Cartlann Nuachta: 20 Aibreán 2016

20 Aibreán 2016


Bua ag Peileadóirí na mBan

Becky leis an liathróid in aghaidh Baile an Chláir

Becky Ní Éallaithe, foireann sóisir Chumann Micheál Breathnach, leis an liathróid sa gcluiche dianchoimhlinte in aghaidh Bhaile an Chláir, an Domhnach seo caite, ar Pháirc an Chnoic. Bhí an bua ag foireann ban Chois Fharraige, leis an scór 3 – 07 in aghaidh 3 – 06.

Ní raibh ach cúilín amháin le spáráil ag foireann ban Chumann Micheál Breathnach nuair a bhuail siad foireann sóisir Bhaile an Chláir ar Pháirc an Chnoic ar an Domhnach seo caite. Thosaigh Baile an Chláir go láidir agus bhí 1 – 3 scóráilte acu sul ar éirigh leis an bhfoireann baile an chéad scór a aimsiú. Ach chríochnaigh peileadóirí ban Chois Fharraige an chéad leath go láidir agus bhíodar cúilín amháin chun tosaigh ag an mbriseadh.

Thosaigh Baile an Chláir go láidir sa darna leath chomh maith le cúl, ach is gearr a mhair an tosach a thug an cúl sin dóibh, mar scóráil Cois Fharraige cúl chomh maith. Bhí coimhlint ghéar go deireadh an chluiche ach d’éirigh le foireann Chois Fharraige an bua a fháil ar mhná an Aichréidh leis an scór 3 – 7 in aghaidh 3 – 6.

Bhí Aoife Nic Ghiolla Choinnigh thar barr sa gcúl do fhoireann Chois Fharraige. Rinne Méala Ní Choistealbha difear mór sna cúlaithe nuair a tháinig sí isteach mar ionadaí.

Torthaí Spóirt ón Deireadh Seachtaine

Camógaí faoi 16: Cois Fharraige 1 – 09, Turlach Mór 1 – 00.

Peil (Roinn 6): An Spidéal 7 – 21, An tAthair Ó Gríofa/Éire Óg 2 – 07.

Peil (Roinn 3): An Spidéal 0 – 16, Baile an Chláir 0 – 12.

Peil (Mionúr): Ml. Breathnach 2 – 09, Cill Ainnín 3 – 10.

Iomáint (Tain): Ml. Breathnach 2 – 16, Tuairín (Maigheo) 0 – 11.

Peil na mBan (Sóisear): Ml. Breathnach 3 – 07, Baile an Chláir 3 – 06.

Camógaí na Scoileanna (Mionúr): Coláistí Chonamara 3 – 7, An Creagáin

Breandán Mhaidhc

Breandán Mhaidhc Ó Conghaile ó Chumann Micheál Breathnach, ar ruathar sa gcluiche iomána in aghaidh Tuairín (Maigheo) ar Pháirc an Chnoic, De Sathairn seo caite. Bhí an bua ag báireoirí Micheál Breathnach leis an scór Micheál Breathnach 2 – 16, An Tuairín 0 – 11.


Graveyard Clay, Cré na Cille agus The Dirty Dust

Liam Mac Con Iomaire, comhaistritheoir le “Graveyard Clay” ar leabhar Mháirtín Uí Chadhain, “Cré na Cille” le Alan Titley, aistritheoir le “Dirty Dust” agus Joe Steve Ó Neachtain, fear an tigh, ag seoladh na leabhar i Tigh Giblin, An Spidéal. Pic: Seán Ó Maonnín

Liam Mac Con Iomaire, comhaistritheoir le “Graveyard Clay” ar leabhar Mháirtín Uí Chadhain, “Cré na Cille” le Alan Titley, aistritheoir le “The Dirty Dust” agus Joe Steve Ó Neachtain, fear an tigh, ag seoladh na leabhar i Tigh Giblin, An Spidéal. Pic: Seán Ó Mainnín


Oireachtas Chois Fharraige

LeachtOir2014Bhí cruinniú an tseachtain seo caite ag an meitheal a d’eagraigh Oireachtas Chois Fharraige 2014 agus socraíodh tabhairt faoi Oireachtas Chois Fharraige a eagrú aríst i mbliana. Is mar chomóradh ar Oireachtas na Gaeilge 1974, a bhí i gCois Fharraige, a eagraíodh an fhéile dhá bhliain ó shoin, agus d’éirigh thar cionn leis.

