Cartlann Nuachta: 2 Lúnasa 2018

Oifig an Phoist ag Siopa an Phobail le Dúnadh?

Oifig an Phoist, Indreabhán

Oifig an Phoist Indreabhán

Tá sé fógraithe ag An Post go bhfuil sé i gceist 161 oifig a dhúnadh ar fud na tíre agus ceaptar go bhfuil Oifig an Phoist in Indreabhán ar cheann acu sin atá le dúnadh. I ráiteas a d’eisigh Donncha Ó hÉallaithe, Cathaoirleach Chumann Forbartha Chois Fharraige, ar an Aoine seo caite, dúirt sé gur ábhar imní an scéal a fograíodh inné go bhfuil an baol ann go mbeidh an Oifig an Phoist in Indreabhán ag dúnadh. ‘Buile mór don cheantar a bheadh ann’, a dúirt sé, ‘dá mbeadh ar an bpobal agus ar lucht gnó atá ag braith cuid mhaith ar na seirbhísí atá ar fáil in Oifig an Phoist, taisteal soir ag an Spidéal nó siar go Baile na hAbhann le seirbhísí poist a fháil.

Creideann Cumann Forbartha Chois Fharraige go bhfuil oifig an phoist in Indreabhán sách gnóthach le gur fiú é a choinneál ar oscailt. Tá sé ráite ag An Post nach ndúnfar aon oifig atá ag freastal ar phobal le daonra ina bhfuil ar a laghad 500. Tá os cionn 1,000 duine ina gcónaí i bhfoisceacht 2 km d’Oifig an Phoist agus go leor gnónna sa gceantar a usáideann na seirbhísí go rialta.

Tá litir curtha ag an gCumann Forbartha chuig An Post, agus chuig an Aire Denis Naughton, chomh maith leis an Aire Stáit, Seán Kyne, ag iarraidh orthu féachaint chuige nach gcuirfear deireadh le seirbhísí poist in Indreabhán.

Tá an Cumann Forbartha ag iarraidh ar eagraíochtaí eile sa gceantar litir a chur chomh maith ag an bPost, lena thaispeáint go bhfuil tacaíocht ag an éileamh Oifig an Phoist i Siopa an Phobail a choinneáil ar oscailt, ar mhaithe leis an seirbhís a cuirtear ar fáil don phobal agus do lucht gnó sa gceantar.

Deireadh na míosa seo, mí Lúnasa, a fhógrófar liosta na n-oifig poist atá le dúnadh. Tá dóchas ag an gCumann Forbartha nach mbeidh Indreabhán ar an liosta, má chuireann an pobal in iúl, idir seo go ceann coicíse, go dteastaíonn an tseirbhís poist sa gceantar.


Cois Fharraige Páirteach i gCorn an Domhain sa Liathróid Láimhe

Micheál Ó Foighil ag bronnadh seit geansaithe nua-dheartha ar an seachtair iomaitheoir ó Chumann Liathróid Láimhe Micheál Breathnach a bheas ag glacadh páirt i gCorn an Domhain sa liathróid láimhe a bheas ar bun i Minnesota, ag tosú ar an 9ú Lúnasa.

Ó chlé – Feidhlim Ó Diollúin, Eimear Ní Bhiadha, Mike Dillon, Micheál Ó Foighil, Ciana Ní Churraoin, Cian Ó Conghaile, Eimhin Ó Diollúin agus Cliona Ní Chonghaile.

Tá seachtar imreoir as Cois Fharraige ag déanamh a mbealach go Minnesota le páirt a ghlacadh sa Chraobh Domhanda liathróid láimhe an tseachtain seo chugainn: Feidhlim agus Eimhin Ó Diollúin chomh maith lena n-athair Mike Dillon ón bPuirín, Eimear Ní Bhiadha ón gCnoc, Ciana Ní Churraoin ón gCoill Rua, Cian Ó Conghaile agus a dheirfiúr Cliona ó Corr na Rón. Imríonn an seachtar acu a gcuid liathróid láimhe le Cumann Liathróid Láimhe Micheál Breathnach.

