Cartlann Nuachta: 17 Meitheamh 2015

17 Meitheamh 2015


Club Óige Lurgan

Club-Óige-Lurgan-ar-Champa-Col-Lurgan-2015Cuid den ghrúpa ó Chlub Óige Lurgan atá ag glacadh páirt in imeachtaí Choláiste Lurgan ar an gCnoc, in éindí eis na scoláirí Gaeilge.

Ar chúl ó chlé: Aisling Cox, Katie Ní Fhinneadha, Róisín Ní Dhiomsaigh, Ryan Ó Direáin, Roseanna Ní Chualáin, Cian Ó Fearchair, Domhnall Ó Braonáin, Siobhán Ní Neachtain, Aifric Ní Scolaí, Róise Nic Dhonnagáin, Fionnuala Ní Mhárta, Caoimhe Bolustrom, Saorla Forkin, Joe Ó Tuairisg. Chun tosaigh: Eoin Ó Fearchair, Oisín Turley, Kate Scott, Béibhinn Breathnach De Faoite.


Craobh an Chontae ag Iománaithe Óga Mícheál Breathnach

Cumann Mícheál BreathnachChroch iománaithe óga ó Chumann Mícheál Breathnach craobh an chontae faoi 14 leo i bPáirc Uí Chionnaith, thoir i mBleá ‘n Rí, Céadaoin na seachtaine seo caite, nuair a d’éirigh leo an ceann is fearr a fháil ar Sciathánach leis an scór 2 – 5 i gcoinne 1 – 6.

Chas na foirne seo ar a chéile níos túisce sa gcraobh agus bhuail Sciathánach buachaillí Mícheál Breathnach le farasbar deich gcúilín. Go deimhin féin, sa gcraobhchluiche bhí Sciathánach chun cinn le cúilín amháin, gan fágtha ar an gclog ach trí nóiméad. Ach bháigh Conor Loftus an sliotar i gcúl na heangaí ó cheithre mhéadar déag amach agus chroch na Breathnaigh an lá leo.

B’íontach go deo an croí a thaispeáin ógánaigh Chois Fharraige i gcaitheamh an chluiche, ach go háirithe agus an cluiche idir dhá cheann na meá.

B’ábhar bróid agus mórtais an óráid bhreá a thug captaen na foirne, Seán Mhaidhc Ó Conghaile. Bronnadh Laoch na hImeartha ar Patrick Ó Gaoithín, an cúl báire íontach a bhí ag Mícheál Breathnach.

Painéal Mhícheál Breathnach: Patrick Ó Gaoithín, Cathal Ó Tuathail, Oisín Ó Direáin, Frankie Mac Aodha, Caoimhín De Búrca, Domhnall Ó Braonáin, Tom Ó Donghaile, Eimhin Ó Diolúin, Tomás Ó Curraoin, Conor Loftus (a scóráil cúl agus cúilín), Eimhin Ó Márta, Seán Ó Conghaile, caiptín (dhá chúilín), Gearóid Mac Donnacha, Séamus De Búrca (cúilín), Conor Mac Eochagáin (cúl), Pádraic Terence Mac Donnacha, Cormac Ó Scanláin, Tomás Ó Donnchadha (cúilín), Éamonn Ó Ceallacháin, Ciarán Ó Flatharta, Cathal Mac Donnacha, Keith Ó Scanláin agus Séamus Ó Gallchóir.

Foireann Bhainistíochta: Ruaidhrí Ó Béarra, Máirtín Ó Ceallacháin agus Tomás Ó Donnchadha.


Cailíní Chois Fharraige sa bhFéile Náisiúnta Camógaíochta

Buaiteoirí sraith an chondae F14 BAn deireadh seachtaine seo chugainn beidh foireann camógaíochta Chois Fharraige faoi 14 ag glacadh páirt sa gComórtas Náisiúnta Camógaíochta a bheas ar bun i Muineachán, an Aoine seo, 19 Meitheamh, agus ag críochnú ar an Domhnach leis na cluichí ceannais.

