Cartlann Nuachta: 14 Eanáir 2015

14 Eanáir 2015

Socrú Déanta faoi Choláiste Lurgan

Ag an gcruinniú a thug Cumann Forbartha Chois Fharraige le chéile ar an Aoine seo caite, 9 Eanáir, chun ceist Choláiste Lurgan a phlé, socraíodh go gcasfaidh innealtóir ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta le innealtóir atá fostaithe ag Coláiste Lurgan, agus go ndéanfaí amach liosta den obair phráinneach atá le déanamh ar an bhfoirgneamh, le go mbeidh Coláiste Lurgan ag cloí le rialacháin sábháilteachta.

Ag an gcruinniú thug Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta, Steve Ó Culáin, le fios go mbeadh an tÚdarás sásta aon chostas réasúnach a sheasamh, leis an bhfoirgneamh a thabhairt go caighdeán a bheadh inghlactha ag an Roinn. Is le Údarás na Gaeltachta an foirgneamh ina reachtáltar na cúrsaí cáiliúla Gaeilge ar an gCnoc, a eagraíonn Coláiste Lurgan faoi stiúr ag Micheál Ó Foighil.

Dúirt Donncha Ó hÉallaithe ó Chumann Forbartha Chois Fharraite, a thug an cruinniú le chéile, go bhfuil súil aige anois go bhfuil réiteach gearrthéarmach fáighte ar na fadhbanna a bhaineann leis an bhfoirgneamh ina mbíonn cúrsaí Choláiste Lurgan ar bun, agus go ndéanfar pé athraithe is gá chun a chinntiú go mbeidh na cúrsaí ag dul ar aghaidh an samhradh seo chugainn, mar is gnáth. Dúirt sé chomh maith go bhfuil sé thar am do na páirtithe éagsúla suí síos agus plean a chur le chéile le foirgneamh nua a thógáil in áit an tseanfhoirgnimh a tógadh beagnach 50 bliain ó shin.

Tá cáil ar Choláiste Lurgan ar fud na tíre mar gheall ar feabhas a gcuid cúrsaí agus mar gheall ar na fístéipeanna ceolmhaire atá déanta thar na blianta.


Damáiste ón Stoirm Mhór Anuraidh

Bhi litir an-mhaith ag Seán Ó Coistealbha sa gCuradh Connachtach an tseachtain seo caite faoin teideal ‘Council is blighted by attitude of fan go fóill.’ Fuair Comhairle Chontae na Gaillimhe suim airgid ón Rialtas le déileál leis an damáiste a rinne stoirmeacha móra na bliana seo caite ar an gcósta, ach is cosúil go bhfuil moill orthu é a chaitheamh.

Sa litir cáineadh bainistíocht an Chomhairle Chontae mar nár chaith siad an t-airgead a cuireadh ar leataobh don obair ar chósta na Gaillimhe. Tá an baol ann anois go mbeidh ar an gComhairle Chontae cuid den airgead a sheoladh ar ais.

Ag cruinniú de Chumann Forbartha Chois Fharraige ar an Luan seo caite, cáineadh an Chomhairle Chontae mar nach bhfuarthas freagra fiú amháin ar litir a seoladh chucu mí Lúnasa seo caite faoin drochbhail a d’fhág na stoirmeacha ar Thrá an Tí Mhóir agus ar Bhun an tSrutháin ar an Lochán Beag, áit a bhfuil an Sruthán Buí blocáilte le clocha a chaith an stoirm aníos.


Cuntaisí na Bliana do Pharóiste an Spidéil

Ag an deireadh seachtaine d’fhoilsigh an tAthair Seán Mac Aoidh na cuntaisí airgid do pharóiste eaglasta An Spidéil. Tugadh briseadh síos iomlán ar an ioncam agus ar an gcaiteachas i ngach ceann den trí shéipéal sa bparóiste: Cill Éinde, An Spidéal; Cill Treasa, Ros a’ Mhíl agus Cill Mhuire, Na Minna.

Duine ar bith atá ag iarraidh na cuntaisí a scrúdú tá siad crochta ar chlár na bhfógraí sna séipéil.


