Cartlann Nuachta: 13 Aibreán 2022

Geansaithe Bronnta ar Fhoireann Ban CLG an Spidéil

Fergus O’Toole ó Saoir Cloiche O’Toole, An Spidéal, ag bronnadh seit geansaithe ar fhoireann ban CLG an Spidéil le gairid.

Sa bpictiúr, ó chlé: Aodán Breathnach (Bainisteoir), Colma Ní Chéidigh, Emer Ní Neachtain (Capt), Fergus O’Toole (Urraitheoir) agus Blanca Ní Dhonnabháin.

[Pic: Maura O’Toole]


Na Deontais Tacaíochta Pobail 2022

Tá liosta na ndeontas don bhliain 2022 faoin Scéim Tacaíochta Pobail foilsithe ag Comhairle Chontae na Gaillimhe. Seo a leanas na heagraíochtaí atá le tacaíocht a fháil i mbliana i gceantar Chois Fharraige:

 • Soilsiú an Spidéil (soilse a cheannacht): €2,000
 • Taispeántas Chois Fharraige Teo: €900
 • Coiste Currachaí an Spidéil: €1,250
 • Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga (Féile a eagrú): €1,290
 • Bailte Slachtmhara na bhForbacha: €1,325
 • Comhlacht Forbartha an Spidéil (Péinteáil & Bláthanna): €1,000
 • Comharchumann Sailearna (Ceolchoirm): €400
 • Club Scannán Sailearna: €560

Gradam ag an bPota Caifé

Diarmaid ag an bPota Caifé 2021

Diarmaid ag an bPota Caifé

Níl an POTA CAIFÉ ar an Tulach oscailte bliain fós agus cheana féin tá sé ainmnithe ar liosta de na bialanna is fearr in Éirinn, a foilsíodh le gairid ar an Sunday Independent. Tá an caifé ag dul ó neart go neart agus cáil bainte amach aige de bharr bia blasta áitiúil ar ardchaighdeán. Diarmuid Ó Mathúna atá ina bhun agus tá sé suntasach an tseirbhís trí Ghaeilge atá ar fáil ann.


Bus do na hÚcránaigh

Chuir Cumann Forbartha Chois Fharraige bus ar fáil níos túisce an tseachtain seo le grúpa teifigh ón Úcráin, atá ag fanacht in Óstán na Páirce, a thabhairt isteach is amach ó Ghaillimh, le cur ar a gcumas cuairt a thabhairt ar oifig INTREO i nGaillimh, chun go bhfaighfidís uimhir agus cárta PPS.

Thart ar trí scór teifeach ón Úcráin atá ag fanacht in Óstán na Páirce. Tá grúpa múinteoirí tagtha le chéile i gCois Fharraige le ranganna Béarla a chur ar fáil do na teifigh ar bhonn deonach. Chuile thráthnóna bíonn trí rang ag leibhéal éagsúla á reáchtáil san óstán ó Luan go hAoine.


Féile Náisiúnta Drámaíochta

Is i Seanscoil Sailearna a bheas an Fhéile Náisiúnta Drámaíochta ar bun, ag tosú seachtain ón Aoine seo chugainn, 22 Aibreán, agus ag leanacht ar aghaidh ar feadh an lae ar an Satharn.

Ar an Aoine beidh dhá dhráma á chur ar an stáitse agus tráthnóna Sathairn léireofar dhá dhráma eile.

Ar an Satharn ag 2.00pm beidh Éigse na Féile ar bun, idir Scéalaíocht agus Agallaimh Beirte.

Ina dhiaidh taispeánfar ar an scáileán mór sa tSeanscoil físeán a tógadh den dráma AN MHÉAR FHADA le Johnny Chóil Mhaidhc Ó Coisdealbha.

Is féidir eolas breise faoin bhFéile a fháil ach ríomhphost a chur chuig eolas@nulldrama-gaeilge.com nó glaoch a chur ar 087 23245036.


Cruinniú Cinn Bhliana

Logo Cumann Forbartha ildaiteTá sé socraithe ag Cumann Forbartha Chois Fharraige go mbeidh an Cruinniú Cinn Bhliana á thionól ar an Luan, 25 Aibreán, sa seomra ar chúl Séipéal an Chnoic ag 8.00pm.

