Cartlann Nuachta: 12 Aibreán 2017

Foireann Cailíní Faoi 16

Foireann Peile na gCailíní f16 (2017)

Foireann cailíní faoi 16, Cumann Micheál Breathnach, a raibh an mí-ádh orthu ar an Domhnach seo caite, nuair a buaileadh iad le dhá chúilín i gcluiche leathcheannais an chontae.

Ar chúl ó chlé: Roisín Ní Chonghaile, Zoe Giles, Síofra Ní Mhárta, Aghna Nic Dhonnacha, Aoife Ní Neachtain, Aifric Ní Ghibne, Aobh Ní Dhubhghaill, Kianna Ní Mhárta, Emma Ní Chonghaile, Kasey Ní Mhárta.

Chun tosaigh, ó chlé: Ailbhe Breathnach, Deirbhle Ní Mhárta, Aoife Nic Dhonnacha, Ciara Nic Eochagháin, Clodagh Ní Dhioráin, Éabha Nic Dhonnacha, Méabh Ní Dhioráin, Cliodhna Ní Mhárta, Fodhla Ní Bhraonáin.


Plean Teanga Chois Fharraige Críochnúil

pleanteangacf2016

Fógraíodh in Acht na Gaeltachta, 2012 go n-ainmneofaí Limistéir Pleanála Teanga (LPT) ar fud Ghaeltachtaí na tíre, go dtabharfaí dhá bhliain do phobail na limistéar sin plean teanga a réiteach dá gceantar féin agus go mbeadh seacht mbliana ina dhiaidh sin ag chuile cheantar chun an plean a chur i bhfeidhm. Is mar gheall air sin a bunaíodh Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga (FCFPT) – ar a bhfuil ionadaíocht ag eagrais dheonacha phobail, eagrais forbartha pobail agus ag eagraíochtaí spóirt agus siamsaíochta – chun iarratas a chur chun cinn plean teanga do cheantar Chois Fharraige a chur i dtoll a chéile. D’éirigh leis an bhFóram, síníodh conradh le hÚdarás na Gaeltachta (ÚnaG) agus fritheadh maoiniú ón Údarás chun Plean Teanga a réiteach.

Tá Plean teanga Chois Fharraige ar fáil mar PDF anseo anois:

Plean-Teanga-Chois-Fharraige-Criochnúil.pdf

Aguisíní-Plean-Teanga-CF.pdf

Aguisín-22-Ceistneoir-CF.pdf


Cuimhneachán an ‘Mine’

AnMineAr an Satharn seo caite cuireadh tús maith le feachtas bailiúchán airgid ar mhaithe le Cuimhneachán an ‘Mine’, nuair a bailíodh os cionn €1,500 ag Siopa an Phobail (Siopa Joyce). Tá bileogaí eolais á scaipeadh faoi láthair ag iarraidh ar dhaoine, nach raibh deis acu go dtí seo, síntiús a thabhairt ar mhaithe le athchóiriú a dhéanamh ar an leacht agus an láthair, thart ar an dTrá Salach, ina tharla an tubaiste uafásach, céad bliain ó sin, ina maraíodh naonúr fear ón Lochán Beag, ón Teach Mór agus ó Na hAille. Tá na bileogaí ar fáil ó na siopaí áitiúla, ó Oifig an Chomharchumainn, ó oifig Chomhlacht Forbartha an Spidéil, ó Chomhar Creidmheasa Cholmcille agus ó dhoras an tséipéil ar an Tulach, ar an gCnoc agus sa Spidéal.

Tá roinnt obair athchóirithe déanta cheana ag coiste an ‘mine’ ar an gcladach agus obair draeneála agus ar an mbóithrín síos ag an láthair. Le gairid tugadh eolas don choiste atá i mbun an eagrúcháin ar an gCuimhneachán, gur sa reilig ar an mBóthair Mór i nGaillimh a cuireadh na píosaí de na coirp a bailíodh le chéile tar éis an phléisce. Is cosúil nach bhfuil aon leac ar an uaigh, cé go raibh uair amháin. Tá sé i gceist ag Coiste Cuimhneachán an ‘Mine’ cead a iarraidh ó Bhárdas na Gaillimhe leac cuimhneacháin ar an naonúr a chur suas sa reilig i nGaillimh.

