Cartlann Nuachta: 16 Samhain 2016

Plean Teanga Chois Fharraige

pleanteangacf2016

Plean Teanga 2016 ar fáil anois mar PDF le Léamh (cliceáil) agus le hÍoslódáil (cliceáil ar dheis). 

Tá dréacht den Phlean Teanga do cheantar Chois Fharraige réidh anois le cur os comhair an phobail. Is féidir cóip den achoimre ar an bplean a phiocadh suas i Leabharlann an Spidéil, Oifig Comhlacht Forbartha an Spidéil agus Oifig Chomharchumann Sailearna. Chomh maith leis sin, tá cóip digiteach (PDF) den achoimre le léamh agus le íoslódáil ag an bpobal ach cliceail ar an bpictiúr thuas agus beidh leagan Bearla ar fáil anseo go luath.

Tá Fóram Chois Fharraige um Phleanáil Teanga ag obair leis an gcomhlacht Seirbhísí Pleanála Teanga le dhá bhliain anois ag cur an plean teanga le chéile. Beidh cruinniú poiblí á reáchtáil ag an bhFóram an Luan seo chugainn, 28 Samhain, ag a gcuirfear an Phlean os comhair an phobail ag seisiún comhairliúcháin i Seanscoil Sailearna. Beidh córas aistriúcháin ar fáil ag an seisiún comhairliúcháin do dhaoine ar bheagán Gaeilge.

Baineann Plean Teanga Chois Fharraige leis an gceantar a shíneann ó Shruthán na Liberties siar le cósta go dtagann tú go Abhainn Chasla. Is féidir cóip den achoimre ar an bplean a fháil ar ríomhphost chomh maith tré ainm agus seoladh a chur ag ptchoisfharraige@nullgmail.com.

colm-mait-spt

Colm Ó Cinnseala agus Mait Ó Brádaigh ón gcomhlacht Seirbhísí Pleanáil Teanga, a rinne Plean Teanga do cheantar Chois Fharraige a réiteach in éindí leis an bhFóram Pleanála Teanga.  Beidh an Plean Teanga á chur os comhair an phobail ar an Luan, 28 Samhain i Seanscoil Sailearna.


Comórtas Ghlór na nGael

Glor_na_nGael_Logo_FB_460_256Tá Cumann Forbartha Chois Fharraige roghnaithe ar an ngearrliosta do chomórtas Ghlór na nGael don dara bliain as a chéile. Anuraidh tháinig an Cumann Forbartha sa dara háit i rannóg na Gaeltachta, as a raibh duais €4,000 le fáil. I mbliana is idir Comharchumann Mhac Dara ar an gCeathrú Rua, Comhlacht Forbatha na nDéise, Co. Phort Láirge, agus Cumann Forbartha Chois Fharraige a bheas an chéad trí dhuais i rannóg na Gaeltachta. Déanfar an dara moltóireacht ar an trí iarratas Gaeltachta atá fágtha an tseachtain seo chugainn.

Cé nach bhfuil aon duine fostaithe ag Cumann Forbartha Chois Fharraige, tá go leor bainte amach i mbliana, bliain a bhfuil an Cumann Forbartha ag comóradh 50 bliain ó bunaíodh é sa mbliain1966. Eagraíodh Oireachtas Chois Fharraige mí Meán Fómhair agus d’éirigh thar barr leis. Rinneadh ‘Éirí Amach Chois Fharraige,’ a scríobh Joe Steve Ó Neachtain, a chur ar stáitse agus Scoil Sailearna a líonadh ceithre oíche. Foilsíodh eagrán speisialta den iris bhliantúil BISEACH, atá beagnach díolta amach cheana, cé nach bhfuil sé achar ar bith sna siopaí. Cuireadh an dráma ‘Eoghainín na nÉan’ ar stáitse mí Meithimh seo caite.


Album Nua ó Johnny Óg

Johnny agus Johnny Óg

Johnny Óg Connolly in éindí lena athair, Johnny.

Ar an Satharn seo caite seoladh album nua ceoil de chuid Johnny Óg Ó Conghaile. SIAR an t-ainm atá ar an dlúthdhiosca ar a bhfuil meascán breá de cheol nua-chumtha idir poirt, ríleanna, waltzanna agus dhá fhonn mall. A chomhbhoscadóir Máirtín O’ Connor a sheol an dlúthdhiosca agus chas Johnny Óg roinnt den cheol atá ar an albam nua don slua mór a bhí bailithe don ócáid thuas staighre Tigh Giblin.


Féile Chóilín Cliseam

Tá clár imeachtaí le haghaidh Féile Chóilín Cliseam foilsithe. Beidh an fhéile ar bun ag deireadh na míosa, ag tosaí ar an Déardaoin seo chugainn, 24 Samhain, le comórtas caitheamh saighid i dTír na nÓg. Beidh comórtas púil ann ar an Aoine agus ar an Domhnach, 27 Samhain. Freisin beidh comótas caitheamh cruifí, comórtas amhránaíocht ar an Sean-Nós agus comórtas Damhsa ar an Sean-Nós.

Bíonn na himeachtaí go léir ar bun i dTír na nÓg. Eagraítear an fhéile go bliantúil i gcuimhne ar Chóilín Cliseam, amhránaí cumasach ar an Sean-Nós, ón gCaisleán, Indreabhán.


