Cartlann Nuachta: 12 Meitheamh 2019

Lóchrann Chonamara

Lóchrann Chonamara

Seachtain ón Domhnach seo chugainn a bheas Lóchrann Chonamara ar bun ag an marglann taobh le Tigh Pheacocke. Seo a leanas clár an tráthnóna:

19.00 ar aghaidh – Seastáin le beatha mara agus le uainfheoil Chonamara á chur ar fáil.

20.00 Ceol le Cillín.

21.00 Clann Uí Iarnáin agus Don Stiffe.

22.00 Cogar Ceilí Band agus aíonna speisialta.

22.30 Lasadh an Tine Chnámh agus Seó Sráide ag Fíbín le damhsóirí óga ó Choláiste Cholmcille, Indreabhán, faoi stiúr Eoin Mhic Dhonncha.

Is amuigh faoin aer, amach ar aghaidh na marglanna, a bheas an seó ar bun agus an tine chnámh á lasadh.

Tá an ócáid, a bheas saor in aisce, á heagrú ag Cumann Forbartha Chois Fharraige agus Coiste Pobail an Fháirche, faoi scáth GAILLIMH 2020, agus le tacaíocht fhial chomh maith ó Ealaín na Gaeltachta (Údarás na Gaeltachta), Comhairle Chontae na Gaillimhe, FLAG an Iarthair (BIM) agus Foras na Gaeilge. Beidh buicéid ar fáil do dhaoine ar mhian leo síntiúis a thabhairt.

Tá eolas faoin ócáid le fáil ón seoladh lochrannchonamara@nullgmail.com nó tré dul ag leathanach Lóchrann Chonamara ar Facebook.

Eoin Mac Donncha le Colaiste Cholmcille 2

An damhsóir comhaimseartha Eoin Mac Donnacha ón gCeathrú Rua, ag cleachtadh le scoláirí ó Choláiste Cholmcille, Indreabhán, agus é ag ullmhú don seó a bheas ar bun Tígh Pheacocke, ar an Domhnach, 23 Meithamh, mar chuid de Lóchrann Chonamara.

Is le cúnamh ó Síol, ciste tacaíochta de chuid Ealaín na Gaeltachta, ón GRETB agus ó Chomhar Creidmheasa Cholmcille, a eagraíodh na ceardlanna damhsa comhaimseartha leis an Idirbhliain i gColáiste Cholmcille, Indreabhán.

[Pic: Cormac Mc Mahon]


Club Óige Lurgan

Club Óige ag Col Lurgan (2019)

Baill de Chlub Óige Lurgan atá ag glacadh páirt sna himeachtaí a eagraíonn Coláiste Lurgan do na scoláirí Gaeilge, mar chuid de scéim a eagraítear gach Meitheamh le roinnt blianta anuas.

Ar chúl, ó chlé: Ruby De Róiste, Clíodhna Ní Mhárta, Méabh Ní Chualáin, Cormac Ó Tuairisg, Joseph Ó Márta, Iarfhlaith Canny, Fionn Ó Ceallaigh, Jack Ó Scanláin, Marcus Ó Tuathail Robinson, Éamonn Ó Ceallacháin, Marcus Ó Conghaile, Oscar Mac Réamoinn, Clíona Ní Chonghaile, Amy Ní Chonaire, Leah Ní Mhainnín, Méabh Ní Chonghaile.

Chun tosaigh, ó clé: Mia Ní Dhochartaigh, Doireann Ní Fhoighil, Labhaoise Ní Bhéarra, Ciara Ní Chualáin, Clíodhna Courtney, Amanda Ní Bhrádaigh, Caitríona Ní Mhathúna, Louise Ní Chonghaile, Ailbhe Ní Neachtain, Fraoch Daly, Síofra Ní Scanláín, Clíona Ní Mhárta, Damhnait Ní Fhátharta.

As lathair ar an lá bhí Ailill De Cléir, Chloe Seoige, Gina Giles agus Gránia Ní Fhinneadha.


