Cartlann Nuachta: 15 Marta 2017

An Rithim Réidh Seolta

Mícheál darby - An Rithim Réidh

Níor facthas oíche mar é ar an gCoill Rua le fada nuair a seoladh i dTigh Chualáin ar an Satharn seo caite ‘An Rithim Réidh’ – dlúthdhiosca nua le ceol ar an mileoidean ó Mhicheál Darby Ó Fátharta. Bhí an teach lán le pobal na háite agus neart ceoltóirí, tagaithe ó chian is ó chonghar le ceiliúradh a dhéanamh in éindí leis an mboscadóir ó Na hAille.

AnRithimReidh2017Róisín Nic Dhonncha (Róisín Johnny Sheáin Jeaic) a rinne an seoladh go paiteanta agus chuir Ceoltóirí Óga Chois Fharraige an-cheol ar fáil ag tús na hoíche.

Ina dhaidh sin bhí seisiún mór ceoil le Mícheál Darby é féin, chomh maith le Róisín Nic Dhonnacha (feadóg mhór), Pádraig Ó Dubhghaill (guitar), Johnny Óg Connolly agus a athair Johnny Phádraig Pheter ar an mbosca ceoil, Mary Shannon (banjo), agus Mary Staunton (bosca) ag casadh gan ach cuid de na ceoltóirí a lua.

Tá ‘An Rithim Réidh’ ar fáil anois sna siopaí áitiúla ar phraghas €15.


Club Óige Lurgan Abú

Club Óige Lurgan - Mine

D’éirigh le Club Óige Lurgan an bua a fháil sa gcomórtas X-fachtóir 2017 do chlubanna óige Gaeltachta, a reáchtáladh i mBaile Mhúirne, Co Chorcaigh, ag an deireadh seachtaine. Thaisteal cúigear is fiche ón gclub ó dheas don chomórtas. Bhí dhá ghrúpa ón gclub san iomaíocht: grúpa amhránaithe chomh maith le grúpa a rinne léiriú drámatúil ar an tragóid tubaisteach a tharla san Lochán Beag, Indreabhán, sa mbliain 1917, le linn an Chogadh Mór.

An Mine an t-ainm a bhí acu ar an léiriú seo agus chroch siad leo an chéad duais sa gcomórtas.

I mbliana beidh deireadh seachtaine á eagrú i gcuimhne ar an naonúr a maraíodh leis An Mine, mí Meitheamh seo chugainn, cothrom céad bliain ón uair a phléasc an mianach ar na gcladach. Tá sé i gceist go mbeidh deis ag an bpobal an léiriú ar an tragóid atá curtha le chéile ag Club Óige Lurgan a fheiceál ar stáitse le linn an deireadh seachtaine cuimhneacháin.


Lá ‘le Pádraig sa Spidéal

Trump II

Lá ‘le Padraig sa Spidéal anuraidh – nach beag súil go mbeadh Trump ina Uachtarán ar Stáit Aontaithe Mheiriceá bliain ina dhiaidh!

An Aoine seo chugainn déanfar Lá ‘le Pádraig a cheiliúradh sa Spidéal mar is gnáth le paráid, ag tosaí ag an gCeardlann ag 11.45 r.n. Cuirfidh Ceoltóirí Óga Chois Fharraige ceol ar fáil taobh amuigh den séipéal don slua a bheas ag fanacht ar an bparáid.

Baintear an-chraic as na flótanna a bhíonn réitithe ag na bailte éagsúla agus bronnfar duais ar an bhflót is fearr. Is cinnte go mbeidh neart spraoi is ceoil sa sráidbhaile tar éis an pharáid, mar a bhíonn chuile bhliain.


Cré na Cille sa tSeanscoil

Cre_na_Cille_2_thumb

Ar an Déardaoin seo, 16 Márta, ag 8.15pm i Seanscoil Sailearna, Indreabhán, taispeánfar ‘Cré na Cille’, an scannán a rinneadh 10 bliain ó shin, bunaithe ar an úrscéal a scríobh Máirtín Ó Cadhain ón gCnocán Glas, An Spidéal.

Fireside scene *** Local Caption *** Oidhche Sheanchais, A Night of Storytelling, Robert Flaherty, GB/IRL, 1935, V'14, Kurzfilme

Roimhe taispeánfar Oídhche Sheanchais (1934), gearrscannán a rinne Robert Flaherty, le cuid den chliar a ghlac pairt sa scannán ‘Man of Aran’. Ceaptar gurb é ‘Oídhche Sheanchais’ an chéad scannán a rinneadh riamh le fuaimrian i nGaeilge. €5 an táille ar an doras do dhaoine nach baill iad den Chlub Scannán. Tuilleadh eolais: www.clubscannan.ie.


Léacht faoin gCaiptín Ó Máille

DonnchaÓhÉallaitheBeidh an chéad ócáid eile ag Cumann Béaloidis Chonamara ar an Máirt seo chugainn, 21 Márta, nuair a thabharfaidh Donncha Ó hÉallaithe píosa cainte sa gCeathrú Rua faoin teideal ‘An Caiptín Ó Máille – Smuigléir is Foghlaí Mara.’ Sin an fear a bhfuil an t-amhrán mór scríofa faoi, amhrán a chloistear go minic á chanadh i gConamara.

Sa léacht beidh trácht ar chuid de na heachtraí gaisciúla, ina raibh Seoirse Ó Máille páirteach, de réir mar atá curtha síos orthu sa mbeathaisnéis a scríobh sé ach nár foilsíodh riamh.

