Cartlann Nuachta: 1 Samhain 2017

Oireachtas na Gaeilge

Colm Jimmy Ó Curraoin, a bhfuil cónaí air sna Mine, Cois Fharraige, leis an gcorn a ghnóthaigh sé i gComórtas Amhránaíochta Sean-Nós na bhFear ag Oireachtas na Gaeilge i gCill Áirne anuraidh.

Beidh Colm san iomaíocht i mbliana i bpríomhchomórtas na féile i gCill Áirne le haghaidh Corn Uí Riada.

Tá Oireachtas na Gaeilge ar bun an tseachtain seo i gCill Áirne, Co Chiarraí. Glacann go leor daoineó cheantar Chois Fharraige, idir óg is fásta, páirt gach bliain in Oireachtas na Gaeilge. I mbliana tá os cionn 60 iontráil ón gceantar sna comórtais do dhaoine óga, idir amhránaíocht, lúibíní, agallaimh bheirte, aithriseoireacht agus damhsa, a mhórrmhór sin ó Scoil Sailearna, ach roinnt chomh maith ó Scoil na Tulaí agus Coláiste Cholmcille.

Anuraidh d’éirigh an-mhaith le iontrálaithe ó Chois Fharraige sna comórtais éagsúla.

Thug Caitlín Ní Chualáin, ón Teach Mór, an chraobh leí sa gcomórtas mór amhránaíochta ar an sean-nós, le Corn Uí Riada a thabhairt ar ais go Cois Fharraige don chéad uair ó 2008, nuair a bhain Ciarán Ó Con Cheanainn an comórtas i gCorcaigh. Tá 18 páirteach sa gcomórtas i mbliana, ochtar acu as Conamara, ina measc triúr a bhfuil cónaí orthu i gCois Fharraige: Colm Jimmy Ó Curraoin ó Na Mine, Orla Ní Fhinneadha ón gCloch Mhór agus Traolach Ó Conghaile ó Bhaile Liam, An Spidéal. Bronntar duais €1,250 ar an mbuaiteoir chomh maith le bonn oír agus Corn Cuimhneacháin Sheáin Uí Riada.

Craolfar Corn Uí Riada beo ar Raidió na Gaeltachta ar an Satharn ag tosaí ag 7.00pm.


DrochDheireadh Seachtaine Spóirt

Foireann mionúr ó Chumann Camógaíochta Chois Fharraige a buaileadh san athimirt den chluiche ceannais, a imríodh in aghaidh Bleá ‘n Rí ar an Luan seo caite.

Ar chúl ó chlé: Melia Ní Choistealbha, Aodán Mac Cormaic (Bainistíocht), Liadan Canny, Blaithín Ní Chonghaile, Adhna Nic Dhonnacha, Rosie Nic Dhubhbhaill, Becky Ní Éallaithe, Chloe Bhreathnach, Síofra Ní Mhárta, Aoife Nic Chormaic, Tiffany Ní Choistealbha, Fódhla Ní Bhraonáin, Éabha Ní Chonláin, Gerry Ó Fátharta (Traeneálaí) agus Tomás Ó Neachtain (Bainistíocht).

Chun tosaigh ó chlé: Aoibh Nic Dhubhghaill, Róisín Ní Dhiomsaigh, Róisín Ní Chaoimh, Siobhán Ní Neachtain, Blanca Ní Dhonnabháin, Máire Ní Fhrighil, Aoife Nic Dhonncha, Áine Ní Laoi, Aisling Ní Chonghaile, Fionnuala Ní Grunnell.

Deireadh seachtaine na Samhna, ba dhrochdheireadh seachtaine spóirt é do fhóirne ó Chois Fharraige, idir peil, iománaíocht, camógaí agus peil na mban. Ar an Satharn bhuail An Cheathrú Rua foireann sinsir Micheál Breathnach sa gcluiche dícháilithe, rud a fháganns go gcaithfidh na Breathnaigh Kinconly a bhualadh le fanacht sa ngrád sinsir an chéad bhliain eile. Mar bharr ar an donais is cosúil nach mbeidh an t-imreoir chontae, Fiontán Ó Curraoin, in ann imirt de bharr a ghortaithe i gcluiche an tSathairn.

Ar an Satharn chomh maith bhuail Cathair Liostráin foireann mionúir i bpeil na mban san athimirt den chluiche leathcheannais. Ar an Domhnach buaileadh foireann iománaíochta Chois Fharraige sa gcomórtas faoi 21, ag imirt in aghaidh Micheal Cusacks.

Ar an Luan buaileadh foireann peile Chumann Micheál Breathnach faoi 21A sa gcéad bhabhta, ag imirt in aghaidh Cill Ainnín, agus sa gcamógaí ar an lá céanna buaileadh foireann mionúir Chois Fharraige i gcluiche ceannais an chontae, san athimirt in aghaidh Bleá ‘n Rí.