Tá an cruinniú oscailte do bhaill an Chumann Forbartha.

Is féidir ballraíocht a fháil ach foirm a líonadh, atá le fáil ach ríomhphost a chur ag CUMANNFORBARTHA@nullGMAIL.COM.

Glacfar le rún ó na baill le cur os comhair an chruinniú cinn bhliana suas go dtí an Déardaoin roimhe, 21 Aibreán.


Bloc Árasán sna Forbacha

Tá iarratas pleanála ag Comhairle Chontae na Gaillimhe le bloc árasán a thógáil i gCnocán an Bhodaigh, sna Forbacha, ina mbeadh naoi n-árasán. Bheadh an fhorbairt le déanamh taobh ó dheas den bóthar san áit ina bhfuil an siopa carthanachta, a bheadh le leagan. Tá seacht n-aighneacht curtha chuig Oifig Pleanála an Chomhairle Chontae ag cur in aghaidh na forbartha. Ba cheart go mbeadh cinneadh déanta ag an gComhairle Chontae roimh dheireadh na míosa, ach sa gcás go n-iarrann an Chomhairle Chontae breis eolais.


An Glanadh Suas

Skip á líonadh 2022

Bailíodh beagnach céad mála brúscair ag an deireadh seachtaine i gCois Fharraige mar chuid de Ghlantachán an Earraigh, a bhí eagraithe ag an bhFochoiste Timpeallachta de chuid Cumann Forbartha Chois Fharraige. Ar an Satharn is mó a bhí daoine ag glanadh na mbóithríní ón gCoill Rua chomh fada siar le Abhann Cruimlinne. Glanadh an brúscar ón bpríomhbhóthar chomh maith.

Tá an cladach fós le glanadh agus tá sé i gceist lá eile glantacháin a eagrú seachtain ón Satharn seo chugainn, 23 Aibreán.


Bua ag na Breathnaigh

Cian Ó Conghaile (Cumann Liathróid Láimhe Mhicheál Breathnach) agus Diarmaid Ó Maoilchiarán (Cumann Liathróid Láimhe Mhaigh Cuilinn), ar éirigh leo ag an deireadh seachtaine cluiche leath-cheannais dúbailte na hÉireann (Idirmheánach) a bhuachaint leis an scór 17 – 21, 21 – 07, 11 – 0, a imríodh i Maigh Chuilinn ar an Satharn seo caite.

Beidh siad san iomaíocht i gCluiche Ceannais na hÉireann an deireadh seachtaine seo chugainn.

Ar an Domhnach seo caite, ar Pháirc an Chnoic, d’éirigh le peileadóirí na mBreathnaigh an bua a fháil i gcluiche sraithe, ag imirt in aghaidh Chora Finne B. Bhí an ghaoth leis na cuairteoirí sa gcéad leath, ach chinn orthu na scóranna a aimsiú agus ag leath ama bhí an dá fhoireann ar chomhscór le ceithre chúilín an taobh.

Fuair na Breathnaigh an chéad chúilín sa dara leath le dul chun tosaigh, ach fuair Cora Finne trí chúilín as a chéile le dul dhá chúilín chun tosaigh. Ach sa cúig nóiméad deireanach den chluiche d’éirigh le Dara Mac Gearailt cúilín iontach a scóráil leis an cluiche a chothromú. Chuir Cillian Ó Curraoin an fhoireann baile chun cinn agus chun an bua a chinntiú rinne Maidhc Mac Gearailt an liathróid a chur thar an trasnán, díreach sular séideadh an fheadóg.

Do na Breathnaigh ba é Fiontán Ó Curraoin a sheas amach. Bhí sé féin agus Tomaí Ó Conghaile i gceannas ar lár na páirce i gcaitheamh an chluiche.


Coláiste Cholmcille – Forbairt Mhór

Coláiste Cholmcille

Tá iarratas pleanála déanta le méadú mór a chur ar Choláiste Cholmcille, Indreabhán. Tá an t-iarratas os comhair Chomhairle Chontae na Gaillimhe faoi láthair. Má cheadaítear an fhorbairt atá beartaithe beidh 12 seomra ranga breise ag an scoil, chomh maith le seomra nua eacnamaíocht bhaile, seomra teicstílí agus seomra ceoil.

