Cartlann Nuachta: 13 Meitheamh 2018

Traidphicnic ar an mBealach

Cuid den Slua ag Freastal ar an Traidphicnic Anuraidh

Tá an clár don fhéile ceoil Traidphicnic eisithe anois. I measc na ngrúpaí a bheas ag seinm i mbliana beidh an grúpa De Danann, a bhfuil baint acu le Cois Fharraige, sa méid is gur minic i dTigh Hughes sa Spidéal agus i dTigh Jimmy Beartla ar an gCnoc a bhíodh Alec Finn, Frankie Gavin, Ringo Mc Donagh agus Charlie Piggott ag cleachtadh le chéile, nuair a bunaíodh De Danann i dtosach i lár na 70aí. Bhí cónaí ar Alec Finn sa Spidéal ag an am. Tá Tigh Hughes agus Tigh Jimmy Beartla dúnta anois ach tá De Danann beo i gcónaí.

Cé gur thit Frankie Gavin agus Alec Finn amach le chéile go poiblí faoi cé ag a raibh an ceart an t-ainm De Danann a úsáid, is deas a fheiceáil go mbeidh siad ag casadh ceoil le chéile ag Traidphicnic agus go mbeidh na hiarbhaill den ghrúpa, Dolores Keane agus Colm Murphy, ar stáitse in éindí leo, chomh maith leis an sár-bhoscadóir ó Phort Láirge, Aiden Coffey.

I measc na ngrúpaí eile a bheas ag an Traidphicnic i mbliana, beidh an banna ceoil COGAR, chomh maith leis an gcláirseoir Caitlín Loughnane is a iníon Caitríona, a bheas ag casadh le Alec Finn is a mhac Cian.

Tosóidh Traidphicnic ar an Aoine, 6 Iúil, agus leanfaidh sé ar aghaidh go dtí an Domhnach, 8 Iúil, nuair a chuirfidh Ceoltóirí Chois Fharraige críoch leis.

Mar is gnáth ní dhíoltar aon ticéad, ach glactar le síntiús ar an mbonn ‘íoc an méid is féidir leat’. Chosnódh ticéad do fhéile ceoil mar seo aon áit eile gar go maith do €70 nó €80.

Is féidir an clár ar fad a fháil ar an leathanach facebook http://traidphicnic.com/clar.html nó is féidir é a léamh nó a íoslódáil anseo: Traidphicnic Clár 2018

Banna Ceoil COGAR (Céilí House 2018)

An banna ceoil COGAR, a bheas ag casadh ag an bhféile TRAIDPHICNIC, a reáchtálfar sa Spidéal an chéad dheireadh seachtaine de mhí Iúil, ag tosú ar an Aoine 6ú lá agus ag críochnú ar an Domhnach, 8ú lá.


Plean Nua na Gaeltachta

Ag cruinniú a bhí ag Comhairle Chontae na Gaillimhe ar an an tseachtain seo caite glacadh le Plean Nua na Gaeltachta, a bheas mar chuid de Phlean Forbartha an Chontae 2015 – 2021. Faoin bplean nua níl aon talamh criosaithe le haghaidh tithíochta i nGaeltacht Chois Fharraige, taobh amuigh den dá shráidbhailte, An Spidéal is An Cheathrú Rua.

Theip ar an iarracht a rinne Cumann Forbartha Chois Fharraige go n-úsáidfí talamh, a bhí á chriosú le haghaidh tithíochta i mBothúna, le freastal ar riachtanais tithíochta an cheantair.

Theip ar mholadh eile ó Fhóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga a bhain le caighdeán Gaeilge a leagan síos do na tithe a bheadh srianta ag coinníoll Gaeilge. Faoi mar atá sé, d’fhéadfaí caighdeán ar bith a úsáid, seachas an caighdeán a bhí in úsáid go dtí seo leis an gcoinníoll teanga a shásamh.