Ba as Baile na Cille dhó, taobh le Leitir Fraic, in Iarthuaisceart Chonamara. Sa mbliain 1786 a rugadh é. Tá cáil air sa mbéaloideas mar smuigléir ach chaith sé píosa ina fhoghlaí mara chomh maith. Is iomaí eachtra drámatúil a tharla dhó, de réir an méid atá inste aige ina bheathaisnéis. Ceaptar go bhfuair sé bás i dTeach na mBocht, Cathair na Mart, thart ar 1865.

Is in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge ar an gCeathrú Rua, a bheas an léacht ar bun agus tosóidh sé ag 8.00 i.n.


Postanna le Líonadh i dTearmann Éanna

Tearmann Éanna Teo. LogoTá Tearmann Éanna ag cuartú cúramóirí baile sna ceantair ó Bhearna go Cárna agus Oileáin Árann. Postanna páirt-aimseartha atá le líonadh agus ní mhór do dhaoine teastas FETEC Leibhéal 5 i gCúram Baile a bheith acu, nó a bheith ag gabháil dhóibh. Ní mhór ceadúnas glan tiomána a bheith ag iarrthóirí chomh maith. Tá go dtí an 31 Márta le cur isteach ar na postanna seo agus tá foirmeacha le fáil ar an suíomh idirlíon www.tearmanneanna.ie.


Scoileanna Chois Fharraige sa Drámaíocht

Rang a 4, Scoil an Tulaigh

Daltaí ó rang 5 & 6, Scoil Náisiúnta Cholmcille, An Tulach, ar a bronnadh an gradam ‘Scothléiriú na Féile’ ag an bhFéile Scoildrámaíochta do Chonnacht, a reáchtáladh i Seanscoil Sailearna an tseachtain seo caite, leis an dráma ‘An Cailín Nua.’ Beidh an dráma ag dul ar aghaidh ag an bhFéile Náisiúnta Drámaíochta i Muileann gCearr ag deireadh na míosa.

Ar chúl ar chlé: Oscar Scott, Caomhlú Ó Fathaigh, Seán Ó Gaoithín, Lúghán Mac Con Iomaire, Córa Ní Shlattara.

Lár ó chlé: Ethan MacDonncha, Oisín Mac an Ultaigh, Feidhlim Ó Conghaile.

Tosach ar chlé: Jack Ó Scanláin, Rory Ó Lochlainn agus Conall Seoighe.

Ar feadh ceithre lá an tseachtain seo caite bhí Seanscoil Sailearna lán go doras le haghaidh Féile Scoildrámaíochta Connacht. Cuireadh 23 dráma ar stáitse sa bhféile, ó scoileanna i gCo na Gaillimhe, Co Mhaigheo agus Co Ros Comáin. Beartla Ó Flatharta a bhí i mbun moltóireachta. Tugadh ainmniúchán do roinnt drámaí ó scoileanna i gComamara – péire ó Scoil Náisiúnta Cholmcille, An Tulach – le dul ar aghaidh ag an bhFéile Náisiúnta, a bheas ar bun i Muileann gCearr, an chéad mhí eile.

Roghnaíodh dráma ó Scoil na Tulaí, ‘An Cailín Nua,’ mar scoth-léiriú na féile. Seo a leanas na drámaí ó Chois Fharraige a fuair ainmniúchán:

Scoil na Tulaí, Baile na hAbhann, le ‘Cleas Eile’

Scoil na Tulaí le ‘An Cailín Nua’

Scoil Mhic Dara, An Cheathrú Rua, le ‘Peadar Piongáin agus Cairde’

Scoil Sailearna, Indreabhán, le ‘Cogadh na Saoirse’

Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, le ‘Ceann Scríbe’

Tugadh gradam speisialta do Róise Nic Dhonnagáin ó Choláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, as a páirt sa dráma ‘Ceann Scríbe,’ nuair a bronnadh duais uirthi don bhan-aisteoir ab fhearr ag an bhféile.

Idirbhliain an Spidéil sa Róimh1

Daltaí na hIdirbhliana, Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, ag éisteacht go cúramach le torthaí ón bhFéile Scoildhrámaíochta ar Raidió na Gaeltachta an tseachtain seo caite, agus iad sa Róimh ar thuras scoile.

Ó chlé: Tessa Cróic (níl a héadan le feiceáil), Róise Nic Dhonnagáin (aisteoir na féile), Máire Ní Fhrighil, Liadh Robertson, Aoife Nic Chormaic,Rósie Ní Dhubhghaill, Rebecca Ní Allúráin, Elana Ní Fhlannchadha, Chloe Ní Chonchubhair.

Reáchtáladh Féile Scoildhrámaíochta Chonnacht i Seanscoil Sailearna an tseachtain seo caite. Fuair Coláiste Chrói Mhuire ainmniúchán le dul ar aghaidh ag an bhFéile Náisiúnta leis an dráma ‘Ceann Scríbe’, a bheas ar bun i Muileann gCearr ag deireadh na míosa. 

Naíonáin ón Tulach2017

Naíonáin ó Scoil na Tulaí i mbun drámaíochta ag an bhFéile


Torthaí Spóirt ón Deireadh Seachtaine

Peil Sinsir (Corn John Dunne): Micheál Breathnach 1 – 11, An Ceathrú Rua 1 – 12.

Peil Mionúr B2: Micheál Breathnach 4 – 13, An Clochán 0 – 08.

Iomáint faoi 14C: Micheál Breathnach 0 – 02, Ath Eascrach/Fothaine 5 – 07.

Iomáint Idirmheánach: An Spidéal 1 – 12, Oranmore Maree 4 – 16.


Cúrsa i bhFiontraíocht Gnó

CursaFiontraiochtGno


15 Marta 2017