Cartlann Nuachta: 14 Lúnasa 2019

Na Breathnaigh Buailte

Foireann Idirmeánach CMB (2019)

An fhoireann peile ó Chumann Micheál Breathnach a d’imir cluiche sa gCraobhchomórtas Idirmheánach Peile le gairid. Chaill siad an cluiche le dhá chúilín. Tá seans acu i gcónaí fáil tríd go dtí na babhtaí ceathrúcheannais má bhuaileann siad An Clochán ag deireadh na míosa.

D’fhág foireann idirmheánach Chumann Micheál Breathnach dhá phointe ina ndiaidh sa gcluiche sa gcraobhchomórtas ar an Domhnach seo caite in aghaidh Uachtar Ard, a imríodh ar an Satharn seo caite i Maigh Chuilinn. 

Sa gcéad leath bhí Na Breathnaigh in uachtar agus ag leath ama bhí seacht gcúilín idir an dá fhoireann: 3 – 05 in aghaidh 0 – 7 do Uachtar Ard. Scóráil Liam Mac Donnacha ó Ros a’ Mhíl dhá chúl i ndiaidh a chéile ag tús an chluiche agus ba é Fiontán Ó Curraoin a scóráil an tríú cúl ag tíocht ar deireadh an chéad leath. 

Ach sa darna leath thit Na Breathnaigh as a chéile. Thug siad uathu go leor saorchiceanna agus ní raibh an oiread seansanna á chruthú is a bhí sa darna leath. Shábháil an cúl báire, Diarmaid Ó Feinneadha, cic pionóis leathbhealach tríd an darna leath ach chinn sé air an darna cic pionóis a choinneáil amach taobh istigh de 10 nóiméad ina dhiaidh sin. 

Thóg sé 22 nóiméad ar Na Breathnaigh scór a fháil sa darna leath, scór ón imirt a fuair Seán Denvir. Chuir buachaillí Chois Fharraige neart seansanna amú agus thug siad an iomarca deiseanna do Uachtar Ard scóir a fháil ó na saorchiceanna a bhronn an réiteoir ar Uachtar Ard.  As an 14 cúilín a bhí ag Uachtar Ard tháinig naoi gcinn ó na saorchiceanna agus is ó chic pionóis a tháinig an cúl.

Tá cluiche amháin eile in aghaidh An Clochán le imirt ag Na Breathnaigh sa ngrúpa. Má éiríonn le buachaillí Chois Fharraige é a bhuachan beidh siad cáilithe do na cluichí ceathrú ceannais, an fhad is nach gcríochnóidh Uachtar Ard agus Kilkerrin Clonberne ar chomhscór. 

Ar an Satharn seo chugainn imreoidh Micheál Breathnach in aghaidh Ballygar ag 2.45pm sa gCraobhchomórtas Sóisear A. Seo é an tríú chluiche do Na Breathnaigh sa ngrúpa. Chríochnaigh Ballygar agus foireann Chois Fharraige ar chomhscór níos túisce i mbliana nuair a chas siad ar a chéile sa gComórtas Sóisear 1. 


Oifigí Nua Fíbín ar Tí Oscailt

Cath na Ceathrún Rua

Tá an comhlacht drámaíochta Gaeilge Fíbín chun mórléiriú lasmuigh ina spás nua buan ar an Tualch a stáitsiú ar an gCéadaoin 21 Lúnasa le linn ócáid cheiliúrtha oscailt oifigiúil na n-oifigí nua ar an Tulach. Seo seó scríofa agus stiúrtha ag stiúrthóir ealaíne nua Fíbín, Philip Doherty faoi ‘Cath na Ceathrún Rua’. Seó atá bunaithe ar fhíorscéal a thit amach sa mbliain 1880, uair ar chuir tionóntaí Éireannacha stop le díshealbhú den chéad uair riamh i stair na tíre.

Tá muintir Chaitlín, páirt an amhránaí agus an cheoltóra Róisín Seoighe ar tí bás a fháil leis an ocras. Trí voodoo na drámaíochta, aiséireoidh a sinsir ó na mairbh, iad siúd a cailleadh sa nGorta Mór, agus spreagfaidh siad Caitlín leis an bpobal a tharraingt le chéile agus an fód a sheasamh i gcoinne na dtiarnaí talún. Tiocfaidh na daoine le chéile, le pící, le sluaiste agus le fóid mhóna ar lasadh acu agus cuirfidh siad stop le díshealbhú i gcoinne na bPeelers a bhfuil gunnaí ina seilbh acu. Ba é seo an gníomh a chuir splanc faoin tine le Saoirse a bhaint amach d’Éireann…agus a spreag na glúnta ar fud an domhain ina dhiaidh sin le muinín a chuir i nglór na hagóide agus i gcumhacht na ndaoine.

Cuirfear an domhan áiféiseach seo i láthair go físiúil agus go drámatúil, blaosc atá chomh mór le teach is ea an reilig, pubal mór sorcais is ea cathair Londain agus taibhse Michael Davitt ina scéalaí, i nglór an aisteora Eoghan O’Riada. Beidh foireann aisteoirí ghairmiúil, lena n-áiritear Eoin Geoghegan agus Micheál Ó Dubhghaill páirteach sa seó i dteannta aisteoirí pobail fuinniúla amaitéaracha. Déanfaidh an mór-dhán ceoldrámaíochta seo ceiliúradh ar ár dteanga, ar ár stair agus ar ár misneach. Agus ionspioráid á tógáil ó fhórsaí ársa na trodaíochta, déanfaidh an léiriú seo teanga, gníomh agus ceol a mheascadh ar son na scéalaíochta. Tá an ceol don léiriú seo cumtha ag Alain Halimi.