Níl dearmad á dhéanamh ar na hábhair phraiticiúla, mar tá sé beartaithe go mbeidh seomra adhmadóireachta, ceardlann innealtóireachta, ceardlann teicneolaíochta, saotharlann eolaíochta chomh maith le seomra nua ealaíne agus seomra ilmheáin agus dearadh.

Sa bhforbairt nua chomh maith beidh Halla Spóirt agus Giomnáisiam chomh maith le Seomraí Feistis agus Cúirteanna Imeartha. Déanfar chomh maith bealaí iontrála a fheabhsú agus cuirfear ceaintín ar fáil do na scoláirí le go mbeidh siad in ann lón a ithe ina suí ag bord.

Ceaptar go mbeidh cinneadh ag teacht ón gComhairle Chontae faoin gcead pleanála am eicínt roimh dheireadh Bealtaine. Nuair atá an cead faighte beidh an GRETB ag cuartú tairiscintí ó chonraitheoirí le dul i mbun na hoibre. Nuair a chríochnófar an fhorbairt atá beartaithe beidh Coláiste Cholmcille ar cheann de na scoileanna is fearr áiseanna i gContae na Gaillimhe.


Ceol ar an Spidéal

Stiúidió Chois Chuain

Stiúideo Cuan ar an Spidéal

Bíonn seisiún rialta gach Céadaoin i Stiúideo Cuan atá saor in aisce, ag a mbíonn Johnny Óg Connolly ag casadh, Róisín Ní Mhainnín ag damhsa, Caitlín Ní Chualáin ag canadh agus Máirín Mhic Lochlainn ag inseacht scéalta. Bíonn cur agus cúiteamh ar bun acu faoi ghnéithe dá gcuid ealaíne. Cuirtear fáilte roimh an bpobal ag na seisiúin bhríomhara ar an gCéadaoin.


Scannán ón bhFrainc sa tSeanscoil

Club Scannán - Petite Maman

Radharc as an scannán PETITE MAMAN a bheas á thaispeáint i Seanscoil Sailearna ar an Déardaoin seo, 14 Márta, ag tosú ag 8.15pm.

Seo é an scannán deireanach don séasúr.

An Déardaoin seo beidh clabhsúr á chur le Séasúr an Earraigh den Chlub Scannán i Seanscoil Sailearna nuair a thaispeánfar scannán nua ón bhFrainc PETITE MAMAN, ag tosú ag 8.15pm. Scannán é seo atá feiliúnach do gach aoisghrúpa. Baineann scéal an scannáin le fiosracht cailín óg ocht mbliain d’aois faoi shaol a mháthar ag an aois sin, fiosracht a dhúisítear nuair a thosaíonn an mháthair ag dul tríd seanghrianghrafanna Mhamó, tar éis a báis.

Is féidir ticéad a cheannach don scannán ach dul go WWW.CLUBSCANNAN.IE agus na treoracha a leanacht.

Beidh an Club Scannán ag tógáil briseadh ach ag filleadh arís le séasúr eile scannán sa bhFómhar, ag tosú ar ais ag deireadh Meán Fómhair.


Aran Biomedical Ceannaithe

Údarás na Gaeltachta client company, Aran Biomedical staff pictured in front of their facility in An Spidéal

Oibrithe in Aran Biomedical, an Spidéal. Tá an comhlacht díolta leis an gcomhlacht Meiriceánach INTEGER HOLDINGS.

Tá fáilte curtha ag Údarás na Gaeltachta roimh an scéal go bhfuil ceann de na fostóirí is mó i gCois Fharraige, Aran Biomedical, ceannaithe ag an gcomhlacht INTEGER HOLDINGS CORPORATION. Tá 120 duine fostaithe ag Aran Biomedical sa Spidéal i monarcha ar Bhaile an tSléibhe. Is comhlacht Meiriceánach é INTEGER HOLDINGS, ag a bhfuil 1,300 fostaithe a sa tír seo, i gCathair na Gaillimhe ar an bPáirc Mhór agus i Loch Garman.