Ní aithníonn Plean Nua na Gaeltachta go bhfuil riachtanais tithíochta ag na pobail sa nGaeltacht taobh amuigh de na sráidbhailte, An Cheathrú Rua agus An Spidéal. Chomh maith le sin, tá an chuma ar an scéal go bhfuil deireadh curtha leis an bpolasaí ‘Neartú Gaeltachta’, a bhí in úsáid go dtí seo le cead a thabhairt do dhaoine a bhí in ann a chruthú go raibh líofacht Ghaeilge acu agus gur buntáiste fadtéarmach a bheadh iontu don cheantar dá bhfaighfidís cead tógála.

Beidh Plean Nua na Gaeltachta i bhfeidhm ar feadh trí bliana go 2021, nuair a thiocfaidh Plean Forbartha nua a réiteach do Chontae na Gaillimhe sa mbliain.


Fíbín i Ros a’ Mhíl

Scoil Ros a Mhíl ag obair le Fíbín

Na meán-ranganna ó Scoil Ros a’ Mhíl ag obair leis an gcomhlacht dramaiochta FÍBÍN, ar an gclár teilifíse ‘Ár Scéal’. Beidh an clár, ina mbeidh meascán scéalta á inseacht tríd an drámaíocht agus tríd an ealaín, á chraoladh ar TG4 ag deireadh na bliana.


Féile Chois Fharraige 2018

Ag cruinniú an tseachtain seo caite, socraíodh go mbeadh Féile Chois Fharraige á eagrú le linn an deireadh seachtaine fada ag mí Dheireadh Fómhair, ag tosaí ar an Déardaoin, 25 Deireadh Fómhair, agus ag dul ar aghaidh go dtí an Lá Saoire Bainc ar an Luan, 29 Deireadh Fómhair.

Roghnaíodh an damhsóir Ríonach Ní Néill ina cathaoirleach ar an bhFéile agus tá dréachtchlár curtha le chéile, a bheas á dheimhniú ag an gcéad chruinniú eile den choiste i gceann coicíse.

Is faoi scáth Chumann Forbartha Chois Fharraige, a bheas an fhéile á heagrú, le cúnamh ó Ealaín na Gaeltachta.


Gradam do Thuismitheoirí na Gaeltachta

An Déardaoin seo caite bhronn Cathaoirleach an Chomhairle Chontae, Eileen Mannion, duais €500 ar Thuismitheoirí na Gaeltachta, mar aitheantas ar an méid oibre a dhéanann an eagraíocht ar mhaithe leis an nGaeilge sa nGaeltacht.

Bhí Club Foghlaimeoirí Gaeilge Chois Fharraige ainmnithe don duais chéanna, ‘Gradam don Rannchuidiú is Fearr sa Ghaeilge’.

Sé bunaitheoir Ionad Oidhreachta Leitir Mealláin, John Bhaba Jeaic Ó Conghaile, a roghnaíodh don ghradam mar Oibrí Deonach na Bliana, agus fuair Pádraig Ó Biadha ó Leitir Mealláin Gradam Foilseachán Oidhreachta as a leabhar faoi Cheantar na nOileán, a foilsíodh anuraidh.


Dumhach na Leanbh

Breandan ag breathnú ar Chros - Dumhach na Leanbh 2018

Breandán Ó Tuairisg, an cathaoirleach ar Fhochoiste Athchóirithe Dumhach na Leanbh, ag breathnú ar an gcrois a shocraigh sé féin ann beagnach dhá scór bliain ó shin, i gcuimhne ar na daoine atá curtha ann.

Ag cruinniú a bhí ag an bhfochoiste den Chumann Forbartha atá ag plé le athchóiriú Dumhach na Leanbh ar an Teach Mór, tuairiscíodh gur bailíodh €1,220 taobh amuigh de Shiopa an Phobail (Tigh Joyce), ar mhaithe leis an gciste athchóirithe.

Tá Fochoiste Athchóirithe Dumhach na Leanbh an-sásta leis an méid a bailíodh agus an-bhuíoch do gach duine a thug airgead ar an lá.

Tá roinnt sintiúis tagtha isteach chomh maith ó dhaoine thar lear, a bhfuil gaolta leo curtha i nDumhach na Leanbh.

Tá cuntas oscailte anois leis an gComhar Creidmheasa faoin ainm ‘Fochoiste Dumhach na Leanbh’ agus is féidir le duine ar bith, ar mian leo síntiús a thabhairt, é sin a dhéanamh in oifig an Chomhar Creidmheasa, nó is féidir airgead a chur isteach sa gcuntas go leictreonach ach úsáid a bhaint as an IBAN seo a leanas: IE03CCHC99218194742425. Cuirfear admháil amach ar aon síntiús a fhaightear.


