Cartlann Nuachta: 19 Nollaig 2018

Beannachtaí na Nollag

Tigh Mholly 2015

Obair Ealaíona le Dara McGee

Ba mhaith le Cumann Forbartha Chois Fharraige beannachtaí na Nollag a ghuí ar gach duine sa bpobal agus go speisialta ar na cuairteoirí atá sa mbaile ó áiteacha i bhfad i gcéin.


Ceoltóirí Óga Chois Fharraige

Ceoltóirí Óga Chois Fharraige

Ceoltóirí Óga Chois Fharraige ar an stáitse i Seanscoil Sailearna ag Ceolchoirm na Nollag, ar an Aoine seo caite, 14 Nollaig. Beidh ollseisiún agus cóisir deireadh na bliana ag Ceoltóirí Chois Fharraige ar an Aoine, 28 Nollaig, i dTigh Chualáin, An Choill Rua, ón 4.00pm go dtí 6.00pm.

Beidh ollseisiún ceoil agus cóisir dheireadh na bliana ag Ceoltóirí Óga Chois Fharraige ar bun i dTigh Chualáin ar an Aoine, 28 Nollaig, idir 4.00 agus 6.00pm. Beidh fáilte roimh cheoltóirí, dhamhsóirí agus amhránaithe na háite, idir óg agus aosta, ag an ócáid seo. Tá an ócáid urraithe ag Cumann Forbartha Chois Fharraige agus cuirfear soláistí ar fáil do na daoine óga.

Tá cúrsaí ceoil i gceantar Chois Fharraige ag dul ó neart go neart le roinnt blianta anuas. An Aoine seo caite, idir gasúir óga agus seanghasúir, bhí os cionn 60 ceoltóir óg ar an stáitse i Seanscoil Sailearna do Cheolchoirm na Nollag. Chomh maith leis an gceol uirlise, bhí Cór Óige Chois Fharraige ag cur i láthair don chéad uair Ciogal na Nollag: sraith amhrán bunaithe ar dhánta le Joe Steve Ó Neachtain agus Máirtín Ó Direáin agus ceol curtha leo ag Johnny Óg Connolly ó Chor na Rón.


Dumhach na Leanbh

Breandan ag breathnú ar Chros - Dumhach na Leanbh 2018

Breandan Ó Tuairisg ag breathnú ar an gCros – Dumhach na Leanbh 2018

Athchóiriú ar an tseanreilig ar a dtugtar Dumhach na Leanbh, ar an Teach Mór, an tionscadal is mó a bhí idir láimhe ag Cumann Forbartha Chois Fharraige le bliain anuas. Bunaíodh fochoiste le tabhairt faoin obair, le Breandán Ó Tuairisg ina chathaoirleach air. Bailíodh airgead ón bpobal agus tugadh faoin reilig a athchóiriú is a ghlanadh agus bealach sábháilte a dhéanamh isteach go dtí é.

Ar an Luan seo caite bhí cruinniú ag an bhfochoiste agus socraíodh go ndéanfaí gach iarracht chunh an obair athchóirithe a bheith críochnaithe faoin gCáisc 2019.


Sacar Chois Fharraige

Cumann Sacair Chois Fharraige

Bliain iontach a bhí ag Cumann Sacar Chois Fharraige. D’éirigh leis an bhfoireann sóisir Roinn III i Sraith na Gaillimhe a bhuachan agus ardú céime a fháil go Roinn II. Leath bealaigh tríd an sraithchomórtas tá Cois Fharraige ar bharr an tábla i Roinn II, pointe amháin chun cinn ar Knocknacarra, gan aon chluiche caillte fós. An deireadh seachtaine seo caite bhuail Cois Fharraige an fhoireann ó bhaile Thuama, Dynamo Blues, leis an scór 4 – 2.

Tá seans maith anois ag Cois Fharraige ardú céime eile a fháil i 2019 agus a bheith ag imirt i Roinn I an chéad séasúr eile.


Foireann Iomána Choláistí Chois Fharraige

Coláistí Cois Fharraige - Foireann Iomána 2018

An fhoireann iomána Bliain 1 & 2, Coláistí Chois Fharraige, atá cáilithe do Chluiche Leathcheannais na Scoileanna, tar éis dóibh St Marys na Gaillimhe a bhualadh le gairid.

