Cartlann Nuachta: 14 Nollaig 2014

Buaiteoirí sa gComórtas Liteartha

img_7557

Oisín Ó Coistealbha, Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, ag glacadh le duais ó Mhuireann Ní Mhóráin (COGG) sa gcomórtas liteartha do na scoileanna, a reáchtáladh mar chuid d’Oireachtas Chois Fharraige. Roinn Oisín an 2ú agus an 3ú duais don rannóg Bliain 1 i gColáiste Chroí Mhuire, An Spidéal. Sé COGG a rinne urraíocht ar an gcomótas.

Tuilleadh Pictiúirí: Cliceáil Thuas

Ag ócáid i Seanscoil Sailearna an tseachtain seo caite fógraíodh na buaiteoirí sa gcomórtas liteartha do na scoileanna i gCois Fharraige, a eagraíodh faoi scáth Oireachtas Chois Fharraige 2016. Bhí urraíocht déanta ag an gComhairle Oideachtas Gaeltacht is Gaelscoileanna ar an gcomórtas liteartha.

Is mar chomóradh ar Chumann Forbartha Chois Fharraige a bheith bunaithe le 50 bliain a eagraíodh an comórtas. Iarradh ar na daltaí dán, aiste nó agallamh beirte a scríobh faoin téama ‘Cois Fharraige 2066’.

Seo a leanas na buaiteoirí sa gcomórtas do na hiar-bhunscoileanna:

Coláiste Cholmcille, Indreabhán.

Bliain 1

 • An Chéad Duais: Stiofán Seoighe
 • An Dara Duais: Fiach Ó Coistealbha
 • An Tríú Duais: Deirbhile Ní Mhárta

Bliain 2 + 3

 • An Chéad Duais: Ciara Ní Eochagáin
 • An Dara Duais: Cian Ó Máille
 • An Tríú Duais: Neasa Ní Chonghaile
 • Duais Speisialta Iarrachta: Anna Nic Lochlainn

Bliain 4

 • An Chéad Duais: Hazel Ní Chualáin
 • An Dara Duais: Teresa Clifford
 • An Tríú Duais: Roinnte idir Arianna Nic Dhonncha & Aifric Ní Scolaí

Bliain 5+6

 • An Chéad Duais: Diarmuid Ó Dúgáin, Na hAille, Indreabhán
 • An Dara Duais: Chloe Ní Chonghaile
 • An Tríú Duais: Tara Ní Mháille

Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal.

Bliain 1

 • An Chéad Duais: Éadaoin Ní Dhonncha
 • An Dara Duais agus Triú Duais: Roinnte idir Oisín Ó Coistealbha, Ailbhe Ní Chualáin agus Cainnear Nic Réamonn

Bliain 2 + 3

 • An Chéad Duais: Aoife Nic Dhonnacha
 • An Dara Duais: Liam Ó Mainnín
 • An Tríú Duais: Roinnte idir Siobhán Ní Neachtain agus Bróna Ní Cheallacháin

Bliain 4

 • An Chéad Duais: Liaidh Robertson
 • An Dara Duais: Blanca Ní Dhonabháin
 • An Tríú Duais: Roinnte idir Aoife Nic Chormaic agus Máire Ní Fhrighil

Bliain 5+6

 • An Chéad Duais: Seán Ó Drisceoil
 • An Dara Duais: Ruairc Ó Murchú
 • An Tríú Duais: Éabha Ní Fhearchair

Dara McGee – Oibrí Deonach na Bliana

dara-mc-gee-ag-glacadh-leis-an-teastas

Dara McGee ón Teach Mór, Indreabhán, ag glacadh le teastas ó Chathaoirleach an Chomhairle Chontae, Micheal Connolly, ag bronnadh Gradam Pobail an Chathaoirligh 2016, i mBéal Átha Slua le gairid. Ainmníodh Dara Mc Gee mar oibrí deonach na bliana mar gheall ar an obair a rinne sé ag cur pictiúirí de seachtar sínithe Forógra na Cásca, ar thaispeáint ag Scoil Sailearna, Indreabhán, mar chuid de Chomóradh 1916.


Plean Teanga Chois Fharraige/Language Planning in Cois Fharraige

pleanteangacf2016

Plean Teanga 2016 ar fáil anois mar PDF le Léamh (cliceáil) agus le hÍoslódáil (cliceáil ar dheis).

 

Language Planning 2016 available here as a PDF to Read (click) or to Download (right click).


