Cartlann Nuachta: 1 Feabhra 2023

Traidisiúin Lá ‘le Bríde i gCois Fharraige

Tá físeán deas curtha le chéile ag an eagraíocht Gaeloideachas a léiríonn na nósanna is na traidisiúin i gCois Fharraige a bhain le Lá ‘le Bríde. I measc na ndaoine atá páirteach sa bhfíseán tá Tom Phaidí Mac Diarmada ón Lochán Beag is a bhean Nan, chomh maith le Máire Uí Eidhin ón Spidéal.

Is féidir breathnú ar an bhfíseán ach dul ag an nasc thuas.


Bronnadh na Seaicéad

Le gairid bhronn Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga seaicéid ar fhoireann iomána CLG Micheal Breathnach mar aitheantas ar an gaisce a rinne an fhoireann chun Craobh Iomain Cholmcille a bhuachan in Albain, mí na Samhna seo caite.

Sa bpictiúr, ó chlé: Breandán Mhaidhc Ó Conghaile (Captaen), Katie Ní Loingsigh agus Aoife Ní Chonghaile ón bhFóram, Cian Ó Flatharta (Rúnaí CLG Micheal Breathnach) agus Cárthach Bán Breathnach (Comhordaitheoir Iomána an Chlub).


Plean Cúig Bliana do Chois Fharraige

Comharchumann ShailearnaAn tseachtain seo caite cuireadh tús le próiseas comhairliúcháin maidir leis an bPlean Cúig Bliana atá le ullmhú ag Comharchumann Sailearna don chuid sin de Chois Fharraige anoir ón Spidéal, ceantar feidhme an chomharchumainn. Tá Plean Cúig Bliana á ullmhú chomh maith ag Comhlacht Forbartha An Spidéil don Spidéal.

Míníodh ag an gcruinniú gur iarr Údarás na Gaeltachta ar Chomharchumann Sailearna plean gnímh a bhí á chur le chéile don cheantar idir An Spidéal agus Ros a’ Mhíl. Is ag Macdara Hosty ó Bhearna a tugadh an cúram an plean a chur le chéile agus ba é a rinne áisitheoireacht ar an gcruinniú poiblí i Seanscoil Sailearna. Dúirt sé go mbeadh fáilte roimh smaointí agus moltaí ó eagraíochtaí agus daoine aonaracha sa bpobal maidir leis na bearta ar mhaith le daoine a bheith sa bplean. Mhínigh sé go mbeadh seacht réimse éagsúil sa bplean:

Teanga, Cultúr agus Ealaín

Turasóireacht

Fiontraíocht Shóisialta

Gaeltacht Ghlas

Infreastruchtúr

Seirbhísí Oideachais agus Oiliúna

Margaíocht

Dúirt Peigí Uí Chéidigh, Bainisteoir ar Chomharchumann Sailearna, gur cheart moltaí agus smaointí a chur ar ríomhphost ag SAILEARNA@nullGMAIL.COM, nó iad a fhágáil isteach in oifig an chomharchumainn, faoin Aoine na seachtaine seo chugainn, 10 Feabhra.

Tá sé i gceist ag Cumann Forbartha Chois Fharraige ag an gcruinniú a bheas ag an gCoiste Stiúrtha ar an Luan seo chugainn, moltaí a chur le chéile faoi na bearta a cheapann an Cumann Forbartha ar cheart a bheith sa bPlean Cúig Bliana.


Ranganna Gaeilge sa Spidéal

Beidh ranganna Gaeilge do dhaoine fásta, ar thosaitheoirí iad, ag tosú ar an Máirt seo chugainn, 7 Feabhra, sa Spidéal ag 7.00pm. Ar an Déardaoin, 9 Feabhra, beidh tús á chur le ranganna do thuismitheoirí. Beidh na ranganna ar bun in Inis Fáil, trasna ón gClochar (H91 X63V) ar feadh sé seachtaine. Táille €20 atá ar an gcúrsa.

Le spéis a léiriú sna ranganna níl le déanamh ach glaoch ar an uimhir 083 0106294, nó ríomhphost a sheoladh ag optchoisfharraige@nullgmail.com.


An Club Leabhar

Ailbhe Ní GhearbhuighAg an tíocht le chéile deireanach a bhí ag Club Leabhar Chois Fharraige, cúpla seachtain ó shin, bhí sé i gceist trí leabhar a phlé ach socraíodh ceann acu, ‘Tonn Teaspaigh’ le hAilbhe Ní Ghearbhuigh, a fhágáil go dtí an teacht le chéile a bheas ag an gClub Leabhar, i dTigh Mholly ar an gCéadaoin seo chugainn, 8 Feabhra.

Cnuasach filíochta é ‘Tonn Teaspaigh’ le hAilbhe Ní Ghearbhuigh. Thug an díolaim seo duais filíochta an Oireachtais leis i mbliana agus bhronn Poetry Ireland duais ar an dán ‘Litir ó Barcelona’ as an gcnuasach céanna.