Talamh á Lorg do Reilig

Tá fógra sa gCuradh Connachta an tseachtain seo a thugann le fios go bhfuil Comhairle Chontae na Gaillimhe ag iarraidh talamh a cheannach i gceantar Indreabháin le haghaidh reilig nua a dhéanamh ann. Seo é an dara uair don Chomhairle Chontae fógra a dhéanamh ag iarraidh ar úinéirí talún ‘suim a léiriú i dtuairim is 1 acra talún a dhíol’ le haghaidh reilig nua.

Tá Reilig an Chnoic beagnach lán agus le roinnt blianta tá Cumann Forbartha Chois Fharraige ag iarraidh ar an gComhairle Chontae féachaint leis an reilig atá ann a leathnú nó tús a chur le reilig nua a réiteach.

Éinne a bheadh sásta talamh feiliúnach a dhíol le haghaidh reilig, bheidís ag déanamh leas mór don phobal. Tá an Chomhairle Chontae sásta an praghas atá ar thalamh talamhaíochta a dhíol ar an talamh.

Is féidir suim a léiriú ach litir a chur ag an Rannóg Timpeallachta, Comhairle Chontae na Gaillimhe, Áras an Chontae, Cnoc na Radharc, Gaillimh nó glaoch a chur ar Phádraig Carroll ar an uimhir 091-509558. Tá go dtí an 24 Samhain 2017 ag úinéirí talún le dul i dteagmháil leis an gComhairle Chontae.


Scannán sa tSeanscoil Déardaoin – LAND OF MINE

An Déardaoin seo, 2 Samhain, beidh scannán LAND OF MINE á thaispeáint i Seanscoil Sailearna ag an gClub Scannán. Tá cur síos sa scannán ar eachtra a tharla sa Danmhairg nuair a tháinig deireadh leis an Dara Chogadh Domhanda. Bhí cósta na Danmhairge breac le mianaigh an chogaidh, curtha ann ag an nGearmáin. Cuirtear iallach ar shaighdiúirí óga ón nGearmáin, ar phríosúnaigh anois iad, na tránna a ghlanadh. Tá teannas mór sa scannán seo, atá ainmnithe le haghaidh Oscar don bhliain 2017.

Mar is gnáth tosóidh an scannán ag 8.15pm. Fáilte roimh daoine nach baill iad ach íoc ag an doras.


Scéim Fostaíochta Pobail

Tá Scéim Fostaíochta Pobail An Spidéil ag cuartú daoine faoi láthair. Ní foláir a bheith dífhostaithe le bliain nó níos mó. Bíonn obair le déanamh ag na daoine ar an scéim sna réimsí oibre seo a leanas: Baile Slachtmhar, Páirc Peile/Iománaíocht, Ionaid agus Áiseanna Poiblí chomh maith le Obair Rúnaíochta.

Is féidir níos mó eolais a fháil faoin Scéim ach dul i dteagbháil le Aodán Mac Donnacha, Comhlacht Forbartha an Spidéil, ag an uimhir (091) 553666 nó le Jacky Ó Droighneáin, Údarás na Gaeltachta, ag an uimhir (091) 503100.


Tearmann Éanna

Tá Bord Stiúrtha Tearmann Éanna ag iarraidh ainmniúcháin ó dhaoine gur spéis leo obair Thearmann Éanna a chur chun cinn. Tá foirmeacha léirithe spéise le fáil san oifig ar an Tulaigh nó ar an suíomh idirlíon www.tearmanneanna.ie.

Ní mhór na foirmeacha a sheoladh ar ais roimh an 5.00pm ar an Aoine, 3 Samhain 2017, chuig An Rúnaí, Tearmann Éanna, Baile na hAbhann.


Lá Clainne i Ros a’ Mhíl

Cuid den spraoi ag an Lá Clainne a bhí ar bun le gairid i Halla Ros a’ Mhíl, eagraithe ag Coiste na dTuismitheoirí.

Seachtain ón Domhnach seo caite bhí lá mór spóirt is spraoi i halla Ros a’ Mhíl ag ceiliúradh Oíche Shamhna. Eagraithe ag Scoil Cholmcille Ros a’ Mhíl agus an Naíonra, tháinig na sluaite amach! Bhí stáisiúin éagsúla ann: cluichí, spórt, ealaín, péinteáil aghaidhanna, picnic béiríní srl.

Bhí comórtas puimcín ann, chomh maith le cácaí, anraith, ispiní, tae, caifé, milseáin agus go leor rudaí eile. Lá rathúil a bhí ann agus míle buíochas ag dul do Choiste na dTuismitheóirí, chomh maith le chuile dhuine a ghlac páirt sa lá.


Torthaí Spóirt

Peil (Sinsir): Micheál Breathnach 1 – 10, An Cheathrú Rua 1 – 12.

 

Peil (faoi 21A): Micheál Breathnach 1 – 05, Cill Ainnín 2 – 11.

 

Camógaí (Mionúr): Cois Fharraige 1 – 02, Bleá ‘n Rí 0 – 12.

 

Peil na mBan (Mionúr): Micheál Breathnach 1 – 05, Cathair Liostráin 2 – 13.


1 Samhain 2017