Cartlann Nuachta: 1 Nollaig 2021

Na Breathnaigh faoi 19 ina Seaimpíní

Ceathrar Imreoir faoi 19 CMB (2021)

Ceathrar imreoir ó fhoireann peile Chumann Micheál Breathnach, ar éirigh leo an bua a fháil ar Kilkerrin/Clonberne/Killererin i gCluiche Ceannais an Chontae faoi 19B ar an Satharn seo caite i mBóthar na Trá.

Ó chlé: Cormac Ó Scanláin, Caoimhín de Búrca, Maidhc Mac Gearailt agus Tomás Ó Curraoin, ar a bronnadh Laoch na hImeartha.

[Pictiúr: Mairéad Ní Thuathail]

Bhí críoch drámatúil i gCluiche Ceannais Peile an Chontae faoi 19B, idir Cumann Micheál Breathnach agus Kilkerrin/Clonberne/Killererin: bhí ógánaigh Chois Fharraige dhá chúilín chun tosaigh nuair a rinne cúl báire Chumann Micheál Breathnach sábhailt iontach agus murach é ní bheadh an corn á thabhairt ar ais go Cois Fharraige.

Cuireadh fáilte mhór roimh an bhfoireann faoi 19, le neart tinte lasta ar thaobh Bhóthar Chois Fharraige. D’imir an fhoireann thar barr ó thús go deireadh, ón gcúl báire Evan Ó Márta go dtí na tosaithe.

Sa gcéad leath bhí an dá fhoireann cothrom go maith agus ag an leath ama bhí Na Breathnaigh cúilín amháin chun cinn leis an scór seacht gcúilín in aghaidh 1 – 03. Sa dara leath bhí foireann na Gaeltachta ag fáil an ceann is fearr ar a chéile comhraic. Gan mórán ama fágtha bhí Na Breathnaigh cúig chúilín chun cinn agus duine sa mbreis acu, de bharr an dara chárta buí tugtha ag an réiteoir do dhuine d’imreoirí Kilkerrin/Clonberne/Killererin.

Ach níor ghéill Kilkerrin/Clonberne/Killererin. D’éirigh leo cúl a scóráil ó chic éirice agus anois ní raibh idir an dá fhoireann ach dhá chúilín. D’éirigh leo an liathróid a aimsiú ón gcic amach agus an liathróid a chur isteach ag na tosaithe. Gan a bheith idir bua agus briseadh croí do na Breathnaigh ach an cúl báire, Evan Ó Márta, a rinne sábhailt den scoth lena fhoireann a thabhairt slán agus an corn a thabhairt ar ais go Cois Fharraige.

Seo a leanas na himreoirí a scóráil do Chumann Micheál Breathnach: Maidhc Mac Gearailt (0 – 7); Cillian Ó Curraoin (0 – 4); Ruairí Ó Curraoin (0 – 1); Séamas de Barra (0 – 1).


Sagart Nua ar an Spidéal

An tAth Daniel

An tAthair Daniel Gallagher, an sagart nua atá tagtha chuig An Spidéal, taobh amuigh den séipéal Cill Éinde.

[Pictiúr: Donncha Ó hÉallaithe]

An tAthair Daniel Gallagher, an sagart paróiste nua atá tagtha, an tseachtain seo, le freastal ar Pharóiste an Spidéil. Tagann sé i gcomharbacht ar an Athair Seán Mac Aodha, a bheas anois ina shéiplíneach in Ospidéal na Gaillimhe. D’fhág an tAthair Seán slán ag a pharóistigh sa Spidéal, i Ros a’ Mhíl agus sna Mine ag an deireadh seachtaine théis tréimhse fada a chaitheamh sa gceantar. I Nuachtlitir an Pharóiste dúirt sé gur thaithin a thréimhse leis sa bparóiste agus sa gceantar agus go raibh sé an-sásta anseo.

Is as Bóthar Mór i gCathair na Gaillimhe an sagart nua, an tAthair Daniel Gallagher. Sula ndeachaigh sé go Má Nuad le staidéar a dhéanamh le bheith ina shagart, bhain sé céim amach in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, sa Stair agus sa Gaeilge. Roimhe seo bhí an tAthair Daniel ina shagart cúnta in Órán Mór.


An Spidéal faoi Shoilse

Ar an Domhnach seo chugainn, 5 Nollaig, lasfar Soilse na Nollag sa Spidéal. Bhí feachtas ar siúl sa Spidéal le cúpla mí anuas chun soilse a fháil don bhaile beag i gcomhair na Nollag. D’éirigh go hiontach leis an bhfeachtas agus beidh toradh na hoibre le feiceáil Dé Domhnaigh seo chugainn.

Beifear ag lasadh na soilse ag Séipéal Cill Éinde ag 5.00 i.n. Iarrtar ar dhaoine a bheith ann ag 4.45 i.n. De réir srianta Covid-19 beidh masc le caitheamh ag gach duine agus iarrtar ar dhaoine a dhéanamh cinnte de go gcloítear le scaradh sóisialta.

