Cartlann Nuachta: 18 Nollaig 2019

Beannachtaí na Nollag

Seanscoil Sailearna

Seanscoil Sailearna, Áit a bhFuil Cumann Forbartha Chois Fharraige Lonnaithe

Ba mhaith le Cumann Forbartha Chois Fharraige beannachtaí na Nollag a ghuí ar gach duine sa bpobal agus go speisialta ar chuairteoirí atá sa mbaile don Nollaig.


‘Fad Saoil’

Ensemble Fad Saoil 2019

An meitheal a chuir ‘Fad Saoil’ le chéile, CD agus leabhrán a seoladh ag ócáid ar an Satharn seo caite, i dTigh Chualáin, An Choill Rua.

Ar chúl, ó chlé: Liadan Canny, Fódhla Ní Bhraonáin & Bróna Ní Cheallacháin.

Sa lár, ó chlé: Neasa Nic Dhonncha, Cainnear Nic Réamoinn, Aifric Ní Ghibne, Éadaoin Nic Dhonncha & Domhnall Ó Braonáin.

Chun tosaigh, ó chlé: Luisne Ní Neachtain, Aisling Ní Neachtain, Róisín Ní Cheallacháin, Joe Steve Ó Neachtain (an file, a chum na píosaí), Johnny Óg Connolly (cumadóir an cheoil), Bríd Treasa Ní Ghaoithín & Pádraig Ó Dubhghaill.

[Pic: Simon Boyle]

Bhí ócáid an-speisialta ar bun Tigh Chualáin, An Choill Rua, ar an Satharn seo caite nuair a seoladh an CD nua, ‘Fad Saoil’. Ar an CD tá ceol álainn, cumtha ag Johnny Óg Ó Conghaile, curtha le 12 dán le Joe Steve Ó Neachtain agus na dánta á gcanadh ag Cór Óg Chois Fharraige Tháinig na ceoltóirí le chéile go speisialta os cionn dhá bhliain ó shin, leis na hamhráin a fhoghlaim agus a chleachtadh in éindí le Johnny Óg agus faoi stiúr ag Aisling Uí Neachtain, iníon leis an bhfile Joe Steve. Is seod an CD seo agus é ar fáil le ceannach sa Spailpín Fánach, ar an gCeardlann sa Spidéal, chomh maith le siopa Chló Iar-Chonnacht agus siopaí eile i gCois Fharraige.


Amchlár an 424

Is cosúil go raibh cúpla botún ar amchlár an bus 424, a bhíonn ag freastal ar Chois Fharraige agus siar Chonamara, nach bhfuil ceartaithe fós ag Bus Éireann. Fágadh ar lár ón amchlár an bus a fhágann An Cheathrú Rua ar an Domhnach agus gach Lá Poiblí ag 6.00pm. Chomh maith le sin tugadh an t-am mícheart don bhus deireannach ó Ghaillimh gach oíche ó Luan go Satharn. Tá sé ceaptha fágáil ag 11.15pm agus ní ag 11.00pm mar atá ar an amchlár a foilsíodh.

Tá an t-amchlár i nGaeilge a d’eisigh Cumann Forbartha Chois Fharraige bunaithe ar amchlár Bus Éireann. Dá bharr sin tá an dá bhotún céanna air. Déanfar iad a cheartú chomh luath is atá amchlár ceartaithe eisithe ag Bus Éireann.

Tá an leagan Gaeilge den amchlár nua le fáil mar PDF anseo: Amchlár Nua 424.


‘Thar na Tonnta’ faoi Lánseoil

Beairtle Ó Conaire agus a bhean Úna le cóip dá úrscéal nua ‘Thar na Tonnta’ a d’fhoilsigh Cló Iar-Chonnacht le gairid.

[Pic: Seán Ó Mainnín]

Tuilleadh eolais faoin leabhar anseo: Thar na Tonnta le Beairtle Ó Conaire.


