Cartlann Nuachta: 16 Feabhra 2022

Taisce Chois Fharraige

Taisce Chois Fharraige

Cuid de Cheoltóirí Óga Chois Fharraige a bhí i láthair ag seoladh Taisce Chois Fharraige an tseachtain seo caite, ar Thrá na Céibhe Nua, An Spidéal.

Ina seasamh, ó chlé: Ella Nic Dhomhnaill, Alisha Ní Dhonnchú, Isabella Ní Dhonnchú, , Ruadhán Ó Fátharta, Caitríona Ní Raifeartaigh agus Órla Hoban.

Ina suí chun tosaigh, ó chlé: Fiach Mac Domhnaill, Louise Seoighe agus Fionnán Ó Coistealbha.

Tá taisce eolais á cur i dtoll a chéile ag Ceoltóirí Óga Chois Fharraige faoi na ceoltóirí, na hamhránaithe, na damhsóirí, na scríbhneoirí agus na scéalaithe a bhfuil, nó a raibh, cónaí orthu i gCois Fharraige. Crochfar an taisce eolais ar shuíomh idirlín, áit a mbeidh teacht ag an bpobal air agus ag lucht suime an chultúir Ghaelaigh.

Is togra é seo atá dírithe ar an teaghlach agus cé go bhfuil tús curtha ag Ceoltóirí Óga Chois Fharraige leis an obair, tá sé oscailte do chomhluadair eile sa bpobal agus chuirfimis fáilte is fiche roimh dhuine ar bith a bheadh sásta alt a scríobh nó pictiúir a sholáthar nó saineolas áitiúil a roinnt”, a deir Odí Ní Chéilleachair, comhordaitheoir an togra.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ach ríomhphost a chur chuig taiscecf@nullgmail.com nó glaoch ar 086-4567806


Club Scannán Sailearna

Scannán ón Danmhairg, WILDLAND, a bheas á thaispeáint an Déardaoin seo i Seanscoil Sailearna, ag an gClub Scannán. Baineann scéal an scannáin leis an méid a tharlaíonn do chailín óg atá seacht mbliana déag d’aois nuair a fhaigheann a máthair bás i dtimpiste carr: cuirtear í ag cónaí le teaghlach aintín léi, teaghlach atá i mbun coiriúlachta. Nuair a tharlaíonn dúnmharú tagann brú ar an gclann agus a ndílseacht dá chéile.

Tá córas simplí ann le ticéad a cheannach d’aon cheann de na scannáin a bheas á thaispeáint, ach dul ag an suíomh WWW.CLUBSCANNAN.IE agus na treoracha a leanacht.


Siamsán na nÓg

Ar an Satharn seo chugainn, 19 Feabhra, beidh Siamsán na nÓg ag tabhairt cuairt ar Ionad na Feamainne agus ar an Ionad Oidhreachta i Leitir Mealláin. Do ghasúir bunscoile is mó a bheadh an lá seo feiliúnach.

Níl aon chostas i gceist ach caithfear clárú roimh ré trí ríomhphost a sheoladh chuig aisling@nulltuismitheoiri.ie.


Mná Chois Fharraige Abú

Corn á bhronnadh ar Sadhbh (Feabhra 2022)

Paul Gannon ag bronnadh Corn an Iarthair ar an gCaptaen Sadhbh Howlin, Cumann Micheál Breathnach, tar éis do fhoireann ban Chois Fharraige an craobhchuiche a bhuachan ag imirt in aghaidh Cill Aithnín.

Sa bpictiúr, ar chlé, tá Róisín Gannon, an lán chúlaí a d’imir sárchluiche.

[Pic: Máirín Uí Chonghaile]

D’éirigh le foireann shóisearach (Peil na mBan) ó Chumann Micheál Breathnach an corn a thabhairt leo abhaile ar an Satharn seo caite i gCraobh an Iarthair, nuair a bhuail mná Chois Fharraige foireann Killanin leis an scór 3 – 09 in aghaidh 2 – 09. Comórtas na bliana seo caite a bhí ann mar bhí an cluiche ceannais le imirt roimh an Nollaig ach, de bharr srianta sláinte, cuireadh siar é.

Tá Cumann Micheál Breathnach ag glacadh le ballraíocht faoi láthair. Is féidir é seo a dhéanamh ar líne ar clubforce.com agus dul go ‘Find my Club’ le fáil isteach ar leathnach Chumann Micheál Breathnach agus na treoracha a leanacht.

Tá na fóirne peile idirmheánacha agus sóisearacha ar ais i mbun traenála le coicís anuas. Tá an chéad chluiche sraithe le imirt ag an bhfoireann idirmheánach ar an deireadh seachtaine, 12ú/13ú do Mhárta.

Ar ndóigh, caithfidh chuile imreoir agus traenálaí a bheith cláraithe leis an gCumann sar a théann sé/sí ar ais i mbun traenála.

Foireann Peil na mBan, Cumann Micheál Breathnach, ar éirigh leo Corn an Iarthair 2021 a bhuachaint an Satharn seo caite, nuair a bhuail siad Cill Ainnín.

Ar chúl, ó chlé: Kevin Mac Donnacha (Bainisteoir), Majella Nic Dhonncha, Saoirse Howlin, Caoimhe Ní Choisdealbha, Rosie Nic Dhubhghaill, Clíodhna Ní Mhárta, Deirbhle Ní Mhárta, Sinéad Ní Mhaoláin, Éabha Nic Dhonnacha, Ailbhe Gannon, Síofra Ní Scanláin, Amanda Ní Bhrádaigh, Clíona Ní Chonghaile, Catherine Ní Conghaile.

