Cartlann Nuachta: 16 Márta 2016

16 Márta 2016


Rith 2016 sa Spidéal

Rith 2016 sa SpidéalRITH 2016, agus An Spidéal bainte amach aige, Luan na seachtaine seo caite, áit a raibh daoine ag fanacht ar an ngrúpa a bhí tar éis rith ó Inis, Co an Chláir.


Rith/Siúl Spraoi 5km ag Scoil Sailearna

Mar chuid den fheachtas bailiúchán airgid don obair atá ar siúl ar Scoil Sailearna, d’eagraigh Coiste na dTuismitheoirí Rith/Siúl Spraoi (Fun-Run) 5km a bhí ar bun Dé Domhnaigh seo chugainn, 13ú Márta 2016.

March_2016_Rasa_5k 050    March_2016_Rasa_5k 238

An Chéad Bhean – Bairbre Bergin (ar chlé) agus An Dara Gasúr – Macdara O Gradaigh (ar dheis), in éindí le Fearghas & Josie


Club Foghlaimeoirí An Spidéil

ClubFoghlaimeoiríOíche Shathairn seo caite seoladh Club Foghlaimeoirí Gaeilge an Spidéil ag ócáid shóisialta i dTigh Giblin ar an Spidéal. Is club nua sóisialta é d’fhoghlaimeoirí Gaeilge agus é dírithe ar dhaoine atá tagaithe chun cónaí i gceantar Chois Fharraige agus fonn orthu an teanga áitiúil a bheith ar a dtoil acu.

Tá sé i gceist ag Club na bhFoghlaimeoirí áiseanna a chur ar fáil do dhaoine fásta chun máistreacht a fháil ar an nGaeilge tré í a úsáid i dtimpeallacht shóisialta, le béim ar dheiseanna comhrá. Chuige sin tá sé i gceist cluichí a úsáid, as nós Scrabble tré Ghaeilge.

Ag tosú an tseachtain seo chugainn beidh Meaití Jó Shéamuis ag tógáil grúpa i gCiorcal Comhrá gach maidin Máirt, óna 11 r.n. go dtí a 1 i.n., sa gCrúiscín Lán, An Spidéal.

Ansin ar an gCéadaoin, i dTigh Giblin sa Spidéal, beidh Máirín Mhic Lochlainn ag déanamh séisiún scéalaíochta agus filíochta le go mbeadh daoine a bhog isteach sa bpobal in ann eolas a chur ar theanga na Gaeltachta tríd na scéalta, na hamhráin is na dánta. Tá níos mó eolais faoi Chlub na bhFoghlaimeoirí le fáil ar an suíomh idirlíon www.gaeilge.club.


Cumann Forbartha Chois Fharraige: 50 Bliain

Cumann Forbartha (1966-2066)

Cumannn Forbartha (1966 – 2016): . Cuid dena daoine a bhí i láthair ag comóradh ar bhunú Chumann Forbartha Chois Fharraige, 50 bliain ó shin, sa seomra ar chúl Séipéal an Chnoic le gairid: Ag suí ó chlé: Máire Áine Ní Fhlaitheartaigh (Coiste 2016), Jimí Jó Shéamuis Ó Fátharta (iar -chisteoir), Cóilín Ó Céidigh (an chéad choiste), Timín Joe Tim Ó Curraidhín (an chéad choiste), Peadar Mac an Iomaire (an chéad Rúnaí), Seán Mháirtín Mór Ó Tuairisg (an chéad choiste), Joe Steve Ó Neachtain (iar-chathaoirleach). Ag seasamh ó chlé: Pádraig Willy Ó Fátharta (iar-choisteoir), Maití Jó Shéamuis Ó Fátharta (iar-choisteoir), Máire Áine Mhic Dhonnacha (Coiste 2016), Morgan Ó Conchubhair (Coiste 2016) agus Pádraig Ó hÉalaí (iar-chathaoirleach).

Comóradh 50 Bhliain IV

Ceathrar a bhí ar an gcéad choiste, a roghnaíodh le dul ar an stiúr ar Chumann Forbartha Chois Fharraige, 50 bhliain ó shin: Cóilín Ó Ceidigh, Sailethúna; Timín Joe Tim Ó Curraidhín, An Cnocán Glas;  Peadar Mac an Iomaire, An Cnoc; agus Seán Mháirtín Mór Ó Tuairisg, An Lochán Beag.

Comóradh 50 Bhliain XI

Máire Chóil Tom Uí Chonghaile, Na hAille; Maeití Jó Shéamais Ó Fátharta, Na hAille agus Peadar Mac an Iomaire, An Cnoc a bhí i láthair ag Comóradh Leathchéad an Chumann Forbartha le gairid. 

Comóradh 50 Bhliain XII

Jean Uí Fhátharta, Na hAille; Máirín Mhic an Iomaire, An Cnoc; Máirín Uí Chéidigh, Sailethúna a bhí i láthair ag Comóradh Leathchéad an Chumann Forbartha le gairid. 