Ar chúl: Iarfhlaith Canny, Tomás Farthing, Patrick O Flannaire, Gearóid de Búrca, Keith Ó Fatharta, Feidhlim Ó Conghaile, Dylan Ó Dioráin, Cillian Ó Laoi, Rian Ó Fatharta, David Ó Tuathail, Ciarán Ó Diompsaigh, Lughán Mac Con Iomaire, Cormac Ashe.
Chun tosaigh: Eamonn Ó Ceallacháin, Séaghan Ó Braonáin, Marcus Ó Conghaile, Andy Ó Féinne, Charlie Ó Frighil, Liam Ó Fatharta, Eoin Ó Conghaile, Eoin Ó Neachtain.


Rith/Siúl Spraoi an Spidéil

Croílíne Chois FharraigeAr an Déardaoin seo chugainn, 27 Nollaig, beidh an Rith/Siúl Spraoi 5km ar bun sa Spidéal ar mhaithe le Croílíne Chois Fharraige.

Is ócáid bhliantúil gach Nollaig an Rith/Siúl Spraoi 5km, ina nglacann na céadta ó gach aoisghrúpa páirt. Úsáidtear an t-airgead a bhailítear le cothú a dhéanamh ar an 14 difhibrileoirí atá curtha ar fáil ag an eagraíocht ar Bhóthar Chois Fharraige idir na Forbacha agus Ros a Mhíl. Cosnaíonn sé thart ar €2,000 go bliantúil na difhibrileoirí a chothú agus dá réir tá tacaíocht an phobail ag teastáil go géar le gur féidir an tseirbhís thábhachtach seo a chur ar fáil don phobal, seirbhís atá in ann beatha duine a shábháil.

Is é €10 ar dhuine fásta, €5 ar dhaltaí scoile agus €20 ar theaghlach an costas cláraithe. Beidh duaiseanna do bhuaiteoirí i rannóga na ndaoine fásta agus faoi aois agus raifil ann ar an lá chomh maith.

Beidh an clárú ar bun i gColáiste Chroí Mhuire ag tosaí ag 11.30am agus tosóidh an rása féin ag 12.30.

Má tá fonn bácála ort, beidh fáilte freisin roimh chácaí, brioscaí nó aon rud eile a bhainfeadh an t-ocras de na lúthchleasaithe agus an rás rite acu! Is féidir a leithéid a fhágáil sa scoil ón 11.30 ar aghaidh an lá sin.


Torthaí Lotó Chumann Micheál Breathnach

Ní raibh aon bhuaiteoir ar an bpota óir. Tarraingíodh na hainmneacha seo a leanas as an hata agus tá €50 an duine ag dul dóibh:

Cóilín Ó Fláthara, Baile an tSléibhe,

Kieran Corcoran, An Nead.

Duais an Díoltóra: Rachel Nee, Tigh Terry.

Dearbhán Tigh Durkin: Paddy Seoighe, Ros a’ Mhíl.

Tá €7,800 sa bpota óir don chéad tarraingt eile.


Comórtas Idir Bailte

Spóirt agus Spraoi ag an gComórtas Idir Bailte sa mbliain 2015

Tá sé gceist ag Cumann Forbartha Chois Fharraige tabhairt faoi Chomórtas Idir Bailte a eagrú do na bailte i gceantar Chois Fharraige. Bhí a leithéid de chomórtas ann trí bliana ó shin agus d’éirigh thar cionn leis. Ghlac ceithre ghrúpa páirt sa gcomórtas agus bhí ardchaighdeán ag baint le gach iarracht. Ach thar aon cheo eile, sé an príomrud gur thug sé daoine le chéile sna bailte éagsúla, ó gach aoisghrúpa.

Séard atá i gceist leis an gComórtas Idir Bailte ná seo: go gcuirfeadh grúpa ó bhaile fearann sa bparóiste (nó dhá nó trí de bhailte beaga ag tíocht le chéile) seó thart ar 20 go 25 noiméad ar stáitse ina mbeadh meascán de cheol, amhránaíocht, damhsa, scéalaíocht, greann, drámaíocht etc faoi théama eicínt.

Trí bliana ó shin bhí an comórtas teoranta do bhailte i bParóiste an Chnoic amháin, ach an babhta seo tá an Cumann Forbartha ag oscailt an chomórtais do bhaile ar bith ó pharóiste ar bith i gCois Fharraige. Tá neart talainn sa ceantar ach daoine a thabhairt le chéile. Chuige sin theastódh duine/daoine a fháil i ngach baile nó grúpa bailte a bheadh sásta an cúram a thógáil orthu féin leis an talann a tharraingt le chéile.

