Cartlann Nuachta: 10 Aibreán 2019

Craobh na hÉireann ag Daltaí ó Choláiste Cholmcille

Buaiteoirí-ón-Tech-le-Máirín-Ní-Mhainnín-2019

Beirt dhaltaí ó Choláiste Cholmcille, Indreabhán Feidhlim Ó Cualáin ar chlé agus Stephen Ó Conghaile ar dheis ar éirigh leo an chéad áit in Éirinn a bhaint amach sa gComórtas Fiontraíochta a bhí ar bun an tseachtain seo caite in Óstán Chois Fharraige, leis an tionscadail ‘Sábháil ár nAigéin/Save our Seas’.

Sa lár tá Máirín Ní Mhainnín, an múinteoir gnó atá acu i gColáiste Cholmcille.

D’éirigh leis an dtionscadal fiontraíochta, ‘Sábháil ár nAigéin/Save the Seas’, ó Choláiste Cholmcille, Indreabhán, an chéad áit a fháil sa gcraobh náisiúnta den chomórtas fiontraíochta Clár na gComhlachtaí, a bhí ar bun in Óstán Chois Fharraige an tseachtain seo caite. Feidhlim Ó Cualáin, Baile na Cille, Leitir Mealláin, agus Stephen Ó Conghaile, Coill Rua Thiar, Indreabhán, beirt dhaltaí i gColáiste Cholmcille, Indreabhán a chuir an tionscadail le chéile.

Beidh Feidhlim agus Stephen ag dul ag an bhFrainc leis an dtionscadail le ionadaíocht a dhéanamh ar son na hÉireann ag comórtas fiontraíochta idirnáisiúnta.

Tá eolas faoin tionscadal spéisiúil le fáil ón nasc https://save-theseas.com/

Sábháil ár nAigéin II - Col Cholmcille 2019

Feidhlim Ó Cualáin agus Stephen Ó Conghaile, ó Choláiste Cholmcille, Indreabhán ag míniú an tionscadail ‘Sábháil ár nAigéin/Save our Seas’ ag an Comórtas Fiontraíochta a bhí ar bun an tseachtain seo caite in Óstán Chois Fharraige.


Glanadh Suas

Lá Glantacháin 2019

Grúpa ag ullmhú le dul amach ag piocadh suas bruscair i gceantar Chois Fharraige, an Satharn seo caite. Bhí os cionn 40 duine amuigh ag piocadh bruscair mar chuid den ghlantachán eagraithe ag an bhFochoiste Timpeallachta atá ag Cumann Forbartha Chois Fharraige.

Bhí meitheal mhór i mbun oibre Dé Satharn seo caite, ag bailiú bruscair ar Bhóthar Chois Fharraige idir Tigh Nancy i gCorr na Rón soir chomh fada le Tigh Chualáin ar an gCoill Rua. Piocadh bruscair ar roinnt mhaith de na bóithríní chomh maith. Líonadh dhá skip le málaí dubha bruscair.

Bhí an ‘Glanadh Suas’ eagraithe ag an bhFochoiste Timpeallachta de chuid Cumann Forbartha Chois Fharraige.

Na skipeanna líonta Glanadh Suas 2019

An Bruscar a Bailíodh


Oíche do Mháire Pheitir i dTigh Chualáin

Maire Pheter ag oscailt an tseachtain ealaine

Máire Pheitir ag oscailt Seachtain Ealaíne i Scoil Náisiúnta Sailearna roinnt beag blianta ó shin.

Tá oíche bheag do Mháire Pheitir i dTigh Chualáin le bheith ar bun ar an Aoine seo, 12 Aibreán, mar chomhartha omóis agus buíochais as na blianta a chaith sí ag múineadh amhrán do ghasúir Chois Fharraige.

Tá cuireadh tugtha do na hamhránaithe a raibh baint ag Máire Pheitir leo in imeacht na mblianta a bheith ann ar an oíche. Déanfaidh sé an-oíche amhránaíochta. Mar go mbeidh gasúir ann beidh an oíche ag tosú sách luath, ag 7.00 tráthnóna.

Beidh deis ag na gasúir óga a gcuid féin a dhéanamh agus cupla amhrán a rá agus é á fhágáil faoi na daoine fásta (agus leathfhásta!) ón naoi a chlog ar aghaidh!