Cháiligh cailíní Chois Fharraige don chomórtas nuair a bhuail siad Mílic-Dún an Uchta san athimirt ar chluiche ceannais Chontae na Gaillimhe faoi 14, ag tús na míosa seo caite.

Tá seit nua geansaithe bronnta ar an bhfoireann camógaí ag Iascmara Teo., an chomhlacht éisc i Ros a’ Mhíl.


Rang a 6 i Scoil Sailearna

Rang 6 - Scoil Sailearna 2015Rang a 6 i Scoil Sailearna, a bheas ag críochnú tréimhse ocht mbliana ag an mbunleibhéal ag deireadh na míosa seo:

Ar chúl ó chlé: Fearghas Mac Lochlainn (príomhoide), Neasa Ní Chonghaile, Liadan Canny, Aoife Ní Choisdealbha, Jamie Ó Máille, Mícheál Pádraig Ó Máille, Robert Ó hAlluráin, Éilís Ní Chonaire (múinteoir an ranga).

Chun tosaigh: Sammie Ní Loideáin, Ruby Ní Chuinn, Síofra Ní Mhárta, Bróna Ní Cheallacháin, Aifric Ní Ghibne, Culann Ó Dochartaigh, Diarmuid Ó Donnchadha, Conall Ó Gríofa, Darren Ó Flaithearta.


Scoil na bhForbacha

Is gearr eile a bheas Scoil na bhForbacha ina seasamh. Nuair a thagann briseadh an tsamhraidh beidh an scoil á leagan go talamh agus scoil nua á tógáil ina háit. B’íontach mar a d’éirigh leis na daltaí scoile deireannacha sa tSeanscoil ó thaobh spóirt de. Seo liosta na gcomórtas a ghnóthaigh Scoil Náisiúnta na bhForbacha:

  • Comórtas 5 an Taobh Sacair an FAI Chontae na Gaillimhe

  • Dhá Chomórtas Blitz Peile Idir Scoileanna na Gaeltachta

  • Corn Cuimhneacháin Orla Ní Neachtain sa gCispheil

  • Craobh an Chontae Roinn F 11 an Taobh sa bPeil

  • Corn Cuimhneacháin Aisling De Paor 2015


Ceardlann faoi Chomóradh 1916

Cáisc 1916Ní mórán daoine a ghlac páirt sa gceardlann comhairliúcháin a bhí eagraithe ag Comhairle Chontae na Gaillimhe, an Déardaoin seo caite, sa gCeathrú Rua, faoin mbealach ar cheart comóradh a dhéanamh i gCo. na Gaillimhe ar Éirí Amach na Cásca, an bhliain seo chugainn. Mar sin féin b’fhiú go mór é a bheith ann, mar gur tháinig cuid mhaith smaointe chun cinn faoin mbealach ab fhearr leis an gcomóradh a dhéanamh sa Ghaeltacht.

Tar éis dhá chur i láthair, ceann faoi na pleananna náisiúnta don chomóradh agus ceann faoin bplean atá ag Comhairle Chontae na Gaillimhe, briseadh an méid a bhí i láthair in dá ghrúpa le tíocht aníos le smaointí faoin gcomóradh. Ba é Páid Ó Neachtain a bhí ag déanamh áisitheoireacht ar an gceardlann.

Tá scéim deontais ag Comhairle Chontae na Gaillimhe, faoina gcuirfear cúnamh ar fáil le cuimhneacháin pobail a eagrú ar Éirí Amach 1916. Níl ach €15,000 le caitheamh sa gcontae ar fad ar an scéim deontais, ach ní bheidh aon deontas ag dul thar €1,000. Tá go dtí an Aoine seo chugainn, 26 Meitheamh, na foirmeacha iarratais a sheoladh ar ais. Ach fainic bheag amháin, má cheadaítear airgead i mbliana ní mór é a bheith caite roimh dheireadh na bliana seo, 2015. Sin é an drochscéal, ach an dea-scéal gur seans maith go mbeidh a mhacasamhail de scéim ann i 2016, an bhliain is mó a bheas ocáidí cuimhneacháin á n-eagrú ar Éirí Amach na Cásca 1916.


