Cartlann Nuachta: 2 Lúnasa 2017

Pailistínigh i gCois Fharraige

Ar an Déardaoin seo chugainn, 17 Lúnasa, cuirfear fáilte go Cois Fharraige roimh EL–FUNOUN, grúpa damhsóirí ón bPailistín, nuair a eagrófar Oíche Áirneáin ina onóir i Seanscoil Sailearna, Indreabhán, ag tosaí ag 7.30pm agus ag críochnú thart ar 9.30pm.  Oíche speisialta é seo, atá eagraithe ag Cumann Forbartha Chois Fharraige i gcomhar le Ríonach Ní Néill ó Galway Dance Days.

Ar an oíche tabharfar blaiseadh de chultúr beo na Gaeltachta, idir ceol, amhráin agus damhsa, do na cuairteoirí agus beidh deis ag muintir Chois Fharraige an cineál damhsa atá ag an ngrúpa ón bPailistín a fheiceáil beo sa tSeanscoil.

Ní bheidh aon táille ar an doras, ach más mian le daoine síntiús a thabhairt, beidh bosca taobh istigh den doras. Mar chuid den Oíche Áirneáin cuirfear soláistí ar fáil.


Taispeántas Chois Fharraige 2017

Beidh taispeántas Chois Fharraige ar bun ar an gcéad Domhnach den chéad mhí eile, 3 Meán Fómhair, mar a bhíonn go hiondúil. Sé an Domhnach céanna le Cluiche Ceannais Iomána na hÉireann. Ó bunaíodh é i 1979 tá Taispeántas Chois Fharraige ar cheann de na himeachtaí pobail is taithneamhaí i gceantar Chois Fharraige.

Bíonn os cioinn 100 comórtas ar fad sa taispeántas: comórtais do chapaillíní agus caoirigh ar ndóigh, do tháirgí ón bhfeilm agus ón ngarraí, comórtais bláthanna agus torthaí, comórtais tíos agus tionscail tuaithe, comórtais ealaíon agus grianghrafadóireachta. Tá comórtais ann chomh maith do na gasúir agus do na déagóirí, gan ach €1 mar tháille iontrála. €3 an táille ar na comórtais garraíodóireachta, ealaíne agus tís do dhaoine fásta. €10 an táille ar na comórtais éagsúla do chapaillíní agus €5 i gcás na comórtais do chaoirigh.

Sé an Luan, 28 Lúnasa, an dáta deireannach i gcomhair na bhfoirmeacha iontrála. Tá na foirmeacha ar fáil ó Chomhlacht Forbartha an Spidéil, nó is féidir iad a fháil ón suíomh seo le íoslódáil chomh maith. Is féidir breis eolais a fháil ach glaoch a chur ar Aodán Mac Donnacha, Comhlacht Forbartha an Spidéil, ag an uimhir 091 553666.

Tá an clár ar fáil mar PDF, le léamh nó le híoslódáil, anseo: Taispeántas-Chois-Fharraige-CLÁR-2017.pdf

Tá foirm iarratais ar fáil mar DOC, le léamh nó le híoslódáil anseo: Foirm-Iontrála-Taispeántas-Chois-Fharraige-2017.doc

Tá foirm iarratais Capaillín Chonamara ar fáil mar XLS anseo: Foirm-iontrála-capaillíní-Chonamara.xls


Biseach 2017

Biseach 2016Le gairid bhí a chéad chruinniú ag Coiste Eagarthóireachta, ata tagaithe le chéile faoi scáth Cumann Forbartha Chois Fharraige, le tabhairt faoi BISEACH 2017, a fhoilsiú. Cuireann an Cumann Forbartha an iris BISEACH amach go bliantúil agus bíonn an-rachairt air.

Seo a leanas an meitheal atá tagaithe le chéile le tabhairt faoin ábhar a bhailiú: Máirín Mhic Lochlainn, Sorcha Ní Chonghaile, Máire Ní Fhlathartaigh, Lochlainn Ó Tuairisg, Donncha Ó hÉallaithe, Breandán Ó Tuairisg agus Ruaidhrí Ó Tuairisg. Beidh Seosamh Ó Braonáin á fhostú leis an eagarthóireacht a dhéanamh ar an ábhar.

Fáilteoidh Coiste Eagarthóireachta na hirise roimh ábhar spéisiúil ar bith, idir seanchas, stair áitiúil, grianghrafanna, eolas faoi eagraíochtaí atá ag feidhmiú sa gceantar, chomh maith le tuairimíocht. Is féidir dul i dteagbháil leis an gCoiste Eagarthóireachta ach ríomhphost a sheoladh ag cumannforbartha@nullgmail.com nó téacs a sheoladh ag 086 4048881.


Aonach Tailteann ar Ceal

Bhí na babhtaí cáilithe do cheantar Chonamara le bheith páirteach in AONACH TAILTEANN le bheith ar bun ar an Satharn seo chugainn, 5 Lúnasa, ar Pháirc an Chnoic, ach tá siad curtha ar ceal, mar nach raibh dóthain iontrálaithe fáighte do na comórtais éagsúla. Sé an trua é sin.