Tá sé i gceist i mbliana Oireachtas Chois Fharraige a reáchtáil thar deireadh seachtaine ag tosaí ar an Déardaoin, 22 Meán Fómhair, agus ag leanacht ar aghaidh leis na himeachtaí éagsúla go dtí an Domhnach, 25 Meán Fómhair. Is faoi chúram Chumann Forbartha Chois Fharraige a bheas an fhéile á reáchtáil agus tá an meitheal oibre ag cur clár leathan imeachtaí le chéile faoi láthair don deireadh seachtaine.

Sa gclár beifear ag cur béime ar chomóradh a dhéanamh ar bhunú Chumann Forbartha Chois Fharraige leathchéad bliain ó shoin sa bhliain 1966, agus ar Éirí Amach 1916 freisin. Tá Joe Steve Ó Neachtain le seó speisialta ilmheánach a chur le chéile don deireadh seachtaine, a dhéanfas comóradh ar Éirí Amach Chois Fharraige leathchéad bliain ó shin, nuair a bunaíodh an Cumann Forbartha, as a d’eascair cuid mhaith forbairtí a chuaigh chun leas an cheantair.

Is ag Oireachtas na Gaeilge 1976, a reáchtáladh i gCois Fharraige dhá scór bliain ó shin, a tugadh aitheantas oifigiúil don chéad uair don ‘Damhsa ar an Sean Nós’ mar stíl damhsa dúchasach.

Déanfar eagrán speisialta den iris BISEACH a fhoilsiú mar chuid den chomóradh ar bhunú an Chumann Forbartha agus tá sé i gceist go mbeidh sé ar fáil don fhéile ag deireadh Meán Fómhair.


Lá Spóirt na gCluichí Pobail

Baile an Doirín 2012Is ar an Domhnach seo chugainn, 24 Aibreán, ar pháirc Choláiste Chonnacht sa Spidéal, a bheas an Lá Spóirt ag Cluichí Pobail Chois Fharraige. Ní raibh an Lá Spóirt ann ó 2013, ach ó thús na bliana tá coiste nua tagaithe le chéile le Cluichí Pobail a eagrú i gCois Fharraige, le beannacht agus tacaíocht ón seanchoiste.

Ag deireadh na seachtaine seo caite bhí foirmeacha iontrála tagaithe isteach ó 120 páiste sa gceantar agus roinnt eile le bailiú i gcónaí. Beidh ainmneacha na ngasúr atá ag glacadh páirt sna himeachtaí éagsúla foilsithe sa gclár a bheas ar fáil ar an lá.

Tosóidh imeachtaí an lae ag 12 meánlae agus rithfear na rásaí faoi 6, faoi 7 agus faoi 8 i dtosach. Tosnófar ar na rásaí spraoi thart ar 1.00 i.n.

Glacfar le iontrálaithe do na imeachtaí seo a leanas ar an lá: Rása 100m faoi 14; rása 800m faoi 14; rása 100m faoi 16 agus rása 1500m faoi 16.


Cumann Gailf Chois Fharraige

GalfAgus an aimsir ag feabhsú tá neart imeachtaí gailf beartaithe ag Cumann Gailf Chois Fharraige.

Beidh comórtais ag an gCumann i mBaile Locha Riach ar an 7 Bealtaine, ar an gCréig Mór, 18 Meitheamh, agus beidh Duais an Chaptaein á imirt in Eanach Mheáin ar an Sathairn, 16 Iúil.

Liam Ó Maolaodha atá ina chaptaen ar an gcumann.

Tá breis eolais ar fáil ón Rúnaí, Pádraic Ó Conghaile (087 2313797) nó ag  padraicoc@nulleircom.net.


