Cartlann Nuachta: 16 Samhain 2022

Éigse Joe Steve

Joe Steve Ó Neachtain le Dónal Ó Braonáin a sheol leabhar nua Joe Steve, Mar a Bhí ar dTús", i dTigh Chualáín, Indreabhán, Dé Domhnaigh. Is iad Cló Iar-Chonnacht a d'fhoilsigh. Pic: Seán Ó Mainnín

Joe Steve Ó Neachtain le Domhnall Ó Braonáin ag ócáid seolta an leabhair ‘Mar a Bhí ar dTús’ i dTigh Chualáin, mí na Nollag 2018.

I gCois Fharraige an deireadh seachtaine seo tá Éigse Joe Steve á eagrú i gcuimhne ar Joe.

Amárach, an Aoine beag seo, 18 Samhain, beidh an tUachtarán, Micheál D. Ó hUigínn, i gCois Fharraige chun Éigse Joe Steve a oscailt go hoifigiúil i Seanscoil Sailearna. Tá an éigse á eagrú don chéad uair i mbliana i gcuimhne ar Joe Steve Ó Neachtain, an fear pobail agus an scríbhneoir, ón gCré Dhubh. Bhí sé ceapaithe a bheith ar bun mí Eanáir seo caite, ach mar gheall ar Covid cuireadh siar é.

Tar éis dhó an Éigse a oscailt nochtóidh an tUachtarán leacht cuimhneacháin in onóir Joe Steve ar an mballa taobh istigh den tSeanscoil.

Seo a leanas cuid eile de na himeachtaí a bheas ar bun le linn an deireadh seachtaine:

Aoine, 18 Samhain ag 8.00pm: tar éis an oscailt oifigiúil agus nochtadh na leachta cuirfidh Johnny Óg Connolly agus cairde leis mír ceoil as ‘Fad Saoil’ i láthair, ceol a cumadh go speisialta le cur le dánta Joe Steve.

 

Satharn, 19 Samhain idir 12.00 meán lae is a 2.00pm: ‘Preab san Aer’ – preabléirithe gan choinne (Pop Up) ag Texaco sa Spidéal, ag an siopa Scéal Eile ar an gCnoc agus ag Pota Caifé ar an Tulach.

 

Satharn, 19 Samhain 2.00 – 3.00pm: Cuairt ar Áras Chois Fharraige.

 

Satharn, 19 Samhain 2.00 – 5.00pm: Ceardlann scríbhneoireachta sa tSeanscoil ag Cló Iar-Chonnacht.

 

Satharn agus ar an Domhnach, 19 agus 20 Samhain, ag 8.00pm: SEÓ BEO JOE i Seanscoil Sailearna, ina mbeidh míreanna de shaothar Joe Steve á chur ar an stáitse.

 

Domhnach, 20 Samhain ag 12.00pm: Tabharfar cuairt ar uaigh Joe Steve i Reilig an Chnoic ag meánlae.

 

Domhnach, 20 Samhain, 1.00 – 2.30pm: Ócáid Filíochta i dTigh Mholly.

 

Beidh Seisiún ar bun Tigh Mholly ar an Aoine agus ar an Satharn chomh maith tar éis na himeachtaí foirmeáilte.

Tá na ticéid le haghaidh ‘Seó Beo Joe’ le fáil in Oifig an Chomharchumainn.

Tá an Éigse á eagrú ag Coiste Eagraithe Éigse Joe Steve a tháinig le chéile faoi choimirce Chomharchumann Sailearna le tacaíocht ó Ealaín na Gaeltachta, Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga, Údarás na Gaeltachta, RTÉ Raidió na Gaeltachta, TG4 agus Foras na Gaeilge.


Na Breathnaigh faoi 13 ina Seaimpíní na Cathrach

Na Breathnaigh faoi 13 - 2022

Foireann Chumann Micheál Breathnach, ar éirigh leo Sraith na Cathrach a bhuachan ar an Domhnach seo caite sa gCluiche Ceannais in aghaidh Baile an Chláir agus ceithre chúilín le spáráil acu.

Chun tosaigh, ó chlé: Dara Ó Frighil, Learaí Ó Grádaigh, Morgan Mac Aodha, Cillian Ó Ceallaigh, Oisín Mahon, Oisín Ó Neachtain (Captaen), Fionnán Ó Neachtain, Oliver Ó Suilleabháin, Seán Ó Feinneadha, Fiontán Ó Feinneadha, Pól Ó Neachtain (Traenálaí).