Bunaíodh Aonach Tailteann le cultúr, ealaín agus spórt a chur chun cinn sa nGaeltacht agus le nasc a chruthú idir na ceantair Ghaeltachta. Cé go bhfuil deis caillte ag Gaeltacht Chonamara a bheith páirteach i mbliana in Aonach Tailteann, deireann an lucht eagraithe go bhfuil siad le breathnú in athuair ar an structúr.

Tá ceist ann an é lár an tsamhraidh is fearr do chomórtas mar seo. Nuair nach bhfuil na scoileanna ar oscailt le tacaíocht a thabhairt le poiblíocht agus le foirmeacha, is deacair an scéal a scaipeadh i mbealach éifeachtach. Theastódh i bhfad níos mó poiblíochta go háitiúil chomh maith, ag usáid RnaG, postaeirí agus bileogaí, le spéis daoine a ghríosadh.


Plean Nua Gaeltachta á Bheartú

Bhí seisiún comhairliúcháin ag oifigigh ó Chomhairle Chontae na Gaillimhe faoin bPlean Áitiúil nua atá le cur le chéile do Ghaeltacht na Gaillimhe, idir seo go ceann bliana. Beidh an plean nua le tíocht i bhfeidhm an chéad bhliain eile ar feadh tréimhse sé bliana. Faoin bplean leagfar amach na polasaithe agus na cuspóirí a bheas ag an gComhairle Chontae i dtaobh usáid talún agus cead pleanála do thithíocht.

Tá páipéar gearr réitithe ag an gComhairle Chontae faoin bplean atá le fáil ón nasc seo a leanas, ar fiú do dhuine ar bith a léamh:

http://www.galway.ie/ga/seirbhisi/pleanail/polasaiforbatha/pleanannaceantairaitiula/pleanceantairaitiuilnagaeltachta2008-2018/

Tá an Comhairle Chontae ag lorg tuairimí faoin bplean ag an bpoinnte seo agus tá do dtí an Máirt seo chugainn, 8 Lúnasa, le tuairimí a thabhairt. Déanfar na tuairimí a mheas agus cuirfear an chéad dréacht le chéile roimh deireadh na bliana seo agus beidh deis ag daoine aighneachtaí a dhéanamh agus leasaithe a mholadh. Tiocfaidh na leasaithe os comhair na gcomhairleoirí ansin agus eiseofar an dréacht leasaithe. Beidh deis eile ann breathnú ar na leasaithe agus aighneachtaí a dhéanamh fúthu, a mbeidh ar na comhairleoirí a chur san áireamh sula a nglacann siad leis an bplean críochnúil.

Próiséas fadálach atá ann. Mar sin féin tá an tábhacht leis mar beidh tionchar mór ag an bplean ar Chois Fharraige agus ceantracha eile Gaeltachta go ceann sé bliana.


Na hIománaithe Tríd

Cumann Mícheál BreathnachD’éirigh le foireann sóisear iomána Chumann Micheál Breathnach an ceann is fearr a fháil ar fhoireann ó Ghort Inse Guaire ar Pháirc Uí Chionna i mBleá ‘n Rí ag an deireadh seachtaine, rud a fhágann iad ar bharr an tábla le Tommy Larkins le 9 bpoinnte as 5 chluiche.

B’é Joe Antaine Mhaidhc Ó Conghaile laoch na himeartha, ag imirt mar lár tosaigh. D’éirigh leis dhá chúl gleoite a fháil. Beidh iománaithe na mBreathnaigh ag dul isteach sna cluichí ceathrú ceannais, a imreofar an chéad mhí eile. Tá roinnt cluichí fós le imirt ag Cumann Micheál Breathnach sa chomórtas Sóisear 1, an comórtas a bhain iománaithe Chois Fharraige anuraidh.


Torthaí Spóirt

Peil (Sinsear): Ml. Breathnach 0– 10, Cill Ainnín 0 – 12.

Peil (faoi 13): An Spidéal 7 – 10, Carna/Caiseal/ Ros Muc 1 – 05.

Peil (faoi 12): An Spidéal 7 – 13, St James’s 4 – 06.

Peil (faoi 14): An Spidéal 4 – 07, An Cheathrú Rua 1 – 10.

Iomáint (Sóisear A): Ml. Breathnach 4 – 13, Gort Inse Guaire 2 – 09.

Iomáint (faoi 13): Cois Fharraige 2 – 03, Tommy Larkins 3 – 05.

Peil na mBan (Sóisear): Ml. Breathnach 3 – 09, Bóthair na Trá 3 – 11.


Briseadh do Nótaí Chois Fharraige

Tá briseadh á thógáil ag an ngrúpa a chuireann Nótaí Chois Fharraige ar fáil don Churadh Chonnachta gach Déardaoin. Beidh an colún le nuacht agus eolas ó Chois Fharraire ar ais aríst ar an Déardaoin, 14 Meán Fómhair. Idir an dá linn is féidir i gcónaí míreanna nuachta, pictiúirí nó eolas faoi imeachtaí, a sheoladh i bhfoirm leictreonach chuig notaicoisfharraige@nullgmail.com le cur ar an suíomh idirlíon www.coisfharraige.ie/cumann-forbartha, áit a mbheidh míreanna nua á uaslódáil gach seachtain.


2 Lúnasa 2017