Comóradh 50 Bhliain VIII

Timín Joe Tim Ó Curraidhín, An Cnocán Glas agus
Jimí Jó Shéamais Ó Fátharta, Na hAille i mbun comhrá ag Comóradh Leathchéad an Chumann Forbartha le gairid.


Bua ag Iománaithe Idirmheánacha an Spidéil

CLG AN SpidéilÓcáid stairiúil a bhí ann ar an Satharn seo caite nuair a d’imir An Spidéal a chéad cluiche idirmheánach i 2016 in aghaidh Anach Cuain. Thosaigh an cluiche ar luas lasrach agus tar éis 20 nóiméad den chéad leath bhí an lámh in uachtar ag An Spidéal ar an gcluiche agus buachaillí Chois Fharraige 3 chúilín chun tosaigh.

Ach tháinig Anach Cuain ar ais agus ag leath ama ní raibh ach cúilín amháin idir na fóirne: An Spidéal 0-9 agus 0-8 ag Anach Cuain.

Bhí cóir na gaoithe ag An Spidéal sa dara leath. Thosaigh Anach Cuain ag imirt níos fearr agus gan ach cúig noiméad fágtha sa gcluiche bhí dhá chúilín idir na fóirne. Ach d’éirigh leis an Spidéal fanacht chun cinn agus an fhoireann baile a bhualadh le cúilín amháin: An Spidéal 0-18, Anach Cuain 0-17.

Bhí imreoirí ag An Spidéal ar fud na páirce a d’imir thar barr ar fad. Ar na himreoirí ab fhearr bhí Cillín Ó hEochaidh, Micheál Ó Curraoin, Seánín Ó Curraoin, Pádraig Eoin Ó Curraoin, Éamonn Ó Conláin, Mairtín Ó Droighnéan agus Eoin Ó Droighneán.


Sa Bhearna Bhaoil Seolta

SaBhearnaBhaoil_300_453_c1Ag ócáid an tseachtain seo caite i Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua, seoladh leabhar nua atá scríofa ag an staraí Cormac Ó Comhraí faoi Chogadh na Saoirse i gCo. na Gaillimhe. ‘Sa Bhearna Bhaoil: Gaillimh 1913 – 1923’ is teideal don leabhar. Tá an-chuid taighde déanta ag Cormac leis an leabhar a chur le chéile, ag usáid réimse leathan foinsí. Tá eolas nua sa leabhar faoi na heachtraí móra is beaga a tharla i gCo. na Gaillimhe le linn an tréimhse chorraithe, idir 1913 agus 1923.

Tá an leabhar foilsithe ag Clo Iar-Chonnacht agus le fáil i mórán gach siopa i gCois Fharraige ar phraghas €20.


Cúrsa ag Croílíne Chois Fharraige

Croílíne Chois FharraigeBeidh Croílíne Chois Fharraige ag cur cúrsaí Céad Fhreagróirí Cairdiacha (Cardiac First Responders) ar siúl sa Spidéal ar na dátaí seo a leanas: 2 Aibreán agus 14 Meitheamh. Idir 9.30 r.n. agus 3.00 i.n. a bheas na cúrsaí ar bun. Táille €20 atá i gceist.

Cuirfear bun-oiliúint orthu siúd a dhéanfaidh freastal ar na cúrsaí sna hábhair seo a leanas: Athbheochan Chardascamhógach (CPR); Uath-Dhífhibrileoir Seachtrach (AED) a úsáid agus an chaoi le cabhrú le daoine fásta, gasúir agus páistí a bheadh á dtachtadh.

Beidh cárta aitheantais Céad Fhreagróra Cairdiacha Pobail de chuid an Chomhairle Cúraim Eigeandála Réamhoispidéal (PHECC) ag dul dóibh siúd a n-éireoidh leo an cúrsa a dhéanamh.

Le áit a chur in áirithe, seol ríomhphost chuig training@nullcroiline.com nó téacs chuig 087 6504534.


Cruinniú faoi Choláiste Lurgan

Ag éirí as an gcruinniú a thug Cumann Forbartha Chois Fharraige le chéile chun foirgneamh ar a dtugtar Coláiste Lurgan a phlé, eagraíodh seisiún eolais faoi stiúir áisitheora, féachaint an bhféadfaí tíocht ar ‘comhdhearcadh aontaithe’ faoin gcur chuige ab fhearr le úsáid an fhoirgneamh agus an tsuímh, ar mhaithe le forbairt ar thionscnaimh éagsúla sa bpobal, chomh maith le bheith ag feidhmniú mar lárionad do na cursaí Gaeilge a eagraítear sa bhfoirgneamh.