Pléann Ailbhe dúshláin agus lúcháir na banúlachta agus an mháithreachais i saol an lae inniu sa mbailiúchán álainn seo agus tá aiste an-bhreá, an-ghéarchúiseach, i dtús an leabhair ag Daniela Theinová, léachtóir in Ollscoil Shéarlais i bPrág.


Seisiún Amhránaíochta

Ar an Déardaoin seo chugainn, 2 Feabhra, beidh Seisiún Amhránaíochta ar an Sean-Nós á reáchtáil i dTigh Chualáin ar an gCoill Rua, Indreabhán, idir 7.30 agus 9.00pm. Tá sé i gceist seisiún a bheith ann go rialta ar an gcéad Déardaoin de chuile mhí. Beidh fáilte roimh amhránaithe agus éisteoirí de gach aois.


Club Scannán

Ar an Déardaoin seo, 2 Feabhra, beidh an scannán DECISION TO LEAVE á thaispeáint. Baineann scéal an scannáin le bleachtaire i gCoiréa Theas atá ag fiosrú bás fir, ach a bhfuil mothúcháin aige do bhean an fhir a bhásaigh.

Daoine nach baill iad, is féidir leo ticéad a fháil don scannán ach dul ag an suíomh WWW.CLUBSCANNAN.IE, nó is féidir íoc isteach ag an doras ar an oíche chomh maith.


Comórtas Náisiúnta Díospóireachta

Foireann Sóisear díospóireachta 2023

An fhoireann sóisear díospóireachta ó Choláiste Chroí Mhuire, An Spidéal.

Ó chlé: Glaisne Mac Réamoinn, Caoilte Canny agus Tomás Ó Neachtain, a ghlac páirt sa mbabhta náisiúnta de Chorn Uí Chadhain.

Ghlac dhá fhoireann díospóireachta ó Choláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, páirt i gcraobh na hÉireann de Chomórtas Díospóireachta Gael Linn (Corn Uí Chadhain) an tseachtain seo caite i Muileann gCearr, chomh maith le foireann díospóireachta amháin ó Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Ceathrú Rua.

D’éirigh leis an bhfoireann ón Scoil Chuimsitheach an bua a thabhairt leo sa gcomórtas sóisearach agus chroch siad leo luach €1,000 chomh maith le Corn Uí Chadhain. Ní hé an chéad uair do fhoireann díospóireachta ón gCeathrú Rua an corn a bhuachan don scoil.

Ar fhoireann Scoil Chuimsitheach Chiaráin bhí Méabh Ní Ghionnáin, Caoimhe Ní Chuinn agus Neans Nic Dhonnacha.

Ar an bhfoireann shóisearach ó Choláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, bhí Glaisne Mac Réamonn, Caoilte Canny agus Tomás Ó Neachtain.

Ar an bhfoireann shinsearach ó Choláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, bhí Labhaoise Ní Bhéarra, Damhnait Ní Fhátharta agus Eoin Ó Neachtain.

Fuair an dá fhoireann ón Spidéal luach dearbhán de €250 an fhoireann, mar gur shrois siad an Craobh-comórtas Náisiúnta.

An fhoireann sinsear díospóireachta ó Choláiste Chroí Mhuire, An Spidéal. Ó chlé: Glaisne Mac Réamoinn, Caoilte Canny agus Tomás Ó Neachtain, a ghlac páirt sa mbabhta náisiúnta de Chorn Uí Chadhain.

An fhoireann díospóireachta (sinsear) ó Choláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, a ghlac páirt sa mbabhta náisiúnta den Chomórtas Díospóireachta le haghaidh Chorn Uí Chadhain, eagraithe ag Gael Linn.

Ó chlé: Labhaoise Ní Bhéarra, Damhnait Ní Fhátharta agus Eoin Ó Neachtain.


Tráth na gCeist

Beidh Tráth na gCeist á reáchtáil ar an Déardaoin seo chugainn, 9 Feabhra, in Óstán Chois Fharraige ag tosú ag 7.30pm, ar mhaithe le Club Iománaíochta Bhearna/Na Forbacha. Oíche lán le spraoi agus craic a bheas inti.

Tá spás teoranta, ach is fearr bord nó áit a chur in áirithe tré teachtaireacht Whats App a sheoladh ag an uimhir 083 0730656. Táille €40 a bheas ar gach bord de cheathrar nó €10 ar dhuine aonair.


Tráth na gCeist Eile

Beidh Tráth na gCeist á reáchtáil chomh maith ar an Aoine, 17 Feabhra, i dTigh Chualáin, ar an gCoill Rua, ar mhaithe le airgead a bhailiú do Chumann Sacair Chois Fharraige.