‘An Deabhal Déanta’ le Joe Steve Ó Neachtain

Maidhc P Ó Conaola le cóip de leabhar gearrscéalta nua ag Joe Steve Ó Neachtain Sheol Caitlín Ní Chualáin an leabhar nua An Diabhal Déanta le Joe Steve Ó Neachtain i dTigh Chualáin, An Choill Rua, Indreabhán, ar an Domhnach, 8 Nollaig. An Diabhal Déanta le Joe Steve Ó Neachtain Gearrscéalta Foilsithe ag Cló Iar-Chonnacht Clúdach bog, €12.00 Is fada an lá é molta scéal chuile dhuine a bheith agatsa ach gan do scéal féin a bheith ag duine ar bith. Ach is mór an mhaith nár thug Joe Steve Ó Neachtain mórán airde ariamh ar an gcomhairle sin. Mar is é atá sa saothar seo uaidh meascán dá scéal féin agus taithí dhaoine eile, beagáinín beag bídeach de scéal an ghamhna bhuí agus oiread na fríde de phaidir an chapaill, an scéal fada giorraithe agus fad bainte as an scéal gearr. Sa gcnuasach seo cíortar ábhair mar an saol mór ag brú isteach ar an mbaile beag, an rachmas ag srachailt leis an mbochtanas, agus an grá agus an briseadh croí in árach a chéile gan stad gan staonadh. Joe Steve Ó Neachtain Ar an gCré Dhubh sa Spidéal a rugadh Joe Steve Ó Neachtain sa bhliain 1942. Thosaigh sé ag scríobh sa bhliain 1969 agus tá sé ag scríobh ó shin i leith. Tá idir dhrámaí, úrscéalta, ghearrscéalta, fhilíocht, sceitseanna, amhráin agus agallaimh bheirte scríofa aige. Is iomaí gradaim atá bronnta ar Joe Steve Ó Neachtain. Ina measc, bronnadh Gradam Jacobs ar shraith drámaí dá chuid, Baile an Droichid, a craoladh ar RTÉ Raidió na Gaeltachta ó 1985 go 1995, agus bronnadh Gradam Litríochta Chló Iar-Chonnacht ar an leabhar gearrscéalta Clochmhóin (1998) agus ar an úrscéal Lámh Láidir (2001). Tá sé pósta le Máirín agus tá triúr clainne orthu.

Maidhc P Ó Conaola le cóip de leabhar gearrscéalta nua ag Joe Steve Ó Neachtain

Sheol Caitlín Ní Chualáin an leabhar nua le Joe Steve Ó Neachtain i dTigh Chualáin, An Choill Rua, Indreabhán, ar an Domhnach, 8 Nollaig.

Tuilleadh eolais faoin leabhar anseo: An Diabhal Déanta le Joe Steve Ó Neachtain.


Cóisir Chlub na bhFoghlaimeoirí

Cliar an dráma Club na bhFoghlaimeoirí 2019

An cliar ó Chlub Foghlaimeoirí Gaeilge Chois Fharraige a bhí páirteach sa dráma ‘An Dianchúrsa’ a cuireadh ar stáitse an Satharn seo caite sa Droighneán Donn ar an Spidéal.

Chun tosaigh, ó chlé: Sadhbh Nic Oireachtaigh, Stiofán Mac Suibhne, Máirín Mhic Lochlainn (údar an dráma), Hynek Daniel Janousek
Ar chúl, ó chlé: Lisa Keevans, Emily Jean O’Beirne, Constance Patten, Máire Bhreathnach, Enda McCabe, Deirdre Bannigan, Elisabetta Casto, Pete Bannigan.

Ar an Satharn seo caite sa Droighneán Donn cuireadh dráma ar an stáitse a bhí réitithe ag Club Foghlaimeoirí Gaeilge Chois Fharraige. Dráma barrúil gearr a bhí ann, scríofa ag Máirín Mhic Lochlainn agus á léiriú ag Órla de Búrca.

Tar éis an dráma cuireadh ceolchoirm ar fáil don lucht éisteachta, le aíonna speisialta ag soláthar an cheoil agus na hamhráin.

Ní raibh aon teora leis an líon duaiseanna a bhí ar fáil sa gcrannchur a reáchtáladh freisin.


Cluiche Leathcheannais na mBreathnaigh

M Breathnach Foireann Iománaíochta Sóisear

Foireann Iomána Chumann Micheál Breathnach

Is in aghaidh Russell Rovers as Corcaigh a bheas foireann iomána Chumann Micheál Breathnach ag imirt i gcluiche leathcheannais na gclubanna sóisear. Tá an cluiche socraithe le imirt ar an gcéad Domhnach den bhliain 2020, 5 Eanáir, i gCill Mocheallóg, Co Luimnigh. Tá Cill Mocheallóg gar do 30 míle taobh ó dheas de Chathair Luimnigh. Má bhuaileann Na Breathnaigh Russell Rovers beidh siad i gCluiche Ceannais na hÉireann i bPáirc an Chrócaigh ar an Satharn, 18 Eanáir, in aghaidh buaiteoirí an chluiche leathcheannais eile.


Oifigeach Pleanála Teanga, Post le Fógairt

Is gearr go mbeidh Plean Teanga Chois Fharraige faoi lán seol th’éis moill cúpla bhliain. Cheana féin tá os cionn 15 eagras áitiúla, idir clubanna spóirt, scoileanna, coistí pobail agus eagras forbartha pobail tar éis clárú sa gcomhlacht nua a bheas mar cheanneagraíocht ar an bplean teanga sa gceantar a shíneann ó Ros a’ Mhíl chomh fada soir leis Na Forbacha.