Scéim na mBóithre Áise a Athbhunú

Kevin O’Hara, Urlabhraí Shinn Féin i gConamara

I ríomhphost ó Chomhairle Chontae na Gaillimhe a cuireadh le gairid chuig Kevin O’Hara, urlabhraí Shinn Féin i gConamara, tugadh le fios nach mbeidh an Chomhairle Chontae ag glacadh le aon iarratas nua i 2022 faoin scéim LIS. Is faoin scéim sin a thugann an Chomhairle Chontae deontas le bóithrí nach bóithrí poiblí iad, a dheisiú is a fheabhsú. Tugtar le fios gur tháinig an oiread iarratais isteach i 2021 is go bhfuil an Chomhairle Chontae fós ag obair ar an liosta sin.

I ráiteas a d’eisigh Kevin O’Hara (SF) dúirt sé go bhfuil “tábhacht faoi leith” leis an gcineál bóthair a dheisítear faoin scéim LIS, le dul chomh fada le garrantaí, leis an gcladach agus leis an bportach agus go bhfuil siad “rí-thábhachtach” don cheantar. I bhfianaise an ghanntanas maoiniú, molann sé go mba cheart do Roinn na Gaeltachta, “Scéim na mBóithre Áise” a athbhunú “le freastal ar an líon mór bóithre mar seo atá againn sa nGaeltacht agus cothabháil de dhíth go géar orthu”.


Darkness Into Light, An Cheathrú Rua

Darkness Into LightIs dea-scéal é go mbeidh Darkness Into Light á eagrú i mbliana sa gCeathrú Rua, tús mí Bhealtaine, ag an gcoiste áitiúil, le airgead a bhailiú don tseirbhís meabhairshláinte a chuireann Pieta House ar fáil do dhaoine in ísle brí.

Le dhá bhliain anuas, de bharr srianta Covid, níorbh fhéidir daoine a thabhairt le chéile leis an tsiúlóid/rith a dhéanamh. Ach beifear in ann daoine a bhailiú le chéile i mbliana le breacadh an lae sa gCeathrú Rua ar an Satharn, 7 Bealtaine.

Tá an clárú oscailte anois ar an suíomh WWW.DARKNESSINTOLIGHT.IE.


Torthaí Spóirt ón Deireadh Seachtaine

 • Peil na mBan: An Spidéal 2 – 05, Micheál Breathnach 0 – 10.
 • Peil (Roinn 3): Micheál Breathnach 0 – 10, Corofin B 0 – 08.
 • Peil (Roinn 2): An Spidéal 1 – 16, Salthill-Knocknacarra 0 – 13.
 • Peil (Sóisear A): Micheál Breathnach 2 – 08, An Cheathrú Rua 3 – 12.
 • Peil (Sóisear B): An Spidéal 1 – 16, Fr. Griffins Éire Óg 2 – 06.
 • Iomáint (faoi 15 B1): Cois Fharraige 3 – 05, Fr Joe Walsh’s 1 – 15.
 • Iomáint (faoi 15 C): Micheál Breathnach 2 – 04, Cappaghtaggle 5 – 13.
 • Iomáint na gColáistí: Coláiste Chroí Mhuire 4 – 12, Coláiste na Coiribe 0 – 16.
 • Peil na gColáistí: Coláiste Chroí Mhuire 4 – 06, Davitt College 0 – 06.
 • Sacar (Roinn I): Mac Dara 0, Craughwell Utd. 5.
 • Sacar (Roinn I): Cois Fharraige 2, Dynamo Blues 3.
 • Sacar (Cailíní faoi 17): Bearna/Na Forbacha 4, Mervue Utd. 2.
 • Sacar (Sciath faoi 16): Bearna/Na Forbacha 2, Claremorris 0.
 • Sacar (faoi 16, Roinn I): Mac Dara 2, Cregmore/Claregalway 1.
 • Sacar (faoi 14): Bearna/Na Forbacha 3, Ballinasloe Town 2.
 • Sacar (Cailíní faoi 14): Bearna/Na Forbacha 5, Mervue Utd. 0.
 • Sacar (Cailíní faoi 12): Bearna/Na Forbacha 1, Colga 6.
 • Sacar (faoi 12): Bearna/Na Forbacha 1, Oughterard 1.
 • Sacar (faoi 12): Mac Dara 0, Kiltullagh 5.

13 Aibreán 2022