Cartlann Nuachta: 1 Feabhra 2017

Craobh na hÉireann ag Coláiste Chroí Mhuire

Siobhán Ní Neachtain, Aisling Ní Chonghaile agus Liadan Canny rímeadach tar éis Craobh na Soisear a bhuachan do Choláiste Chroí Mhuire, An Spidéal

Na buaiteoirí ó Choláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, i gcraobh na hÉireann sa gcomórtas díospóireachta (sóisear), a reáchtál Gael Linn le gairid i gColáiste na Tríonóide. Ó chlé: Siobhán Ní Neachtain, Baile na hAbhann; Aisling Ní Chonghaile, Baile Liam, An Spidéal; agus Liadan Canny, Na hAille, Indreabhán.

Ag Craobh na hÉireann de Comórtas Díospóireachta Uí Chadhain 2017, a reáchtáladh i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, ar an gCéadaoin, 25 Eanáir, d’éirigh le foireann Choláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, craobh na sóisir a thabhairt leo – an chéad uair don scoil sa gcomórtas seo!

Annus Horribilis a Bhí sa mBliain 2016! an rún a tugadh do na fóirne sóisearacha. Bhí sceitimíní áthais ar a lucht tacaíochta nuair a fógraíodh gurbh iad foireann Choláiste Chroí Mhuire, An Spidéal (Liadan Canny, Siobhán Ní Neachtain agus Aisling Ní Chonghaile) na buaiteoirí. Iarscoláirí de chuid Scoil Sailearna iad Liadan agus Aisling agus bhí Siobhán ar bunscoil na Tulaí. Fuair cailíní Chois Fharraige an ceann is fearr ar fhoirne ó Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua; Coláiste Eoin, Baile Átha Cliath; agus Gaelcholáiste Dhoire, Dún Geimhin. An múinteoir Fionnuala Uí Ráinne, a d’ullmhaigh na cainteoirí óga don bhabhta ceannais agus do na díospóireachtaí ar fad, a bhí acu i rith an chomórtais.

Foireann eile ó Chonamara, Scoil Chuimsitheach Chiaráin (Clíodhna Breathnach, Brian Mac Donncha agus Clíona Ní Laoi) ón gCeathrú Rua, a d’ardaigh an corn sa gcraobh shinsearach. Ní hé an chéad uair é do Scoil Chuimsitheach na Ceathrú Rua comórtas díospóireachta Gael Linn a bhuachaint leis an múinteoir Máirín Ní Dhomhnaill ina bhun! Sa díospóireacht seo freisin bhí foirne ó Phobalscoil Ghaoth Dobhair, ó Phobalscoil Chorca Dhuibhne agus ó Choláiste Pobail Ráth Chairn agus phléadar an rún tráthúil ‘Bheadh Éire Aontaithe ar leas mhuintir uile an oileáin seo!’

Bronnadh buanchorn agus dearbháin de luach €1,000 ar an dá fhoireann bhuacach.


Ranganna Damhsa ar an Sean-Nós

An GaelacadamhTá an-éileamh go deo ar na ranganna Damhsa ar an Sean-Nós a bhíonn á reáchtáil ag An Gaelacadamh i SPLANC (Ionad Thuismitheoirí na Gaeltachta, An Cheathru Rua) agus dá bharr tá ranganna breise le cur ar fáil.

Aoife Sonaí Ní Chonghaile a mhúineann an dá rang atá ar bun ó thús na bliana, ach tá an triú rang curtha ar bun anois le coícís, faoi stiúr an sárdhamhsóir, Rónan Ó Conghaile.

Bíonn na ranganna ar bun chuile Dé Céadaoin ar tháille an-réasúnach go deo – €45 do théarma 10 seachtaine.

Tá spéis ag Tuismitheoirí na Gaeltachta rang a chur ar bun do dhéagóirí freisin, ach a dhóthain ainmneacha a fháil.


An Mine

Cros an MineAr an Máirt seo caite bhí cruinniú eile ag an bhfochoiste atá tagaithe le chéile faoi scáth Chumann Forbartha Chois Fharraige, chun deireadh seachtaine a eagrú i gcuimhne ar an tubaiste mhór a tharla i gCois Fharraige ar an 15 Meitheamh 1917, nuair a maraíodh naonúr fear leis an mianach a phléasc ar an gcladach.

Le linn an deireadh atá beartaithe beidh an comhlacht drámaíochta FÍBÍN ag léiriú PLÉASC – seó speisialta amuigh faoin aer ar an Trá Mhór, Indreabhán.

Tá sé i gceist chomh maith Aifreann a cheiliúradh i Séipéal an Chnoic i gcuimhne an naonúr fear a maraíodh. I measc na n-imeachtaí eile atá beartaithe don deireadh seachtaine, tá sé i gceist leabhrán a fhoilsiú le eolas faoinar tharla agus le tuairiscí ó na nuachtáin ag an am. Idir seo go ceann cúpla seachtaine daingneofar an clár imeachtaí atá beartaithe.