Traidphicnic 2019

Traidphicnic2017_2

Cuid den Slua ag Traidphicnic Anuraidh

Tá an clár don fhéile ceoil Traidphicnic eisithe anois. I measc na ngrúpaí a bheas ag seinm i mbliana beidh Ye Vagabonds, Ulaid le Muireann Mhic Amhlaoibh, Clann Uí Cheannabháin agus an Contempo Quartet leis an bpíobaire Pádraic Keane.

Is deas a fheiceáil go bhfuil deis á tabhairt chomh maith do chuid de na fonnadóirí is na ceoltóirí óga ó Chois Fharraige ar an clár: Fóghla Ní Bhraonáin agus a deartháir Domhnall Ó Braonáin, Bróna Ní Cheallacháin chomh maith le Ceoltóirí Chois Fharraige.

Sa gCeardlann a bheas an stáitse socraithe i mbliana. Tosóidh Traidphicnic ar an Aoine, 5 Iúil, agus leanfaidh sé ar aghaidh go dtí an Domhnach, 7 Iúil. Ar an Satharn beidh ceardlanna ar bun i Scoil Chroí Naofa agus beidh taispeántas físealaíne ar bun chomh maith.

Mar is gnáth, ní dhíoltar aon ticéad, ach glactar le síntiús ar an mbonn ‘íoc an méid is féidir leat’ agus beidh neart buicéidí ag gach ócáid le glacadh le síntiús.

Postaer Traidphicnic 2019


Campaí Samhraidh

Tuismitheoirí na GaeltachtaTá Tuismitheoirí na Gaeltachta ag eagrú sraith campaí samhraidh do dhaoine óga, idir campaí drámaíochta, campaí damhsa agus campaí ealaíne. Tá liosta na gcampaí ar an bhfógra faoi seo. Maireann gach campa seachtain amháin, ó Luan go hAoine. €45 an táille agus is féidir áit a chur in áirithe ach glaoch ar (091) 869571 nó ríomhphost a sheoladh chuig aisling@nulltuismitheoiri.ie. Is san ionad Splanc, ar chúl na leabharlainne sa gCeathrú Rua a bheas na campaí ar bun.

Mar is gnáth, tá campaí samhraidh á reachtáil chomh maith ag Cumann Micheál Breathnach ar Pháirc an Chnoic. Beidh campa peile seachtaine ar bun ón Luan, 1 Iúil, go dtí an Aoine, 5 Iúil, agus an campa iomána ar bhun ón Luan, 8 Iúil, go dtí an Aoine dar gcionn.

€50 an táille ar na campaí spóirt agus ní mhór clárú ar líne.

Campaí Samhraidh 2019


Pósadh sa tSeanscoil

Seanscoil Sailearna

Seanscoil Sailearna

Is iomaí úsáid atá bainte as Seanscoil Sailearna in Indreabhán le fada an lá – mar scoil náisiúnta i dtús ama, agus le blianta beaga anuas, mar amharclann, pictiúrlann, ionad cruinnithe poiblí agus áit siamsaíochta. Ach Dé hAoine seo caite, baineadh úsáid iomlán nua as an bhfoirgneamh, agus chruinnigh na sluaite ó chéin agus ó chóngar isteach ann don chéad phósadh sa tSeanscoil, nuair a phós Laoise Ní Thuairisg as an Lochán Beag in Indreabhán agus Feilimí O’ Connor as Gleann na bhFiach i gcondae Lú.

Cé go bhfuil an bheirt ag cur futhú faoi láthair ar an gcósta thoir, bhí siad ag iarraidh pósadh i gceantar dúchais Laoise, agus shocraigh siad nach mbeadh áit ar bith níos feiliúnaigh ná an tSeanscoil. Agus bhí an ceart acu – ba bheag duine a d’aithneodh an áit agus í maisithe go hálainn i gcomhair na hócáide. Ba é Billy Mag Fhloinn a bhí i mbun an tsearmainais daonnachta a bhí roghnaithe ag an lánúin, a bhí lán le ceol, filíocht agus amhráin. Tar éis an tsearmanais , caitheadh an bhainis in Ostán Chuan na Gaillimhe i mBóthar na Trá.

An lá tar éis na bainise bhí ceol den scoth á sheinnt, amhráin á rá agus damhsa á dhéanamh i dTigh Chualáin ar an gCoill Rua ó luath sa tráthnóna go moch ar maidin.

