Cartlann Nuachta: 12 Nollaig 2018

Coláiste Chroí Mhuire Abú!

Spidéal Diospóireacht 2018 (Sinsear)

Foireann shinsearach Choláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, a roghnaíodh ag Craobh Réigiúnach de chuid Comórtas Díospóireachta Uí Chadhain Ghael Linn 2019 i Luimneach ar na mallaibh, le dul san iomaíocht sa gCraobh Náisiúnta ag deireadh Eanáir.

Ó chlé: Aoife Nic Dhonncha, Aisling Ní Chonghaile, Siobhán Ní Neachtain, Tríona Uí Mhurchú (Príomhoide na Scoile), agus Áine Máire Ní Ghioballáin, (Cathaoirleach na hÓcáide).

D’éirigh leis an dá fhoireann díospóireachta ó Choláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, fáil tríd go dtí an Chraobh Náisiúnta i gComórtas Díospóireachta Uí Chadhain 2019. Sa gcomórtas réigiúnach, a reáchtáladh i Luimneach an tseachtain seo caite, bhí an fhoireann sóisir ó Chois Fharraige in aghaidh foirne ón Daingean i gCiarraí agus ó Ghleann Maghair i gCorcaigh, chomh maith le foireann ó Scoil Chuimsitheach Chiaráin ón gCeathrú Rua agus iad ag plé an rúin: ‘Tá deireadh le Comhar na gComharsan in Éirinn!’ Ar an bhfoireann sóisir bhí Oisín Ó Coisdealbha, Eoin Ó Neachtain agus Ailbhe Ní Neachtain.

Sa gcomóras sinsear bhí Coláiste Chroí Naofa in aghaidh foireann eile as an Daingean i gCiarraí, chomh maith le foireann ó Chorcaigh agus Scoil Chuimsitheach na Ceathrú Rua agus an rún seo a leanas á phlé: ‘Tá na meáin chumarsáide traidisiúnta cloíte ag na meáin shóisialta!’ Ar fhoireann na sinsear bhí Aoife Nic Dhonncha, Aisling Ní Chonghaile agus Siobhán Ní Neachtain. Roghnaíodh an dá fhoireann shinsearach ó Chonamara, an Spidéal agus An Cheathrú Rua, le dul san iomaíocht i gCraobh na hÉireann de Chomórtas Díospóireachta Gael Linn, a bheas ar bun deireadh mí Eanáir.

Spidéal Díospóireacht 2018 (Sóisear)

Foireann shóisearach Choláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, a roghnaíodh ag Craobh Réigiúnach de chuid Comórtas Díospóireachta Uí Chadhain Ghael Linn 2019 i Luimneach ar na mallaibh, le dul san iomaíocht sa gCraobh Náisiúnta ag deireadh Eanáir.

Ó chlé: Caitríona Ní Ghriallais (múinteoir na foirne), Oisín Ó Coisdealbha, Eoin Ó Neachtain, Ailbhe Ní Neachtain agus Áine Máire Ní Ghioballáin (Cathaoirleach na hÓcáide).


Albam Nua le Johnny Óg

Johnny Óg CD-Fear Inis BearachainAr Satharn seo, 8 Nollaig, bhí ócáid faoi leith ar bun i dTigh Chualáin, An Choill Rua, nuair a seoladh dlúthdhiosca nua leis an mboscadóir ó Chor na Rón, Johnny Óg Connolly. Bhí ceoltóirí bailithe isteach sa lounge ó chian is ó chóngar. Ach bhí ceoltóir amháin nach bhféadfadh a bheith ann, Johnny Connolly é féin, de bharr an tinneas a bhuail é roinnt blianta ó shin. Ach mura raibh sé ann, taispeánadh ómós dhó leis an gceol breá a bhain a mhac, Johnny Óg, as an mileoidean. Aithnítear Johnny Óg ar cheann de na boscadóirí is fearr sa tír agus is cumadóir den scoth é chomh maith. Ach ba rud nua dhó an mileoidean a sheinm, an gléas ceoil a bhíodh á sheinm ag a athair, SeanJohnny, go dtí gur buaileadh tinn é.

