Cartlann Nuachta: 14 Samhain 2018

14 Samhain 2018


Dráma Grinn sa tSeanscoil

An Dráma - Cara sa Chúirt

Na aisteoirí Fionn Foley agus Eilís Carey i mbun cleachtadh don dráma ‘Cara sa Chúirt’ a bheas á chur ar stáitse i Seanscoil Sailearna ar an Satharn seo chugainn ag 8.00pm.

Beidh an dráma grinn ‘Cara sa Chúirt’ á chur ar stáitse ag an compántas Mumbro Top i Seanscoil Sailearna ar an Satharn, 17 Samhain, ag tosú ag 8pm.

Seo scéal faoi mhadra na n-ocht gcos. Deirtear gur fearr cara sa chúirt ná punt sa spáran, ach nuair atá an punt as úsáid agus na cairde uilig cam, cad is féidir le duine a dhéanamh? Tá na freagraí ar fáil san aistear aisteach stairiúil seo ina bhfuil meascáin den ghreann agus d’aoir ghéar ar oidhreacht an choilíneachais.


Gradam Mór do Futa Fata

Is é BLIAIN NA nAMHRÁN an leabhar ar a bronnadh Gradam Réics Carló ag Oireachtas na Gaeilge i gCill Áirne an tseachtain seo caite. Tá an leabhar, a scríobh Tadhg Mag Dhonnagáin, foilsithe ag Futa Fata, an teach foilsitheoireachta atá ag Tadhg ar an Spidéal.

Is fiú €3,000 an gradam don fhoilsitheoir agus €1,250 d’údar an leabhair.

I measc na scríbhneoirí eile ó Chois Fharraige ar a bronnadh duaiseanna liteartha ag Oireachtas na Gaeilge i mbliana bhí Fil Uí Dhubhghaill, An Choill Rua; Brian Ó Baoill, An Teach Mór; Bróna Ní Uallacháin, An Chré Dhubh; Máire Ní Fhrighil, Na Forbacha; Katie Ní Ghallachobhair, An Spidéal agus Aifric Ní Scolaí, An Teach Mór.


An Spidéal i gCluiche Ceannais Chonnacht

CLG An SpidéilD’éirigh leis An Spidéal fáil tríd go Cluiche Ceannais Chonnacht sa nGrád Idirmheánach ar an Satharn seo caite, nuair a bhuail peileadóirí Chois Fharraige an fhoireann ó Iorras Mhaigheo, Béal a’ Mhuirthead, in am breise.

Bhí An Spidéal chun deiridh don chuid is mó den chluiche, ach sa noiméad deireanach den 60 noiméad rinne Maghnus Breathnach, an cúl báire, ruathar eile suas an pháirc agus thug sé pas d’Antaine Ó Laoi, as a scóráil sé an cúilín leis an scór a chothromú agus am breise a chinntiú.

In am breise ní raibh Béal a’ Mhuirthead in ann coinneáil suas le buachaillí An Spidéil, agus chríochnaigh siad ceithre chúilín chun cinn ar Bhéal a’ Mhuirthead.

Ag 1.30pm i dTuaim ar an Domhnach seo chugainn, 18 Samhain, imreofar an Cluiche Ceannais Idirmheánach do Chúige Chonnacht idir An Spidéal agus Fuerty, foireann ó Ros Comáin.


Aisteoirí Chois Fharraige ag Dul go Boston

Aisteoirí Chois Fharraige ag Éigse Dara Beag 2018

Cumann Drámaíochta Chois Fharraige

An tseachtain seo chugainn beidh Cumann Drámaíochta Chois Fharraige ag dul go Meiriceá leis an dráma le Martin McDonagh, ‘Cripil Inis Meáin’, aistrithe go Gaeilge ag Micheál Ó Conghaile.

Beidh an dráma á chur ar stáitse i Halla St. Gregory’s Church, Dorchester, ar an Aoine agus ar an Satharn, 23/24 Samhain.

Tá urraíocht curtha ar fáil ag Cumann Forbartha Chois Fharraige d’Aisteoirí Chois Fharraige le cuidiú leo an turas a dhéanamh, turas a bhfuil costas mór ag baint leis.


Baireoirí Chois Fharraige ag Dul go Gaoth Dobhair

Cluiche Camógaí Shinty 2016

Cluiche Camógaí/Shinty a imríodh idir Cois Fharraige agus Mná na hAlban i 2016 ar Pháirc an Chnoic.