Faoi láthair tá triúr stiúrthóir sealadach i mbun an chomhlachta: Máire Ní Neachtain ón Spidéal, Seán Breathnach óna Forbacha agus Tomás Ó Neachtain ón Tulaigh.

Beidh an chéad chruinniú ginearálta ag Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga do na comhaltaí i mí Eanáir 2020. Ag an gcruinniú ginearálta déanfar Bord Stiúrtha na heagraíochta a roghnú, do réir mar atá leagtha síos sna rialacha.

Deirtear linn go mbeidh an post mar Oifigeach Pleanála Teanga á fhógairt roimh an Nollaig, Is faoin Oifigeach Pleanála Teanga a bheas an phlean teanga uaillmhianach do cheantar Chois Fharraige a chur i bhfeidhm. Tá níos mó eolais faoin bpost le fáil ach glaoch ar an uimhir 0862732279.

Is féidir tíocht ar Phlean Teanga Chois Fharraige mar PDF Anseo: Plean Teanga Chois Fharraige.


Dumhach na Leanbh

Gradam á Bhronnadh ar an bhFochoiste a Rinne Athchóiriú ar Dhumhach na Leanbh

Tá an t-athchóiriú ar Dhumhach na Leanbh, An Teach Mór, críochnaithe anois. Le seachtain nó dhó anuas, socraíodh clocha móra taobh ó dheas den bhealach a bhí déanta siar go dtí Dumhach na Leanbh, le cosaint a thabhairt dhó ón drochbhail a d’fhéadfadh stoirm agus rabharta farraige a chur air. Ba é an tionscadal ba mhó a bhí idir láimhe ag Cumann Forbartha Chois Fharraige le bliain anuas agus é tugtha chun críche faoi stiúr fochoiste a raibh Breandán Ó Tuairisg ina chathaoirleach air. Is le airgead a bailíodh ón bpobal agus airgead a tháinig isteach ó mhuintir chuid de na daoine atá curtha sa tseanreilig, a réitíodh Dumhach na Leanbh. Thug Údarás na Gaeltachta tacaíocht chomh maith don tionscadal.


Bainisteoir Ceaptha ag an gComharchumann

Fógraíodh ag tús na seachtaine seo go bhfuil Peigí Uí Chéidigh ceaptha ina bainisteoir ar Chomharchumann Sailearna. Bhí Peigí roimhe seo ina bainisteoir ar Thearmann Éanna Teo, a chuireann seirbhísí ar fáil d’aosaigh an cheantair. Tagann sí i gcomharbacht ar Morgan Ó Conchubhair, a d’éirigh as a cuid dualgais níos túisce i mbliana.


Club Leabhar Chois Fharraige

Beidh Club Leabhar Chois Fharraige ag teacht le chéile ar an gCéadaoin, 15 Eanáir, ag 8.00pm i dTigh Mholly, Indreabhán, chun an leabhar ‘Gráinne Gaiscíoch Gael’ le Siobhán Parkinson a phlé. Úrscéal stairiúil atá sa leabhar bunaithe ar scéal Gháinne Mhaol Ní Mháille, an bantaoiseach agus foghlaí mara as Maigh Eo.

Tá fáilte i gcónaí roimh bhaill nua ag an gClub Leabhar, a thagann le chéile ar an dara Céadaoin gach mí.


Sacar Chois Fharraige

Cumann Sacair Chois Fharraige

Bliain iontach a bhí ag Cumann Sacair Chois Fharraige, ar éirigh leo Roinn II i Sraith na Gaillimhe a bhuachan agus ardú céime a fháil go Roinn I. Ba é an dara bliain as a chéile le ardú céime a fháil don Chlub, atá ag dul ó neart go neart.

Leath bealaigh tríd an sraithchomórtas tá Cois Fharraige ar na pointí céanna i Roinn I le Tuam Celtic agus le Knocknacarra, ach tá cluiche sa mbreis le imirt ag Cois Fharraige agus ag foireann Thuama. Tá Tuam Celtic faoi láthair ar bharr an tábla de bharr ‘goal difference’ níos fearr a bheith acu.

Is ar an Satharn, 4 Eanáir 2020, bheas an chéad chluiche eile ag Cois Fharraige, sa mbaile in aghaidh Merlin Woods FC/Medtronic.


Rith/Siúl Spraoi an Spidéil

Cuid den slua a bhí páirteach sa Rith/Siúil Spraoi ar an Spidéal, trí bhliain ó shin. Beidh an Rith Spraoi i mbliana ann ar an Aoine tar éis na Nollag, 27ú lá.

Ar an Aoine seo chugainn, 27 Nollaig, beidh an Rith/Siúl Spraoi 5km ar bun sa Spidéal ar mhaithe le Croílíne Chois Fharraige.

