Cartlann Nuachta: 19 Feabhra 2020

Olltoghchán: Mar a Vótáil Cois Fharraige

Catherine Connolly

An Teachta Dála Catherine Connolly ag cruinniú poiblí i Seanscoil Sailearna roimh an olltoghchán. Ba í an tríú iarrthóir ba mhó fuair vótaí i mboscaí Chois Fharraige.

Léiríonn anailís ar na vótaí sna boscaí i gCois Fharraige, ó Bhearna go dtí An Cheathrú Rua, gurb é Éamon Ó Cuív TD (FF) is mó a fuair vótaí. Bhí 28% den vóta a caitheadh sa gceantar aige; Mairéad Farrell TD (SF) a bhí sa dara áit le 17.6%; Catherine Connolly TD (Nspl) sa tríú áit le 12.8%; Seán Kyne (FG) sa gceathrú áit le 11.0% agus Pauline O’Reilly (Comhaontas Glas) sa gcúigiú áit le 6.7% den vóta.

Seo thíos an líon vótaí agus an céatadán a caitheadh do gach duine de na hiarrthóirí i nGaillimh Thiar do réir na gcuntas ar na boscaí idir Bearna chomh fada siar leis An Cheathrú Rua.

Éamon Ó Cuív (FF): 1566 (28.0%).

Mairéad Farrell (SF): 988 (17.6%).

Catherine Connolly (Nspl): 717 (12.8%).

Seán Kyne (FG): 617 (11.0%).

Pauline O’Reilly (Comhaontas Glas): 377 (6.7%).

Niall Ó Tuathail (Daonlathaigh Sóisialta): 281 (5.0%).

Hildegarde Naughton (FG): 262 (4.7%).

Noel Grealish (Nspl): 248 (4.4%).

Ollie Crowe (FF): 231 (4.1%).

Níall Mc Neilis (Lucht Oibre): 99 (1.8%).

Cormac Ó Corcoráin (Aontú): 75 (1.3%).

Mike Cubbard (Nspl): 50 (0.9%).

Conor Burke (Pobal Roimh Bhrabús): 38 (0.7%).

Joe Loughnane (Pobal Roimh Bhrabús): 29 (0.5%).

Daragh Ó Flaherty (Nspl): 23 (0.4%).

I measc an deicniúr is airde, seo thíos na háiteacha ina bhfuair siad a chuid vótaí:

Éamon Ó Cuív (FF): Bearna 136; Na Forbacha 112; An Spidéal 329; Sailearna 324; An Tulach 148; Ros a’ Mhíl 140; An Cheathrú Rua 377.

Máiréad Farrell (SF): Bearna 93; Na Forbacha 88; An Spidéal 225; Sailearna 219; An Tulach 86; Ros a’ Mhíl 70; An Cheathrú Rua 207.

Catherine Connolly (Nspl): Bearna 109; Na Forbacha 67; An Spidéal 155; Sailearna 110; An Tulach 69; Ros a’ Mhíl 48; An Cheathrú Rua 159.

Seán Kyne (FG): Bearna 140; Na Forbacha 111; An Spidéal 176; Sailearna 60; An Tulach 29; Ros a’ Mhíl 25; An Cheathrú Rua 76.

Pauline O’Reilly (CG): Bearna 164; Na Forbacha 40; An Spidéal 100; Sailearna 39; An Tulach 6; Ros a’ Mhíl 9; An Cheathrú Rua 19.

Niall Ó Tuathail (SD): Bearna 100; Na Forbacha 40; An Spidéal 76; Sailearna 21; An Tulach 10; Ros a’ Mhíl 6; An Cheathrú Rua 28.

Hildegarde Naughton (FG): Bearna 176; Na Forbacha 27; An Spidéal 40; Sailearna 7; An Tulach 7; Ros a’ Mhíl 2; An Cheathrú Rua 3.

Noel Grealish (Nspl): Bearna 86; Na Forbacha 27; An Spidéal 65; Sailearna 20; An Tulach 10; Ros a’ Mhíl 7; An Cheathrú Rua 33.

Ollie Crowe (FF): Bearna 128; Na Forbacha 13; An Spidéal 42; Sailearna 5; An Tulach 11; Ros a’ Mhíl 7; An Cheathrú Rua 25.

Niall Mc Nelis (FG): Bearna 37; Na Forbacha 31; An Spidéal 12; Sailearna 12; An Tulach 2; Ros a’ Mhíl 0; An Cheathrú Rua 5.

Tá níos mó eolais faoin mbealach ar caitheadh na vótaí sna boscaí ar fad i gConamara Theas, ó Bhearna go Carna, le fáil i dtábla EXCEL ar an nasc seo: Vótaí Chonamara Theas 2020.


