Cartlann Nuachta: 12 Meán Fómhair 2018

Na Coirn i Ros a’ Mhíl!

Páistí Ros a Mhíl leis na Coirn 2018

Páistí ó Scoil Cholmcille, Ros a’ Mhíl, leis na coirn seo a leanas, a tugadh ar cuairt ar an scoil an tseachtain seo caite: Corn Mhic Chárthaigh (Iomáint); Corn Sam Maguire (Peil na bhFear); Corn Brendan Martin (Peil na mBan) agus Corn an Pro 14 (Rugbaí).


Oifig an Phoist – An Scéal is Deireannaí

Oifig an Phoist, IndreabhánCé go bhfuil Oifig an Phoist in Indreabhán dúnta tá Cumann Forbartha Chois Fharraige i mbun feachtais i gcónaí ag iarraidh ar an bPost aithbhreithniú a dhéanamh ar an gcinneadh. Chuir sé iontas ar dhaoine i gCois Fharraige scéal a chloisteáil ar Nuacht RnaG an tseachtain seo caite go raibh An Post ag déanamh amach nach bhfuil 500 ina gcónaí in Indreabhán.

An mhí seo caite bailíodh 1,100 síniúchán sa gceantar a cuireadh ar aghaidh ag Príomhfheidhmeannach An Post, ag iarraidh ar an bPost breathnú go fábharach ar an oifig in Indreabhán a choinneáil ar oscailt agus tús a chur le próiséas le máistir poist nua a fháil.

Creideann Cumann Forbartha Chois Fharraige go bhfuil botún mór déanta ag an bPost maidir le daonra an cheantair. Bh os cionn 1,800 ar an gclár vótála a úsáideadh don reifreann faoin nginmhilleadh, idir Corr na Rón agus An Choill Rua Thoir (Cathair agus Púirín) agus má chuirtear páistí faoi 18 nach mbeadh an vóta acu, is cinnte go mbeadh an daonra sa gceantar ar a dtugtar Indreabhán os cionn 2,000 duine.

Tá litir curtha an tseachtain seo ag an bPost ag cur in iúl go bhfuil botún mór déanta acu faoi dhaonra an cheantair agus, ar an ábhar sin, go mba cheart an t-athbhreithniú a dhéanamh ar an gcinneadh agus Oifig an Phoist in Indreabhán a oscailt aríst, a luaithe is atá máisir poist nua faighte.

Is féidir aighneacht a sheoladh i gcónaí faoin gcás ag an ríomhphost review@nullanpost.ie nó é a chur ag an Aithbhreithneoir Neamhspléach, An Post, Ard Oifig an Phoist, Baile Átha Cliath 1.


Ranganna Ceoil an Ghaelacadaimh

Cuid de na daltaí a bhíonn ag foghlaim ceoil sa nGaelacadamh in éindí le beirt de na teagascóirí, tráth seolta an chláir don téarma nua, atá ag tosaí ar an Luan seo chugainn, 14 Meán Fómhair. Ó chlé: Sadhbh Ní Chonghaile, Caoilte Canny, Éinne Ó Conghaile, Emma Ní Chonghaile & Johnny Óg Connolly (teagascóir), le Mary Bergin (teagascóir) ina seasamh ar chúl.

Cuid de na daltaí a bhíodh ag foghlaim ceoil sa nGaelacadamh in éindí le beirt de na teagascóirí

Ó chlé: Sadhbh Ní Chonghaile, Caoilte Canny, Éinne Ó Conghaile, Emma Ní Chonghaile & Johnny Óg Connolly (teagascóir), le Mary Bergin (teagascóir) ina seasamh ar chúl.

Agus an colún seo á scríobh níl an chosúlacht ar an scéal go bhfuil aon réiteach fáighte ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta is Gaeltachta faoi sholáthar na ranganna ceoil, amhránaíochta is damhsa i gCois Fharraige a bhíodh á n-eagrú ag an nGaelacadamh roimhe seo. Tuigtear go bhfuil an Roinn sásta airgead a chur ar fáil do na theagascóirí a bhíodh ag an nGaelacadamh – 31 duine ar fad is cosúil – dá ndéanfaidís duine a aimsiú iad féin leis na ranganna a eagrú.