Curaí an Domhain ó Chor na Rón

Bhí tinte cnámha lasta aréir (Céadaoin) ar bhóthair Chois Fharraige le fáilte abhaile a chur roimh Sharon Ní Chonaire ó Chor na Rón, Indreabhán. D’éirigh le Sharon an chéad áit a bhaint i gCraobhchomórtas an Domhain i gCrocadh Meáchan, a bhí ar bun i dtuaisceart na hIodáile an deireadh seachtaine seo caite.

Níor thosaigh Sharon ag crocadh meáchan ach dhá bhliain ó shin agus anois sí Curaí an Domhain.  Trí chomórtas ar fad a bhí aici agus nuair a cuireadh na marcanna le chéile ag deireadh an lae, is aici a bhí an chéad áit. I gcomórtas amháin d’éirigh leí curiarracht nua domhanda a bhunú nuair a chroch sí 180kg, dhá oiread an meáchan a bheadh ag fear 6 troigh ar airde!


SLIOCHT le Cló Iar-Chonnacht

sliochtcic

Beidh SLIOCHT, eagraithe ag Cló Iar-Chonnacht, ar siúl in Áras na nGael, Gaillimh, ar an Luan seo chugainn, 21 Samhain, ag 8.30pm. Beidh Caitríona Hastings ag léamh óna leabhar nua ‘Ridire an Ghaiscidh’. Chomh maith leis sin beidh Micheál Ó Conghaile agus Jackie Mac Donncha ag léamh óna saothar.


Scannán: LABYRINTH OF LIES

labyrinth_of_lies_3_fullLABYRINTH OF LIES an scannán a bheas le feiceáil sa gClub Scannán i Seanscoil Sailearna, Déardaoin, 17 Samhain ag 8.15pm . Dráma suite sa nGearmáin tar éis WWII.

Freisin, beidh scannán breise ar siúl an tseachtain dar gcionn, cé nach bhfuil sé luaite sa gclár. Scannan ón tSín darb ainm ASSASIN  agus beidh sé ar siúl Déardaoin, 24 Samhain ag 8.15pm sa tSeanscoil.


Cumann Seanchais agus Staire

Anocht (Déardaoin, 17 Samhain) i gColáiste Chonnacht, an Spidéal, tabharfaidh Conall Ó Murchadha léacht spéisiúil ar Thiarnaí Talún Chonamara. Is as an Spidéal do Chonall agus an-spéis aige i stair áitiúil.

Tosóidh an léacht, atá eagraithe ag Cumann Seanchais agus Staire Chois Fharraige, ag 8.00 i.n.


CLUB TROPICANA ar an Spidéal

club-tropicana19samhain2016

CLUB TROPICANA ar an Spidéal: An Satharn seo, 19 Samhain, beidh oíche boogie thuas staighre Tigh Giblin ag tosaí ag 9.30pm, leis an DJ Will Softly, ar mhaithe le airgead a bhailiú don fhéile ceoil TRAIDPHICNIC, a bhíonn ar bun sa Spidéal tús mí Iúil gach bliain.


Fógraí

  • Oíche Chártaí: Scoil na Minna, gach oíche Céadaoine, ag tosaí ag 8.00pm.

  • Seisiún Ceoil na nDéagóirí: An Satharn ó 7 go 8pm, sa Droighneán Donn, an Spidéal.

  • Spiddal Gathering: Deireadh seachtaine mór ceoil ar bun sa Spidéal ag tosaí ar an Aoine seo, 18 Samhain, agus ag leanacht ar aghaidh go dtí an Domhnach, 20 Samhain. Beidh na scórtha ceoltóirí is amhránaithe traidisiúnta ann ó gach ceard den tír ag casadh ag seisiúin neamhfhoirmeáilte sna tithe tábhairne éagsúla sa Spidéal.


Coláiste Cholmcille

colaiste-cholmcille

  • Máirt na seachtaine seo caite, thaisteal grúpa ón Idirbhliain chuig Amharclann na Cathrach chun an ceoldráma ‘The Playboy of the Western World’ a fheiceáil agus bhain siad an-taitneamh as an seó.

  • Chonaic grúpa ón Idirbhliain agus ón 5ú bliain sraith scannáin bunaithe ar Éirí Amach 1916 i Seanscoil Sailearna le linn na seachtaine seo caite. ‘Wrecking the Rising’ an t-ainm a bhí ar an tsraith, a rinneadh le taispeáint ar TG4. Ar an Aoine bhí léiritheoir na sraithe, Ruán Magan agus duine de na príomhaisteoirí Seán T. Ó Meallaigh i láthair sa tSeanscoil le labhairt leis na scoláirí faoin tsraith.

  • Fuair Owen Ó Murchú, Doire Iorrais, Rosmuc, atá ina scoláire Idirbhliana i gColáiste Cholmcille, Indreabhán, an 4ú áit sa tír i dTionscadal Miotalóireachta sa Teastas Sóisearach an samhradh seo.

  • D’éirigh leis an dornálaí Róisín Ní Ghionnáin, Cor na Rón Thiar, atá sa 5ú Bliain i gColáiste Cholmcille, bonn cré-umha a bhuachaint sa gComórtas Dornálaíochta Idirnáisiúnta, an ‘Queen’s Cup’, a bhí ar bun sa nGearmáin le gairid. Bhí Róisín ar fhoireann na hÉireann sa Rannóg Faoi 63 kg.


16 Samhain 2016