Comórtas Dearadh Postaeir

logo-fibingrey1Tá Comórtas Dearadh Póstaer don dráma Ardteiste ‘An Triail’ fógraithe ag an gcompántas drámaíochta Fíbín, atá lonnaithe i gCois Fharraige. Téann Fíbín ar camchuairt mórthimpeall na tíre gach bliain leis ‘An Triail’. Beidh dearadh an bhuaiteora le feiceáil ar bhallaí in amharclanna ar fud na tíre agus ina ábhar poiblíochta ar shuíomh gréasáin Fíbín, agus sna meáin shóisialta!

Tá duaiseanna de luach €800 le buachan, ina measc Táibléad Android, póstaer sínithe le fráma don scoil, chomh maith le 30 ticéad chuig ‘An Triail’.

Níl le déanamh ach íomhá a dhearadh, í a scanadh agus a sheoladh ar ríomhphost ag margaiochtfibin@nullgmail.com.

20 Bealtaine an dáta deiridh le haghaidh iontrálacha agus féach treoirlínte an chomórtais thíos.


AGM an Chumann Forbartha ar an Luan

Is ar an Luan seo chugainn, 25 Aibreán, a bheas an cruinniú cinn bhliana ag Cumann Forbartha Chois Fharraige, ag tosaí ag 8.00 i.n. sa gCrann Taca (ITT).

I mbliana tá an Cumann Forbartha leathchéad bliain d’aois. Freastalaíonn sé ar pharóiste an Chnoic go príomha. Le gairid tháinig an Cumann Forbartha sa darna áit sa rannóg Gaeltachta i gcomórtas Glór na nGael agus bronnadh €4,000 ar an gcumann.

Faoi láthair tá seachtar ar an gCoiste Stiúrtha: Donncha Ó hÉallaithe (Cathaoirleach), Máirín Mhic Lochlainn (Rúnaí), Marian Uí Choisdealbha (Cisteoir), Morgan Ó Conchubhair, Gearóid Willy Ó Fáthartha, Máire Ní Fhlaitheartaigh agus Máire Áine Ní Dhonnacha. Beidh triúr den choiste ag éirí as i mbliana, ach i dteideal seasamh arís. Tá rún le cur os comhair an chruinniú ar an Luan, le gur féidir beirt bhreise a thoghadh ar an gcoiste ag an gcruinniú cinn bhliana. Má ghlactar leis an rún ní thiocfaidh sé i bhfeidhm go dtí an chéad chruinniú cinn bhliana eile.

Is féidir le baill nua clárú leis an gCumann Forbartha am ar bith roimh an gcruinniú ar an Luan. Glacfar le foirmeacha líonta suas go am tosaithe an cruinniú ar an Luan. Tá foirmeacha ar fáil ó Oifig an Chomharchumann nó ón Ionad Tacaíochta Teaghlaigh nó taobh istigh den doras ag Séipéal an Chnoic.

Tá níos mó eolais faoin gCumann Forbartha le fáil ar an suíomh seo.


Féile Scannán na Réabhlóide

Battle of AlgiersTá an clár don deireadh seachtaine scannán, Féile Scannán na Réabhloide, foilsithe ag Club Scannán Sailearna. Reáchtálfar an fhéile scannán i gCois Fharraige ag deireadh na míosa seo chugainn, ón 27 go dti an 29 Bealtaine. Is mar chuid den chomóradh atá á dhéanamh ar Éirí Amach na Cásca atá an fhéile á eagrú. Taispeánfar 18 de scannáin i gcaitheamh an deireadh seachtaine, idir an amharclann i Seanscoil Sailearna, an Cinemobile atá curtha in áirithe don ocáid agus an seomra ar chúl sa bPoitín Stil, a bheas feistithe amach mar phictiúrlann beag don deireadh seachtaine.

Taispeánfar ar ndóigh MISE ÉIRE, SAOIRSE agus AN TINE BHEO, scannáin a bhaineann le Éirí Amach 1916 agus Cogadh na Saoirse in Éirinn. Ach chomh maith le sin beidh scannáin cáiliúla ann, ar nós THE BATTLE OF ALGIERS agus OCTOBER-TEN DAYS THAT SHOOK THE WORLD.