Cé gur fógraíodh go mbeadh deontas suas le €325,000 ceadaithe don eagraíocht Ealaín na Gaeltachta le forbairt a dhéanamh ‘ar an soláthar ranganna ceoil, damhsa, amhránaíochta agus ealaíona béil ar fud na Gaeltachta uile’ is a mhalairt atá le tarlú i gCois Fharraige, mar nach raibh aon socraithe déanta ag an Roinn faoi dhream eile a aimsiú a bheadh in ann tabhairt faoin obair a bhíodh idir láimhe ag an nGaelacadamh.

Bhí Cumann Forbartha Chois Fharraige ag iarraidh ar an Roinn eagraíocht ar nós Tuismitheoirí na Gaeltachta a úsáid san idirlinn leis an seirbhís riaracháin a sholáthar do theagascóirí ar mhaith leo leanacht leis na ranganna ceoil, amhránaíochta agus damhsa tré mheán na Gaeilge.


Peil Chois Fharraige

Cumann Mícheál BreathnachD’éirigh go maith leis an dá fhoireann peile i gCois Fharraige a bhí san iomaíocht sa gCraobhchomórtas Idirmheánach ar an Satharn seo caite. Bhí bua éasca go maith ag peileadóirí an Spidéil ar St Brendan’s, Baile an Ghártha, leis an scór 2 – 16 in aghaidh 0 – 8.

Bhí an t-ádh ar Chumann Micheál Breathnach an bua a fháil ar Uachtar Ard le cúilín amháin sa gcluiche Idirmheánach, a imríodh ar Staid an Phiarsaigh ar an Satharn, le áit a chinntiú sna babhtaí ceathrú ceannais. Ba é Rónán Mac Donnacha, ó Chorr na Rón, laoch na himeartha. Ní amháin gur scóráil sé cúl ag tús an darna leath, rud a chuir na Breathnaigh chun cinn, ach ba é a scóráil an cúilín ó chic saor a bhí sách deacair, agus a chuir na Breathnaigh cúilín chun cinn ag deireadh an chluiche. Ach ní raibh deireadh le Uachar Ard fós, mar go bhfuair siad deis ar an gcluiche a chothromú agus na Breathnaigh a dhíbirt as an gcomórtas. Ach bhailigh an liathróid ar foraíl, rud a d’fhág an dá fhoireann as Cois Fharraige san iomaíocht fós.

Ceaptar go n-imreofar na cluichí ceathrú ceannais sa gcomórtas ar an deireadh seachtaine 22/23 Meán Fómhair. Beidh an Spidéal in aghaidh Menlough agus beidh Cumann Micheál Breathnach in aghaidh Oranmore/Maree.


Cruinniú Poiblí faoin Ionad Oidhreachta

Tá cruinniú poiblí le bheith ar bun ar an Máirt seo chugainn, 18 Meán Fómhair, le plé a dhéanamh faoin iarratas atá déanta ar an Athair Liam Ó Raghailligh, an talamh atá trasna ó Shéipéal an Chnoic a thabhairt ar láimhe do Chomharchumann Sailearna Teo., le Ionad Oidhreachta a thógáil.

I nuachtlitir an pharóiste thug an tAthair Ó Raghailligh gur leis an bparóiste an talamh agus gur le muintir an pharóiste atá sé é a thabhairt.

Tá an cruinniú poiblí á eagrú ag an gCumann Forbartha le deis a thabhairt do mhuintir an pharóiste an cheist a phlé agus le deis a thabhairt do Chomharchumann Sailearna an cás a chur i láthair an phobail.

Beidh an cruinniú ar bun san ITT, ar chúl Shéipéal an Chnoic, ag tosú ag 8.00pm ar an Máirt seo chugainn, 18 Meán Fómhair.