Freisin, ag taisteal ón gCumann, beidh Frances Uí Churraoin, máthair Ciana, ina ról mar oifigeach ‘liason’ do ionadaí foireann na hÉireann.

In Ollscoil Minnesota a imreofar formhór na gcluichí ón 9ú – 19 Lúnasa. Dhá chód liathróid láimhe a imrítear sa Chraobh Domhanda – tosaíonn an comórtas le hAon Bhalla singil & dúbailte agus ansin bíonn an comórtas 4 bhalla 40 x 20 singil agus dúbailte.

Ag ócáid a bhí sa piniúr liathróid láimhe ar an gCnoc, sular bhuail siad bóthair, bhronn Micheál Ó Foighil, ó Choláiste Lurgan, príomh-urraitheoir an Chumainn, seit geansaithe nua-dheartha ar an seachtar iomaitheoir ó CLL Micheál Breathnach agus ghuigh sé gach rath orthu.


Cór ó Albain sa tSeanscoil

Cór Chois Fharraige agus iad ag casadh i Obán na hAlban dhá bhliain ó shin.

Beidh siad ag casadh ag ceolchoirm speisialta i Seanscoil Sailearna, Indreabhán ar an Satharn, 11 Lúnasa, nuair a bheas Cór Gaidhlige ón Óbán ag casadh chomh maith agus iad ar chuairt ar Chois Fharraige.

Beidh ócáid fíor-speisialta i Seanscoil Shailearna in Indreabhán ar an Satharn, 11 Lúnasa, nuair a bheidh dhá chór, Cór Chois Fharraige as Conamara agus Cór Gaidhilge as Oban in Albain, ag teacht le chéile le rogha breá amhrán a chasadh i nGaeilge agus i nGaidhlig na hAlban.

Dhá bhliain ó shin a thug Cór Chois Fharraige cuairt ar Oban in Albain – anois atá muintir Alban ag teacht anonn agus is cinnte go mbeidh oíche bhreá amhránaíochta sa tSeanscoil agus an dá dhream i dteannta a chéile, agus idir amhráin thraidisiúnta agus amhráin nuachumtha á gcasadh acu.

Beidh ceoltóirí den scoth leis an dá chór chomh maith, agus beidh deis freisin cuide de amhránaithe óga an cheantair a chloisteáil.

Beidh tús á chur leis an gceolchoirm ag a 8.00pm. Beidh na ticéid le fáil ag an doras ar chostas €5.


Bonn Uile Éireann

Fódhla Ní Bhraonáin

Fóghla Ní Bhraonáin, An Teach Mór, Indreabhán, a bhí ar fhoireann na Gaillimhe faoi 16, ar éirigh leo an ceann is fearr a fháil ar chailíní Ciarraí i gCraobh na hÉireann i bPeil na mBan faoi 16 le gairid.

D’éirigh le foireann cailíní na Gaillimhe an ceann is fearr a fháil ar Chiarraí i gcluiche ceannais peile faoi 16, a imríodh an tseachtain seo caite i dTuaim Uí Mhéara.

Chríochnaigh an dá fhoireann ar chomhscór agus is san am breise a chuaigh cailíní na Gaillimhe chun tosaigh agus chríochnaigh an cluiche leis an scór Gaillimh 3 – 16, Ciarraí 3 – 12.

Ar fhoireann na Gaillimhe bhí Fódhla Ní Bhraonáin ón Teach Mór, Indreabhán. Imríonn Fóghla a cuid peile le Cumann Micheál Breathnach agus camógaí le Cumann Camógaíochta Chois Fharraige. Imríonn sí rugair chomh maith.

Tá Fóghla ag freastal ar Choláiste Cholmcille, Indreabhán.