Reunion Beartaithe sa Spidéal

Tá sé beartaithe go mbeadh tíocht le chéile ag na ranganna a rinne an Ardteist i gColáiste Chroí Mhuire, An Spidéal, sna bliana 1980 agus 1981, ar Luan Cásca sa gCrúiscín Lán. Tá tuilleadh eolais ar fáil ach glaoch ar Mháirín ag 087 2328303 nó ar Chaitlín ar 086 8953945.


Faoi Lámh an Eapaig

Comhneartú i Ros a' Mhíl 2019

Gasúir ó Scoil Cholmcille, Ros a’ Mhíl, a chuaigh faoi lámha an eapaig i Séipéal Cill Treasa leis an Easpag Breandán Ó Ceallaigh agus an tAthair Seán Mac Aoidh.

Sa lár ó chlé: Síofra Nic Dhonnacha, Róise Ní Mhurchú, Caoimhe Ní Chualáin, Paul Bheilbigh, Eoin Ó Coistealbha, Éabhadh Nic Dhonnacha.

Chun tosaigh: Cian Breathnach, Elisha Herbert, Sheona Ní Dhonnchadha, Diarmad Ó Fátharta, Keelan Mac Donnacha, Ciarán Ó Fatharta, Seán Ó Nia.


Feachtas Pádraig Joe Joe Seolta

Pádraig Joe Joe is a chlann

Pádraig Joe Joe Mac an Iomaire in éindí lena mhuintir ag ócáid seolta a fheachtas toghchánaíochta ar an Satharn seo caite sa bPoitín Stil, Indreabhán.

Chun tosaigh tá Pádraig agus a bhean Sailí, a iníon Stephanie, a dheirfiúracha Emer agus Dairíne. Ar chúl, tá a dheirfiúr Anna, a mhac Cathal, a dheartháir Seosamh agus Máirtín Ó Cadhain, fear Stephanie.

Seoladh an feachtas toghchánaíochta ar son Pádraig Joe Joe Mac an Iomaire sa bPoitín Stil ar an Satharn seo caite. An tAire Stáit Seán Kyne a rinne an feachtas a sheoladh. Beidh Pádraig Joe Joe ag seasamh mar iarrthóir d’Fhine Gael sa toghcheantar nua, ar a dtugtar Conamara Theas. Ag seasamh in éindí le Pádraig d’Fhine Gael beidh Mary Burke ó Bhearna.

Caoga bliain ó shin an mhí seo fuair an Comhairleoir Joe Mór Mac an Iomaire, seanathair Phádraig Joe Joe, bás tobann agus é ag freastal ar chruinniú de chuid Comhairle Chontae na Gaillimhe.

Is ar an Aoine, 24 Bealtaine, a bheas an toghchán ar bun. Cúigear comhairleoirí atá le toghadh i gConamara Theas.


Lugh, Lasair agus an Draoi Briste

Póstaer-Lugh-Lasair-agus-an-Draoi-Briste_TnaG

Beidh an dráma Lugh, Lasair agus an Draoi Briste ar bun ón Aoine 19 Aibreán – Luan 22 Aibreán san ‘Amharclann Speisialta’, atá cóirithe go speisialta i monarcha de chuid Údarás na Gaeltachta ar Eastát Tionsclaíochta na Ceathrún Rua (idir an Stáisiún Dóiteáin agus an tIonad Cúram Leanaí).

Is dráma nua-scríofa é le Darach Mac Con Iomaire faoi choimisiún ag Tuismitheoirí na Gaeltachta, Beidh suas le 75 gasúr páirteach ann ó ranganna na heagraíochta a bhíonn ar bun i gCois Fharraige, An Cheathrú Rua, Ceantar na nOileán agus Carna.

Dráma faoi chúrsaí comhshaoil atá ann agus an scrios atá á dhéanamh ar an dúlra. Tá an téama seo le feiceáil i chuile ghné den léiriú – an seit á tógáil go speisialta ag an ealaíontóir Dara McGee ag úsáid ábhar ath-chúrsáilte (sean-mheaisíní níocháin agus a leithéid) agus na cultacha á ndéanamh ag an dearthóir Breege Fahy as sean-phlaisteach.

Beidh damhsa nua-aimseartha agus ceol nua-chumtha ann freisin mar a bhfuil Ríonach Ní Néill agus Morgan Cooke ag obair leis na gasúir.