AGM an Chomharchumainn

Ar an Déardaoin seo, 13 Meán Fómhair, a bheas an AGM ag Comharchumann Sailearna Teo., i Seanscoil Sailearna, ag tosaí ag 8.00 i.n.

Tá rún curtha síos le plé ag an AGM faoi pholasaí Chomharchumann Sailearna gan aon urraíocht a thabhairt do eagraíochtaí áitiúla. Tá an rún ag iarraidh ar Bhord Stiúrtha an Chomharchumainn go socrófaí ciste, a mbeadh teorann leis, gach bliain a d’fhéadfaí a úsáid le urraíocht agus tacaíocht a thabhairt do eagraíochtaí áitiúla a bhíonn ag iarraidh tabhairt faoi thionscadail a bheadh ag tíocht le aidhmeanna an Chomharchumainn. Tá an rún molta ag Donncha Ó hÉallaithe, iar-chathaoirleach an Chumann Forbartha. Faoi láthair diúltaítear urraíocht do gach dream.

Beidh tuairisc ar an AGM sa gcolún an tseachtain seo chugainn.


Ceiliúradh na Seaimpíní Liathróid Láimhe

Imreoiri ag Craobh Domhanda Minnesota 2018

Cúigear ó Chumann Liathróid Láimhe Micheál Breathnach a ghlac páirt le gairid i gCorn Domhanda an Liathóid Láimhe, ag ócáid ceiliúrtha a eagraíodh dóibh an tseachtain seo caite i Scoil Sailearna, Indreabhán.

Ó chlé: Eimhin Ó Diollúin (bonn óir agus bonn airgid); Eimear Ní Bhiadha (bonn óir agus bonn airgid); Cliona Ní Chonghaile (bonn airgid); Mike Dillon, Cian Ó Conghaile agus Feidhlim Ó Diollúin.

Ghlac Ciana Ní Churraoin, nach bhfuil sa phictiúr, páirt chomh maith sa gcomórtas domhanda agus chroch sí leí bonn óir. [Pictiúr: Máirín Uí Chonghaile]

Ar an Aoine seo caite. 7 Meán Fómhair, bhí ócáid ceiliúrtha ar bun i Scoil Sailearna do na himreoirí as Cois Fharraige a ghlac páirt an mhí seo caite i gCraobh Domhanda an Liathróid Láimhe, a bhí ar bun i Minnesota.

D’éirigh le ceathrar ó Chumann Liathróid Láimhe Micheál Breathnach boinn a thabhairt abhaile ó Chomórtais Craobh an Dhomhain i Minnesota: Ciana Ní Churraoin ón gCathair; Clíona Ní Chonghaile ó Chor na Rón; Eimhin Ó Diollúin ón bPúirín agus Eimear Ní Bhiadha ón mBóthar Buí.

Chomh maith leis sin, déanadh ceiliúradh ar na boinn Uile-Éireann atá buaite ag imreoirí ó Chois Fharraige le linn na bliana. Sé Cumann Liathróid Láimhe Micheál Breathnach ceann de na cumainn liathróid láimhe is bisiúla sa tír agus é ag freastal ar gach aoisghrúpa.

Páistí ag an gCeiliúradh Liathróid Láimhe 2018

Cuid de na gasúir bhí i láthair ag an ócáid i Scoil Sailearna an tseachtain seo caite, le ceiliúradh a dhéanamh ar chomh maith is a rinne na himreoirí ó Chumann Liathróid Láimhe Micheál Breathnach ag an gcomótas Corn Domhanda i Minnesota, an mhí seo caite.

