Cartlann Nuachta: 15 Samhain 2023

Oíche Cheiliúrtha an Oireachtais sa bPoitín

Gearóid Denvir agus buaiteoirí óga

Ag ócáid cheiliúrtha an Oireachtais a bhí ar bun ar an Aoine seo caite sa bPoitín Stil, Indreabhán, bhí Uachtarán an Oireachtais, Dr. Gearóid Denvir ó Na hAille, timpeallaithe ag na daoine óga ó Chois Fharraige ar éirigh leo duaiseanna a bhuachan ag Oireachtas na Gaeilge i gCill Áirne le gairid.

Bhí slua breá sa bPoitín Stil ar an Aoine seo caite le ceiliúradh a dhéanamh ar an raidhse duaiseanna ar éirigh le iomaitheoirí ó Chois Fharraige a bhuachan ag Oireachtas na Samhna i gCill Airne, le gairid. Bhí an oíche eagraithe ag Ceoltóirí Óga Chois Fharraige, le tacaíocht ó Chumann Forbartha Chois Fharraige agus ón bhFóram Pleanála Teanga do cheantar Chois Fharraige. I láthair ag an ócáid cheiliúrtha bhí Uachtarán an Oireachtais, An Dr. Gearóid Denvir.

Thosaigh an ceiliúradh leis na daoine faoi aois agus cuireadh féasta ar fáil idir aithriseoireacht, fonnadóireacht, scéalaíocht, agallaimh beirte agus lúibíní.

Sa dara chuid den oíche bhí na daoine fásta ar stáitse, ina measc na fonnadóirí Colm Jimmy Ó Curraoin a chroch leis Corn Uí Riada agus Caitlín Ní Chualáin, a tháinig sa tríú áit sa gcomórtas céanna; Gearóid Ó Droighneáin agus Becky Ní Éallaithe, an bheirt a tháinig sa gcéad is sa dara áit sa gcomórtas damhsa ar an sean-nós; Fionnuala agus Bláthnaid Nic Cába a bhuaigh an comórtas ceol beirte; Bróna Ní Cheallacháin a tháinig sa dara áit i gcomórtas amhránaíochta na mban; Máirín Mhic Lochlainn a tháinig sa dara áit sa scéalaíocht; Seán Ó Gráinne a tháinig sa dara áit i gcomórtas Chorn Cuimhneacháin Amhránaithe Chonamara agus Fearghas Mac Lochlainn a tháinig sa dara háit i gcomórtas na n-amhrán nuachumtha. Bhí beirt eile a fuair athghlaoch sna comórtais, Áine Ní Dhroighneáin agus Traolach Ó Conghaile ann freisin agus níl ansin ach cuid de na daoine a ghlac páirt san oíche.

Rinneadh Seit Chonamara i dtreo dheireadh na hoíche, agus Johnny Óg ag soláthar an cheoil.


Aonach na Nollag sa Spidéal

Siopadóireacht sa Spailpín Fánach

Tá Aonach na Nollag á reáchtáil ag Ceardlann an Spidéil ar an Satharn seo chugainn, 18 Samhain, ó 10.00r.n. go dtí 2.00i.n. Beidh neart le déanamh agus le feiceáil ar an lá – le deiseanna iontacha siopadóireachta san áireamh! Beidh lascainí ar fáil ó na siopaí éagsúla ag an gCeardlann, chomh maith le blaisíní áille le triáil! Beidh ceardlanna ceardaíochta ar siúl ar an lá freisin, le do chuid iarrachtaí féin a dhéanamh chun bronntanas deas a chruthú do dhuine éigin!

Chomh maith le sin, beidh neart ceoil beo le cloisteáil ar an láthair agus gníomhaíochtaí spraíúla do na gasúir! Beidh seacláid the agus scailtín fíona saor in aisce ar fáil freisin!


TRÁTH NA gCEIST ag Scoil Sailearna

An tSeanscoil 2021

Scoil Sailearna

Tá Tráth na gCeist le reáchtáil ag Coiste na dTuismitheoirí ag Scoil Sailearna ar an Déardaoin, 7 Nollaig, i dTigh Chualáin. Beidh táille €10 in aghaidh an duine, nó €40 do bhord de cheathrar le íoc le páirt a ghlacadh ann. Beidh duaiseanna iontach ann.

Cuirfear tús le cúrsaí ag 7.00pm.


TIGH STANDÚN: GNÓ BEAG NA BLIANA

Bronnadh gradam ar Tigh Standún le gairid ag Gradaim na nGnó Teaghlaigh 2023.

Ainmníodh Tigh Standún mar Ghnó Beag na Bliana ag an searmanas bronnta a bhí ar siúl i dTeach an Ardmhéara, Baile Átha Cliath, ar an 3 Samhain, agus bronnadh an duais ór orthu.

I mBISEACH na bliana seo tá alt cuimsitheach scríofa ag muintir Standúin faoi mbealach ar chuir Máirtín agus Máire Standún an gnó ar bun an chéad lá, i 1946.


