Cartlann Nuachta: 10 Iúil 2019

Traidphicnic 2019

Na deirfiúracha Friel le Cathal Ó Curráín agus Marty Barry

Na Friel Sisters ó Ghlascú ar stáitse le linn Traidphicnic sa Spidéal an deireadh seachtaine seo caite. Ag casadh in éindí leo bhí Cathal Ó Curráin ar an mbouzouki ó Ghaoth Dobhair agus Marty Barry ó Cho an Dúin ar an ngiotár. Is de bhunadh Ghaoth Dobhair iad na Friel Sisters.

[Pic: Seán Ó Mainnín]

D’éirigh thar barr leis an bhféile ceoil Traidphicnic sa Spidéal an deireadh seachtaine seo caite. Nuair nach raibh Stiúideo Cuan ar fáil i mbliana, bhí ar an lucht eagraithe láthair eile a réiteach sa gCeardlann le cúnamh ó Údarás na Gaeltachta.

Ón Aoine go dtí an Domhnach bhí na sluaite bailithe os comhair an stáitse ag éisteacht le scoth an cheoil agus scoth na n-amhrán. Ceoltóirí Óga Chois Fharraige a chuir tús leis an gceol ar an Aoine agus ba iad a chuir clabhsúr ar imeachtaí oifigiúla an deireadh seachtaine chomh maith tráthnóna Domhnaigh, nuair a tugadh bualadh bos mór fada dóibh. Tá scoth na gceoltóirí óga traidisiúnta ag tíocht chun cinn i gCois Fharraige agus scoth na n-amhránaithe óga chomh maith.

Ceann de na gnéithe is deise faoin bhféile is ea an meascán de ghrúpaí, a bhfuil cáil náisiúnta agus idirnáisiúnta orthu, ar an gclár imeachtaí, agus ceoltóirí is fonnadóirí áitiúla. Léiríonn an fhéile meas agus ómós don chéad ghlúin eile tré áit a thabhairt dóibh ar an gclár chuile bhliain.

Bhí an aimsir go breá don chuid is mó, ach thosaigh báisteach éadrom ag titim ar an Satharn agus na sluaite bailithe os comhair an stáitse ag éisteacht leis na Friel Sisters, a bhí ag casadh in éindí le Cathal Ó Currán agus Marty Barry. Ach ba chuma leis an lucht éisteachta fáil fliuch, mar bhí gach duine faoi dhraíocht ag an gceol is na hamhráin.

Ar an Domhnach bhí an aimsir thar barr agus bhailigh slua ollmhór isteach sa gCeardlann ag éisteacht leis an bpíobaire Pádraic Keane ag casadh leis an ngrúpa clasaiceach ón Rómáin, an CONTEMPO QUARTET agus leis an ngrúpa ó Ghaillimh, BACK WEST.

Ach ní raibh sa gceol ón stáitse ach gné amháin den fhéile, mar go raibh seisiúin ceoil neamhfhoirmeáilte ar bun chomh maith sna tithe tábhairne ar an Spidéal, go speisialta sa Droighneán Donn, i dTigh Giblin agus sa gCrúiscín Lán.

Cuid mhaith de na ceoltóirí a bhí ag casadh sa Spidéal ag an deireadh seachtaine tá siad i Sráid na Cathrach an tseachtain seo le haghaidh féile eile ceoil traidisiúnta, Féile Willy Clancy. Is cuid de chlár na bliana anois ag lucht ceoil traidisiúnta an chéad deireadh seachtaine mí Iúil a chaitheamh ar an Spidéal agus dul ar aghaidh go Sráid na Cathrach ina dhiaidh.

Coiste Fhéile Traidphicnic ar stáitse, ó chlé: Bridge Barker, cathaoirleach; Sara Howlin, Steve Mac Suibhne agus Liam Collins

An Coiste de cheathrar a eagraíonn an fhéile Traidphicnic sa Spidéal, ar an stáitse ag deireadh na féile: Bridge Barker, Sara Howlin, Steve Mac Suibhne agus Liam Collins. D’éirigh thar barr le Traidphicnic na bliana seo, a bhí ar bun an deireadh seachtaine seo caite i gCeardlann an Spidéil.


Fíbín ag Lorg Aisteoirí

Tá aisteoirí ó na cumainn drámaíochta áitiúla agus aon duine eile ón bpobal ag teastáil do léiriú nua de chuid Fíbín, ‘Cath na Ceathrún Rua’.

Dráma nuabhunaithe atá ann faoin mbealach ar theip ar iarracht a rinne an tiarna talún, Kirwan, na céadta dá chuid tionóntaithe a dhíbirt óna gcuid tithe sa gCeathrú Rua i mí Eanáir 1880. B’eachtra fíorthábhachtach i gCogadh na Talún é ‘Cath na Ceathrú Rua’, áit ar taispeánadh go bhféadfadh na daoine seasamh le chéile in aghaidh an tiarna talún.