Ionad Séarachais an Spidéil

Uisce ÉireannTá litir curtha amach ag Comhairle Chontae na Gaillimhe ag Uisce Éireann ag cuartú breis eolais faoin uasghrádú atá le déanamh ar an gcóras séarachais sa Spidéal. Cuireadh 17 aighneacht ar fad ag Comhairle Chontae na Gaillimhe maidir le iarratas pleanála (18/766) Uisce Éireann, a mhórfhormhór ag fáiltiú roimh ionad nua séarachais ach ag gearán faoin áit a bhfuil sé ceapaithe a bheith lonnaithe.

Tá Uisce Éireann ag cuartú cead ón gComhairle Chontae ionad nua séarachais a lonnú ar shuíomh ó thuaidh den Cheardlann, ar le Údarás na Gaeltachta é agus taobh leis an bpáirc spraoi atá ag Scoil Éinne. Bheadh stáisiún pumpála le cur faoin talamh sa bpaiste glas os comhair na Ceardlainne agus bheadh píobán nua ag tíocht anuas ón ionad cóiriúla chomh fada leis an ionad pumpála agus píblíne eile ag dul ón stáisiún pumpála trasna an bhóthair le ceangail leis an bpíobán atá ag dul amach sa bhfarraige taobh le Trá na mBan.

Níl Comhairle Chontae na Gaillimhe sásta leis an áit a bhfuil an ionad lonnaithe. Seo mar a deirtear sa litir atá a eisíodh ar an Máirt seo caite, 31 Iúil: “The Planning Authority expresses concern with regard to the location of the proposed development within such a central location within the settlement of An Spidéal and the proximity of a number of sensitive nearby neighbouring uses (residential, school inter alia).”

Iarrtar tuairisc cuimsitheach ar an gcúis a bhfuil an ionad le lonnú ar an suíomh áirithe atá roghnaithe ag Uisce Éireann.

Deirtear sa litir chomh maith go gceapann an Chomhairle Chontae go mb’fhéidir nach leor an cóiriú atá le déanamh ar an uisce ag dul sa bhfarraige ‘to ensure that the bathing areas meet excellent water quality standards, as set out in the Bathing Water Regulations 2008, on an ongoing basis.”

Le fada is cúis gearáin é go bhfuil séarachais an tsráidbhaile, nach bhfuil cóirithe in aon bhealach, ag dul amach sa bhfarraige trasna ó Scoil Éinne. Dá bharr, chaill an Spidéal an bratach gorm a bhíodh ar an dá thrá go dtí le gairid.


Ceolchoirm ar mhaithe le Dumhach na Leanbh

Ceolchoirm Dumhach na Leanbh 2018Tá ceolchoirm mhór á eagrú ar mhaithe le Ciste Athchóirithe Dumhach na Leanbh, ar an Satharn seo chugainn, 4 Lúnasa sa bPoitín Stil, Indreabhán ag tosú ag 9pm. Beidh éagsúlacht mhór ceoltóirí agus amhránaithe ag dul ar stáitse, ina measc Johnny Óg Connolly, Luisne agus Aisling Ní Neachtain, Róisín Elsafty, Caitríona Ní Cheannabháin, Nansaí Ní Choistealbha, Micheál Deaib Ó Fátharta agus roinnt mhaith eile. Ceoltóirí Óga Cois Fharraige a chuirfidh tús leis an oíche.

Caitlín Ní Chualáin a bheas ina bean a’ tí don ocáid. Beidh go leor duaiseanna maithe le buachaint sa raifil ar an oíche chomh maith.

Tá os cionn 350 ticéad díolta cheana don ocáid. Beidh ticéid le fáil ar an doras chomh maith ar €5 an ceann. An t-airgead a bhaileofar, usáidfear é le athchóiriú agus caomhnú a dhéanamh ar an reilig ar an gcladach sa dTeach Mór, Indreabhán, reilig ar a thugtar ‘Dumhach na Leanbh’ atá i mbaol ó chreimeadh farraige. Is faoi scáth Cumann Forbartha Chois Fharraige atá an obair á dhéanamh.

