Cartlann Nuachta: 11 Eanáir 2023

Fóram Pleanáil Teanga

Aoife agus Katie Fóram Pleanála Teanga
Aoife Ní Chonghaile, ar chlé, agus Katie Ní Loingsigh, ar dheis, na hOifigigh Pleanála Teanga do Chois Fharraige.
Beidh an Cruinniú Cinn Bhliana ag an gcomhlacht, Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga, seachtain ón Luan seo chugainn, 16 Eanáir, i Seanscoil Sailearna ag tosú ag 7.30pm.
Is ar an Luan seo chugainn, 16 Eanáir, a bheas Cruinniú Cinn Bhliana an Fhóram Pleanáil Teanga ar bun, i Seanscoil Sailearna ag 7.30 i.n.  Beirt atá fostaithe ag an bhFóram Pleanála Teanga i gceantar Chois Fharraige, ceantar mór a shíneann ó Na Forbacha siar chomh fada le Ros a’ Mhíl, ó Shruthán na Liberties go Abhainn Chasla.
Chomh maith le imeachtaí móra a eagrú, ar nós Féile Chois Fharraige, tugann na hoifigigh pleanála tacaíocht teanga idir ranganna, ceardlanna agus cúrsaí do spriocanna teanga ar leith, i gceantar Chois Fharraige.  Bíonn siad ar fáil freisin le cuidiú le cumainn, le gnólachtaí agus le daoine aonair ar mian leo tógáil ar a gcuid Gaeilge, nó le straitéis nó pleananna teanga a fhorbairt le láithreacht na Gaeilge i saol teaghlaigh agus pobail Chois Fharraige a threisiú.

Beidh tuairisc faoin gCruinniú Cinn  Bhliana sa gcolún seo an tseachtain seo chugainn.


Cruinniú faoi na Portaigh


An Club Leabhar

Seacht-dTír-Seacht-dTeanga•clúdach

Beidh an chéad tíocht le chéile sa mbliain 2023 ag Club Leabhar Chois Fharraige ar an gCéadaoin seo chugainn, 18 Eanáir, Tigh Mholly ag 9.00 i.n, nuair a bheas trí leabhar faoi chaibidil!
Seacht dTír, Seacht dTeanga le Diarmuid Johnson;
An Ghaeilge agus an Éiceolaíocht le Michael Cronin;
Tonn Teaspaigh le hAilbhe Ní Ghearbhuigh.
Cur síos atá i ‘Seacht dTír, Seacht dTeanga’ ar thréimhsí a chaith Diarmuid Johnson sa mBreatain Bheag, sa bPolainn, sa mBriotáin, sa nGearmáin, sa Rómáin, sa mBeilg agus sa nGaeltacht in Éirinn.  Tugann sé léargas dúinn ar dhaoine a casadh leis, ar chúrsaí saíochta, teanga agus ceoil agus é ag taisteal ó Chonamara go Vársá le breis is dhá scór bliain anuas.
Cíorann Michael Cronin cúrsaí athrú aeráide agus an nasc leis an nGaeilge sa leabhar ‘An Ghaeilge agus an Éiceolaíocht’.  Muna mbeidh teacht againn feasta ar ár saíocht dúchais ar chúrsaí imshaoil, ní choinneofar dé in áitritheoirí an oileáin seo, dar leis an údar.
Cnuasach filíochta é ‘Tonn Teaspaigh’ le hAilbhe Ní Ghearbhuigh.  Thug an díolaim seo duais filíochta an Oireachtais leis i mbliana agus bhronn Poetry Ireland duais ar an dán ‘Litir ó Barcelona’ as an gcnuasach céanna.  Pléann Ailbhe dúshláin agus lúcháir na banúlachta agus an mháithreachais i saol an lae inniu sa mbailiúchán álainn seo agus tá aiste an-bhreá, an-ghéarchúiseach i dtús an leabhair ag Daniela Theinová, léachtóir in Ollscoil Shéarlais i bPrág.
Is féidir na leabhra ar fad a cheannacht i Siopa Leabhar Chló Iar-Chonnacht, ó thuaidh den Cheardlann sa Spidéal.  Tá míle fáilte roimh bhaill nua sa gClub.

Leabhair Nua ó FUTA FATA

Tá sé fógraithe ag na foilsitheoirí FUTA FATA, atá lonnaithe sa Spidéal, go bhfuil dhá leabhar nua, dírithe ar naíonáin, le foilsiú an mhí seo: CÁ BHFUIL CONALL COINÍN agus CÁ BHFUIL TREASA TÍOGAR.  Tá an dá leabhar gleoite, le flapaí móra do lámha beaga, lán d’ainmhithe áille agus foirfe do pháistí óga.


Post le Stiúideo Cuan

Stiúidió Chois Chuain

Stiúideo Cuan

Tá Stiúideo Cuan ag cuartú duine le feidhmiú mar Stiúrthóir Sraithe chun scéalta/físe a bheadh pobalbhunaithe a chur ar fáil don ardán MOLSCÉAL.
Tá conradh ag Stiúideo Cuan le TG4 chun 90 pacáiste físe a chur ar fáil ó cheantar Chonamara, Maigh Eo, Ráth Chairn agus Baile Átha Cliath agus is chuige sin atá an Stiúrthóir Sraithe á earcú.

Post 20 mí atá i gceist, 40 uair in aghaidh na seachtaine, ach bheadh obair oíche agus obair ag an deireadh seachtaine i gceist. Tuarastal idir €39,000 agus €41,000 sa mbliain atá á thairiscint leis an bpost.


Club Scannán

Radharc ón scannán UTAMA, ceann de na scannáin a bheas á thaispeáint i Seanscoil Sailearna ag an gClub Scannán le linn Séasúr an Earraigh, a chuirfear tús leis ar an Déardaoin seo chugainn, 19 Eanáir.