Cuirfidh Fíbín tús leis an seó pobail saor in aisce seo ar an gCéadaoin 21 Lúnasa  agus beidh deis ag an bpobal an seó a fheiceáil an oíche dár gcionn agus arís an oíche Aoine 23ú ag 9 san oíche. Tá na léirithe uile saor in aisce ach ní mór ticéid a chur in áirithe ar Eventbrite roimh ré. Bhí Fíbín ag ceiliúradh cúig bliana déag ar an bhfód anuraith agus dár le Stiúrthóir Bainistíochta Fíbín, Darach Ó Tuairisg is tús le ré nua do Fíbín agus do dhrámaíocht na Gaeilge atá san athlonnú chuig an spás buan seo i gcroílár Ghaeltacht Chonamara agus tá Fíbín an-bhuíoch don Chomhairle Ealaíon agus d’Ealaín na Gaeltachta as ucht tacú leis an léiriú nua seo.


Cé atá Curtha i nDumhach na Leanbh? 

Breandan ag breathnú ar Chros - Dumhach na Leanbh 2018

Breandan ag Breathnú ar Chros – Dumhach na Leanbh 2018

Tá Coiste Athchóirithe Dumhach na Leanbh ag iarraidh eolas a bhailiú faoi na daoine a cuireadh sa reilig cois chladaigh ar an Teach Mór, Indreabhán. Má tá eolas agat faoi dhaoine muinteartha leat a cuireadh i nDumhach na Leanbh ba mhaith le Coiste Áthchóirithe Dumhach na Leanbh cloisteál uait.

Tá sé i gceist, le cead a mhuinteartha, liosta a dhéanamh amach agus é a fhoilsiú i mBISEACH 2019. An t-eolas a theastaíonn ná ainm áitiúil, sloinne, baile fearann agus aois. Is féidir eolas a sheoladh ag cumannforbartha@nullgmail.com.


Taispeántas Chois Fharraige 2019

Seó an Spidéil 2018 - Capall Sinsir

Seó an Spidéil 2018 – Capall Sinsir

Tá an clár le haghaidh Taispeántas Chois Fharraige ar fáil anois. Beidh an Taispeántas nó Seó an Spidéil mar a thugtar air chomh maith, ar bun ar an Domhnach, 1 Meán Fómhair i gColáiste Chonnacht, ar an Spidéal.

Bíonn go leor comórtas ann idir chapaillíní agus caoirigh, glasraí agus torthaí, bláthanna agus ceardaíocht, cácaí agus milseogaí, ealaíon agus grianghrafadóireacht. Bíonn neart comórtais do ghasúir agus do na déagóirí ann chomh maith.

An Chéadaoin, 26 Lúnasa, an dáta deiridh le haghaidh iontrála. Is féidir breis eolais agus foirmeacha iarratais a fháil ach glaoch a chur ar Aodán Mac Donnacha, Comhlacht Forbartha an Spidéil, ag an uimhir 091 553666.

Is féidir an clár a íoslódáil ón nasc seo: Taispeántas Chois Fharraige 2019.


Biseach 2019

Biseach 2018Tá ábhar á chuartú ón bpobal i gCois Fharraige don iris BISEACH 2019, an iris a fhoilsíonn Cumann Forbartha Chois Fharraige go bliantúil.

Chomh maith le altanna faoi stair áitiúil agus imeachtaí reatha i gceantar Chois Fharraige, go hiondúil bíonn neart grianghrafanna san iris idir grianghrafanna nua agus grianghrafanna a tógadh na blianta ó shin.

Fáilteoidh coiste eagarthóireachta na hirise roimh ábhar spéisiúl ar bith, idir seanchas, stair áitiúil, grianghrafanna, eolas faoi eagraíochtaí atá ag feidhmiú sa gceantar chomh maith le tuairimíocht. Bíonn spéis faoi leith i seanphictiúirí ón gceantar agus bíonn neart acu sin ann chuile bhliain. Nuair a chuirtear ar fáil na seanphictiúirí déantar iad a scanáil go cóip digiteach agus iad a thabhairt ar ais arís slán sábháilte.

Is féidir dul i dteagbháil leis an gcoiste eagarthóireachta ach ríomhphost a sheoladh ag cumannforbartha@nullgmail.com nó téacs a sheoladh ag 0864048881.

Tá súil ag an gcoiste eagarthóireachta BISEACH na bliana seo a fhoilsiú lár mí Dheireadh Fómhair. Anuraidh díoladh amach na cóipeanna ar fad den iris a priontáladh.


Briseadh do Nótaí Chois Fharraige

Tá briseadh á thógáil ag an ngrúpa a chuireann Nótaí Chois Fharraige ar fáil don Churadh Chonnachta gach Déardaoin. Beidh an colún le nuacht agus eolas ó Chois Fharraire ar ais aríst tús Meán Fómhair. Idir an dá linn is féidir i gcónaí míreanna nuachta, pictiúirí nó eolas faoi imeachtaí, a sheoladh i bhfoirm leictreonach chuig notaicoisfharraige@nullgmail.com le cur ar an suíomh idirlín www.coisfharraige.ie/cumann-forbartha, áit a mbeidh míreanna nua á n-uaslódáil go rialta.


Torthaí Spóirt

  • Peil (Sinsir): An Spidéal 0– 15, Killererin 1 – 09.
  • Peil (Idirmheánach): Ml. Breathnach 3– 06, Uachtar Ard 1 – 14.
  • Peil (Mionúr): Ml. Breathnach 0– 16, Cliften 1 – 18.
  • Peil (faoi 15): Ml. Breathnach 2– 05, St. Michaels 3 – 07.

14 Lúnasa 2019