An deireadh seachtaine seo tá foireann iomána ó Chumann Micheál Breathnach agus foireann camógaí ó Chumann Camógaíochta Chois Fharraige ag imirt i nGaoth Dobhair sa gcomórtas Shinty, Iomáin Cholmcille. Is comórtas é seo a airgeadaítear ó Chiste Cholmcille, a thagann faoi scáth Foras na Gaeilge.

Dhá bhliain ó shin bhí an comórtas ar bun i gCois Fharraige agus anuraidh is in Alban a bhí sé.

Páirteach i mbliana tá 7 fhoireann ar fad idir fir is mná. Beidh tuairisc faoin gcomórtas sa gcolún an tseachtain seo chugainn.

Comhrialacha a bheas i bhfeidhm don deireadh seachtaine. Ní bhíonn cead an liathróid a thógáil sa lámh. Tá cead ag na hÉireannaigh an gnáth camán a usáid ach is ón dtalamh is mó a bhuaileann lucht shinty an sliotar.

Tá an comórtas ann le caidreamh a chothú idir lucht iománaíochta na hÉireann agus lucht camánaíochta Alban.


Scannán faoin Afganastáin sa tSeanscoil

Scannán - Breadwinner

Ar an Déardaoin seo, 15 Samhain, taispeánfar scannán anamúil (cartún), THE BREADWINNER, ar an scáileán mór i Seanscoil Sailearna ag tosaí ag 8.15pm.

Is in Éirinn a cuireadh an scannán le chéile agus ainmníodh an léiritheoir, Nora Twomey, le haghaidh Oscar níos túisce i mbliana. Tá an scannán bunaithe ar an leabhar den ainm céanna agus é suite i Kabul na hAfganastáine. Tá ar chailín óg gléasadh mar bhuachaill le gur féidir léi dul amach agus bia a fháil dá máthair agus deirfiúracha, tar éis don Taliban a hathair a chur i bpríosún, mar gur mhaslaigh sé An Taliban. Is i9ontach na scéalta a chumann sí le misneach a thabhairt do chuile dhuine déileáil leis an gcruachás ina bhfuil siad.


Scéimeanna an Fhorais

Foras na gaeilgeTá ocáid ar bun an Aoine seo ag Foras na Gaeilge ag 4.30pm in Óstán Clayton le eolas a thabhairt faoi na scéimeanna maoinithe éagsúla atá ar fáil don bhliain 2019 leis an nGaeilge a chur chun cinn.

Beidh deis ag an bpobal aiseolas a thabhairt agus ceisteanna a chur.


Cois Fharraige ar Bharr an Tábla

Cumann Sacair Chois Fharraige

Tá Cois Fharraige ar bharr an tábla de Shraith Sacair na Gaillimhe (Roinn II), tar éis St Patricks a bhualadh ar an Satharn seo caite ar an gCanal i Ros a’ Mhíl, leis an scór 6 – 1. Seo a leanas na imreoirí a scóráil do Chois Fharraige: Aodán Ó Conaire, Seán Comerford, León Mac Lochlainn, Gearóid Ó Curraoin, Dónal Ó Ceallaigh (cic pianóise) agus Dara Mac Dubhghaill.

Tháinig Cois Fharraige aníos anuraidh ó Roinn III go Roinn II, agus anois tá siad ar bharr an tábla, pointe amháin chun tosaigh ar Knocknacarra agus ar Claregalway. Má coinníonn siad orthu ag imirt mar atá, beidh seans maith acu cáiliú le imirt i Roinn I an chéad bhliain eile.


BEALACH ag Lorg Moltaí faoin gCóras Taistil

Logo - BealachTá BEALACH na Gaillimhe (Comhlacht Iompar Tuaithe) ag ullmhú plean cúig bliana le freastal ar riachtanais taistil tuaithe i gCo. na Gaillimhe. Mar chuid den phróiseas tá BEALACH ag lorg tuairimí agus ionchur ón bpobal maidir le riachtanais taistil i gceantar Chonamara.

Bhí cruinniú ag Cumann Forbartha Chois Fharraige ar an Máirt seo caite le tuairimí a fháil ón bpobal faoi na bealaí a d’fhéadfaí feabhas a chur ar an gcóras taistil poiblí. Ba é an moladh ba láidre a tháinig chun cinn ná an gá atá le seirbhís tráthnóna ó Ghaillimh, le freastal go speisialta ar mhicléinn sa GMIT agus in NUIG, nach acmhainn dóibh fanacht i nGaillimh.