CLG Micheál Breathnach

Cumann Mícheál BreathnachAr an Domhnach seo caite, 11 Nollaig, a reáchtáladh an Cruinniú Cinn Bhliana den chlub Micheál Breathnach. Bhí 31 ball i láthair don chruinniú, a tionóladh sa seomra cruinnithe ar chúl Shéipéal an Chnoic. Le bliain anuas tá obair mhór déanta ag an gcumann ar an bpáirc traeneála ar thaobh an phríomhbhóthair agus cuid mhaith airgid bailithe isteach le íoc as. Ina thuairisc don chruinniú thug an Cathaoirleach, Tadhg Ó Curraoin, le fios go mbeadh an pháirc nua traeneála réidh le usáid faoin samhradh seo chugainn.

Ina thuairisc airgeadais dúirt an Cisteoir, Pádraig Joe Joe Mac an Iomaire, gur tháinig méadú suntasach ar an ioncam as an Lotó Seachtainiúl a reáchtálann an Cumann Micheál Breathnach: bhí brabach de €24,681 le tuairisciú aige ar an Lotó don bhliain, airgead a úsáidtear le íoc as costaisí éagsúla fóirne agus costaisí a bhaineann leis an bpáirc.

Moladh beirt do phost an Chathaoirligh, Tadhg Ó Curraoin ón gCnocán Glas agus Muiris Mac Gearailt ón mBóthar Buí. Le vóta amháin le spáráil aige toghadh Tadhg Ó Curraoin ina chathaoirleach arís don chéad bhliain eile agus togadh Muiris Mac Gearailt ina Leas Chathaoirleach. Athcheapadh Frances Curran ina Rúnaí agus ina Cláraitheoir, agus Pádraig Joe Joe Mac an Iomaire ina Chisteoir don chéad bhliain eile.

Glacadh le rún d’aonghuth ag an gcruinniú €10 a chur leis na táillí ballraíochta don chéad bhliain eile, ach amháin do bhainisteoirí agus daoine fásta eile nach imreoirí iad.


Club Scannán Sailearna

Ar an Déardaoin seo caite, 8 Nollaig, taispeánadh an scannán deireanach don bhliain seo i Seanscoil Sailearna. Tá an Club Scannán ag tógáil briseadh don Nollaig agus ag tosaí ar ais le séasúr nua scannán ar an Déardaoin, 19 Eanáir. Idir sin agus an Cháisc taispeánfar 12 scannán den scoth ó áiteacha éagsúla ar fud an domhain.


Cinema Gaelach sa tSeanscoil

Print

Ar an Domhnach seo chugainn beidh an Cinema Gaelach ag filleadh ar Sheanscoil Sailearna, nuair a thaispeánfar an scannán íontach RÚN CEANNANAIS MHÓIR (The Secret of Kells). Tá an Cinema Gaelach eagraithe ag Tuismitheoirí na Gaeltachta i comhar le Club Scannán Sailearna, TG4 agus Cartoon Saloon, le maoiniú ó Chomhairle Chontae na Gaillimhe.

Tá an ocáid saor in aisce ach ní mhór ticéad a chur in áirithe roimhré tré ríomhphost a sheoladh ag tuismitheoirinagaeltachta@nullgmail.com nó glaoch ar an uimhir 091 869571.


Scoil na Tulaí – Coirmcheol na Nollag

scoil-na-tulai

Adhna Ní Chonghaile agus Seán Óg Ó Fátharta sa dráma ‘Cleas Mhamó’ a bheas á léiriú an Déardaoin seo, 15 Nollaig, i Halla na Tualaí, ag Rang 2 agus Rang 3 ó Scoil Náisiúnta Cholmcille, An Tulach, mar chuid de choirmcheol na Nollag a bheas ag tosaí ag 7.30pm.

Beidh Coirmcheol na Nollag ar bun ag scoláirí Scoil Náisiúnta Cholmcille, An Tulach, an Déardaoin seo, 15 Nollaig, i Halla na Tulaí ag 7:30pm.

Bíonn freastal mór i gcónaí ar an ócáid seo, áit a dtugtar léargas ar dhrámaí, ceol, amhránaíocht agus go leor eile ó ghasúir na scoile. Beidh na doirse ag oscailt ag 7:00pm, agus is fiú a bheith ann in am le suíochán maith a fháil. Tosnóidh an choirmcheol ag 7.30pm.


Biongó Mór na Nollag

Bingo!D’éirigh thar cionn leis an mBiongó a bhí ar siúl i Scoil Sailearna ar an Aoine seo caite agus tugadh amach os cionn €1,500 i nduaiseanna.

Sí Marie Uí Chualáin as an Teach Mór, Indreabhán, a bhuaigh an pota óir €600.

Tá Coiste na dTuismitheoirí fíorbhuíoch do na hurraitheoirí ar fad a thug tacaíocht airgid agus duaiseanna raifil, agus freisin dóibh siúd ar fad a tháinig chuig an mBiongó.


14 Nollaig 2016