Gradam na Gaeltachta ag an gCumann Forbartha

Logo CFCFDé Luain seo caite ar an gclár Iris Aniar fógraíodh go raibh Cumann Forbartha Chois Fharraige roghnaithe mar bhuaiteoir an Iarthair i gcomórtas Gradaim na Gaeltachta sa rannóg do choistí deonacha.

Roghnaíodh an Cumann Forbartha don Ghradam mar gheall ar an obair atá déanta ag an gCumann le roinnt bheag blianta, ag crochadh comharthaí ag ceann na mbóithríní ar Bhóthar Chois Fharraige. Beidh an Cumann Forbartha san iomaíocht don phríomhdhuais le buaiteoirí ón Deisceart agus ón Tuaisceart.

Sa Rannóg d’eagraíochtaí pobail, atá maoinithe ag an stát agus daoine fostaithe acu, tá ainmniúchán ar an ngearrliosta faighte ag Ceoltóirí Óga Chois Fharraige as Taisce Chois Fharraige a chur le chéile; ag Tuismitheoirí na Gaeltachta, as na ranganna jiveála a eagraíodh i mbliana agus ag Comharchumann Mhic Dara ar an gCeathrú Rua as na Painéil Ghréine PV a úsáid le leictreachas a ghiniúint. Beidh moltóireacht á dhéanamh an tseachtain seo ar na heagraíochtaí a bhfuil ainmniúchán fáighte acu. Is ag ócáid ar an Déardaoin, 30 Samhain, in Óstán Chois Fharraige a fhógrófar na buaiteoirí.

Is comórtas nua é seo atá curtha ar bun i mbliana ag Údarás na Gaeltachta. Tá dhá chuid sa gcomórtas, Cuid A do eagraíochtaí forbartha pobail sa nGaeltacht atá maoinithe nó ag feidhmiú go deonach agus Cuid B atá dírithe ar choistí deonacha amháin. Tá cúig catagóir i Cuid A. Bronnfar trófaí agus duais de €3,500 ar an mbuaiteoir i chaon chatagóir, agus €1,500 ar an dara háit.

Seo a leanas na catagóirí i gCuid A: Turasóireachta na Gaeltachta; Glúin Z na Gaeltachta; Gaeltacht Ghlas; Diaspóra na Gaeltachta; Seirbhísí Sóisialta na Gaeltachta.

I gcás na gcoistí deonacha níl ann ach catagóir amháin agus coiste amháin roghnaithe ó chaon réigiúin (Mumhan, Gaillimh/Maigh Eo/An Mhí, Dún na nGall), as a roghnófar an buaiteoir náisiúnta. Bronnfar trófaí agus duais de €1000 ar chaon bhuaiteoir réigiúnach, agus trófaí agus €3,500 ar an mór-bhuaiteoir.


Pleananna do Chois Fharraige

Ar an Máirt seo caite seoladh Plean Gníomhaíochta An Spidéil 2024 – 2028, réitithe ag Hosty Consulting, Bearna.

Ar n gCéadaoin seo tá plean den chineál céanna do cheantar feidhme Chomharchumann Sailearna le seoladh ag Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta, Tomás Ó Síocháin.

Ní raibh aon réamheolas ar fáil faoin bplean áirithe agus an colún á chur i dtoll a chéile. Tabharfar cuntas ar a bhfuil sa bplean ar an suíomh seo an tseachtain seo chugainn.


Iománaithe na mBreathnaigh ag Imirt Shinty mBéal Feirste

Breandán Mhaidhc Ó Conghaile ó Chumann Micheál Breathnach ag glacadh le comhghairdeas agus trofaí ón Albanach Aonghus Mac Aonghuis ag Iomáin Cholmcille, an comórtas camánaíochta bliantúil, a imríodh i mBéal Feirste an deireadh seachtaine seo caite.

Ba é Breandán Mhaidhc a roghnaíodh mar sár imreoir an chomórtais.

Ghlac iománaithe ó Chumann Micheál Breathnach páirt sa gcomórtas bliantúil, ar a dtugtar Iomáin Cholmcille – idir fóirne ó Éirinn agus ó Albain.

Sa gcomórtas úsáidtear meascán de rialacha iománaíochta Chumann Lúthchleas Gael agus rialacha Camánaíocht na hAlban.

D’éirigh le báireoirí Chois Fharraige an comórtas a bhuachan anuraidh, ach i mbliana bhí ag bua ag na hAlbanaigh. Ach roghnaíodh Breandán Mhaidhc Ó Conghaile ó Na Breathnaigh mar Sár-Imreoir an Chomórtais.

Is ar Eileán Leodhais a bheas an comórtas ar bun an chéad bhliain eile.


Club Scannán Sailearna

Maureen Kearney (Isabelle Huppert) ag tabhairt fianaise i radharc as an scannán LA SYNDICALISTE a bheas á thaispeáint i Seanscoil Sailearna, an Déardaoin seo, 16 Samhain ag 8.15pm.