Táille €40 a bheas ar gach bord de cheathrar. Beidh crannchur ann chomh maith ar an oíche. Bheadh an club sacair an-bhuíoch do thacaíocht ón bpobal don ócáid.


Eolas faoi Dheontais Fuinnimh

Pobal Fuinnimh CST

Ón 6.00 – 8.00pm ar an gCéadaoin seo chugainn, 8 Feabhra, ag seisiún eolais i Seanscoil Sailearna, beidh deis ag an bpobal i gCois Fharraige eolas a fháil faoi na deontais éagsúla atá ar fáil faoi láthair le haghaidh tionscadail fuinnimh.

Tá an seisiún eolais eagraithe ag Comharchumann Sailearna. Tá aitheantas ag Comharchumann Sailearna mar Phobal Fuinnimh Inmharthana agus tá Plean Fuinnimh cuimsitheach ullmhaithe ag an gcomharchumann do cheantar Chois Fharraige.

I láthair ag an ócáid ar an gCéadaoin le eolas a thabhairt agus ceisteanna a fhreagairt beidh na daoine seo a leanas:

Dr. Orla Nic Suibhne, a roinnfidh eolas faoi na deontais éagsúla atá le fáil ó theaghlaigh ón SEAI.

Pádraic Mac Aodha, a thabharfaidh eolas faoi na Deontais Fuinnimh Pobail.

Leigheanna Fay, a bheas ag caint faoi na One Stop Shops agus na buntáistí a bhaineann leo.


Comórtas Saighead, Tigh Chualáin

Tigh Chualáin

Tigh Chualáin ar an gCoill Rua

Beidh an comórtas saighead i gcuimhne ar Pheadar O’Connor ar bun i dTigh Chualáin ar an gCoill Rua, ar an Satharn, 11 Feabhra, ag tosú ag 8.00pm.

Bhí an comórtas le bheith ann i dtosach idir an dá Nollaig, ach de bharr bás sa gceantar cuireadh siar é. Tá an comórtas oscailte do gach duine. Bronnfar Corn Cuimhneacháin Pheadar O’Connor ar an mbuaiteoir.


Grúpa Aclaíochta do Mhná

Tá grúpa aclaíochta do mhná tosaithe ag Cumann Micheál Breathnach, ag tíocht le chéile gach Máirt ag 7.00pm ar an bPáirc Astro, i nGleann an Chnoic.

Tá an grúpa feiliúnach do mhná ó sheacht mbliana déag d’aois suas. Beidh na seisiúin seo neamhfhoirmiúil agus cead ag gach duine rith/siúl ag a luas féin. Níl aon ghá clárú roimh ré, ach beidh táille €3 an duine á bhailiú le íoc as na soilsí. Is féidir tuilleadh eolais a fháil ach teagmháil a dhéanamh le Frances (086 8892180) nó le Fionnuala (086 8899566).


Lotó na mBreathnaigh

I Lotó Chumann Micheál Breathnach na seachtaine seo caite bhí €4,100 sa bPota Óir ach ní raibh aon bhuaiteoir ann. Na huimhreacha a tarraingíodh: 4, 7, 15, 20.

Tarraingíodh ceithre ainm as an hata le €25 ag dul do chaon duine acu:

  • Emer Ryan, Cor na Rón Láir, Indreabhán;
  • Máirín Phaidí Beag, Cor na Rón Thoir, Indreabhán;
  • Máire Treasa Folan, Baile an tSagairt, An Spidéal;
  • Kelly Folan, Ros a’ Mhíl.

Tigh Durkin, Baile na hAbhann, a fuair duais an díoltóra. €4,200 atá sa bPota Óir do tharraingt na seachtaine seo.


Torthaí Spóirt na Seachtaine

• Peil na gColáistí (Sinsear): Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua 1 – 18, St Tiernans, Crossmolina 1 – 09.

• Sacar (Roinn I): Mac Dara 3, Tuam B 3.

• Sacar (Roinn I): Mac Dara 1, Renmore B 3.

• Sacar (faoi 17): Bearna/Na Forbacha C 1, Kiltullagh B 0.

• Sacar (faoi 16): Bearna/Na Forbacha 1, Knocknacarra 2.

• Sacar (Cailíní faoi 15): Bearna/Na Forbacha 0, Corrib Celtic 2.

• Sacar (faoi 15): Bearna/Na Forbacha 2, Maree/Oranmore 4.

• Sacar (faoi 15): Mac Dara 1, Kinvara Utd. 3.

• Sacar (faoi 14): Mac Dara 5, Maree/Oranmore 0.

• Sacar (faoi 13): Mac Dara 0, West Coast Utd. 4.

• Sacar (faoi 13): Bearna/Na Forbacha 5, Renmore B 2.

• Sacar (Cailíní faoi 13): Bearna/Na Forbacha 0, Merlin Woods 0.

• Sacar (Cailíní faoi 12): Bearna/Na Forbacha 3, St Fiaccs 0.


1 Feabhra 2023