Tá cuntas oscailte leis an gComhar Creidmheasa faoin ainm ‘Fochoiste Dumhach na Leanbh’ agus is féidir le duine ar bith, ar mian leo síntiús a thabhairt, é sin a dhéanamh in oifig an Chomhar Creidmheasa, nó is féidir airgead a chur isteach sa gcuntas go leictreonach ach úsáid a bhaint as an IBAN seo a leanas: IE03CCHC99218194742425. Cuirfear admháil amach ar aon síntiús a fhaightear.

Johnny Óg Connolly, Corr na Rón, a bheas ar dhuine de na ceoltóirí a bheas ag casadh ag an gCeolchoirm ar mhaithe le Dubhach na Leanbh, a bheas ar bun sa bPoitín Stil ar an Satharn, 4 Lúnasa ag tosaí ag 9.00 pm


Biseach 2018

Tá ábhar á chuartú don iris BISEACH 2018, an iris a fhoilsíonn Cumann Forbartha Chois Fharraige go bliantúil. Bíonn an-rachairt ar an iris gach bliain nuair a thagann sé amach mí Dheireadh Fómhair. Anuraidh díoladh os cionn 500 cóip den iris i siopaí an cheanair.

Chomh maith le altanna faoi stair áitiúil agus imeachtaí reatha i gceantar Chois Fharraige, is iondúil go mbíonn neart grianghrafanna san iris, idir grianghrafanna nua agus grianghrafanna a tógadh na blianta ó shin.

Fáilteoidh coiste eagarthóireachta na hirise roimh ábhar spéisiúil ar bith, idir seanchas, stair áitiúil, grianghrafanna, eolas faoi eagraíochtaí atá ag feidhmiú sa gceantar chomh maith le tuairimíocht. Bheadh spéis faoi leith i seanphictiúirí. Má chuirtear ar fáil iad déanfar iad a scanáil go cóip digiteach agus a thabhairt ar ais arís slán sábháilte.

Is féidir dul i dteagbháil leis an gcoiste eagarthóireachta ach ríomhphost a sheoladh ag cumannforbartha@nullgmail.com nó téacs a sheoladh ag 0864048881.

Sé deireadh Lúnasa an spriocdáta atá ann le ábhar a chur ar fáil.


Torthaí Spóirt

Peil na mBan (Sóisear): Ml. Breathnach 4 – 16, Gráinne Mhaol 0 – 03

Peil( Sóisear, R6): Ml. Breathnach 3 – 11, Bearna 2 – 18.

Peil (faoi 15): Ml. Breathnach 3– 13, Carna/Caiseal/ Ros Muc 5 – 10.

Peil (faoi 15): An Spidéal 3 – 22, Naomh Anna, Leitir Móir 1 – 05.

Peil (faoi 14): An Spidéal 6 – 10, Ceathrú Rua 2 – 05.

Iomáint (Idirmheán): An Spidéal 1 – 19, Kiltormer 1 – 12.

Iomáint (Idirmheán): An Spidéal 0 – 11, Kilbeacanty 1 – 14.

Iomáint (Sóisear A): Bearna/Na Forbacha 1 – 07, Tommy Larkins 8 – 15.

Iomáint (Sóisear C1): An Spidéal 7 – 18, Maigh Chuilinn 0 – 11.

Iomáint (f13 B): Cois Fharraige 1 – 03, Sylane 2 – 06.

Cluiche Ceannais Peil na mBan faoi 16: Gaillimh 3 – 16, Ciarraí 3 – 12.


Briseadh do Nótaí Chois Fharraige

Tá briseadh á thógáil ag an ngrúpa a chuireann Nótaí Chois Fharraige ar fáil don Churadh Chonnachta gach Déardaoin. Beidh an colún le nuacht agus eolas ó Chois Fharraire ar ais aríst tús Meán Fómhair. Idir an dá linn is féidir i gcónaí míreanna nuachta, pictiúirí nó eolas faoi imeachtaí, a sheoladh i bhfoirm leictreonach chuig notaicoisfharraige@nullgmail.com le cur ar an suíomh idirlíon seo, áit a mbeidh míreanna nua á n-uaslódáil gach seachtain.


2 Lúnasa 2018