Tá an dlúthdhiosca nua, Fear Inis Bearachain, curtha i dtoll a chéile ag Johnny Óg Connolly in ómós dá athair, an boscadóir aitheanta Johnny Connolly. Tá an t-albam eisithe ar lipéad Chló Iar-Chonnacht agus tugann sé aitheantas cuí d’oidhreacht ceoil Johnny Connolly.

Ag scríobh dó sa leabhrán atá san áireamh leis an albam, deir Johnny Óg: Bhí sé i gcónaí i m’aigne agam díriú ar an mileoidean am eicínt amach anseo, ach de bharr thinneas m’athar, tháinig an t-am sin níos túisce ná mar a bhí súil agam leis.

Johnny Óg Connolly

Clann Johnny Phádraig Pheter Ó Conghaile, ag ócáid i dTigh Chualáin, An Choill Rua, ar an Satharn seo caite nuair a seoladh albam nua ‘Fear Inis Bearachain’ in omós do Johnny, curtha le chéile ag a mhac, Johnny Óg.

Ó chlé: Patricia, bean Johnny; Johnny Óg, a mhac; Mary Ellen, a iníon agus Jimmy, a mhac. [Pic: Seán Ó Mainnín].


An Spidéal Buacach Arís

CLG An SpidéilChuir foireann peile An Spidéil críoch buacach leis an gComórtas Sraithe ar an Domhnach seo caite, nuair a bhuail siad Minloch sa Spidéal leis an scor 5 – 09 in aghaidh 3 – 03, le críochnú sa dara áit i Roinn II den Sraithchomórtas, taobh thiar de Caherlistrane.

Bhí bliain iontach ag foireann idirmheánach peile An Spidéil. Ní hámháin gur bhuail siad a gcomharsan sa gCraobhchomórtas Idirmheánach, ach d’éirigh leo foireann ó Ros Comáin a bhualadh le Craobh Connacht na gClubanna Idirmheánach a thabhairt leo. Tar éis na Nollag beidh buachaillí Chois Fharraige ag ullmhú le haghaidh cluiche leathcheannais na gclubanna in aghaidh Moy ó Thír Eoghain, buaiteoirí Cúige Uladh, club Seán Kavanagh. Ceaptar go n-imreofar an cluiche deireadh Eanáir.


Liathróid Láimhe

Ar an Domhnach seo caite, don dara bliain as a chéile, d’éirigh le Oisín Ó Cualáin, ó Chumann Liathróid Láimhe Micheál Breathnach, comórtas sraithe liathróid láimhe an gheimhridh a bhuachaint. Bua éasca go maith a bhí aige: 21-11, 21 – 09.


Imirt Mhór Chártaí i Ros a’ Mhíl

cártaíAr an Domhnach seo chugainn, 16 Nollaig, beidh imirt mhór cártaí ar bun i dTigh Terry, Ros a’ Mhíl, ar mhaithe le ciste athchóirithe Chill Treasa, an séipéal i Ros a’ Mhíl.

Beidh naonúr ag chuile bhord agus cead ag daoine a bpáirtithe féin a thabhairt leo. Tá €20 le íoc ag gach imreoir agus tosóidh an imirt ag 7.00 i.n.

Beidh imirt cártaí i Seanscoil na Minna gach Céadaoin ag 8.00 i.n. chomh maith, eagraithe ag Coiste Pobail na Minna.


Imeachtaí i gCois Fharraige

Tráth na gCeist Boird ar an Déardaoin, 13 Nollaig, sa gCrúiscín Lán, An Spidéal, ar mhaithe le Scoil Éinne, An Spidéal.

Ceolchoirm na Nollag, ar an Aoine, 14 Nollaig, i Seanscoil Sailearna ag 7.30pm le Ceoltóirí Óga Chois Fharraige, Ceoltóirí Chois Fharraige agus Cór Óige Chois Fharraige. Is féidir síntiús nó féirín a thabhairt ar an oíche do Chumann Uinseann de Pól.