I láthair ag an seisiún eolais bhí ionadaithe ó Údarás na Gaeltachta, Club Óige Lurgan, Coláiste Lurgan, Coiste na mBan Tí, Comharchumann Sailearna, Cumann Forbartha Chois Farraige agus Cumann Micheál Breathnach den CLG.

Cruinniú an-dearfach a bhí ann agus gach duine aontaithe go mba cheart plean comhaontaithe a chur le chéile sa gcaoi is go bhféadfaí iarratais a dhéanamh ar airgead a fháil ón státchiste le foirgneamh nua, a bheadh in ann freastal ar riachtanais éagsúla sa bpobal amach anseo, chomh maith le bheith ina ionad do choláiste Gaeilge.

Socraíodh cruinniú eile a thabhairt le chéile ag tús na míosa seo chugainn.


Scannán ón bhFrainc an tSeachtain seo Chugainn

In_The_Courtyard_01_thumb

Scannán gach Déardaoin a deir an fógra taobh amuigh de Sheanscoil Sailearna! Ach níl aon scannán anocht ann de bharr Lá ‘le Pádraig a bheith ag titim ar an Déardaoin. Is ar an Déardaoin seo chugainn, 24 Márta, a chuirfear críoch le Séasúr Scannán an Earraigh leis an scannán IN THE COURTYARD, scannán ón bhFrainc atá barrúil agus osréalaíoch.


Lá Spóirt na gCluichí Pobail

Tá sé socraithe Lá Spóirt na gCluichí Pobail a eagrú ar an Domhnach, 24 Aibreán, ar pháirc Choláiste Chonnacht. Ní raibh an Lá Spóirt ann ó 2013, mar nach raibh aon choiste sásta freagracht a ghlacadh as é a eagrú.

Tá coiste nua tagaithe le chéile faoi chathaoirleacht Mhike Scanlon le deis a thabhairt do dhaoine óga i gceantar Chois Fharraige a bheith páirteach in imeachtaí Chluichí Pobail.

Eagraítear an Lá Spóirt le daoine a roghnú le dul ar aghaidh go Cluichí Pobail an Chontae, a bhíonns ar bun ag tús mí Meithimh i mBaile an Doirín. Tar éis briseadh na Cásca beidh foirmeacha á ndáileadh ar chuile pháiste sna bunscoileanna seo a leanas: Na Forbacha, An Spidéal, Sailearna, An Tulach agus Ros a’ Mhíl.


Lá ‘le Pádraig sa Spidéal

Cumann Camógaí

Cailíní ó Chumann Camógaí Chois Fharraige a bhí páirteach anuraidh i bParáid an Spidéil, Lá ‘le Pádraig 2015.

An Déardaoin seo déanfar Lá ‘le Pádraig a cheiliúradh sa Spidéal mar is gnáth le paráid, ag tosaí ón gCeardlann ag 12.00 meán lae. Cuirfidh Ceoltóirí Óga Chois Fharraige ceol ar fáil taobh amuigh den séipéal don tslua a bheas ag fanacht ar an bparáid.

Baintear an-craic as na flótanna a bhíonn réitithe ag na bailte éagsúla. Is cinnte go mbeidh neart spraoi is ceoil sa sráidbhaile tar éis an pharáid, mar a bhíonn chuile bhliain.


Na Breathnaigh faoi 21 sa gCluiche Ceannais

Dara Mac Gearailt v. Rinn Mhaoile

Dara Mac Gearailt, a bheas ag imirt do Chumann Micheál Breathnach ar an Satharn seo chugainn, 19 Márta, i gcluiche ceannais faoi 21 do Chraobh an Iarthair (B) in aghaidh An Clocháin.

De Sathairn seo chugainn, 19 Márta, beidh peileadóirí faoi 21 ó Chumann Micheál Breathnach ag imirt i gCluiche Ceannais i Craobh an Iarthair (B) in aghaidh An Chlocháin i Staid an Phiarsaigh, ag tosaí ag 4.00 i.n. Bhí bua éasca go maith acu sa gcluiche leathcheannais in aghaidh Rinn Mhaoile.


Cóisir Bhliantúil ag na Breathnaigh ar an Satharn

MBsocial2016

Ar an Satharn beag seo, 19 Márta, beidh Cóisir Bhliantúil CLG Micheal Breathnach ar bun sa bPoitín Stil ag tosaí ag 8.00 i.n. Bronnfar boinn ar an bhfoireann shóisear iomáint agus peile agus bronnfar a ngradaim ar Imreoiri na Bliana 2015 sa bpeil, san iomáint agus i bpeil na mban chomh maith. Agus, ar ndóigh, ainmneofar Pearsa na Bliana. Buffet a bheas ann agus tá na ticéid ar fáil ar €15 ó Pháraic Joe Joe Mac an Iomaire, Barry Bán Ó Conghaile, Tadhg Mór Ó Curraoin nó ón bPoitín Stil agus Tigh Chualáin.