Soláthar Oideachais sa nGaeltacht

Mar chuid den phróiséas comhairliúcháin faoi na moltaí atá curtha le chéile ag an Roinn Oideachais agus Scileanna i dtaobh Soláthar Oideachais i Limistéir Ghaeltachta, bhí cruinniú an-bhríomhar ar bun in Óstán na Páirce, an Spidéal, an tseachtain seo caite. Ba é Pádraig Mac Fhlanncha, ón Roinn Oideachais agus Scileanna, a chuir na moltaí i láthair agus tugadh deis ansin do na daoine a bhí i láthair a gcuid tuairimí a chur in iúl.

Tríd is tríd bhí daoine an-mholtach faoina bhfuil sa gcáipéis atá foilsithe ag an Roinn Oideachais is Scileanna. Aitheantas do scoileanna áirithe mar Scoileanna Gaeltachta a bhí ar cheann de na príomhmholtaí sa gcáipéis. Bheadh ar Scoil Gaeltachta a bheith ag teagasc trí Ghaeilge, ar ndóigh. Ach gan Bord Oideachais don Ghaeltacht, faoina mbeadh na scoileanna Gaeltachta ag feidhmiú, an mbeidh structúr ann leis na moltaí a chur i bhfeidhm? Sin í an cheist.

Is é seo ceann de na cáipéisí is raidiciúla ó thaobh oideachais sa nGaeltacht ó bhunú an stáit. Tá go dtí 3 Iúil ag múinteoirí, tuismitheoirí, eagraíochtaí nó duine ar bith eile le spéis san oideachas sa nGaeltacht, a gcuid aighneachtaí a chur isteach ag an Roinn.


Cúrsa sa Saibhreas Teanga

Beidh cúrsa sa saibhreas teanga á reáchtáil ag Acadamh na hOllscolaíocht Gaeilge ar an gCeathrú Rua, idir 29 Meitheamh agus 3 Iúil i mbliana. Tá an cúrsa seo dírithe ar dhaoine a bhfuil Gaeilge mhaith acu. Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoin gcúrsa ach ríomhphost a sheoladh ag cursaigaeilge@nulloegaillimh.ie.


Bronnadh The Dirty Dust ar an Uachtarán

Bronnadh leabhar ar an UachtaránBhronn na foilsitheoirí Cló Iar-Chonnacht cóip den leabhar The Dirty Dust (Yale University Press, 2015) ar an Uachtarán, Micheál D. Ó hUiginn, ag ócáid in Áras an Uachtaráin an tseachtain seo.  Is aistriúchán é The Dirty Dust le Alan Titley ar an úrscéal cáiliúil Cré na Cille le Máirtín Ó Cadhain.

Sa bpictiúr, ó chlé, tá: Noel Murphy, Yale University Press, an scríbhneoir Alan Titley agus a bhean Mary, an tUachtarán Micheál D. Ó hUiginn, an scríbhneoir Micheál Ó Conghaile, Keelan Devane (a hiníon an cailín óg), Bassia, Garry Bannister agus Aoife Titley.


Iománaithe Óga an Spidéil – Bródúil, Croíúil, Gaelach!

Foireann Iománaíocht an Spidéil 2015

Bhí iománaithe óga an Spidéil ag imirt i aghaidh Bhóthar na Trá sa tsraith faoi 12.
An Spidéal 4.5, Bóthar na Trá 1.3.
Ar chul ó chlé: Pierce Morris, Dylan Ó Direán, Pádraic Ó Conghaile, Mac Ó Briain, Oisín Morris, Josh Ó Droighneán, Andrew Egan, Joe Ó Murraí.
Ar a nglúine: Pádraic Ó Droighneán, Cillian Ó Laoi, Liam Ó Conghaile, Diarmaid Ó Duinn, Ruan Ó hIarnán, Liam Ó Flatharta.