Ceolchoirm na Nollag ag Club Foghlaimeoirí Gaeilge Chois Fharraige, ar an Satharn, 15 Nollaig, thuas staighre Tigh Giblin, An Spidéal ag 8.00pm le ceol, amhráin, lúibíní, agallaimh beirte agus damhsa puipéid, chomh maith le Crannchur na Nollag agus scannán gearr.

Marion Ní Shúilleabhháin ag léamh do pháistí ón tsraith nua leabhar ‘Beirte Brocach’ i gCló Iar-Chonnacht (ar chúl Cheardlann an Spidéil) ar an Domhnach, 16 Nollaig, ag 3.00pm. Beidh duaiseanna agus blaisíní bia ar fáil do na daone óga.


Torthaí Lotó Chumann Micheál Breathnach

Ní raibh aon bhuaiteoir ar an bpota óir. Tarraingíodh na hainmneacha seo a leanas as an hata agus tá €50 an duine ag dul dóibh:

  • Siobhán Ní Churraoin, An Chloch Mhór.
  • Kevin Naughton, Baile na hAbhann.
  • Duais an Díoltóra: Tigh Chualáin, Coill Rua.
  • Dearbhán Tigh Durkin: Pól Ó Diollúin, An Chloch Mhór.

Tá €7,600 sa bpota óir don chéad tarraingt eile.


Leabhar Nua le Joe Steve

Joe Steve Ó Neachtain le Dónal Ó Braonáin a sheol leabhar nua Joe Steve, Mar a Bhí ar dTús", i dTigh Chualáín, Indreabhán, Dé Domhnaigh. Is iad Cló Iar-Chonnacht a d'fhoilsigh. Pic: Seán Ó Mainnín

Joe Steve Ó Neachtain, údar an leabhair ”Mar a bhí ar dTús: Cuimhní Seanghasúir’, in éindí le Domhnall Ó Braonáin (ar dheis), a sheol an leabhar ag ócáid i dTigh Chualáin, An Choill Rua ar an Domhnach seo caite. [Pic: Seán Ó Mainnín].

Bhí slua mór de mhuintir Chois Fharraige i láthair nuair a seoladh leabhar nua le Joe Steve Ó Neachtain ar an Domhnach seo caite i dTigh Chualáin, An Choill Rua. ‘Mar a bhí ar dTús: Cuimhní Seanghasúir’ is teideal don leabhar, atá foilsithe ag Cló Iar-Chonnacht. Sé Domhnall Ó Braonáin a sheol an leabhar.

I mbrollach an leabhair deir Joe Steve go bhfuil sé bunaithe cuid mhaith ar na heachtraí a bhain le muintir Chóil Ruaidí, a bhí mar chomharsa béal dorais aige ar feadh a shaoil, ar an gCré Dhubh i bParóiste an Chnoic. Scéal Phádraic Chóil Ruaidí go háirithe atá ann, an fear a bhí mar inspioráid le go leor i mBaile an Droichid, an sobaldráma raidió a scríobh Joe Steve.

Tar éis an seoladh a bheith déanta, bhailigh scuaine fhada amach os comhair Joe Steve le síniú a fháil ón údar. Agus bhí neart leabhar le síniú mar gur tuairiscíodh 200 a bheith díolta ag an ócáid.

Thosaigh Joe ag scríobh sa mbliain 1969 agus tá sé ag scríobh ó shin. Tá idir dhrámaí, úrscéalta, geamaireachtaí, gearrscéalta, filíocht, sceitseanna, amhráin agus agallaimh bheirte scríofa aige. Is liosta len áireamh iad na duaiseanna atá bronnta air. Bhí sé ar dhuine de bhunaitheoirí an Chumann Forbartha sa mbliain 1966 agus ba dhuine é díobh siúd a bhunaigh Gluaiseacht Chearta Síbhialta na Gaeltachta sa mbliain 1969.


Torthaí Spóirt

Peil (Roinn 2): An Spidéal 5 – 09, Menlough 3 – 03.


5 Nollaig 2018