Cruinniú Cinn Bhliana an Chomharchreidmheasa

Comhar CreidmheasaBeidh an Cruinniú Cinn Bhliana ag Comhar Creidmheasa Cholmcille Teo ar an Máirt seo chugainn, 25 Feabhra, ag 8.00pm san ITT nó An Crann Taca, mar a thugtar go minic air, atá ar chúl Séipéal an Chnoic. Cuirfear tuairiscí éagsúla i láthair an chruinniú, Tuairisc na nIniúchóirí ina measc, a léiríodh cé mar a d’éirigh leis an gComhar Creidmheasa i gcaitheamh na bliana. Tá fáilte roimh gach ball den Chomhar Creidmheasa a bheith i láthair ag an gcruinniú cinn bhliana. Reáchtálfar crannchur speisialta do na baill a bheas i láthair ag deireadh an chruinniú agus beidh cupán tae agus soláistí ar fáil.


20,000 sa bPota Óir ag Lotó na mBreathnaigh

Ní raibh aon bhuaiteoir ar an bpota óir an tseachtain seo caite agus don tseachtain seo chugainn beidh €20,000 sa bpota óir ag Lotó Chumann Micheál Breathnach.

Tarraingíodh na hainmneacha seo a leanas as an hata agus tá €50 an duine ag dul dóibh:

Ruadhán Ó Curraoin, Cnocán Glas, An Spidéal.

Anna Uí Dhomhnaill, An Rinn, An Cheathrú Rua.

Duais an Díoltóra: Tigh Sé, Ros a’ Mhíl.

Dearbhán Tigh Durkin: Bríd Árainn, Ros a’ Mhíl.

€15,600 sa bpota óir don chéad tarraingt eile.


Sloinnte Iarthar na hÉireann

Acadamh na hOllscoilíochta Gaeilge, An Cheathrú Rua

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, An Cheathrú Rua

Ar an Máirt seo chugainn, 25 Feabhra, beidh léacht á tabhairt in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge ar an gCeathrú Rua faoin teideal ‘Sloinnte Iarthar na hÉireann: Bunús agus Forbairt’ ag saineolaí ar logainmneacha agus sloinnte, an Dr. Liam Ó hAisibéil.

Is léachtóir le Gaeilge agus Sibhialtacht na gCeilteach in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, é Liam. Is chomhúdar é, in éineacht leis an Dr Kay Muhr, ar an bhfoclóir A Dictionary of Family Names of Ireland, le foilsiú ag Oxford University Press in 2021.

Tá an léacht eagraithe ag Cumann Béaloidis Chonamara agus tosóidh sé ag 8.00pm. Fáilte roimh cách.


Cúrsa Cócaireachta

Beidh cúrsa cócaireachta ag tosnú i gColáiste Cholmcille ar an Máirt, 3 Márta, agus ag dul ar aghaidh ar feadh ocht seachtaine. Tá spás teoranta ar an gcúrsa.

Le níos mó eolais a fháil, nó le áit a chur in áirithe, ní mhór glaoch ar Norah Ní Cheannabháin ag 087 9740572 nó 091 574858.


‘Turas Chonamara’ Seolta

Ríonach Turas Conamara

Ríonach Ní Néill ag teaspáint an léarscáil digiteach den Cheathrú Rua, atá réitithe aici mar chuid den tionscadail ‘Turas Chonamara’, ag an seoladh i Scoil Mhic Dara, An Cheathrú Rua, an deireadh seachtaine seo caite.

[Pic: Seán Ó Mainnín]

Ar an Domhnach seo caite sa gCeathrú Rua, seoladh ‘Turas Chonamara’, léarscáil digiteach atá réitithe ag Ríonach Ní Néill ó Chois Fharraige, le tacaíocht ó FLAG de chuid B.I.M agus Gaillimh 2020. Ar an léarscáil digiteach tá eolas faoin gcultúr, faoin stair agus faoin seanchas a bhaineann le leithinis na Ceathrú Rua. Is féidir an léarscáil a íoslódáil mar app ar fón póca nó ar ríomhaire.

Níl ach ceantar Na Ceathrú Rua déanta go fóill, ach tá sé i gceist ceantair eile i gConamara Theas a chur leis le linn 2020.


An Club Leabhar

Club Leabhar CF: An Jailtacht le Richie Conroy

Is sa Blackgate, ar Sráid Proinsias, Gaillimh, a bheas an chéad tíocht le chéile eile ag Club Leabhar Chois Fharraige, ar an 11ú Márta nuair a phléifear an leabhar do dhéagóirí “An Jailtacht” le Richie Conroy. Beidh dhá chlub leabhar eile as Gaillimh páirteach san oíche speisialta seo agus tá sé oscailte ag aon duine gur spéis leo a bheith ag léamh i nGaeilge. Is ag 8.00pm a thosóidh an oíche.