Tá níos mó eolais faoi na scannáin a bheas ar bun le linn na féile le fáil ar an suíomh idirlíon WWW.CLUBSCANNAN.IE. Is féidir ticéid a cheannacht ar an suíomh chomh maith, le bheith cinnte de do shuíochán.


Féile Náisiúnta Drámaíochta

FéileNáisiúntaDrámaíochta

Don darna bliain as a chéile beidh an Fhéile Náisiúnta Drámaíochta ar siúl i Seanscoil Sailearna an deireadh seachtaine seo chugainn, ón 29 Aibreán go dtí an 1 Bealtaine.

Beidh dhá dhráma as Gaeltachta Chonamara páirteach sa bhFéile: ‘Ní Mar a Chéile Muid’ le Johnny Chóil Mhaidhc Ó Coisdealbha a bheas á chur ar stáitse ag Cumann Drámaíochta Chaoráin Aodh, Leitir Mealláin, agus ‘Págánaigh’ a scríobh Tomás Mac Donnchadha, duine de laochra 1916 agus a bheas á léiriú ag Scoil Éigse Chamais.

Sé Johnny Chóil Mhaidhc a scríobh an agallamh beirte, ‘Raiftéirí agus an File,’ a bhéas á aithris ag Páraic an Táilliúra Ó Conghaile agus Danny de Bhaillís. Sé Mícheál Ó Tuairisc, as Corr na Móna, a scríobh an t-agallamh beirte ‘An Bhean Uasal agus Bean na hAimsire’ a bheas á aithris ag Jacinta agus Máirín Uí Chonghaile, ó Scoil Éigse Chamais.

Beidh an t-amhrán saothair a scríobh Johnny Chóil Mhaidhc ‘Ramhrú an Bhréidín’ á chanadh ag Éigse na Féile ar an Satharn, an fhad is bheas Danny de Bhailís agus Bríd Uí Choisdealbha (baintreach Johnny) ag ramhrú an bhréidín, agus beidh Máirín Mhic Lochlainn ag coinneáil an tseanmháistir leo.

Beidh tuilleadh eolais le fáil an tseachtain seo chugainn faoi chlár iomlán na féile.


Camógaí Chois Fharraige

Tá an chamógaíocht i gCois Fharraige ag dul ó neart go neart i gcónaí. D’éirigh le foireann faoi 16 an bua a fháil ar Thurlach Mór ar an Domhnach seo caite, thíos sa Turlach Mór, leis an scór Cois Fharraige 1 – 09 in aghaidh 1 – 00. De bharr an bua sin tá cailíní Chois Fharraige cáilithe le haghaidh cluiche leathcheannais an chontae.

Chomh maith leis sin, bhí dhá bhua ag an bhfoireann camógaí mionúir (Bliain 1&2) ó iarbhunscoileanna Chois Fharraige – Scoileanna Chonamara – an tseachtain seo caite. Bhuail siad Holy Rosary, An Creagán, leis an scór 3 – 07 in aghaidh 2 – 08 agus thug siad greadadh do Choláiste na Corribe chomh maith, leis an scór 5 – 07 in aghaidh 1 – 03.

Foireann Camógaí Soisear 2016

Foireann Camógaí Chois Fharraige


‘Darkness into Light’

DarknessIntoLightBeidh siúl/rith 5km ar bun sa gCeathrú Rua, maidin Sathairn, 7 Bealtaine, ag tosaí sa dorchadas ag 4.15 ar maidin agus ag críochnú le éirí na gréine.

Beidh an ócáid ar siúl i mbreis is 110 ionad in Éirinn ar mhaithe leis an eagraíocht Pieta House, eagraíocht dheonach atá ag iarraidh dul i ngleic le fadhb an fhéinmharú in Éirinn.

Tá níos mó eolais ar fáil ach dul ag an suíomh dil.pieta.ie.