Rinne an Fóram Pleanála Teanga do cheantar Chois Fharraige urraíocht ar an bhfeachtas, a fuair tacaíocht iontach ó lucht ghnó agus ón bpobal.

Tá súil ag lucht gnó an tsráidbhaile go spreagfaidh na soilsí daoine le tíocht chuig An Spidéal le siopadóireacht na Nollag a dhéanamh ann.


Cruinniú Cinn Bhliana an Chomharchumainn

Comharchumann ShailearnaAr an Déardaoin seo chugainn, 2 Nollaig, a thionólfar Cruinniú Cinn Bhliana Chomharchumann Sailearna ar ZOOM, ag tosú ag 8.00 pm.

Tá ar a laghad ceithre rún curtha síos le plé ag an gcruinniú. Moltar i rún amháin go mbeadh sé mar pholasaí ag an gcomharchumann “gan dul i gcomhpháirtíocht ná tacú” le tograí fuinnimh in-athnuaite, tuirbíní gaoithe san áireamh, a bheadh níos giorra ná 2 km “ó láthair cónaithe, ó láthair oideachais agus ó ionad pobail ar bith i gCois Fharraige”. Tá rún eile ag moladh go mbeadh sé mar pholasaí ag an gcomharchumann dul i gcomhairle leis na scairshealbhóirí “a bheadh i bhfoisceacht trí chiliméadar do aon togra fuinnimh in-athnuaite” i gcás teagmháil a bheith déanta leis an gcomharchumann maidir le togra fuinnimh in-athnuaite a bheith le forbairt i gceantar feidhme an chomharchumainn,

Moltar i rún eile go bhfoilseofaí ainmneacha na ndaoine ar an gCoiste agus ar na fochoistí ar shuíomh idirlín an chomharchumainn. I rún eile iarrtar ar an gCoiste cruinniú speisialta de na scairshealbhóirí a ghairm, nuair a bheas sé sábháilte daoine a thabhairt le chéile, “le plé agus athbhreithniú a dhéanamh ar pholasaí Chomharchumann Sailearna”.

Ag an gcruinniú cuirfear cuntais iniúchta an chomharchumainn don bhliain 2020 os comhair an chruinniú. Is féidir le scairshealbhóirí páirt a a ghlacadh sa gcruinniú ach ríomhphost a sheoladh chuig sailearna@nullgmail.com agus seolfar ar ais an nasc chugat.


Deireadh le Traidpicnic?

Coiste Fhéile Traidphicnic ar stáitse, ó chlé: Bridge Barker, cathaoirleach; Sara Howlin, Steve Mac Suibhne agus Liam Collins

Coiste Fhéile Traidphicnic ar stáitse, ó chlé: Bridge Barker, cathaoirleach; Sara Howlin, Steve Mac Suibhne agus Liam Collins

Tá sé fógraithe ag an meitheal a eagraíonn Traidphicnic sa Spidéal, tús mí Iúil gach bliain, nach mbeidh an fhéile ag dul ar aghaidh an chéad bhliain eile. Tá sos á thógáil ag an meitheal deonach, a d’oibrigh go cruaidh is go héifeachtach ar feadh na mblianta: Liam Collins, Steve Sweeney, Sara Howlin agus Bridge Barker.

Thosaigh an fhéile deich mbliana ó shin agus d’fhás sé ó shin le bheith áirithe ar cheann de na féilte ceoil traidisiúnta is mó sa tír, ag mealladh scoth na gceoltóirí is na n-amhránaithe ag An Spidéal, ach ag tabhairt ardáin chomh maith do na ceoltóirí is na fonnadóirí áitiúla, go speisialta na daoine óga.


Tesco ag Ceannach ‘Siopa an Phobail’

Tá an scéal fógraithe ag Pat Joyce go bhfuil TESCO ag iarraidh deich gcinn de na siopaí atá ag Joyces i gceantar na Gaillimhe a cheannach. Tuigtear go bhfuil ‘Siopa an Phobail’ in Indreabhán san áireamh. Beidh cead ag teastáil ón gCoimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí, sular féidir an díolaíocht a chur i gcrích.

Sé Comharchumann Chois Fharraige a bhaist ‘Siopa an Phobail’ ar an ollmhargadh is mó a bhí i gConamara Theas, siopa a bhunaigh Paddy King ag deireadh na seascadaí. Dhíol an Comharchumann an ollmhargadh le Seán Ó Foighil, a rinne forbairt mhór ar an ollmhargadh le go bhféadfaí é a chur faoi bhrat Supervalu.


An Bóthar Dúnta sa Spidéal

Beidh an R336, Bóthar Chois Fharraige, dúnta sa Spidéal ar an gCéadaoin seo chugainn, 8 Nollaig, mar tá obair cothabhála le déanamh ann ar an gcóras uisce. Beidh an bóthar i lár an tsráidbhaile dúnta ón 6.00 ar maidin go 10.00 tráthnóna.


Cruinniú faoi Zónáil Muilte Gaoithe i gCois Fharraige

Tuirbíní Gaoithe - An CnocAr an Máirt seo caite, tionóladh cruinniú poiblí i Seanscoil Sailearna faoin zónáil atá molta i nDréachtphlean Forbartha an Chontae, ar 23 paiste talún i gceantar Chois Fharraige, le haghaidh muilte gaoithe.

