Cartlann Nuachta: 17 Iúil 2019

Biseach 2019

Biseach 2018Tá ábhar á chuartú ón bpobal i gCois Fharraige don iris BISEACH 2019, an iris a fhoilsíonn Cumann Forbartha Chois Fharraige go bliantúil.

Chomh maith le altanna faoi stair áitiúil agus imeachtaí reatha i gceantar Chois Fharraige, go hiondúil bíonn neart grianghrafanna san iris idir grianghrafanna nua agus grianghrafanna a tógadh na blianta ó shin.

Fáilteoidh coiste eagarthóireachta na hirise roimh ábhar spéisiúl ar bith, idir seanchas, stair áitiúil, grianghrafanna, eolas faoi eagraíochtaí atá ag feidhmiú sa gceantar chomh maith le tuairimíocht. Bíonn spéis faoi leith i seanphictiúirí ón gceantar agus bíonn neart acu sin ann chuile bhliain. Nuair a chuirtear ar fáil na seanphictiúirí déantar iad a scanáil go cóip digiteach agus iad a thabhairt ar ais arís slán sábháilte.

Is féidir dul i dteagbháil leis an gcoiste eagarthóireachta ach ríomhphost a sheoladh ag cumannforbartha@nullgmail.com nó téacs a sheoladh ag 0864048881.

Tá súil ag an gcoiste eagarthóireachta BISEACH na bliana seo a fhoilsiú lár mí Dheireadh Fómhair. Anuraidh díoladh amach na cóipeanna ar fad den iris a priontáladh.


Taispeántas Chois Fharraige 2019

Seó an Spidéil 2018 - Capall Sinsir

Seó an Spidéil 2018 – Capall Sinsir

Tá an clár le haghaidh Taispeántas Chois Fharraige ar fáil anois. Beidh an Taispeántas nó Seó an Spidéil mar a thugtar air chomh maith, ar bun ar an Domhnach, 1 Meán Fómhair i gColáiste Chonnacht, ar an Spidéal.

Bíonn go leor comórtas ann idir chapaillíní agus caoirigh, glasraí agus torthaí, bláthanna agus ceardaíocht, cácaí agus milseogaí, ealaíon agus grianghrafadóireacht. Bíonn neart comórtais do ghasúir agus do na déagóirí ann chomh maith.

An Chéadaoin, 26 Lúnasa, an dáta deiridh le haghaidh iontrála. Is féidir breis eolais agus foirmeacha iarratais a fháil ach glaoch a chur ar Aodán Mac Donnacha, Comhlacht Forbartha an Spidéil, ag an uimhir 091 553666.

Is féidir an clár a íoslódáil ón nasc seo: Taispeántas Chois Fharraige 2019.


Fíbín ag Lorg Aisteoirí

Tá aisteoirí ó na cumainn drámaíochta áitiúla agus aon duine eile ón bpobal ag teastáil do léiriú nua de chuid Fíbín, ‘Cath na Ceathrún Rua’.

Dráma nuabhunaithe atá ann faoin mbealach ar theip ar iarracht a rinne an tiarna talún, Kirwan, na céadta dá chuid tionóntaithe a dhíbirt óna gcuid tithe sa gCeathrú Rua i mí Eanáir 1880. B’eachtra fíorthábhachtach i gCogadh na Talún é ‘Cath na Ceathrú Rua’, áit ar taispeánadh go bhféadfadh na daoine seasamh le chéile in aghaidh an tiarna talún.

Tá Fíbín ag cuardach ceoltóirí, amhránaithe agus aisteoirí as na cumainn drámaíochta áitiúla i gConamara a mbeadh suim acu a bheith páirteach sa léiriú. Tá idir óg agus aosta ag teastáil don chleachtadh agus don léiriú ón 12 – 25 Lúnasa 2019.

Más duine tú le spéis san aisteoireacht/drámaíocht agus ceol, beidh éisteachtaí againn i dteach nua Fíbín i mBaile na hAbhann ar an Satharn seo, 13 Iúil, ag meán lae.

Is féidir tuillleadh eolais a fháil ach dul i dteagmháil le maire@nullfibin.com nó glaoch a chur ar 087-7997983.


Torthaí Lotó Chumann Micheál Breathnach

Ní raibh aon bhuaiteoir ar an bpota óir. Tarraingíodh na hainmneacha seo a leanas as an hata agus tá €50 an duine ag dul dóibh:

Áine Mc Neilis, An Bóthar Buí, Indreabhán.

Niamh Mc Carthy, Coill Rua, Indreabhán.

Duais an Díoltóra: An Nead, An Spidéal.

Dearbhán Tigh Durkin: Barry Jantraí, Ros a’ Mhíl.

Tá €13,800 sa bpota óir don chéad tarraingt eile.


Briseadh do Nótaí Chois Fharraige

Tá briseadh á thógáil ag an ngrúpa a chuireann Nótaí Chois Fharraige ar fáil don Churadh Chonnachta gach Déardaoin. Beidh an colún le nuacht agus eolas ó Chois Fharraire ar ais aríst tús Meán Fómhair. Idir an dá linn is féidir i gcónaí míreanna nuachta, pictiúirí nó eolas faoi imeachtaí, a sheoladh i bhfoirm leictreonach chuig notaicoisfharraige@nullgmail.com le cur ar an suíomh idirlín www.coisfharraige.ie/cumann-forbartha, áit a mbeidh míreanna nua á n-uaslódáil go rialta.


Torthaí Spóirt

Peil (Sóisear, R7): Ml. Breathnach 4 – 09, Oileáin Árann 1 – 05.

Peil (Mionúr): Ml. Breathnach 1– 12, An Spidéal 1 – 08.

Peil (faoi 13): An Spidéal 3 – 07, Naomh Anna, Leitir Móir 4 – 07.

Peil (faoi 14): An Spidéal 2 – 07, St James 2 – 07.

Iomáint (faoi 15A1): Cois Fharraige 2 – 08, Kilimordaly 3 – 08.

Iomáint (faoi 15C): Ml. Breathnach 1– 11, Pádraig Pearse’s 4 – 03.

Iomáint (faoi 12): Ml. Breathnach 2– 07, Pádraig Pearse’s 3 – 12.

Iomáint (faoi 12): Ml. Breathnach 4– 03, St Thomas’s 5 – 03.

Camógaí (Sóisear): Cois Farraige 0 – 9, Bóthar na Trá 3 – 16.


17 Iúil 2019