Cartlann Nuachta: 18 Feabhra 2015

18 Feabhra 2015

Club Óige Lurgan ag Dul go Gaoth Dobhair

Club Óige Lurgan II (2)

Beidh Club Óige Lurgan ag taisteal go Dún na nGall ar an Satharn seo chugainn, 21 Feabhra, le páirt a ghlacadh i gcomórtas náisiúnta idir Óg-Chlubanna atá eagraithe ag Óige na Gaeltachta. Ghnóthaigh Club Lurgan an chéad áit i gCraobh Chonnachta den Chomórtas X-Factóir.
Guíonn muid gach rath orthu.


Scannáin Saor in Aisce sa tSeanscoil ar an Satharn

Human_Capital_1_thumb

‘Human Capital’, scannán nua ón Iodáil a bheas á thaispeáint ar an Déardaoin seo, 19 Feabhra, i Seanscoil Sailearna ag tosaí ag 8.15 trathnóna.
Chomh maith leis sin, beidh dhá scannán den scoth le feiceáil ar an Satharn: ag 7.00 tráthnóna taispeánfar ‘Pioneer’, scannán nuadhéanta ón Ioruaidh agus níos deireannaí an tráthnóna céanna taispeánfar scannán ón Íoslainn, ‘Of Horses and Men’. Ní bheidh aon táille á ghearradh ag an doras agus tá na scannáin oscailte don phobal. Tá an dá scannán á dtaispeáint mar chuid den scéim le scannáin a thabhairt go ceantair tuaithe san Eoraip agus atá á eagrú ag an Cinemobile agus ag Club Scannán Sailearna. Tá teorainn aois 15 leis an scannán ‘Of Horses and Men’.
Tá níos mó eolais faoi na scannáin, chomh maith le blaiseadh beag dóibh, le fáil ar an suíomh idirlíon www.clubscannan.ie.


Torthaí Liathróid Láimhe

Áine agus Eimear Ní Bhiadha

Áine agus Eimear Ní Bhiadha

An deireadh seachtaine seo caite rinne imreoirí ó Chumann Liathróid Láimhe Micheál Breathnach an-mhaith i gcomórtaisí éagsúla i nGaillimh, i gCábhán agus i Londain.
I gCábhán bhí an bua ag Eimear Ní Bhiadha ón gCnoc i gCraobh na hÉireann do na coláistí iarbhunscoile. Bhuail sí Aoife Holden as Cill Chainnigh leis an scór 15 – 7, 15 – 9.

 

Bíonn máthair Eimear, Áine Ní Bhiadha, ag imirt í féin agus ghnóthaigh an bheirt acu le chéile sa gcomórtas dúbailte do mháthair agus iníon i gCaisleán a’ Bharraigh le gairid. Beidh Eimear, a imríonn le Cumann Liathróid Láimhe Mícheál Breathnach, ag dul to Calgary i gCeanada le páirt a thógáil i gCraobh Comórtais an Domhain sa liathróid láimhe.
Tá craobh na Gaillimhe do bhuachaillí faoi 14 (A) bainte amach ag Eimhin Ó Diollúin ón bPúirín. Bhuail sé Éanna Wood ó Chlub Bhóthair na Trá leis an scór 15-9, 15-9.

 

Sa gcomórtas dúbailte faoi 16 (A) bhí bua éasca ag beirt ó Chor na Rón, Cian Ó Conghaile agus Oisín Ó Cualáin, nuair a bhuail siad buachaillí Mhaigh Chuilinn leis an scór 15 – 2, 15 – 6.
Bhí an bua chomh maith ag Sadhbh Ní Fhlaithearta ó Sailethúna sa gcomórtas do chailíní faoi 12, nuair a chloigh sí cailín ó Bhaile Chlár na Gaillimhe.