Féile na nGael

Foireann iomána Chumann Micheál Breathnach faoi 14, a ghlac páirt i bhFéile na nGael an deireadh seachtaine seo caite.

Ar chúl, ó chlé: Oisín Mac Aodha, Daniel Mac Dabhóc, Cormac Ó Tuairisg, Oscar Mac Réamoinn, Ciarán Ó Diomsaigh, Eoin Ó Neachtain, Gearóid de Búrca, Rian Ó Fátharta, Iarfhlaith Canny, Feidhlim Ó Conghaile, Gearóid Mac Donnacha, Cathal Mac Donnacha, David Ó Tuathail.

Chun tosaigh, ó chlé: Lúc Mac Aodha, Éamonn Ó Ceallacháin, Marcus Ó Conghaile, Seaghan Ó Braonáin, Ferdia Ó Braonáin, Fionnán Ó Coisdealbha, Aodán Ó Coisdealbha, Ruadhán Ó Cualáin, LughanMac an Iomaire, Oisín Ó Coisdealbha.

Ghlac dhá fhoireann iomána faoi 14 páirt i bhFéile na nGael, an comórtas náisiúnta a reachtáladh ar fud Chontae na Gaillimhe an deireadh seachtaine seo caite. Is comórtas ollmhór é ina nglacann na mílte gasúr páirt.

D’fhan foireann as an Teampall Mór i dTiobrad Árann, i gceantar Chois Fharraige, mar aíonna de Chumann Micheál Breathnach.

Dimir buachaillí ó Chumann Micheál Breathnach dhá chluiche ar an Aoine in Eanach Chuan, ach ní raibh an bua acu i gceachtar acu. Ach maidin Sathairn bhuail buachaillí Chois Fharraige JK Brackens as Tiobrad Árann leis an scór 1 – 04 in aghaidh 0 – 03, os comhair slua mór.

Thaisteal foireann na mBreathnach go Ros Comáin le cluiche a imirt san iarnóin in aghaidh foireann ón Iarmhí, an cluiche deireannach sa gcomórtas do bhuachaillí ó Chumann Micheál Breathnach.

I gcás Chois Fharraige, d’éirigh go maith leo sa gcomórtas: bhí an bua acu i gceithre chluiche agus chríochnaigh siad sa gcluiche ceannais ar an Domhnach. Fuair CRC Gaels ó Uibh Fhailí an láimh in uachtar ar bhuachaillí Chois Fharraige leis an scór CRC Gaels Cois Fharraige 0 – 05, CRC Gaels 1 – 4.


Torthaí Spóirt ón Deireadh Seachtaine

Peil (Roinn 6): An Spidéal 2 – 10, St. Michaels 1 – 07.

Iomáint (Sóisear A): Bearna-Na Forbacha 0 – 19, Tynagh Abbey Duniry 3 – 19.

Iomáint (Sóisear A): Bearna-Na Forbacha 1 – 15, St. Thomas’s 2 – 24.

Iomáint (Sóisear C): An Spidéal 2 – 17, Ath Eascrach-Fothaine 1 – 08.

Sacar na mBan (Sinsir): Bearna-Na Forbacha 3, Athenry 1.

Sacar na mBan (f14): Bearna-Na Forbacha 3, Galway Hibs 1.


Briseadh do Nótaí Chois Fharraige

Tá briseadh á thógáil ag an ngrúpa a chuireann Nótaí Chois Fharraige ar fáil don Churadh Chonnachta gach Déardaoin. Beidh an colún le nuacht agus eolas ó Chois Fharraire ar ais aríst tús Meán Fómhair. Idir an dá linn is féidir i gcónaí míreanna nuachta, pictiúirí nó eolas faoi imeachtaí, a sheoladh i bhfoirm leictreonach chuig notaicoisfharraige@nullgmail.com le cur ar an suíomh seo, áit a mbeidh míreanna nua á n-uaslódáil gach seachtain.


13 Meitheamh 2018