I mbun oibre leis na gasúir freisin tá Eoghan Ó Loideáin, Máire Áine Ní Chuaig, Treasa Uí Chuaig, Máirín Nic Con Iomaire, Sarah Healy, Sorcha Ní Chéide agus Úna Ní Fhlatharta. Darach Mac Con Iomaire atá á léiriú agus an obair ar fad faoi stiúr fhoireann agus bord stiúrtha Thuismitheoirí na Gaeltachta.


Darkness into Light

Beidh an tsiúlóid Darkness into Light, a eagraíonn Pieta House ag ionaid éagsúla gach bliain, ar siúl arís i mbliana ar an gCeathrú Rua maidin Shathairn, 11 Bealtaine, ag tosú ag Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua, ag 4.15 am.

Cuireann Pieta House seirbhís tacaíochta ar fáil do dhaoine atá i mbaol ón Féin Marú nó Féin Gortú.

Más mian leat páirt a ghlacadh san ócáid shiombalach seo, is féidir clárú ar líne ach dul ag www.darknessintolight.ie.

Is ar líne amháin ar féidir clárú.


Scoileanna Chois Fharraige ar Stáitse

Rang _6_Scoil_Sailearna_Scoldrámaíocht 2019

Rang 6 ó Scoil Sailearna, Indreabhán, a chuir an dráma ‘Cigire na Gaeilge’ ar stáitse ag an bhFéile Scoldrámaíochta i Muileann gCearr an tseachtain seo caite.

Seo a leanas na drámaí ó scoileanna i gCois Fharraige a bhí páirteach sa bhFéile Náisiúnta Scoldrámaíochta le seachtain anuas.

Ceiliúradh an Leathchéad‘ ag Scoil Cholmcille, Ros a Mhíl.

Bóithrín na Smaointe‘ ag Scoil Náisiúnta na Tulaí.

‘Cigire na Gaeilge‘ ag Scoil Sailearna, Indreabhán.

Lúithrín‘ ag Scoil Sailearna, Indreabhán.

CEARTA‘ ag Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal.


Na Scannáin Críochnaithe don Samhradh

Ar an Déardaoin seo caite tháinig deireadh leis na scannáin i Seanscoil Sailearna don samhradh. Beidh briseadh anois ann go ceann cúpla mí agus cuirfear tús le séasúr nua Meán Fómhair seo chugainn.

Club Scannán Sailearna a eagraíonn na scannáin, le tacaíocht deontais ó Chomhairle Chontae na Gaillimhe.


Seoladh Leabhar Pauline

Pauline Nic Chonaonaigh

Ar an Aoine seo, 12 Aibreán, déanfar leabhar nua filíochta le Pauline Nic Chonaonaigh a sheoladh le linn oíche liteartha agus ceoil atá le bheith i Seanscoil Sailearna, mar chuid den fhéile litríochta CÚIRT, ag tosú ag 8.00pm.

Is as An Spidéal do Phauline agus plé aici le fada an lá le Aisteoirí An Spidéil. Seo é an chéad cnuasach filíochta le Pauline, atá foilsithe ag Cló Iar-Chonnacht. Comharsa léi, Máire Ní Neachtain, a bheas ina bhean a’ tí ar an oíche, a thosóidh ag 8.00. Beidh Johnny Óg Connolly ag cur ceol ar fáil. Beidh fáilte roimh cách agus níl aon táille ar an doras.


Bál an Chathaoirligh

Seán Ó TuairisgD’éirigh thar cionn le Bál an Chathaoirligh a bhí ar bun in Óstán Chois Fharraige, sna Forbacha, ag deireadh na míosa seo caite. Nuair a bheas an t-airgead go léir bailithe isteach, ceaptar go mbeidh thart ar €7,000 le roinnt ar an trí charthannacht a roghnaigh Cathaoirleach an Chomhairle Chontae, Seán Ó Tuairisg (sa bpictiúr ar chlé): Pieta House, Fondúireacht Deontú Orgán ‘Strange Boat’ agus Tionscadal Tithíochta i Zambia.

Bhí beagnach 200 i láthair agus blas Gaeltachta, idir ceol, amhrán agus damhsa, ar na himeachtaí. Chas Cór Chois Fharraige roinnt amhrán agus chuir Domhnall Ó Cualáin is a mháthair Caitlín an comhluadar faoi dhraíocht le amhránaíocht ar an sean nós. Eimear Ní Chonghaile ó TG4 a rinne an cur i láthair dhátheangach.

Bhí raifil mór ar an oíche le duaiseanna curtha ar fáil ag comhlachtaí áitiúla. Cuireadh píosaí ealaíne le Danny Wallace, Bridie Ryan agus Michael Grogan ar cheant.

