ghabháin.

Chun tosaigh ó chlé: Bróna Ní Cheallacháin, Siobhán Ní Neachtain, Áine Ní Laoi, Róisín Ní Dhiomsaigh, Aisling Ní Chonghaile, Aoife Nic Dhonncha, Síofra Ní Mhárta, Maire Ní Fhrighil, Éabha Ní Chonláin, Roisín Ní Chaoimh, Áine Ní Dhubhghaill.

Bhí dhá bhua mór ag foirne sóisear na mban ó Chois Fharraige thar an deireadh seachtaine. I gcluiche camógaíochta ar an Satharn sa Spidéal bhuail Chois Fharraige an fhoireann St Dominick’s ó Ros Comáin agus deich gcúilín le spáráil acu. Aoife Nic Dhonnacha as na Minna agus Máire Ní Fhrighil as Na Forbacha is mó a fuair na scóir d’fhoireann na Gaeltachta.

An lá dar gcionn, ar an Domhnach, d’imir cuid mhaith de na cailíní céanna le Cumann Micheál Breathnach i gcluiche peile sóisear in aghaidh Cárna/Caiseal agus bhain siad an cluiche sin le ocht gcúilín déag. Scóráil cailíní Chois Fharraige cúig chúl ar fad, péire acu faighte ag Meábh Ní Dhireáin agus ceann an duine ag Aobh Ní Dhubhghaill, Majella Nic Dhonncha agus Maela Ní Choistealbha. I measc na n-imreoirí eile a scóráil bhí Becky Ní Éallaithe, Sadhbh Howlin, Casey Craughwell agus Aifric Giblin.


Liathróid Láimhe

Liathróid Láimhe - Cian Ó Conghaile agus Diarmaid Mulkerrins

Cian Ó Conghaile ó Chumann Liathróid Láimhe Micheál Breathnach ar dheis agus Diarmaid Mulkerrins ó Chumann Liathróid Láimhe, Maigh Chuilinn, leis na boinn óir a bronnadh orthu tar éis dóibh Craobh na hÉireann faoi 21 a bhuachaint in aghaidh beirt ó Chill Chainnigh, agus iad ag déanamh ionadaíocht ar Ghaillimh.

Sa lár tá John Masterson, Uachtarán Cumann Liathróid Láimhe na hÉireann, a bhronn na boinn orthu.

D’éirigh le beirt imreoirí ó Chumann Liathróid Láimhe Micheál Breathnach boinn óir Chraobh na hÉireann a bhuachaint ag na cluichí ceannais a bhí ar bun an deireadh seachtaine seo caite i gCabhán.

Sa gcomórtas dúbailte faoi 21, ba iad Cian Ó Conghaile ó Chorr na Rón, Indreabhán, agus Diarmaid Mulkerrins ó Mhaigh Chuilinn, a fuair an bua ar bheirt ó Chill Chainnigh, leis an scór 21 – 9, 21 – 4.

Sa gcomórtas dúbailte sóisear ba iad Eimear Ní Bhiadha, An Cnoc, Indreabhán, agus Aisling Ní Mhaoláin a fuair an bua ar bheirt ó Loch Garman, leis an scór 21 – 8, 21 – 20.

Imríonn Cian Ó Conghaile agus Eimear Ní Bhiadha a gcuid liathróid láimhe le Cumann Liathróid Láimhe Micheál Breathnach.


Club Leabhar Chois Fharraige

Pauline Nic Chonaonaigh lena leabhar nua filíochta, Tadhall, foilsithe ag Cló Iar-Chonnacht

Pauline Nic Conaonaigh ón Spidéal leis an leabhar nua léi ‘Tadhall’, a foilsíodh le gairid le linn Cúirt, an fhéile liteartha, i Seanscoil Sailearna. Leabhar Pauline a bheas faoi chaibidil ag an gcéad tiocht le chéile eile a bheas ag Club Leabhar Chois Fharraige ar an 8 Bealtaine i dTigh Mholly, Indreabhán.

[Pic: Seán Ó Mainnín]

Is ar an gCéadaoin seo chugainn, 8 Bealtaine, a bheas an chéad tíocht le chéile eile ag Club Leabhar Chois Fharraige, i dTigh Mholly, Indreabhán, le ‘Tadhall’ a phlé. Leabhar filíochta atá ann le Pauline Nic Chonaonaigh ón Spidéal, atá foilsithe ag Cló Iar-Chonnacht. Fáilte i gcónaí roimh dhaoine nua ag an gClub Leabhar.


Comórtas Amhránaíochta Pan Ceilteach

Dairíona le beirt cheoltóir

Dairíona Nic Dhonnacha ón Teach Mór, a chan ‘Ní Thuigim’, an t-amhrán ag a raibh an bua ag an gComórtas Idirnáisiúnta Pancheilteach i Leitir Ceanainn an Déardaoin seo caite. In éindí léi tá Ollie Hennessy ar chlé agus Ciarán Tourish ar dheis, an bheirt a thug tionlacan di sa gcomórtas.

I Leitir Ceanainn an Déardaoin seo caite d’éirigh le Dairíona Nic Dhonnacha, ón Teach Mór, Indreabhán an comórtas idirnáisiúnta amhránaíochta a bhuachaint ag an bhFéile Pan Cheilteach leis an amhrán ‘Ní Thuigim’, a chum an file Áine Ní Dhurcáin. Is ag canadh ar son na hÉireann a bhí Dairíona.

Tá cónaí ar Áine i mBun Chranncha le fada an lá ach is as Anach Mheáin í ó thús.


Plotanna Móna an Chomharchumainn

Comharchumann ShailearnaTuigtear gur ag meánlae, seachtain ón Aoine seo, 10 Bealtaine, a reachtálfar an crannchur poiblí le plotanna móna ar phortach an chomharchumainn a dháileadh ar dhaoine a bhfuil plotanna móna íoctha acu. Bhí na foirmeacha iarratais maraon le íocaíocht le bheith ar ais ag oifig an chomharchumainn ar an Máirt seo caite. Táille €240 atá ar phlot iomlán i mbliana agus €120 ar leathphlot.


Cluiche Cinniúnach Sacair

Cumann Sacair Chois FharraigeIs ar an Satharn seo chugainn a imreofar an cluiche a shocróidh cén fhoireann a chríochnóidh ar bharr an tábla i Roinn II de Shraithchomórtas Sacair na Gaillimhe. Tá Cois Fharraige ar bharr an tábla faoi láthair, ar chomhphointí le Knocknacarra. Is in aghaidh Knocknacarra a bheas an cluiche ar an Satharn.


Torthaí Spóirt ón Deireadh Seachtain

Iomáint (faoi 14): Micheál Breathnach 0 06, Liam Mellows 1 05.

Iomáint (Idirmheánach): An Spidéal 1 12, Rahoon/Newcastle 0 19.

Iomáint (faoi 14): Cois Fharraige 2 09, Sylane 3 05.

Peil na mBan (Sóisear): Micheál Breathnach 5 10, Cárna/Caiseal 2 01.

Camógaí (Sóisear A): Cois Fharraige 2 16, St Dominicks 2 06.

Camógaí (faoi 12): Cois Fharraige 3 02, Creachmhaoil 2 01.


1 Bealtaine 2019