Ó chlé: Cian De Búrca, Saile a’ Thúna; Jack Ó Conghaile, Coill Rua; Niamh Gannon, An Chathair; Katie Ní Thuathail, Leithrinn; Conor Ó Tuathail, Leithrinn agus Eoin Ganonn, An Chathair. [Pictiúr: Máirín Uí Chonghaile]


Féile na Leabhar

Club Leabhar Chois FharraigeLe linn dheireadh seachtaine an 12–14 Deireadh Fómhair beidh Féile Leabhar Chois Fharraige á reáchtáil ag Club Leabhar Chois Fharraige sa gceantar den chéad uair.

Seolfar an fhéile i dTigh Mholly, ar an Lochán Beag, Indreabhán, ar an Aoine, 12 Deireadh Fómhair, nuair a bheas plé ar na leabhair taistil atá scríofa ag an iar-oifigeach airm, Frank Reidy, atá ag cur faoi le roinnt blianta anois i Ros a’ Mhíl.

I measc na gcainteoirí eile a bheas ann i gcaitheamh an deireadh seachtaine, beidh Gemma Breathnach, Liam Mac Cóil, Daithí Ó Muirí, Jackie Mac Donncha, Bridget Breathnach, Máire Holmes, Áine Durkan agus Máire Uí Eidhin.

Mar chuid den deireadh seachtaine beidh ceardlann scríbhneoireachta ann do dhéagóirí le Darach Mac an Iomaire agus beidh scéalaíocht ann do ghasúir óga le Bridget Breathnach.


Club Scannán Sailearna

Club Scannan Seasur An Fhomhair 2018

Tá an liosta scannán a bheas á thaispeáint i Seanscoil Sailearna, idir deireadh na míosa agus an Nollaig, foilsithe ag Club Scannán Sailearna.

I gceann seachtaine, ar an Déardaoin, 20 Meán Fómhair, a chuirfear tús leis an séasúr nua leis an scannán ón bhFrainc LET THE SUNSHINE IN, ina bhfuil an príomhpháirt ag an aisteoir cáiliúil Juliette Binoche. Idir sin agus tús mhí na Nollag beidh scannán ar bun gach oíche Déardaoin san Amharclann i Seanscoil Sailearna, 12 scannán ar fad, ó go leor tíortha i dteangacha éagsúla.

Is féidir liosta na scannán, chomh maith le eolas fúthu, a fháil ar an suíomh idirlíon www.clubscannan.ie.


Oireachtas na Gaeilge 2018

Oireachtas na GaeilgeTá an t-am sin den bhliain tagtha arís le iarratas a chur ag Oireachtas na Gaeilge, más mian le duine páirt a thógáil sna comórtais ardáin. Beidh an tOireachtas ar bun i gCill Áirne arís i mbliana, tús mí na Samhna. Dé hAoine seo chugainn, 14 Meán Fómhair, an spriocdháta. Tá foirmeacha le fáil ó Oifig an Oireachtais i gCasla, nó is féidir iad a íoslódáil ón nasc seo thíos agus iarratas ar líne a dhéanamh.

https://pangr-antoireachtas.herokuapp.com/


Torthaí Spóirt

Peil (Idirmheánach): An Spidéal 2 – 16, Baile an Ghártha 0 – 08.

Peil (Idirmheánach): Micheál Breathnach 1 – 08, Uachtar Ard 0 – 10.

Peil (Mionúr C): Micheál Breathnach 3 – 10, Cinn Mhara 4 – 09.

Peil (Mionúr C): An Spidéal 3 – 12, An Fháirche 3 – 15.

Peil (faoi 14): Micheál Breathnach 5 – 10, Ceathrú Rua 2 – 16.

Iomáint (Mionúr B1): Cois Fharraige 1 – 05, Skehana 3 – 18.

Iomáint (Mionúr B1): Cois Fharraige 3 – 11, Béal Átha an Slua 1 – 12.

Iomáint (faoi 15B): Cois Fharraige 2 – 20, Tynagh Abbey Duniry 3 – 13.

Iomáint (faoi 15C): Micheál Breathnach 2 – 12, Creachmhaoil 1 – 02.

Sacar (Roinn II): Cois Fharraige 0, Dynamo Blues 0.


12 Meán Fómhair 2018