Cantaireacht Ghreagórach sa Spidéal

 Ar an Luan seo chugainn, 19 Eanáir, cuirfear tús sa Spidéal le cúrsa sa gCantaireacht Ghreagórach. Beidh na ceardlanna ar bun gach Luan ó 8.00 go dtí 9.30 tráthnóna sa Nurturing Touch Centre. Dírithe ar amhránaíocht liotúirgeach don Charghas a bheas an cúrsa. Is féidir tuilleadh eolais agus áit a chur in áirithe ach glaoch ar an uimhir 085 2704576 nó ríomhphost a chur ag info@nullceird.ie.


Gradam do Scoil Chamuis ag Eolaí Óg na Bliana

“Rinne sibh éacht….” Moltóir de chuid Eolaí Óg na mBunscoileanna a dúirt an méid sin le gasúir ó Scoil Camuis ag taispeántas Eolaí Óg na mBunscoileanna san RDS, nuair a bronnadh gradam orthu don tionscnamh “Blas – cén chaoi a n-athraíonn sé?”

D’éirigh leis na gasúir an tionscnamh a chur i láthair go cumasach don mholtóir agus do na rannpháirithe eile. Roinneadh aiseolas thar a bheith dearfach leo agus bhain na céadta triail as na turgnaimh éagsúla a bhí réitithe ag na gasúir. D’oibrigh na gasúir go heolaíoch faoi stiúr a múinteora Emily Ní Challaráin agus an príomhoide Bairbre Ní Thuairisg.


An tSeirbhís LeathanBhanda sa Spidéal

Le linn samhradh 2014 rinne Comhlacht Forbartha an Spidéil suirbhé ar 77 aonad cónaí i nDoire Lochán, 3 míle soir ón malartan fóin sa Spidéal. Dhearbhaigh an suirbhé go bhfuil drochsheirbhís fón póca agus leathanbhanda sa gceantar.

As na 77 tithe i nDoire Locháin, bhí 10 folamh, 10 eile ar cíos, 12 gan aon chóras ríomhaire nó leathanbhanda acu. As na tithe le leathanbhanda, líon 34 teach an fhoirm sa suirbhé agus bhí 19 teach míshásta leis an tseirbhís, bhí 11 sásta agus níor fhreagair 4 teach an cheist. Dúirt 21 teach go mbíonn an tseirbhís ag briseadh síos ó am go ham agus nach bhfuil seirbhís sheasmhach ar fáil.

Tá cábla fibre optic ar an príomhbhóthar R336, ar le Eircom é, ach go dtí seo níl Eircom sásta an t-infheistiú a dhéanamh le go bhféadfaí tithe sa gceantar a cheangail leis an gcábla seo, ná é a sheoladh suas sna bailte ina bhfuil na tithe cónaithe ann gar dá chéile. Tá an pobal ag brath anois ar fhógra a rinne an Rialtas maidir le séirbhís náisiúnta leathanbhanda do na ceantracha tuaithe.

Bhí sé molta sa suirbhé go mba cheart grúpscéimeanna a chur ar fáil le go bhféadfaí na bailte a cheangal leis an gcábla fibre optic agus go mba cheart boosters a shocrú sa gceantar leis an tséirbhís fón póca a fheabhsú.


Gearóid Ó Tuathaigh i gColáiste Chonnacht

Beidh an chéad ócáid eile ag Cumann Seanchais agus Staire Chois Fharraige ar an Déardaoin 22 Eanáir, nuair a thabharfaidh an tOllamh Gearóid Ó Tuathaigh léacht i gColáiste Chonnacht faoi ‘Coimisiún na Gaeltachta, 1926,’ an coimisiún a leag amach teorannacha na Gaeltachta is na Breac-Ghaeltachta.

Léachtóir den scoth é Gearóid Ó Tuathaigh, mar is eol do na céadta mac léinn a raibh sé d’ádh orthu freastal ar a chuid léachtanna spreagúla sa stair in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Bhí Gearóid ina Ollamh le Nua-Stair in NUIG, go dtí gur éirigh sé as roinnt bheag blianta ó shin.

Tosóidh an léacht ag a 8 trathnóna, ar an Déardaoin seo chugainn i gColáiste Chonnacht.