Cartlann Nuachta: 19 Meitheamh 2019

Rása an Mhála

Rása an Mhála Rang 1 Ros a Mhíl 2019

Rang a Sé ó Scoil Cholmcille, Ros a’ Mhíl, ag réiteach le dul san iomaíocht i Rása an Mhála, le linn an Lá Spóirt a bhí ag an scoil ar an Aoine seo caite.

Ó chlé: Róise Ní Mhurchú, Eoin Ó Coistealbha, Cian Breathnach, Síofra Nic Dhonnacha, Kate Nic Dhonnacha agus Seán Ó Nia.

Ba é an Lá Spóirt deireannach acu.


Oíche Shin Seáin

Lóchrann Chonamara

An Domhnach seo chugainn a bheas Lóchrann Chonamara ar bun ar an Teach Dóite nuair a dhéanfar Oíche Shin Seáin a cheiliúradh le ceol, damhsa, beatha agus Seó Sráide curtha le chéile go speisialta ag Fíbín don ócáid. Beidh an ceol ag tosú thart ar 8.00pm le Cillín. Roimhe sin beidh beatha ar fáil ó sheastáin le bia mara agus le uainfheol Chonamara.

Beidh ceithre ghrúpa siúlóirí ag déanamh a mbealach trastíre ó na ceithre hairde le bheith páirteach sa gceiliúradh. Ina measc beidh baill de Chumann Sléibhteoireachta Chonamara Theas, a bheas ag fágáil ón Droichead Mór, mar a thugtar go háitiúil air, nó Droichead Scríbe, agus ag siúl ar an gcriathrach go dtí an Teach Dóite. Tá Droichead Scríbe idir Rosmuc agus Camus, idir baile Ghlinn Chatha agus Doire Bhanbh. Tá sé ar a laghad 200 bliain d’aois, ar cheann de na droichid is sine i gConamara a bhí déanta as clocha gearrtha le trí shúil ann. Tá sé marcáilte ar mhapa Larkin 1819.

Grúpa Siúlóirí - Lóchrann 2019

Ionadaithe ó na clubanna siúil i gConamara ag cruinniú i dTigh Pheacocke le gairid, le socraithe a dhéanamh faoi na siúlóirí a bheas ag tíocht ar an dTeach Dóite óna ceithre hairde le haghaidh Lóchrann Chonamara ar an Domhnach seo chugainn, Oíche Shin Seáin.

Chun tosaigh ó chlé: Máirtín Ó Conghaile (Club Sléibhteoireachta Conamara Theas), Joe Murray and Mary Kyne (Corrib Ramblers), Patricia O Brien (Beanna Beola Hillwalking Club), Anne Brindley (Galway Walking Club), PJ Leavy and Michael Laffoy (Maamturks Hillwalking Club).

Ar chúl ó chlé: Mary Owens, (Coiste Eagraithe, Lóchrann Chonamara),  Josie Ó Giobúin (Club Sléibhteoireachta Conamara Theas), Paddy Burke (Tigh Pheacocke), Trish Walsh agus Pearse Doherty (Coiste Pobail An Fháirche). 

Beidh na siúlóirí ag bailiú le chéile ag an droichead ag 5.00pm ar an Domhnach. Tá súil acu castáil le grúpaí eile siúlóirí ag crosbhóthar Tigh Pheacocke, áit a mbeidh an tine chámh á lasadh le titim na hóiche agus an Seó Sráide á léiriú ag Fíbín.

Roimhe sin beidh neart ceoil agus damhsa ar an stáitse le Cillín i dtosach, Clann Uí Iarnáin agus Don Stiffe ina dhiaidh sin agus beidh an Cogar Céilí Band ann le clabhsúr spleodrach a chur leis an gceiliúradh.

Beidh Ceoltóirí Óga Chois Fharraige ar an stáitse chomh maith le linn an tráthnóna agus aoíeanna eile chomh maith.

Tá an ócáid, a bheas saor in aisce, á heagrú ag Cumann Forbartha Chois Fharraige i bpáirt le Coiste Pobail an Fháirche agus faoi scáth GAILLIMH 2020. Beidh buicéid ar fáil do dhaoine ar mhian leo síntiúis a thabhairt.

Tá eolas faoin ócáid le fáil ón seoladh lochrannchonamara@nullgmail.com nó tré dul ag leathanach Lóchrann Chonamara ar Facebook.

Banna Ceoil COGAR (Céilí House 2018)

An Cogar Céilí Band a bheas ag casadh ag Lóchrann Chonamara, a bheas ar bun taobh amuigh de Tigh Pheacocke ar an Teach Dóite, tráthnóna Domhnaigh seo chugainn, Oíche Shin Seáin.


Campaí Samhraidh

Campaí Samhraidh 2019

Tá Tuismitheoirí na Gaeltachta ag eagrú sraith campaí samhraidh do dhaoine óga, idir campaí drámaíochta, campaí damhsa agus campa ealaíne. Maireann gach campa seachtain amháin, ó Luan go hAoine. €45 an táille agus is féidir áit a chur in áirithe ach glaoch ar (091) 869571, nó ríomhphost a sheoladh chuig aisling@nulltuismitheoiri.ie. Is san ionad Splanc, ar chúl na leabharlainne sa gCeathrú Rua, a bheas na campaí ar bun.