Bailiúchán don tSudáin Theas

Beidh Róisín Ní Fhéinne, as an bPáirc sa Spidéal, a oibríonn le cumann carthanachta sa tSúdáin agus i Uganda a fhad is atá sí ar sos gairme, le filleadh ar a cuid oibre san Afraic ag tús mhí Feabhra. Beidh bailiúchán aici ar an Satharn agus ar an Domhnach seo (4 & 5 Feabhra) ag Cill Éinde sa Spidéal, le airgead a fháil le íoc as athchóiriú a dhéanamh ar na seomraí codlata i mbunscoil chónaithe sa tSúdáin Theas.


Cruinniú Chinn Bhliana an Chomhar Chreidmheasa

Comhar CreidmheasaAr an Máirt seo caite, reáchtáladh cruinniú cinn bhliana Chomhar Creidmheasa Cholmcille sa gCrann Taca in Indreabhán. Freastalaíonn an Comhar Creidmheasa ar an gceantar ó na Forbacha siar go Leitir Mealláin, le oifigí ar an gCnoc agus ar an gCeathrú Rua. Toghadh Deborah Uí Ghibne ina cathaoirleach don darna bliain.

Tuairiscíodh ag an gCruinniú Cinn Bhliana go raibh €36.7 milliún de scaranna ag na baill sa gComhar Creidmheasa ag deireadh mí Meán Fómhair 2016, agus gur fiú beagán le cois €44 milliún an Comhar Chreidmheasa, nuair atá gach rud tógtha san áireamh.

Rinne an Comhar Creidmheasa brabach de €402,615 sa mbliain 2016, laghdú suntasach ón mbrabach de €741,612 a bhí ann i 2015. Tharla seo de bharr ardú €200,000 sa gcaiteachas agus laghdú €150,000 san ioncam infheistíochta, laghdú a tharla mar thoradh rátaí úis fíor-íseal a bheith ar fáil ar airgead i dtaisce. Ach bhí ardú sláintiúl sna hiasachtaí nua a tugadh amach i gcaitheamh na bliana, ó €4,464,000 go €5,639,000, agus ardú dá réir ar an ioncam ó ús dá réir.

Tá os cionn 9,300 ball ag Comhar Creidmheas Colmchille, a fhreastalaíonn ar an gceantar idir Na Forbacha go Leitir Mealláin agus ceantar na Ceathrú Rua san áireamh. Fógraíodh go mbeadh díbhinn de 0.25% le saothrú ar na scaranna ag na baill don bhliain.


Siúl ar Scoil

Scoil Ros a. Mhíl

Daltaí ó Scoil Cholmcille, Ros a’ Mhíl, ag siúl timpeall na scoile mar chuid den chleachtas sa scoil na páistí a chur ag siúl 1,000m gach lá.

Thart ar an gCáisc anuraidh, ghlac Scoil Cholmcille, Ros a’ Mhíl, páirt i scéim phíolóiteach idirnáisiúnta ina ritheann nó siúlann páistí na scoile 1,000m gach lá. Ní raibh le déanamh ach iad a chur ag siúl timpeall na scoile 6 uaire.

Tugadh faoi deara go raibh na páistí ag fáil níos aclaí agus go raibh dea-éifeacht ag an aclaíocht seo ar iompar na bpáistí sa seomra ranga, agus go raibh siad in ann díriú níos fearr ar an obair scoile.

Tar éis dul i gcomhairle leis na tuismitheoirí, agus leis na páistí iad féin, socraíodh leannacht ar aghaidh leis an gciliméadar amháin gach lá, ag brath ar chúrsaí aimsire, ar ndóigh.


Scannán sa tSeanscoil – AFTER LOVE

after-love-cannes-film-festival

Radharc as an scannán i bhFraincis, AFTER LOVE, a bheas á thaispeáint ar an Déardaoin seo, 2 Feabhra, i Seanscoil Sailearna, Indreabhán, ag tosaí ag 8.15pm.

Scannán i bhFraincis a beidh á thaispeáint i Seanscoil Sailearna, Indreabhán, anocht ag 8.15pm.

AFTER LOVE is teideal don scannán atá suite sa mBruiséal. Baineann scéal an scannáin le lánúin ag briseadh suas tar éis 15 bliain le chéile agus gur deacair dóibh tíocht ar réiteach faoin árasán gleoite atá acu, a ceannaíodh le airgead na mná.

Tá ballraíocht sa gClub Scannán ar fáil i gcónaí ar €30 a thugann cead isteach do dheich scannán idir seo agus an Cháisc. Ní gá ballraíocht a thógáil le dul ag na scannáin. Is féidir íoc de réir an scannáin ar an doras.


1 Feabhra 2017