Is féidir síntiús a chur ag Coiste Chuimheachán an ‘Mine’, Seanscoil Sailearna, Indreabhán. Le íoc as an obair atá déanta agus atá fós le déanamh tá cuntas speisialta oscailte le Comhar Creidmheas Cholmcille – Cuimhneachán an Mhine (Uimhir 9417F). Is féidir le daoine, ar mian leo, síntiús a fhágail isteach sa gComhar Creidmheasa ar an gCnoc nó ar an gCeathrú Rua, é sin nó a chur sa bpost chuig ‘Coiste Cuimhneacháin an Mine’, f/ch Seanscoil Sailearna, Indreabhán. Tabharfar admháil ar aon síntiús a thugtar. Aon duine a thugann síntiús €25 nó níos mó ar mhaithe le Cuimhneachán an ‘Mine’, cuirfear cóip ar fáil saor in aisce den leabhar faoin ‘Mine’ a bheas á fhoilsiú mar chuid den deireadh seachtaine cuimhneacháin.


An Tae Beag

DarknessIntoLightBeidh na Bootleggers ag déanamh píosa damhsa le linn an Tae Beag atá á eagrú acu sa bPoitín Stil, Domhnach na Cásca, 16 Aibreán ón 17.00 go dtí an 19.00. Tá siad á dhéanamh seo ar mhaith le airgead a bhailiú do Pieta House.

Beidh an tsiúlóid ‘I dTreo an tSolais’ ar mhaithe le Pieta House, ar bun sa Spidéal don chéad uair i mbliana. Beidh sé ar bun ar an gCeathrú Rua chomh maith.

Tosóidh an tsiulóid sa dá áit ag 4.15 Dé Sathairn, 6 Bealtaine, agus is féidir clárú ar líne anois ach dul go dil.pieta.ie.


Comóradh na Cásca ag Sinn Féin

Liadh_Ní_RiadaBeidh Cumann Mháirtín Uí Chadhain de Shinn Féin ag comóradh na Cásca ag meánlae an Domhnach seo chugainn, Domhnach Cásca, taobh amuigh de Theach an Phiarsaigh i Ros Muc mar is hiondúil.

Chomh maith leis na himeachtaí oifigiúla, beidh neart ceoil, amhráin agus damhsa ag binn i dTeach an Phiarsaigh, má tá an lá go breá, nó in Ionad Cultúrtha an Phiarsaigh, muna bhfuil. Agus beidh braon tae agus píosa cáca le fáil freisin. Beidh míle fáilte roimh chuile dhuine chuig an ócáid.

Sí an MEP, Liadh Ní Riada (ar dheis), an t-aoichainteoir a bheas ag an ócáid i mbliana. Bhí a athair, Seán Ó Riada, go ndéana Dia grásta air, ag Oireachtas na nGael i Ros Muc i 1970, le linn ré órga Ghluaiseacht Chearta Sibhialta na Gaeltachta, a bhí á craoladh ar an raidió bradach, Saor Raidió Chonamara. Is cinnte go mbeidh cuid den dream úd a chuala An Riadach i mbun ceoil an uair sin Tigh Mhaidhceó Pheaitse ag Comóradh an Domhnaigh le éisteacht le briathra blasta a iníne, Liadh.


An Country Boy

an-country-boy

Peadar Ó Treasaigh agus Pauline Nic Chonaonaigh, beirt ó Aisteoirí an Spidéil a bheas ar stáitse le léiriú nua den dráma ‘An Country Boy’, scríofa ag John Murphy agus aistrithe ag Pádraic Ó Neachtain, i Seanscoil Sailearna an tseachtain seo chugainn ag tosú ar an gCéadaoin, 19 Aibreán agus ag leanacht ar aghaidh go dtí an Aoine.