 

Sinéad Ní Áinlí

Sinéad Ní Áinlí

I gComórtas Liathróid Láimhe Aon Bhalla, ‘UK Wallball’, a bhí ar bun i Londain an deireadh seachtaine seo caite, bhuaigh Sinéad Ní Ainlí, Cumann Liathróid Láimhe Micheál Breathnach, an chéad áit sa roinn “Ladies Open”.
Ag an deireadh seachtaine chomh maith, imríodh Craobh Connacht sa Liathróid Láimhe do na bunscoileanna i mBóthar na Trá. Ghlac 40 gasúr ar fad as na 5 chontae ar fud an Chúige páirt sa gcomórtas. Ba í Skylyn Ní Mháille Bhreathnach, Scoil Sailearna, a thug léi an chéad áit sna cailíní singil faoi 11.  Orlaith Ní Churraoin agus Grace Nic Craith, Scoil Éinne, an Spidéal, a thug leo an chéad áit sna cailíní dúbailte faoi 13.

Sa dara háit a bhí Éadaoin Nic Dhonncha agus Méabh Ní Chualáin, Scoil Sailearna, sna cailíní dúbailte faoi 11 agus sa dara háit a bhí Sadhbh Ní Fhlaithearta, Scoil Éinne, an Spidéal, sa gcomórtas do chailíní singil faoi 13.

Beidh na buaiteoirí ag glacadh páirt i Lá Náisiúnta Liathróide Láimhe na mBunscoileanna ar an Domhnach, 22 Márta.

Orlaith Ni Churraoin & Grace Nic Craith

Orlaith Ni Churraoin agus Grace Nic Craith


Ceolchoirm Mhór ag Coláiste Cholmcille

Is ar an Aoine, 6 Márta, a bheas Ceolchoirm Mhór na Bliana ag Coláiste Cholmcille, in Óstán na Páirce, An Spidéal, ar mhaithe le Ciste Tacaíochta na Scoile. Anuraidh an chéad bhliain a reachtáladh an cheolchoirm agus d’éirigh chomh maith leis is gur shocraigh Coiste na dTuismitheoirí agus foireann na scoile go mba cheart ocáid bhliantúil a dhéanamh dhó.
Is bliain speisialta é seo do Choláiste Cholmcille in Indreabhán, mar go bhfuil an scoil ag ceiliúradh 60 bliain a bheith ag cur oideachas den scoth ar fáil do aos óg Chois Fharraige. Tá talann go leor i measc na ndaltaí maidir le ceol, damhsa, amhránaíocht agus beidh an talann sin ar an stáitse ag an gceolchoirm, agus beidh aíonna speisialta ann freisin, ar iarscoláirí na scoile cuid acu.
Beidh ticéid á ndáileadh ar thuismitheoirí tar éis an bhriseadh lár téarma. Ní hamháin go mbeidh sár-oíche ceoil ann, ach beidh go leor spotduaiseanna le bronnadh chomh maith, curtha ar fáil ag gnónna áitiúla.


Camógaí Chois Fharraige

Ar an Domhnach seo caite bhí an Cruinniú Chinn Bliana ag Cumann Camógaí Chois Fharraige agus toghadh na hoifigigh seo a leanas don bhliain seo chugainn: Cathaoirleach, Máirtín Ó Dubhghaill; Leaschathaoirleach, Martina Ní Ghabháin; Rúnaí, Caitríona Uí Fhrighil; Cisteoir, Aodhán Mac Cormaic; Oifigeach Caidreamh Poiblí, Frances Uí Mhárta; Oifigeach Cosanta Leanaí, Áine Ní Chonchubhair.
Toghadh Mícheál Ó Coistealbha ón bPáirc ina Uachtarán ar an gCumann Camógaí. Tá Mícheál ina chathaoirleach ar an gCumann ó bunaíodh é in 1981, ach thug sé le fios ag an gCruinniú Cinn Bhliana go mb’fhearr leis seasamh siar. Le teann omóis dhó socraíodh ról onórach a thabhairt dhó mar Uachtarán ar an gCumann.