Guímid muid gach rath agus blianta fada sonais ar an lánúin nuaphósta – b’fhéidir gurb é seo an chéad phósadh i Seanscoil Shailearna ach is rí-dhócha nach hé an ceann deireadh é!


Deireadh le Tréimhse Sheáin

Seán-Ó-Tuairisg-is-a-theaghlach-ag-Gradam-2019

A chlann in éindí le Seán Ó Tuairisg ó Na hAille, ag ócáidbronnta Ghradam Pobail an Chathaoirligh ar ghrúpaí pobail in Óstán Chois Fharraige, deireadh mí Bealtaine.

Ó chlé: Margo Grogan (páirtí a mhic), Seán Ó Tuairisg, a bhean Áine, a iníon Síle agus a mhac Cormac. Ba é seo an ócáid dheireannach phoiblí do Sheán mar chathaoirleach ar Chomhairle Chontae na Gaillimhe.

[Pic: Mike Shaughnessy]

An Aoine seo caite tháinig deireadh le tréimhse Sheáin Uí Tuairisg mar ionadaí poiblí ar Chomhairle Chontae na Gaillimhe. Rinne sé cathaoirleacht ar an gcéad chruinniú den Chomhairle nua go dtí gur toghadh cathaoirleach don bhliain seo chugainn. Bhí a chuid dualgas mar chathaoirleach comhlíonta ag Seán nuair a bhronn sé slabhra an chathaoirligh ar an gCathaoirleach nua, Jimmy Mc Clearn (FG).

Tréimhse scór bliain a chaith Seán ina ionadaí poiblí: sheas sé a chéad thoghchán sa mbliain 1999 nuair a toghadh é mar ionadaí ón bpobal ar Bhord Údarás na Gaeltachta. Bhí sé ar bharr an chomhairimh le 1,384 vóta.

Toghadh é don Chomhairle Chontae sa mbliain 2004 don chéad uair agus níor chlis air in aon toghchán don Chomhairle Chontae ina dhiaidh sin.


Cúrsaí Nua ag Club na bhFoghlaimeoirí

Club na bhFoghlaimeoirí II

Club na bhFoghlaimeoirí i mBun Oibre

Is ar an Luan seo chugainn, 17 Meitheamh, a chuirfear tús le sraith nua cúrsaí do fhoghlaimeoirí Gaeilge, á eagrú ag Club Foghlaimeoirí Gaeilge Chois Fharraige don samhradh.

Ar an Luan seo caite, bhí Oíche Oscailte ag Club na bhFoghlaimeoirí ag a tugadh eolas faoi na cúrsaí a bheas ar fáil le linn an tsamhraidh agus faoi na himeachtaí eile atá beartaithe ag an gclub.

Cúrsaí sé seachtaine atá i gceist le linn an tsamhraidh ag tosú an tseachtain seo chugainn. Beidh cúrsaí ar bun ar an Luan, ar an Máirt agus ar an Déardaoin. Beidh an cúrsa ar an Déardaoin dírithe ar ghlantosaitheoirí.

Bíonn na ranganna ar bun i dTeach Hastings, Baile an tSagairt, An Spidéal, an bungaló bán suas bóithrín Bhaile an tSagairt, thar an Eastáit Tionsclaíochta ar thaobh na láimhe deise. Tá fógra crochta sa bhfuinneog le CLUB FOGHLAIMEOIRÍ GAEILGE CHOIS FHARRAIGE scríofa air. Bíonn atmaisféar neamhfhoirmeálta sa gClub agus cuirtear fíorchaoin fáilte roimh bhaill nua i gcónaí. Is deis é do dhaoine nua sa gceantar aithne a chur ar dhaoine eile go sóisialta, trí mheán na Gaeilge.

Faigheann Club na bhFoghlaimeoirí tacaíocht ó Údarás na Gaeltachta agus ó Bhord Oideachais is Oiliúna na Gaillimhe is Ros Comáin.

Is féidir breis eolais a fháil ach glaoch nó téacs a sheoladh ag Ann, ar uimhir 087 3554101.