Cuirfear tús ar an Déardaoin seo chugainn, 19 Eanáir, le séasúr nua scannán i Seanscoil Sailearna, Indreabhán, eagraithe ag Club Scannán Sailearna.  Taispeánfar dhá scannán déag, ceann gach Déardaoin, idir seo agus an Cháisc, ag tosú ar an Déardaoin seo chugainn le scannán greannmhar i Spáinnis (le fotheidil) dar teideal OFFICIAL COMPETITION, le Penelope Cruz agus Antonio Banderas sna príomhpháirteanna.
Tá eolas faoi na scannáin a thaispeánfar le linn an tséasúir ar an suíomh WWW.CLUBSCANNAN.IE, áit a bhuil treoracha i dtaobh ballraíocht a fháil ar líne chomh maith: €35 atá ar bhallraíocht don tséasúr, nó €60 do bheirt agus tugann ballraíocht cead isteach don 12 scannán ar an liosta.  Is féidir ticéad a fháil ar scannán faoi leith ar €8.  Is féidir ballraíocht a cheannach ag an doras ar an gcéad oíche chomh maith.

Lotó na mBreathnaigh

I Lotó Chumann Micheál Breathnach na seachtaine seo caite ní raibh aon bhuaiteoir ar an bPota Óir.  Bhí €3,600 ann.  Na huimhreacha a tarraingíodh:13, 16, 18 agus 32.
Tarraingíodh dhá ainm as an hata le €50 ag dul do chaon duine acu:
Éamonn Eddie Ó Feinneadha, Tuar Beag.
Trish Conneely, An Chathair.
Duais an Díoltóra: Joe Brennan, Cor na Rón.
Dearbhán Tigh Durcáin:  Micil Griffin, Baile na hAbhann.
Tá an pota óir ag €4,000 do tharraingt na seachtaine seo chugainn.

Dónal  ina Chaptaen

John Murphy, Cathaoirleach ar Chomhairle Chonnacht CLG, ag bronnadh an choirn ar an gcaptaen, Dónal Ó Cualáin (Bearna/Na Forbacha), tar éis do fhoireann sóisear na Gaillimhe foireann iománaíochta Ros Comáin a bhualadh sa gcluiche ceannais den Chomórtas Iománaíochta idir chontaethe, bhí eagraithe ag Comhairle Chonnacht den Chumann Lúthchleas Gael sa Dome i mBríocan, Co Mhaigheo, an Satharn seo caite.

Is ag báireoirí na Gaillimhe a bhí an bua sa gcluiche ceannais den chomórtas iománaíochta idir chontae a imríodh Dé Sathairn seo caite sa GAA Dome i mBíochan, in aice le Béal Átha an Thamhnais.  Dónal Ó Cualáin, ó fhoireann iománaíochta BEARNA/NA FORBACHA a bhí ina chaptaen ar fhoireann na Gaillimhe, foireann ar a raibh cuid mhaith ó cheantar Chois Fharraige.  Páirteach sa gcomórtas bhí fóirne ó Shligeach, Longfort, Ros Comáin, Maigh Eo agus Nua Eabhrach, chomh maith le foireann atá piocaithe ó na fóirne Junior a hAon i gContae na Gaillimhe.
Bhuail foireann na Gaillimhe foireann Nua Eabhrach sa gCluiche Leathcheannais agus bhuail siad Ros Comáin sa gCluiche Ceannais.
Thosaigh na himreoirí seo leanas ar fhoireann na Gaillimhe: Mac Dara Ó Béarra, Donnacha Ó Murch, agus Dinny Ó hÉallaithe ó Na Breathnaigh, chomh maith le Dónal Ó Cualáin (Capt), Ryan Ó Cualáin agus Niall Cox ó Chlub Iománaíochta Bearna/Na Forbacha.  Tugadh isteach mar fhir ionaid Kevin Mhaidhc Ó Conghaile, Breandán Mhaidhc Ó Conghaile, Rónán Ó Beoláin ó Na Breathnaigh chomh maith le Tom Halliday ó Bhearna/Na Forbacha.
Imreoirí ó Chumann Micheál Breathnach a bhí ar fhoireann sóisear na Gaillimhe, ar éirigh leo an Cluiche Ceannais a bhuachan ar an Satharn seo caite sa gcomórtas iománaíochta idir chontaethe bhí eagraithe ag Comhairle Chonnacht den Chumann Lúithchleas Gael sa Dome i mBríocan, Co Mhaigheo.
  Ó chlé: Dinny Ó hÉallaithe, Breandán Mhaidhc Ó Conghaile, Rónán Ó Beoláin, Ruairí Ó Béarra (Bainistíocht), Kevin Mhaidhc Ó Conghaile, Donnacha Ó Murchú agus Mac Dara Ó Béarra.

Torthaí Spóirt na Seachtaine

• Iomáint (Sinsir): Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal 3 – 16,   Roscommon Community College 4 – 12.
• Sacar (Roinn I): Cois Fharraige 4, Corofin Utd. 6.
• Sacar (Roinn II): Bearna/Na Forbacha 4, Gort Utd. 0.
• Sacar (faoi18): Bearna/Na Forbacha 3, Kinvara Utd. 1
• Sacar (f16): Bearna/Na Forbacha 0, Salthill Devon 3.
• Sacar (f14): Bearna/Na Forbacha 6, Ballinasloe Town B 1.
• Sacar (f14): Mac Dara 2, Maree/Oranmore B 1.
• Sacar (f12 Cailíní): Bearna/Na Forbacha 6, Maree/Oranmore 1.

11 Eanáir 2023