Ar chúl, ó chlé: Michael Ryder (Cathaoirleach Choiste na nÓg Gaillimh), Pádraig Mahon (Traenálaí), Cian De Búrca, Rónán Ó Neachtain, Rónán Beaglach, Eric Norman, Conor Ó Tuathail, Kian Ó Suilleabháin, Eoin Ó Gionnáin, Jamie Ó Diollúin, Jack Ó Conghaile, Cormac Ó Braonáin, Stiofán Ó Neachtain, Áaron Ó Donnacha, Cóilín Ó Neachtain (Traenálaí).

[Pictiúr: Neasa Ní Chualáin]

Bhí bua eile ag an bhfoireann peile faoi 13 atá ag Cumann Micheál Breathnach an Domhnach seo caite nuair a chroch siad leo an corn as Sraith na Cathrach, théis dóibh buachaillí ó Bhaile an Chláir a bhualadh sa gcluiche ceannais, a imríodh i mBéacán. Níl sé ach cúpla seachtain ó shin ó thug siad leo Craobh an Chontae faoi 13A.

Bhí coimhlint ghéar sa gcluiche ach bhí smacht ag ógánaigh Chois Fharraige ar an gcluiche ón tús go dtí an deireadh. Bhí cóir na gaoithe acu sa gcéad leath agus ag leath ama bhí sé chúilín le spáráil acu: 1 – 07 in aghaidh 1 – 01. Tháinig an cúl sa gcéad leath ó Chormac Ó Braonáin.

Ag imirt in aghaidh gála gaoithe sa dara leath do réir a chéile bhí Baile an Chláir ag laghdú an bhearna idir na foirne, ach cúl a fuair Fionnán Ó Neachtain a chinntigh gur i gCois Fharraige a bheadh an ceiliúradh, nuair a chríochnaigh Cumann Micheál Breathnach ceithre chúilín chun tosaigh.  Ar an gcaptaen Oisín Ó Neachtain a bronnadh an corn, an buachaill céanna a bhain craobh na hÉireann amach sa liathróid láimhe an lá roimhe sin.

Cumann Liathróid Láimhe Micheál Breathnach

An Corn á bhronnadh ar Oisín Ó Neachtain as Corr na Rón tar éis dhó Craobh na hÉireann a bhuachan sa Liathróid Láimhe ag an deireadh seachtaine.

Imríonn Oisín le Cumann Liathróid Láimhe Micheál Breathnach.


AGM an Chomharchumainn

Seanscoil Sailearna

Seanscoil Sailearna, áit ar tionóladh Cruinniú Cinn Bhliana Chomharchumann Shailearna

Ar an Luan seo caite bhí thart ar 30 scairshealbhóir i láthair i Seanscoil Sailearna nuair a tionóladh Cruinniú Cinn Bhliana Chomharchumann Shailearna (CST) in athuair. Bhí ar an gCathaoirleach, Pádraig Mac Diarmada, an cruinniú a chur ar athló nuair nach raibh córam ann an chéad uair a tugadh an cruinniú le chéile cúpla seachtain ó shin.

Rinne bainisteoir an Chomharchumainn, Peigí Uí Chéidigh, cur síos ar obair an chomharchumainn sa tuairisc cuimsitheach a chur sí i láthair an chruinniú. Seo a leanas cuid de na príomhphointí sa tuairisc:

  • Go bhfuil Staidéar Féidireachta beagnach réitithe ag an gComharchumann le gur féidir aitheantas a fháil do Sheanscoil Sailearna mar Lár Ionad Chultúrtha agus go mbeadh cruinnithe comhairliúcháin ann roimh dheireadh na bliana faoin dréachtphlean forbartha don áit.

 

  • Go bhfuil Máistir Phlean Fuinneamh don cheantar curtha le chéile ag an gComharchumann agus go mbeidh ceardlanna faoin bPlean á eagrú leis an bpobal i gceantar feidhme an chomharchumainn a chur ar an eolas faoi.

 

  • Go raibh súil ag CST go ndéanfaí talamh atá ag Údarás na Gaeltachta a chriosú le haghaidh tithíochta ach níor tharla sin nuair a bhí Plean Forbartha an Chontae á réiteach, ach go bhfuil an comharchumann ag caint leis an Údarás faoi shuíomh eile anois, a d’fhéadfadh a bheith feiliúnach.