Tá tuilleadh eolais faoin leabhar ar fail anseo: An Jailtacht


Seid na bhFear is na mBan

Tá cruinniú á eagrú ag Cumann Forbartha Chois Fharraige ar an gCéadaoin seo chugainn, 26 Feabhra, le plé a dhéanamh agus le tuairimí an phobail a fháil faoi ‘Seid na bhFear is na mBan’ a eagrú i gceantar Chois Fharraige.

Ag cruinniú a bhí ag an gCumann Forbartha le oifigigh ó Údarás na Gaeltachta, tugadh le fios go mbeadh an tÚdarás sásta ionad a chur ar fáil le haghaidh Seid na bhFear is na mBan i gceantar Chois Fharraige dá mbeadh éileamh ann le haghaidh a leithéid de áis.

Ag an gcruinniú míneofar an bealach a oibríonn Seid na bhFear in áiteacha eile ina bhfuil siad bunaithe agus má tá a dhóthain spéise ag daoine cuirfear grúpa oibre le chéile leis an smaoineamh a bhrú ar aghaidh.


Scannán ón bhFrainc sa tSeanscoil

Club Scannán: Earrach 2020 - Le Brio

Radharc as an scannán LE BRIO, a bheas á thaispeáint i Seanscoil Sailearna ar an Déardaoin seo, le tacaíocht ó Ambasáid na Fraince agus an Institut Fraincais. Tosóidh an scannán ag 8.15pm.

An Déardaoin seo, 20 Feabhra, beidh scannán i bhFraincis, LE BRIO, á theaspáint i Seanscoil Sailearna, Indreabhán, ag tosú ag 8.15pm, mar is gnáth.

Baineann scéal an scannáin leis an gciníochas. Mar phionós as a bheith ciníoch, leagtar an dualgas ar ollamh seanaimseartha duine dá scoláirí ó chúlra bocht Arabach a ullmhú le haghaidh comórtas i measc mac léinn dlí, féachaint cé acu is fearr atá in ann cás a chur i láthair i bhFraincis mhaith.

Tá an aisteoireacht thar barr sa scannán seo, a bhfuil an greann measctha tríd. Mar sin féin léirítear ann an teannas idir an bheirt de bharr ciníochas an ollaimh agus easpa ómóis an scoláire óg Arabach dhó.

Is le tacaíocht ó Ambasáid na Fraince agus an Institut Francais atá Le Brio á thaispeáint. Tá eolas faoin scannán le fáil ar an nasc seo WWW.CLUBSCANNAN.IE.


Comhbhrón

Déanann Club Iomanaíochta Bearna/Na Forbacha comhbhrón le clann Joe Hernon a bhásaigh le gairid. D’imir Joe iománaíocht dá pharóiste sna seanlaethanta agus thug sé féin agus a chlann tacaíocht i gcónaí don Chlub Iománaíochta. Fear uasal a bhí ann. Ar dheis Dé go raibh a anam dílis.


Clárú sa gCumann Camógaíochta

Máirtín Ó Dubhghaill ag bronnadh an Corn

Máirtín Ó Dubhghaill ag bronnadh an trofaí ar Shíofra Ní Mhárta, captaen fhoireann camógaí Chois Fharraige, tar éis dóibh Comórtas an Iarthair faoi 13 a bhuachan roinnt blianta ó shin.

Tá an clárú i gCumann Camógaíochta Chois Fharraige don bhliain 2020 oscailte anois ar líne.

Tá an clárú i gCumann Camógaíochta Chois Fharraige oscailte anois ar líne do chailíní, aois 6 bliain suas. €55 atá ar an mballraíocht faoi 18 agus €80 ar an mballraíocht do dhaoine os cionn 18. Is féidir ballraíocht clainne a fháil (triúr nó níos mó) ar €130. Le clárú ní mhór dul go WWW. CLUBFORCE.IE agus Cumann Camógaíochta Chois Fharraige a chuardach. Is féidir glaoch ar Mháirtín le breis eolais a fháil ag an uimhir 086 4084033.


Méadú Ar Choláiste Cholmcille Geallta

colaiste-cholmcille

Tá an chuma ar an scéal go mbeidh méadú mór le cur ar Choláiste Cholmcille, Indreabhán, as seo go ceann dhá bhliain. Tá an talamh ar an dá thaobh den Choláiste ceannaithe ag GRETB agus tá an plean don mhéadú aontaithe anois leis an Roinn Oideachais is Scileanna.

Nuair a bheas an méadú curtha leis an scoil beidh 12 seomra ranga breise ann, chomh maith le leabharlann, oifigí breise, leithris bhreise don fhoireann agus do na scoláirí, chomh maith le ceaintín agus spás sóisialta do na scoláirí.

Ceaptar go mbeidh an obair críochnaithe tús na scoilbhliana 2022. As sin amach ní bheidh aon seomraí réamhdhéanta á úsáid a thuilleadh agus beidh foirgneamh d’ardchaighdeán curtha ar fáil le freastal ar riachtanais oideachais an aos óg i gceantar Chois Fharraige.


19 Feabhra 2020