Is ócáid bhliantúil gach Nollaig an Rith/Siúl Spraoi 5km, ina nglacann na céadta ó gach aoisghrúpa páirt. Úsáidtear an t-airgead a bhailítear le cothú a dhéanamh ar an 14 difhibrileoirí atá curtha ar fáil ag an eagraíocht ar Bhóthar Chois Fharraige idir na Forbacha agus Ros a’ Mhíl. Cosnaíonn sé thart ar €2,000 go bliantúil na difhibrileoirí a chothú agus dá réir tá tacaíocht an phobail ag teastáil go géar le gur féidir an tseirbhís thábhachtach seo a chur ar fáil don phobal, seirbhís atá in ann beatha duine a shábháil.

Is é €10 ar dhuine fásta, €5 ar dhaltaí scoile agus €20 ar theaghlach an costas cláraithe. Beidh duaiseanna do bhuaiteoirí i rannóga na ndaoine fásta agus faoi aois agus raifil ann ar an lá chomh maith.

Beidh an clárú ar bun i gColáiste Chroí Mhuire ag tosaí ag 11.45am agus tosóidh an rása féin ag 12.30.

Is ócáid bhliantúil Nollag é seo sa Spidéal, ina ghlacann na céadta páirt.


Ceoltóirí Óga Chois Fharraige

Brian Ó Baoill - Ceoltóirí Óga Chois Fharraige

Ceoltóirí Óga Chois Fharraige le Brian Ó Baoill le gairid

Beidh ollseisiún ceoil agus cóisir dheireadh na bliana ag Ceoltóirí Óga Chois Fharraige ar bun i dTigh Chualáin ar an Domhnach, 29 Nollaig, idir 4.00 agus 6.00pm. Beidh fáilte roimh cheoltóirí, dhamhsóirí agus amhránaithe na háite, idir óg agus aosta, ag an ócáid seo.

Tá an ócáid urraithe ag Cumann Forbartha Chois Fharraige agus cuirfear soláistí ar fáil mar is gnáth.


Imreoirí na Bliana

Ag ócáid shóisialta a bhí ag Cumann Micheál Breathnach ar an Aoine seo caite, bronnadh trofaí an duine ar imreoirí na mbliana, mar seo a leanas:

Peil na mBan (Mionúir): Síofra Ní Mhárta, Na hAille.

Peil na mBan (Sóisear): Majella Nic Dhonnacha, An Teach Mór.

Peil na bhFear (Mionúir): Ruairí Ó Curraoin, An Cnocán Glas.

Peil na bhFear (Sóisear C): Criostóir Ó Biadha, An Cnoc.

Peil na bhFear (Sóisear A): Gearóid Mhaidhc Ó Conghaile, An Cnoc.

Peil na bhFear (Idirmheánach): Rónán Mac Donnacha, An Teach Mór.

Iomáint (Sóisear A): Éinne Ó Conghaile, Cor na Rón.

Ar an Domhnach seo chugainn i dTigh Chualáin, An Choill Rua, a bheas an tarraingt áitiúil don Chrannchur Mór, ar mhaithe le Cumann Micheál Breathnach, ag tosú ag 7.00pm.


Seirbhís Charúl na Nollag

Cill Éinde, an Spidéal

Cill Éinde, An Spidéal

Mar is gnáth beidh Seirbhís Charúl na Nollag ar bun i gCill Éinde, An Spidéal, ar an Domhnach seo chugainn, 22 Nollaig ag 6.00pm.


Uaireanta Oscailte an Chomhar Creidmheasa

Luí na Gréine - Colm Welby

Luí na Gréine, pictiúr le Colm Welby atá sa bhFéilire Gleoite don Bhliain 2020 atá Foilsithe ag an gComhar Creidmheasa

Seo a leanas na huaireanta oscailte a bheas ag Comhar Creidmheasa Cholmcille do thréimhse na Nollaig, san oifig ar an gCnoc:

Luan, 23 Nollaig: 10.30 – 4.00 pm

Satharn, 28 Nollaig: 9.30 – 2.30 pm

Luan, 30 Nollaig: 10.30 – 4.00 pm

Beidh an oifig dúnta ón Máirt, 24 Nollaig, go Aoine, 27 Nollaig, agus dúnta arís ar an Máirt, 31 Nollaig, agus ar an gCéadaoin 1 Eanáir. Beidh na hoifigí ar ais i mbun oibre mar is gnáth ón Déardaoin, 2 Eanáir, 2019.

Tá féilire gleoite don bhliain 2020 foilsithe ag an gComhar Creidmheasa, le grianghrafanna den scoth ann. Tá an féilire le piocadh suas in oifig an Chomhar Creidmheasa sa gCeathrú Rua nó ar an gCnoc.


18 Nollaig 2019