 

  • Go bhfuil na féidireachtaí maidir leis an úsáid is fearr a bhaint as an suíomh cúig acra trasna ó Shéipéal an Chnoic á scrúdú faoi láthair.

 

  • Go bhfuil spéis faoi leith ag an gcomharchumann sa diaspora a d’fhág an ceantar le dul ar imirce, féachaint an bhféadfaí fostaíocht a chruthú i bpáirt leo.

Sna cuntais airgeadais don bhliain 2021 tuairiscíodh easnamh de €81,039 ar ghnáth-imeachtaí an Chomharchumainn, i gcomparáid le easnamh de €75.893 don bhliain roimhe sin. Ach de bharr ardú €184,442 san infheistíocht atá déanta ag an gcomharchumann le linn na bliana, thaispeáin na cuntais airgeadais go raibh glanbharrachas de €103,403 i 2021, i gcomparáid le €4,996 i 2020.

Thug an ráiteas ar an staid airgeadais le tuiscint go raibh luach €2,686,383 ag Comharchumann Sailearna Teo. ag deireadh na bliana 2021.

Cé go raibh sé fholúntas ar an gCoiste Stiúrtha, níor tháinig aon ainmniúchán isteach, ach athcheapadh beirt a bhí ar an mBord Stiúrtha cheana, Seán Ó Tuairisg agus Séamus Ó Fátharta.

Agus aon ghnó eile á phlé mhol Máirtín Davy Ó Coistealbha go gcuirfí paiste talún ar fáil ag an tSeanscoil le go bhféadfaí prefabs a shocrú le haghaidh Shed don phobal. Dúirt an Bainisteoir go raibh a leithéid san áireamh cheana ag an gcomharchumann.

Ghlac an Cathaoirleach buíochas leis an mBainisteoir, Peigí Uí Chéidigh, agus leis an mBord Stiúrtha.


Lotó na mBreathnaigh

Ní raibh aon bhuaiteoir ar an bpota óir i Lotó Chumann Micheál Breathnach an tseachtain seo caite. Seo a leanas na huimhreacha a tarraingíodh: 5, 11, 18, 24.

Tá an pota óir ag méadú i gcónaí le breis is €11,000 sa bpota óir anois.


Club Scannán

Postaer Fómhair 2022 Liosta scannán

Ní bheidh aon scannán ag Club Scannán Sailearna sa tSeanscoil an Déardaoin seo, mar go bhfuil an amharclann á réiteach le haghaidh Éigse Joe Steve, ar bheas ar bun ag an deireadh seachtaine.

Ar an Déardaoin seo chugainn, 24 Samhain, taispeánfar scannán ón bhFrainc, BETWEEN TWO WORLDS, ag tosú ag 8.15pm.

Níl ach trí scannán eile fágtha i Séasúr Scannán an Fhómhair, ina measc an scannán RÓISE & FRANK, a bheas ar bun ar an 8 Nollaig. Moltar do dhaoine ar mhaith leo an scannán iontach seo a fheiceáil suíochán a chur in áirithe go luath, mar go mbeidh éileamh mór ar na ticéid.

Ní bheidh scannán sa tSeanscoil Déardaoin na seachtaine seo chugainn, ach beidh na scannáin ar ais aríst ar an Déardaoin, 24 Samhain.

Is féidir ticéad a fháil don scannán ach dul ag an suíomh WWW.CLUBSCANNAN.IE, agus na treoracha a leanacht. D’fhéadfadh sé tarlú nach mbeadh ticéid ar fáil ag an doras ar an oíche.


Torthaí Spóirt na Seachtaine

Peil (faoi 17B): Micheál Breathnach 2 – 04, Bearna 1 – 06.

Peil (faoi 13): Ml Breathnach 2 – 09, Claregalway 2 – 05.

Iomáint (Coláistí): Col Chroí Mhuire 1 – 04, Coláiste na Coiribe 5 – 16.

Sacar (Corn Connacht): Cois Fharraige 3, Easty Utd 1.

Sacar (Corn Connacht): Bearna/Na Forbacha 2, Knocknacarra 1.

Sacar (f16 Cailíní): Bearna/Na Forbacha 6, Moyne Villa 1.

Sacar (f16): Mac Dara 2, Knocknacarra B 7.

Sacar (f16): Bearna/Na Forbacha 1, Colga 3

Sacar (f14): Mac Dara B 3, Ballinasloe Town C 0.

Sacar (f14): Bearna/Na Forbacha 0, Maree/Oranmore B 2


16 Samhain 2022