An Déardaoin seo, 16 Samhain, beidh an scannán LA SYDICALISTE, á thaispeáint ag Club Scannán Sailearna i Seanscoil Sailearna, ag tosú ag 8.15pm, mar is gnáth. Tá an scannán bunaithe ar scéal fíor faoi chás Maureen Kearney, bean ó Mhaigh Eo, a bhí ina hoifigeach ceardchumainn i gcomhlacht mór sa bhFrainc a bhí ag soláthar cumhacht núicléach. Sceith sí eolas a chuir olc ar na húdaráis. Déanadh géarleanúint uirthi ach sheas sí an fód in aghaidh airí rialtais agus ceannairí na dtionscal.

Do dhaoine nach baill iad is féidir leo íoc ag an doras. €8 ar an gcead isteach do dhaoine nach bhfuil ballraíocht acu.


Margadh na Nollag

Tá Comharchumann Sailearna ag eagrú Margadh na Nollag i mbliana i Seanscoil Sailearna. Beidh an margadh ann ar an Domhnach, 10 Nollaig.

Faoi láthair tá an Comharchumann ag glacadh le hiarratais ó cheardaithe agus trádálaithe ar mhaith leo a bheith páirteach sa margadh chun a gcuid earraí a dhíol.

Tá foirmeacha iarratais le fáil ach ríomhphost a chur chuig sailerna@nullgmail.com, é sin nó glaoch a chur ar cheachtar de na huimhreacha seo a leanas: 091 399199/089 4169602.


AGM an Chomharchumainn

Comharchumann ShailearnaIs ar an gCéadaoin seo, 15 Samhain, a bheas an Cruinniú Ginearálta Bliantúil (AGM) ag Comharchumann Sailearna Teo. Bhí sé ceaptha le bheith ann mí ó shin ach cuireadh siar an cruinniú. I Seanscoil Sailearna a bheas an cruinniú ar bun ag tosú ag 8.00pm.

Le freastal ar an gCruinniú Ginearálta Bliantúil ní mhór a bheith i do scairshealbhóir den Chomharchumann. Beidh folúntais le líonadh ar an mBord Stiúrtha, deirtear. Tá ar a laghad rún amháin ar an gclár a iarrann ar an mBord Stiúrtha teastas a chur ar fáil do gach scairshealbhóir ag deimhniú scar a bheith acu sa gComharchumann.


Ionad Oideachais agus Óige in Indreabhán

Coláiste Lurgan 2021

Coláiste Lurgan

Tá dul chun cinn beag le tuairisciú maidir le Ionad Oideachais agus Óige a thógáil san áit a bhfuil Coláiste Lurgan. Tá dréacht-dhearadh den ionad nua réitithe anois agus tá sé i gceist é a roinnt leis an dream a bheas ag úsáid an ionaid agus leis an bpobal trí chéile. An tseachtain seo tá oifigigh ó Údarás na Gaeltachta ag cur eagraíochtaí áitiúla ar an eolas faoi na pleananna atá ann don tionscadal mór atá beartaithe don suíomh ar a bhfuil Coláiste Lurgan.

Is mar choláiste Gaeilge a bheidh t-ionad á úsáid le linn tréimhse an tsamhraidh, tar éis don Údarás teacht ar shocrú le Coláiste Lurgan faoi na socruithe léasa, rud a fhágann go mbeidh Coláiste Lurgan in ann freastal ar 2,000 duine óg gach Samhraidh. Ach beifear ag súil go mbeidh sé á usáid i gcaitheamh na bliana chomh maith ag eagraíochtaí éagsúla.


Cumann Gailf Chois Fharraige

Tá Cumann Gailf Chois Fharraige ag cur tús le séasúr nua: imreofar naoi gcómortas ar chursaí gailf éagsúla, idir Contae na Gaillimhe agus Contae Mhaigh Eo, idir seo agus mí Iúil 2024.

Reáchtálfar an chéad chomórtas eile ar an gcúrsa i mBaile Chonaola, Dé Sathairn, 25 Samhain.

Tá míle fáilte roimh bhaill nua sa gcumann.

Le clarú le Cumann Gailf Chois Fharraige, is féidir glaoch no téacs a chur chuig ceann ar bith de na huimhreacha seo 086 8065144 no 087 2525465.


Lotó na mBreathnaigh

I Lotó Chumann Micheál Breathnach na seachtaine seo bhí €4,300 sa bPota Óir, ach ní raibh aon bhuaiteoir ann. Na huimhreacha a tarraingíodh: 4, 6, 14, 31.

 

Tarraingíodh ceithre ainm as an hata, le €25 ag dul do chaon duine acu:

 

  • Sorcha Ní Mhonacháin, Na hAille;
  • Cian Ó Griallais, Na hAille;
  • Fergal Mac Diarmada, An Lochán Beag;
  • Mártán Ó Donnchadha, Na Creagáin.

 

Máirín Phaddy Beag, Corr na Rón Thoir, a fuair duais an díoltóra.

 

€4,400 atá sa bPota Óir do tharraingt na seachtaine seo chugainn.


Torthaí Spóirt na Seachtaine

  • Sacar (Sóisear R1): MacDara 2, Oughterard 0.
  • Sacar (faoi 12): MacDara 5, Kilshanvey Utd 0.

15 Samhain 2023