Tá Seán Ó Tuairisg an-bhuíoch do Chomhar Creidmheas Cholmcille as an tacaíocht a tugadh, ag díol na dticéad roimh ré agus do na comhlachtaí is na daoine áitiúla a rinne urraíocht ar dhuaiseanna nó a thug dearbháin is síntiúis, rud a chuir go mór leis an ócáid.


Sacar Chois Fharraige

Cumann Sacair Chois FharraigeTá an choimhlint idir Cois Fharraige agus Knocknacarra faighte níos géire i Roinn II de Shraith Sacair na Gaillimhe ó cuireadh Galway Bohs B amach as an Roinn II. Cuireadh Bohs B amach as an gcomórtas de bharr nach raibh siad in ann foireann a chur chun páirce. Do réir na rialacha, cuireadh ar cheal na pointí a shaothraigh aon fhoireann a d’imir Galway Bohs B go dtí seo. Mar gur bhuail Cois Fharraige Galway Bohs faoi dhó, tá sé pointe caillte ag foireann na Gaeltachta. Bhuail Knocknacarra Galway Bohs uair amháin agus chríochnaigh an dara cluiche ar chomhscór, rud a chaillaíonn gur baineadh ceithre phointe de Knocknacarra. Fágann sin go bhféadfadh go mbeidh Knocknacarra agus Cois Fharraige ar chomhphointí nuair a chasann siad ar a chéile sa gCeathrú Rua, ar an Satharn, 4 Bealtaine, don chluiche a shocróidh cén fhoireann a chríochnóidh ag barr na sraithe, Cois Fharraige nó Knocknacarra.

Beidh Knocknacarra ag imirt i gcoinne Kinvara United ar an 25 Aibreán. Bhí an bua 6 – 0 ag Knocknacarra nuair a chas siad ar Kinvara ag tús an tséasúir. Beidh Cois Fharraige ag súil nach mbeidh sé chúl eatarthu an uair seo, mar sé cúig chúl an difríocht atá idir Cois Fharraige is Knocknacarra ó thaobh na gcúl +/- go dtí seo sa gcomórtas.


AGM an Chumann Forbartha

Coicíos ón Máirt seo chugainn, 30 Aibreán, a bheas an cruinniú cinn bhliana ag Cumann Forbartha Chois Fharraige ag tosaí ag 8.00pm sa gCrann Taca (ITT).

Faoi láthair tá naonúr ar an gCoiste Stiúrtha: Gearóid Willy Ó Fáthartha (Cathaoirleach), Kate Fennell (Rúnaí), Mamie Ní Chualáin (Cisteoir), Pádraig Mac Diarmada (Leaschathaoirleach), Donncha Ó hÉallaithe, Máirín Mhic Lochlainn, Ríonach Ní Néill, Seán Ó Tuairisg agus Máire Áine Ní Dhonnacha.

Is féidir le baill nua clárú leis an gCumann Forbartha am ar bith roimh an gcruinniú ar an Luan. Tá foirmeacha ar fáil ó Oifig an Chomharchumann, in Oifig an Chomhar Creidmheasa san Ionad Tacaíochta Teaghlaigh, nó taobh istigh den doras ag Séipéal an Chnoic.


Torthaí Spóirt ón Deireadh Seachtaine

Peil (f 12, Grúpa 9): Ml. Breathnach B 2 07, Corofin C 0 02.

Peil (f12, Grúpa 4): Ml. Breathnach 4 03, Kilannin 1 09.

Peil (f14): Ml. Breathnach 1 06, Bearna 6 06.

Iomáint (Idirmheánach): An Spidéal 0 12, Meelick/Eyrecourt 0 20.

Iomáint (Sóisear 1): Bearna/Na Forbacha 0 19, Ballygar 1 11.

Iomáint (f14 B1): Cois Fharraige 1 04, St. Thomas 2 07.

Iomáint (f14 C): Micheál Breathnach 1 05, Annaghdown 1 03.

Iomáint (f16 A1): Cois Fharraige 0 07, Abbeyknockmoy 1 15.

Camógaí: Cois Fharraige 0 14, Liam Mellows 1 04.

Sacar (Cailíní f18): Bearna/Na Forbacha 3, West Coast Utd. 1.

Sacar (Sóis 2): Cois Fharraige 5, St Patrick’s, Caherlistrane 1.


10 Aibreán 2019