An Spidéal 50 Bliain ó Shin

SeosamhÓCuaigAn Déardaoin seo, 19 Feabhra, tabharfaidh Seosamh Ó Cuaig léacht i gColáiste Chonnacht faoin teideal ‘An Spidéal 50 Bliain ó Shin’. Tosóidh an léacht, atá eagraithe ag Cumann Seanchais agus Staire Chois Fharraige, ag 8.00 trathnóna.

 

 


Scéimeanna Tacaíochta Pobail an Chomhairle Chontae

Tá Comhairle Chontae na Gaillimhe ag glacadh le iarratais faoi láthair ó eagraíochtaí atá ag lorg cúnamh airgid le tionscadail éagsúla a chur ar bun ina bpobail féin.
Bhí seisiún eolais an tseachtain seo caite in Indreabhán, inar tugadh mionsonraí faoin na scéimeanna éagsúla tacaíochta atá ann i mbliana.
Seo a leanas na ceannteidil faoina bhféadfaí cúnamh airgid a iarraidh ón gComhairle Chontae:

  • Forbairt Eacnamaíochta Phobalbhunaithe
  • Seirbhísí agus Áiseanna Phobalbhunaithe
  • Ealaín Pobal
  • Oidhreacht
  • Cur Chun Cinn na Gaeilge

Is do ghrúpaí deonacha atá pobalbhunaithe a chuirtear an tacaíocht ar fáil, cé go bhfuil scéim ann chomh maith do bhunscoileanna, faoina bhféadfadh ealaíontóir gairmiúil dul ag obair ar thionscadal le daltaí i mbunscoil.
Is buiséad sách beag, €355,000, atá curtha ar fáil ag Contae na Gaillimhe i mbliana agus bíonn ar ghrúpaí a fhaigheann airgead, airgead meaitseála a bheith acu féin.
Tá go dtí an Déardaoin seo chugainn, 26 Feabhra, le iarratas a chur faoi bhráid an Chomhairle Chontae. Tá breis eolais le fáil ó na huimhreacha seo: 091509570; nó 091 509575.


Oíche na nGradam faoi Aois

Cumann Mícheál BreathnachIs ar an gCéadaoin seo chugainn i Seanscoil Sailearna ag 7.00 tráthnóna a bheas ceann de na hocáidí is deise i bhféilire Chumann Mícheál Breathnach: Oíche Bronnadh na nGradam faoi Aois. I láthair ar an oíche beidh na himreoirí contae Maidhc Antaine Ó Conghaile, Fiontán Ó Curraoin, Seán Denvir agus Peadar Óg Ó Gríofa.
Tá súil againn liosta iomlán na mbuaiteoirí a fhoilsiú sa gcolún seo an tseachtain seo chugainn.


 

Teilifíseán LED 32” Bronnta ar Chóilín Mc Keon

Coiste Na Minna ag bronnadh teilifís

Coiste Na Minna ag bronnadh teilifís

Cóilín Mc Keon ó Ros a’ Mhíl ag glacadh le teilifíseán LED 32” a bhronn Coiste Pobail na Minna air an tseachtain seo caite. Ó chlé: Debbie Clancy, Peigín Uí Mhárta, Cóilín Mc Keon, Caitlín de Búrca. Bíonn Cóilín ag freastal gach Céadaoin ar na Oícheanta Cártaí a bhíonn eagraithe i Scoil na Minna, ag an gCoiste Pobail.


Cailíní an Spidéil agus Foireann Ban na Gaillimhe

Foireann Peile na Gaillimhe (Mná) le Cailíní ón Spidéal

Foireann Peile na Gaillimhe (Mná) le Cailíní ón Spidéal

 

Le gairid chas roinnt cailíní óga ón Spidéal foireann ban na Gaillimhe. Cá bhfios, i gceann roinnt blianta eile,  nach mbeidh geansaí na Gaillimhe á caitheamh ag cuid dena cailíní óga seo?