Beidh Campa Camógaíochta ag Cumann Camógaíochta Chois Fharraige ar bun ar feadh seachtaine ag tosú ar an Luan, 15 Iúil. Le clárú don champa camógaíochta tá foirmeacha ar fáil ag na seisiúin traenála.

Mar is gnáth, tá campaí samhraidh á reáchtáil chomh maith ag Cumann Micheál Breathnach ar Pháirc an Chnoic. Beidh campa peile seachtaine ar bun ón Luan, 1 Iúil, go dtí an Aoine, 5 Iúil, agus an campa iomána ar bun ón Luan, 8 Iúil, go dtí an Aoine dar gcionn. €50 an táille ar na campaí spóirt agus ní mhór clárú ar líne.


Pósadh sa tSeanscoil

Seanscoil SailearnaSeanscoil Sailearna Mar A Bhí

Is iomai úsáid atá bainte as Seanscoil Sailearna in Indreabhán le fada an lá mar scoil náisiúnta i dtús ama, agus le blianta beaga anuas mar amharclann, pictiúrlann, ionad cruinnithe poiblí agus áit siamsaíochta. Ach le gairid baineadh úsáid iomlán nua as an bhfoirgneamh. Chruinnigh na sluaite ó chéin agus ó chóngar isteach ann don chéad phósadh sa tSeanscoil, nuair a phós Laoise Ní Thuairisg, as an Lochán Beag in Indreabhán, agus Feilimí O’Connor, as Gleann na bhFiach i gCondae Lú.

Ba é Billy Mag Fhloinn, ó Ghaeltacht Chorca Duibhne, a bhí i mbun an tsearmainais daonnachta, a bhí lán le ceol, filíocht agus amhráin.

B’fhéidir gurb é seo an chéad phósadh i Seanscoil Shailearna, ach is rí-dhócha nach é an ceann deireadh é!

Seanscoil Sailearna

Seanscoil Sailearna Mar Atá


Ná Rógairí i dTeach Scríbe

Tá sé tráthúil go mbeidh an grúpa drámaíochta Na Rógairí ag léiriú An Mhéar Fhada le Johnny Chóil Mhaidhc (ar chlé) i dTeach Scríbe ar an Aoine seo, 21 Meitheamh, an lá is faide sa mbliain, mar is cothrom an lae sin nócha bliain ó shin a rugadh Johnny, go ndéana Dia grásta air.

Amuigh ar an veranda a léireófar an dráma, ag tosú ag 8.30 i.n., agus beidh tine chnámh thíos ar an gcéibh ina dhiadh.

Tá Conamara siúlta ag na Rógairí ó thosaigh siad ar an dráma seo, beagnach dhá bhliain ó shin. Beidh siad in Inis Oirr ar an 12 Iúil i mbliana. Ní bheidh fágtha ina dhiaidh sin ach Rath Chairn, agus cá bhfios nach dtiocfadh siad chomh fada sin amach anseo.


Oscailt Oifigiúil na Scoile Nua

Danny Wallace ag Seanscoil Sailearna I

Danny Wallace i mBun Oibre ar Scoil Sailearna

Beidh lá stairiúil i Scoil Sailearna ar an Aoine seo, 21 Meitheamh, nuair a osclóidh an Teachta Dála Éamon Ó Cuív Scoil Sailearna go hoifigiúil ag a haon a chlog.

Tógadh an chéad chuid de Scoil Sailearna sa mbliain 1854. Athlonnaíodh aniar í sa mbliain 1972 go dtí an láthair a bhfuil sí ann anois. Sa mbliain 1999 cuireadh plean le chéile le seomraí breise a chur leis an scoil agus le athchóiriú a dhéanamh uirthi. Siad Tomás Ó Ráighne agus an tAthair Mícheál Ó Flannabhra a bhí mar phríomhoide agus mar chathaoirleach ag an am. Níl an bheirt seo linn níos mó, ach tá oidhreacht bhreá fágtha ina ndiaidh acu.

Sa mbliain 2015 cuireadh tús le atógáil na scoile. Tugadh faoi deara i mBealtaine na bliana 2016 go raibh drochbhail ar an tseanchuid den scoil agus b’éigean an chuid seo a leagan agus cur isteach ar chead pleanála le í a thógáil arís. Chuir sé seo moill ar chúrsaí ach tá scoil bhreá, fhairsing, nua anois ag Paróiste an Chnoic.

Ag an ócáid ar an Aoine seo, a thosóidh ag 1.00pm beidh taispeántas ceoil agus amhráin againn ó ghasúir na scoile. Beannóidh an tAthair Liam Ó Raghalliagh an scoil agus déanfaidh an Teachta Dála Éamon Ó Cuív leacht nochtadh ag comóradh oscailt na scoile. Tá rath ar an síol a cuireadh i 1999 agus anois tá an scoil faoi bhláth.


Torthaí Spóirt ón Deireadh Seachtaine

Peil (Roinn 1): An Spidéal 0 – 10, Mountbellew/Moylough 2 – 11.

Iomáint (f14C): Ml. Breathnach 2 – 07, Annaghdown 5 – 04.

Iomáint (f12): Ml. Breathnach 5 – 03, Bearna-Na Forbacha 4 – 03.

Iomáint (f12): Bearna-Na Forbacha 2 – 03, Pádraig Pearses 6 – 05.

Iomáint (f12): An Spidéal 0 – 02, Tynagh Abbey Duniry 11 – 02.

Camógaí (f13: Cois Fharraige 4 – 03, Turloughmore 1 – 03.


19 Meitheamh 2019