Tá Fíbín ag cuardach ceoltóirí, amhránaithe agus aisteoirí as na cumainn drámaíochta áitiúla i gConamara a mbeadh suim acu a bheith páirteach sa léiriú. Tá idir óg agus aosta ag teastáil don chleachtadh agus don léiriú ón 12 – 25 Lúnasa 2019.

Más duine tú le spéis san aisteoireacht/drámaíocht agus ceol, beidh éisteachtaí againn i dteach nua Fíbín i mBaile na hAbhann ar an Satharn seo, 13 Iúil, ag meán lae.

Is féidir tuillleadh eolais a fháil ach dul i dteagmháil le maire@nullfibin.com nó glaoch a chur ar 087-7997983.


Campaí Camógaí

Ar an Luan seo chugainn, 15 Iúil, beidh Campa Camógaíochta, eagraithe ag Cumann Camógaíochta Chois Fharraige, ag tosú ar Pháirc an Chnoic i gCois Fharraige. Leanfaidh an campa ar aghaidh ar feadh na seachtaine.


Ceoltóirí Óga i gCo. Dhoire

Ceoltóirí Óga Chois Fharraige

Ceoltóirí Óga Chois Fharraige

Is léir nach bhfuil scíth ar bith á ghlacadh ag Ceoltóirí Chois Fharraige an samhraidh seo! An deireadh seachtaine seo caite, bhí an grúpa ceoltóirí óga ag glacadh pairt i bhFleadh Cheoil Chonnachta, áit ar éirigh thar barr leis an nGrúpa faoi 15, tar éis dóibh páirt a ghlacadh sa gcomórtas don chéad uair riamh. Bhí beagnach scór go leith de na ceoltóirí óga, atá uilig idir 12 agus 18 bliain d’aois, ar an stáitse ag an Traidphicnic sa Spidéal san oíche Dé Domhnaigh, ag cur críoch leis an bhféile le féasta ceoil agus amhránaíochta. Ar an Déardaoin beidh scór de na ceoltóirí óga seo as ceantar Chois Fharraige ag tabhairt a n-aghaidh ar Charn Tóchair i gcondae Dhoire do Fhéile Charn Tóchair. Tá cáil tuilte ag muintir an cheantair seo ó thuaidh as an bpobal láidir gaelach atá cruthaithe acu agus tá nasc déanta anois acu lena gcomhaoisigh i gConamara. Beidh trí lá á chaitheamh ag an mbuíon gaeltachta sa gceantar álainn seo, i mbun ceoil, spóirt agus siamsaíochta agus iad uilig ag súil go mór leis.

Tá Ceoltóirí Chois Fharraige fíorbhuíoch do Ealaín na Gaeltachta, do Fhoras na Gaeilge, do Óige na Gaeltachta agus do Chumann Forbartha Chois Fharraige as an gcúnamh a thug siad an turas seo a eagrú agus a mhaoiniú agus tá siad ag tnúth go mór le fáilte a chur roimh óige Charn Tóchair go Cois Fharraige amach anseo!


Na Rógairí in Inis Oírr

An Mhéar Fhada le Johnny Chóil Mhaidhc

Radharc as an dráma An Mhéar Fhada

Ar an Aoine seo, 12 Iúil, beidh Cumann Drámaíochta Na Rógairí ag cur ‘An Mhéar Fhada’, dráma grinn le Johnny Chóil Mhaidhc Ó Coistealba, ar stáitse in Áras Éanna, Inis Oírr.

Tá an dráma seo tar éis camchuairt a thabhairt ar Chonamara, chomh maith le Árann agus Dún na nGall. Chuile áit baineadh an-sásamh as an dráma.

Mar a tharlaíonn ar an oíche dár gcionn, An Satharn, 13 Iúil, beidh Gerry Tom Ó Murchú agus a Chairde ag casadh amhrán nua agus sean, in Áras Éanna, Inis Oírr, ag tosnú ag 8.30pm. Seo cuid de na hamhránaithe is na ceoltóirí a bhíonn le cloisteáil go rialta Tí Pheadair Mhóir oícheannta Déardaoin.


Briseadh do Nótaí Chois Fharraige

Tá briseadh á thógáil ag an ngrúpa a chuireann Nótaí Chois Fharraige ar fáil don Churadh Chonnachta gach Déardaoin. Beidh an colún le nuacht agus eolas ó Chois Fharraire ar ais aríst tús Meán Fómhair. Idir an dá linn is féidir i gcónaí míreanna nuachta, pictiúirí nó eolas faoi imeachtaí, a sheoladh i bhfoirm leictreonach chuig notaicoisfharraige@nullgmail.com le cur ar an suíomh idirlín www.coisfharraige.ie/cumann-forbartha, áit a mbeidh míreanna nua á n-uaslódáil go rialta.


Torthaí Spóirt ón Deireadh Seachtaine

Iomáint (faoi 12): Bearna/Forbacha 5 – 04, Annaghdown 0 – 1.

Iomáint (faoi 15): Cois Fharraige 1 – 13, Sarsfields 0 – 15.


10 Iúil 2019