An tseachtain seo chugainn cuirfidh Aisteoirí an Spidéil ‘An Country Boy’, dráma le John Murphy, ar stáitse i Seanscoil Sailearna, ar an gCéadaoin, Déardaoin agus Aoine 19, 20 agus 21 Aibreán, ag tosaí ag 8.00 gach oíche.

Tá nós ag na hAisteoirí drámaí, a raibh tóir ag an bpobal orthu, a athbheochan ó am go chéile. Léirígh siad ‘An Country Boy, aistrithe go paiteanta ag Pádhraic Ó Neachtain, sa mbliain 1983 don chéad uair agus chuaigh sé i gcionn go mór ar phobal Chonamara ag an am. Tugadh an dráma go Boston faoi Cháisc 1984 agus léiríodh faoi thrí ansin é i Stonehill College, i South Boston agus sa Concannon Village i Norwood. Cuireadh ar an stáitse arís sna nóchaidí é agus de bharr éileamh ón bpobal le tamall anuas cinneadh ar é a athbheochan arís!

Dráma é seo a bhfuil idir trom agus éadrom ann, a chíorann fadhbanna sóisialta na himirce agus dúshláin shaol na tuaithe in Éirinn i ndeireadh na gcaogaídí. Tá mac an tí agus a bhean sa mbaile as Meiriceá. Tá fonn ar an mac atá fós sa mbaile imeacht leis go Meiriceá le aithris a dhéanamh ar an saol breá atá thall ag a dhreatháir. Le linn na míosa a mbionn na Yanks sa mbaile, nochtar fírcí faoi chruatan, ól, pósadh faoi bhrú, uaigneas agus aiféala.

Tá cliar aisteoirí cumasacha sa dráma faoi stiúr ag Mike P. Ó Conaola: Peadar Ó Treasaigh, Pauline Nic Chonaonaigh, Seán ‘ac Coistealbha, Eimear Ní Chonaola, Naoise Ó Conaola agus Órla Ní Fhinneadha. Is cinnte go líonfar an tSeanscoil an trí oíche as a chéile leis an dráma íontach seo.


Breagáin Bhriste ag Teastáil

logo-fibingrey1Tá an comhlacht léiriúcháin teilifíse, Meangadh Fíbín, atá lonnaithe i gCois Fharraige, ag lorg seanbhréagáin nó breagáin bhriste, le usáid sa tsraith réamhscoile ‘Mr. Mender and the Chummyjiggers’, atá scríofa ag Muireann Ní Chíobháin agus Emma Hogan. Tá an tsraith suite i siopa bréagáin draíochta Mr. Mender. Caithfear siopa bréagáin Mr. Mender a líonadh le bréagáin atá briste agus deisithe.

Éinne atá ag iarraidh fáil réidh le seanbhréagáin nó bréagáin atá briste agus baile nua a thabhairt dóibh, is féidir iad a leagan isteach ag Stiúideo Telegael, Baile na hAbhann, An Tulach, ar an Satharn 29 Aibreán idir 10 r.n agus 4 i.n.

Beidh an sraithchlár ‘Mr. Mender and the Chummyjiggers’, á chraoladh ar RTÉ Junior níos deireannaí sa mbliain.


Torthaí Spóirt ón Deireadh Seachtaine

  • Iomáint Junior 1: Ml. Breathnach 3 – 10, Baile Átha Ghártha 1 – 13.
  • Iomáint (f14 C1): Bearna/Na Forbacha 4 – 06, Saighleán 2 – 04.
  • Iomáint (f16 B1): Cois Fharraige 2 – 10, Tynagh/ Abbey Duniry 4 – 12.
  • Peil (Corn John Dunne): Micheál Breathnach 1 – 10, Carna/Caiseal 1 – 14.
  • Peil (f14, Roinn 2): Micheál Breathnach 7 – 15, An Cheathrú Rua 0 – 06.
  • Peil (f14, Roinn 2): An Spidéal 2 – 12, Cill Ainnín 3 – 09.
  • Peil na mBan (f16, Roinn 3): Micheál Breathnach 2 – 04, Muine Mheá 2 – 06.

12 Aibreán 2017