Pléadh ag an gcruinniú chomh maith an difríocht suntasach idir an táille a ghearrann BUS ÉIREANN ar an mbus 424 a fhreastalaíonn ar dhaoine i nDeisceart Chonamara i gcomparáid leis an dtáille a ghearrtar ar dhaoine ag taisteal ar an mbus 419, a théann siar ag an gClochán. Faoi láthair cosnaíonn sé €9 ar dhuine fásta turas fillte a dhéanamh idir Uachtar Ard agus Gaillimh ar bus 419 ach chosnaíonn sé €14.50 turas fillte a dhéanamh idir Siopa an Phobail agus Gaillimh ar an mbun 424, cé go bhfuil Uachtar Ard níos faide ó Ghaillimh ná Siopa an Phobail.

Ag éirí as an gcruinniú ar an Máirt, tá Cumann Forbartha Chois Fharraige le moltaí a sheoladh ar aghaidh ag BEALACH, le go mbeidh siad curtha san áireamh sa bplean nua atá á réiteach. Chomh maith le sin tá litir gearáin le cur ag BUS ÉIREANN faoi na táillí níos airde ar an mbus a fhreastalaíonn ar Chois Fharraige agus Conamara Theas le hais an bus a fhreastalaíonn ar Uachtar Ard agus An Clochán.

Is féidir le daoine aonaracha nó le eagraíochtaí moltaí a chur ar aghaidh ag BEALACH trí ríomhphost ag admin@nullbealach.ie suas go dtí 5.00 i.n., Dé Céadaoin, 21 Samhain 2018.

Breis eolais le fáil ó oifig BEALACH ag 095 32802.


Coláiste Chroí Mhuire Tríd

Foireann Díospóireachta Sinsir An Spidéal 2018

Foireann sinsir díospóireachta ó Choláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, ar éirigh leo fáil tríd go dtí an chéad babhta eile de chomórtas díospóireachta Gael Linn, a bhí ar bun sa Spidéal an tseachtain seo caite.

Ó chlé: Aoife Nic Dhonnacha, Siobhán Ní Neachtain agus Aisling Ní Chonghaile.

An tseachtain seo caite d’éirigh go maith leis na fóirne díospóireachta ó Choláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, sa dara babhta de Chomórtas Díospóireachta Uí Chadhain, a reachtálann Gael Linn.

Fuair an fhoireann sóisir agus an fhoireann sinsir trí go dtí an chéad bhabhta eile, an Craobh Réigiúnach. ‘Tugaimid Aire Mhaith Dár Seanóirí in Éirinn’ an rún a bhí ag an bhfoireann sóisir. ‘Ba Cheart Brú a Chur ar Ógánaigh na Tíre Seal a Chaitheamh sna Fórsaí Cosanta’, an rún a bhí ag an bhfoireann sinsir.

Ar an bhfoireann sóisir bhí Eoghan Ó Neachtain, Ailbhe Ní Neachtain agus Oisín Ó Coistealbha. Ar an bhfoireann sinsir bhí Aoife Nic Dhonnacha, Siobhán Ní Neachtain agus Aisling Ní Chonghaile.

D’éirigh leis an dá fhoireann ó Scoil Cuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua, fáil tríd chomh maith.

Foireann Díospóireachta Sóisir An Spidéal 2018

Foireann sóisir díospóireachta ó Choláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, ar éirigh leo fáil tríd go dtí an chéad babhta eile de chomórtas díospóireachta Gael Linn, a bhí ar bun sa Spidéal an tseachtain seo caite.

Ó chlé: Eoghan Ó Neachtain, Ailbhe Ní Neachtain agus Oisín Ó Coistealbha.


Torthaí Spóirt

Peil (Idirmheánach): Spidéal 0 – 13, Béal a’ Mhuirthead 0 – 09.

Peil (f16): Ml. Breathnach 3 – 10, Baile an Chláir 3 – 12.

Iomáint (f21): Cois Fharraige 1 – 10, Carn Mór 1 – 10.

Sacar (Roinn II): Cois Fharraige 6, St Patricks 1.


14 Samhain 2018