Thart ar 50 duine a bhí láthair, ina measc ceathrar de na comhairleoirí contae do cheantar Chonamara i láthair: Tomás Ó Curraoin, Alastair Mac McKinstry, Tom Welby agus Pádraig Joe Joe Mac an Iomaire. Sí Gormfhlaith Ní Thuairisc (RnaG) a bhí sa gcathaoir.

Léiríodh míshástacht faoin a laghad eolais a bhí ar fáil faoin zónáil agus cé go ndúirt mórán chuile dhuine a labhair nach raibh siad in aghaidh tuirbíní gaoithe a thógáil, ach go raibh siad ag iarraidh a chinntiú nach mbeidís tógtha gar do thithe daoine.

Luadh go mbeadh deis ag daoine aighneachtaí a sheoladh ag Comhairle Chontae na Gaillimhe nuair a dhéanfar an chéad leagan eile de Dréachtphlean Forbartha an Chontae a fhoilsiú ag tús an chéad bhliain eile.

Ghabh Máirtín Ó Tuairisg, Cathaoirleach an ghrúpa a d’eagraigh an cruinniú, buíochas le Cumann Forbartha Chois Fharraige a fuair cead ar son an ghrúpa Seanscoil Sailearna a úsáid don chruinniú poiblí.


Gradam eile ag Madame Lazare

MADAME LAZAREFógraíodh i gcaitheamh na seachtaine gur roghnaíodh MADAME LAZARE, úrscéal nua le Tadhg Mac Dhonnagáin, mar An Leabhar Gaeilge is Fearr sa gcomórtas liteartha a reáchtálann AN POST go bliantúil. Tá cónaí ar an údar, Tadhg Mac Dhonnagáin, i mBaile Domhnalláin, An Spidéal.

Is é MADAME LAZARE an chéad úrscéal atá scríofa ag Tadhg. Gluaiseann an scéal siar agus aniar san am, ó chósta thiar na hÉireann sna 1930idí go pobal Giúdach Pháras sna 1990idí, go dtí an Bhruiséil sa lá inniu le scéal rúnda Hana Lazare a nochtadh dúinn agus streachailt a gariníne agus í ag iarraidh nochtadh a dhéanamh ar fhíorscéal na seanmháthar a thug le fios riamh gur Ghiúdach í ón Eastóin ar maraíodh a muintir ar fad sa Shoah.

Agus é ag glacadh leis an ngradam, dúirt an t-údar go raibh ríméad air faoin aitheantas seo a fháil, “ní hamháin dom féin mar scríbhneoir ach chomh maith don mheitheal a chuidigh liom an leabhar a thabhairt go ceann scríbe”. Dúirt sé gur gearr go mbeidh sé “ag tosú i gceart ar an gcéad cheann eile.”


Club Scannán

An Déardaoin seo, 2 Nollaig, beidh an scannán IT MUST BE HEAVEN, á thaispeáint i Seanscoil Sailearna, Indreabhán, ag tosú ag 8.15pm.

Scannán barrúil ón bPalaistín faoi léiritheoir scannán a thaistealaíonn go tíortha éagsúla le scannán atá déanta aige ach faigheann sé amach nach bhfuil a scannán sách Palaistíneach taobh amuigh den Phailistín!

An Déardaoin seo chugainn, 9 Nollaig, beidh scannán faisnéise le Vivienne Dick, NEW YORK OUR TIME, á thaispeáint, an scannán deireanach den séasúr.

Is féidir níos mó eolais faoi na scannáin agus na ticéid, ach dul ag an suíomh CLUBSCANNAN@nullGMAIL.COM. Ar mhaithe le sláinte agus sábháilteacht an lucht féachana teastaíonn teastas Covid le freastal ar na scannáin i Seanscoil Sailearna faoi láthair agus ní mhór masc a chaitheamh le linn an scannáin chomh maith.


Torthaí Spóirt ón Deireadh Seachtaine

  • Peil (faoi 19 B): Micheál Breathnach 0 13, Kilkderrin/Clonberne/Killererin 2 05.
  • Peil (Idirmheánach): Naomh Anna, Leitir Móir 2 13, Droim Dhá Thiar 0 05.
  • Sacar (Roinn I): Cois Fharraige 2, Mervue Utd. B 2.
  • Sacar (faoi 17): Bearna/Na Forbacha 2, Salthill Devon 3.
  • Sacar (Cailíní faoi 17): Bearna/Na Forbacha 6, Colemanstown Utd. 1.
  • Sacar (faoi 17): Cois Fharraige 1, St Bernard’s 2.
  • Sacar (Cailíní faoi 16): Bearna/Na Forbacha 3, Castlebar Celtic 0.
  • Sacar (faoi 15): Macdara 0, Kilshanvey Utd. 4.
  • Sacar (faoi 13): Macdara 0, Corrib Celtic 1.
  • Sacar (faoi 13): Bearna/Na Forbacha 2, Corrib Rangers 0.

1 Nollaig 2021