Gaiscithe Óga na mBreathnaigh ag Féile

Buachaillí MB f14 ag Féile 2019

Foireann Iomána Chumann Micheál Breathnach faoi 14 ar éirigh leo an deireadh seachtaine seo caite an corn a thabhairt abhaile go Cois Fharraige ó Fhéile na nGael, nuair a bhuail siad Southern Gaels leis an scór 2 – 06 in aghaidh 0 – 04.

Ar chúl, ó chlé: Patrick Ó Flannaire, Oscar Mac Réamoinn, Séaghan Ó Braonáin, Lughán Mac Con Iomaire, Cormac Ó Tuairisc, Eoin Ó Neachtain, Ciarán Mac Fhlannchadha, Rian Ó Fátharta, Daniel Mac Dhabhoc, Gearóid de Búrca, Féidhlim Ó Conghaile, Ciarán Ó Díompsaigh

Chun tosaigh, ó chlé: Aodhán Ó Coisdealbha, Cian Ó Cadhain, Ruadhán Ó Cualáin, Fionnán Ó Coisdealbha, Ferdia Ó Braonáin, Glaisne Mac Réamoinn, Caomhán Mac Con Iomaire agus Lúc Mac Aodha.

I gCill a Mhuillinn, Corcaigh, a thug gaiscígh óga CLG Mícheál Breathnach leo an chraobh sa gcomórtas náisiúnta iomána d’Fhéile an nGael sa gcomórtas 13 an taobh an deireadh seachtaine seo caite.

An t-ógfhathach Patrick Ó Flannaire a chraith an eangach sa gcluiche ceannais i dtosach. An sár-iománaí Rian Ó Fátharta a scóráil an cúl eile, ach níorbh shin ab iontaí d’éachtaí Riain, ach an dá chúl a scóráil sé in am cúitimh sa gcluiche leathcheannais le Baile na mBocht, Corcaigh, a chloí. Féidhlim Ó Conghaile a bhí cruinn ó phocanna saora, agus ón imirt, a scóráil 0 – 3. Fuair Lughán Mac Con Iomaire, Ferdia Ó Braonáin agus a dheartháir Séaghan, an captaen, cúilín an duine.

Triúr déag den phainéal de scór imreoir uile a scóráil le linn na sé chluiche ag an bhFéile – cúil eile ag Aodhán Ó Coisdealbha, Eoin Ó Neachtain agus Glaisne Mac Réamoinn, cúilíní ag Cormac Ó Tuairisc, Fionnán Ó Coisdealbha, Lúc Mac Aodha agus Ciarán Ó Díompsaigh. Mar chosantóirí, sheas Cian Ó Cadhain, Oscar Mac Réamoinn agus Caomhán Mac Con Iomaire an fód agus bhí sárthaispeántas ar fad ó Chiarán Clancy, Gearóid de Búrca agus ón gcúl báire Daniel Mac Dhabhoc a d’fheabhsaigh le chuile chluiche.

Beirt a d’fhill ó ghortaithe: Ruadhán Ó Cúaláin a d’imir a chéad chluiche i mbliana ag an bhFéile, agus Ciarán Ó Díompsaigh, a thosaigh a chéad chluiche le mí sa gcluiche ceannais, a d’ardaigh croí na foirne agus a thug an misneach is an mórtas dhóibh lena mbua a shaothrú go slachtmhar ar deireadh.

Is fada a bheas trácht ar na héachtaí iomána agus ar an bhfáilte iontach a chuir pobail an cheantair amach rompu, ar fud na seacht mbailte, Dé Domhnaigh seo caite.


Torthaí Spóirt ón Deireadh Seachtaine

Iomáint (Féile): Ml. Breathnach 2 – 06, Southern Gaels 0 – 04.

Iomáint (Féile): Ml. Breathnach 3 – 03, Mayfield 1 – 08.

Iomáint (Féile): Ml. Breathnach 2 – 06, Whites’ Cross 1 – 04.

Iomáint (Féile): Cois Fharraige 1 – 09, St James 3 – 06.

Peil (Roinn 6): An Spidéal 3 – 09, Naomh Anna 1 – 17.

Peil (Roinn 6): Ml. Breathnach 1 – 12, Uachtar Ard 1 – 06.

Peil (f12): An Spidéal 5 – 06, Uachtar Ard 6 – 06.


12 Meitheamh 2019