Lár mí Eanáir beidh cruinniú eolais faoin gComórtas Idir Bailte á eagrú do dhaoine a mbeadh spéis acu cúnamh a thabhairt sna bailte éagsúla leis an gcomórtas a eagrú. Níl an dáta socraithe fós.


Dráma na Nollag

Dráma na Nollag - Séipéal Ros a Mhíl 2018

Daltaí scoile ó Scoil Cholmcille, Ros a’ Mhíl, a chuir Dráma na Nollag ar an stáitse i gCill Treasa, séipéal Ros a’ Mhíl, ar an Déardaoin seo caite, 13 Nollaig. Tá an séipéal athoscailte aríst tar éis athchóiriú a bheith déanta air.


Seirbhís Charúl na Nollag

Cill Éinde, an Spidéal

Cill Éinde, an Spidéal

Mar is gnáth beidh Seirbhís Charúl na Nollag ar bun i gCill Éinde, An Spidéal, ar an Domhnach seo chugainn. 23 Nollaig ag 6.00pm.


An Dreoilín

Dreoilín in Áras Mhic Dara 2009

Máirtín Ó Dubhghaill agus a ghrúpa, ar an Dreoilín in Áras Mhic Dara, An Cheathrú Rua roinnt blianta ó shin. Beidh Máirtín agus a ghrúpa ag dul amach arís i mbliana ag casadh sna tithe altranais agus ag bailiú airgid sna tithe tábhairne don charthannacht To Children with Love.

Tuigtear go mbeidh Máirtín Ó Dubhghaill agus a chairde amuigh ar an dreoilín aríst i mbliana ar Lá ‘le Stiofáin, Dé Chéadaoin, 26 Nollaig. Áit ar bith a théann Máirtín beidh ceol agus amhráin. De ghnáth tosaíonn an grúpa thart ar 3.30pm in Áras Chois Fharraige sula dtéann siad siar ag casadh do na haosaigh in Áras Mhic Dara ar an gCeathrú Rua. Ag tíocht aniar buaileann siad isteach i dtithe tábhairne ar an mbealach ag cur ceoil ar fáil agus ag bailiú airgid don charthannacht, ‘To Children with Love’, carthannacht a bhfuil baint ag Máirtín Ó Dubhghaill leis le fada an lá.


Uaireanta Oscailte an Chomhar Creidmheasa

_An Cuileán - Barbara Ann Ui Chualáin

Pictiúr a thóg Barbara Ann Uí Chualáin ón gCeathrú Rua, a roghnaíodh le bheith ar chlúdach an fhéilire don bhliain 2019, atá curtha amach ag Comhar Creidmheas Cholmcille. Tá an féilire le fáil ó oifigí an Chomhar Chreidmheasa ar an gCnoc agus ar an gCeathrú Rua. Ar an gCuileán sa gCeathrú Rua a tógadh an pictiúr.

Seo a leanas na huaireanta oscailte a bheas ag Comhar Creidmheasa Cholmcille do thréimhse na Nollaig, san oifig ar an gCnoc:

Satharn, 22 Nollaig: 9.30 – 2.30 pm

Aoine, 28 Nollaig: 10.30 – 4.00 pm

Satharn, 29 Nollaig: 9.30 – 2.30 pm

Beidh an oifig dúnta ón Luan, 24 Nollaig, go Déardaoin, 27 Nollaig, agus dúnta arís ón Luan, 31 Nollaig, go dtí an Céadaoin 2 Eanáir. Beidh na hoifigí ar ais mar is gnáth ón Déardaoin, 3 Eanáir, 2019.

Tá féilire gleoite don bhliain 2019 foilsithe ag an gComhar Creidmheasa, le grianghrafanna den scoth ann. Tá an féilire le piocadh suas in oifig an Chomhar Creidmheasa sa gCeathrú Rua nó ar an gCnoc.


Torthaí Spóirt

Peil (Roinn 2): An Spidéal 2 – 08, Caherlistrane 0 – 15.

Iomáint (Bliain 1&2): Coláistí Cois Fharraige 9 – 13, St Marys, Gaillimh 4 – 06.

Sacar (Roinn II): Cois Fharraige 4, Dynamo Blues 2.


Briseadh don Nollaig

Cumann Forbartha Chois Fharraige a chuireann Nótaí Chois Fharraige ar fáil don Churadh Chonnachta gach Déardaoin. Beidh an colún ag tógáil briseadh don Nollaig, ach ar filleadh aríst le colún sa mBliain Nua ar an 10 Eanáir 2019.


19 Nollaig 2018