Chun tosaigh, ó chlé: Amy Ní Thuathail, Aisling Nic Dhonnacha, Clíodhna Jude Ní Chonghaile, Sadhbh Howlin (Capt), Róisín Gannon, Maedhbh Ní Dhireáin, Ríona Howlin, Adhna Nic Dhonnacha, Clíodhna Ní Neachtain, Becky Ní Éallaithe agus Ailbhe Ní Neachtain.

[Pic: Máirín Uí Chonghaile]


Galf Chois Fharraige

Beidh an chéad imeacht don bhliain 2022 ar bun ag Cumann Gailf Chois Fharraige i mBaile Uí Chonaola ar an Satharn seo chugainn, 19 Feabhra, ag tosaí ag 10.00am.

Tá fáilte roimh bhaill nua i gcónaí.

Tuilleadh eolais le fáil ó Phádraig ag 087 2525465.


Ranganna Gaeilge do Thuismitheoirí

Ranganna Gaeilge do Thuismitheoirí 2022

Tá tús curtha le ranganna Gaeilge do thuismitheoirí, á reáchtáil ag an bhFóram Pleanála Teanga do cheantar Chois Fharraige. Dhá chúrsa atá ar bun: cúrsa amháin do ghlantosaitheoirí, feiliúnach do dhaoine nach bhfuil aon taithí acu ar fhoghlaim ná ar labhairt na Gaeilge; rang eile do dhaoine a bhfuil ranganna nó cúrsa déanta acu cheana. Bíonn cúrsa na nglantosaitheoirí ann ar an Luan ag 7.00pm agus an cúrsa do na foghlaimeoirí eile ar bun ar an gCéadaoin ag 7.00pm.

Is ar chóras zúm a bheas na ranganna ar bun an téarma seo. Le tuilleadh eolais a fháil, nó le clárú do na ranganna, níl le déanamh ach ríomhphost a chur chuig optchoisfharraige@nullgmail.com nó glaoch ar 083 0106294.


Toghcháin an Údaráis

udaras-logoI ráiteas a d’eisigh Cumann Forbartha Chois Fharraige i gcaitheamh na seachtaine, léiríodh míshástacht leis an gcomhrialtas faoin moilleadóireacht a bhaineann le athbhreithniú a dhéanamh ar an mbealach a roghnaítear Bord Údarás na Gaeltachta. Fuair Cumann Forbartha Chois Fharraige geallúint i scríbhinn ón Taoiseach, Micheál Martin, go ndéanfaí na toghcháin a athbhunú, dá mbeadh Fianna Fáil i Rialtas. Ach is léir ón méid a bhí le rá ag an Aire Stáit, Jack Chambers sa Dáil an tseachtain seo caite nach bhfuil a Roinn tosaithe fós ar an athbhreithniú, ach ag caint ar phróiséas comhairliúcháin a chur sa tsiúl.


Tuirbín Gaoithe ar an mBóthar Buí

Tuirbíní Gaoithe - An Cnoc

Tuirbíní Gaoithe ar an mBóthar Buí

Socraíodh ag cruinniú a bhí ag Cumann Forbartha Chois Fharraige an tseachtain seo caite go gcuirfí aighneacht chuig an mBord Pleanála maidir le achomharc atá déanta ag Natural Forces Renewables Ltd. in aghaidh cinneadh Chomhairle Chontae na Gaillimhe, cead pleanála a dhiúltú le tuirbín gaoithe a bheadh 125m ar airde a thógáil ar an mBóthar Buí.

Beidh an Cumann Forbartha ag cur in iúl don Bhord Pleanála: (i) go bhfuil an tuirbín ró-ghar do na tithe cónaithe i Leithrinn, i mBaile na mBroghach agus i Seana Dhraighean; (ii) nár cheart go mbeadh Natural Forces ag éileamh gur tionscadail pobail atá ann gan fhianaise a thaispeáint go bhfuil tacaíocht ón bpobal ag an togra agus (iii) go bhfuil an suíomh ró-ghar do Abhainn an Chnoic agus do SAC.

Tá go dtí an Céadaoin, 23 Feabhra, le aighneacht a chur ag an mBord Pleanála. Cosnaíonn sé €50 le aighneacht a dhéanamh.


Torthaí Spóirt ón Deireadh Seachtaine

 • Peil na mBan (Sóisear): Micheál Breathnach 3 – 09, Killanin 2 – 09.
 • Sacar (O Byrne Cup): Mac Dara 4, Knocknacarra 5.
 • Sacar (O Byrne Cup): Cois Fharraige 1, Loughrea 2.
 • Sacar (Cailíní faoi 17): Bearna/Na Forbacha 4, Knocknacarra 2.
 • Sacar (faoi 16): Bearna/Na Forbacha 5, Oughterard 0.
 • Sacar (faoi 15): Bearna/Na Forbacha 4, Westport Utd. 0.
 • Sacar (faoi 15): Bearna/Na Forbacha 2, Knocknacarra 1.
 • Sacar (Cailíní faoi 14): Bearna/Na Forbacha 0, Athenry B 1.
 • Sacar (faoi 14): Bearna/Na Forbacha 3, Mervue Utd. 1.
 • Sacar (faoi 14): Mac Dara 4, Kilshanvey Utd. 2.
 • Sacar (faoi 12): Mac Dara 0, Corrib Celtic. 4.

16 Feabhra 2022