Cartlann Nuachta: 20 Bealtaine 2015

20 Bealtaine 2015


Geansaithe Nua Bronnta ar Cumann Míchaeál Breathnach

Evergreen Urraithe Ml.Br.

Le gairid bronnadh seit geansaithe nua, urraithe ag Evergreen Health Foods, ar Chumann Micheál Breathnach le usáid ag an bhfoireann faoi 14. Sa bpictiúr, timpeallaithe ag cuid de na himreoirí faoi 14, tá ar chlé, úinéar Evergreen Health Foods, Aideen Hurley, Séamas de Búrca ó Na Minna (Captaen), Tadhg Beag Ó Curraoin (Bainisteoir) agus ar dheis, Tadhg Mór Ó Churraoin (Cathaoirleach Chumann  Micheál Breathnach). Bríd Smyth, Bainisteoir Evergreen Bearna a thug cabhair don Chumann an urraíocht a fháil.

Kilmartin Urraí - Ml. Breath

Bhronn Julie Kilmartin ó Kilmartin Educational Services, seit nua geansaithe ar Chumann Micheál Breathnach le usáid ag foireann na mban, sóisear agus mionúir. Sa bpictiúr Donncha Ó Conghaile (Bainisteoir), Caitríona Ní Churraoin (Captaen na Sóisear), Julie Kilmartin agus  Steve Ó Mainnín (Bainisteoir).  D’imir Julie Kilmartin, ar as Cor na Rón di, le Cumann  Micheál Breathnach blianta ó shin.  Tá cónaí uirthi i Luimneach anois, áit a gcuireann sí seirbhísí oideachais ar fáil do dhaltaí iarbhunscoile atá i mbun scrúdaithe.


Plean Cúig Bliana Chomharchumann Sailearna

CST1Tá go dtí deireadh na míosa seo moltaí a chur ag Coiste Chomharchumann Sailearna i dtaobh plean an chomharchumainn. Tá scrúdú cuimsitheach ar fheidhmiú Chomharchumann Sailearna Teo déanta ag Peadar Mac an Iomaire, a bhí ar dhuine de na bunaitheoirí i 1984. Deirtear sa réamhrá den dréachtphlean a ullmhaíodh go bhfuil sé “in am athbhreithniú a dhéanamh ar aidhmeanna agus ar chóras bainistíochta an Chomharchumainn i bhfianaise na n-athruithe atá tagtha ar shaol agus riachtanais an cheantair ó 1984 i leith.”

Tá os cionn tríocha bliain caite ó cuireadh tús le Comharchumann Sailearna, le freastal ar an gceantar ón Spidéal siar go Ros a’ Mhíl. Sna blianta tosaigh bhí an Comharchumann ag plé le cothabháil agus feabhas a chur ar scéimeanna uisce sa gceantar, plotanna móna a chur ar fáil, chomh maith le Seanscoil Sailearna a athógáil agus a fheistiú mar amharclann d’ardchaighdeán agus mar ionad pobail.

Sa tuairisc ar an gComharchumann a d’ullmhaigh Peadar Mac an Iomaire liostáiltear láidreachtaí, laigeachtaí, deiseanna agus bagairtí. Ceann de na láidreachtaí an ciste airgid atá anois ag an gComharchumann, de bharr díol Gheata na Muilte Gaoithe. Ceist mhór don Chomharchumann cén chaoi is fearr an t-airgead sin a infheistiú ar mhaithe le forbairt an cheantair sna blianta amach romhain. Tá neart smaointí uaillmhianacha sa tuairisc a d’ullmhaigh Peadar Mac an Iomaire.

Ba mhaith le Coiste an Chomarchumainn moltaí agus tuairimí a fháil ó eagraíochtaí pobail agus ó dhaoine aonaracha roimh dheireadh na míosa seo. Is féidir cóip den tuairisc a iarraidh ó oifig an Chomharchumann (091 593017) nó é a íoslódáil anseo: CST Plean Cúig Bliana.


Cumann Mícheál Breathnach

Bhí triúr ó Chumann Mícheál Breathnach ag imirt le foireann sinsir na Gaillimhe i gCraobh Chonnacht in aghaidh Liatroma ar an Domhnach seo caite: Seán Denvir a bhí sna cúlaithe; Fiontán Ó Curraoin i lár na páirce; agus an naoscaire Peadar Óg Ó Gríofa sna tosaithe. D’imir an triúr go sármhaith. Beifear ag súil le tuilleadh gaiscí uathu in aghaidh Mhaigh Eo faoi cheann cúpla seachtain i Staid an Phiarsaigh sa gcluiche leathcheannais.

Seán Denvir  Kerry v Galway - GAA Football All-Ireland Senior Championship Quarter-Final  Peadar Óg Ó Gríofa

 Ó chlé: Seán Denvir, Fiontán Ó Curraoin agus Peadar Óg Ó Gríofa.

Roinnt Torthaí Club ón Deireadh Seachtaine

Comórtas Peile John Dunne: Mícheál Breathnach 2 – 08; Naomh Shéamais 1 – 10.

Iománaíocht (Sóisear A): Mícheál Breathnach 1 – 15; Baile Loch Riach 1 – 15.

Tá an Craobh Sinsir Peile ag tosaí ar an Domhnach seo chugainn agus beidh Mícheál Breathnach ag dul chun páirce in aghaidh na Ceathrú Rua ar Staid an Phiarsaigh, Bóthar na Trá, ag 4.00.


Fleá Focail agus Ceoil (Gon Uige Seo)

2013.54gonuigeseoBeidh na húdair, Pádraic Tom Bán Breathnach as an gCathair, Coill Rua; Máirín Uí Chonghaile as an gCloich Mhóir; Máirín Mhic Lochlainn as Baile na mBroghach agus Ros an Mhíl; agus Máire Uí Eidhin as an Spidéal agus Leitir Mucú ag léamh as a Saothar GON UIGE SEO, i Seanscoil Sailearna, oíche Dé Céadaoin an 27 Bealtaine, 2015.

Foilsíodh an saothar seo in 2013, agus bé an Ciarraíoch Pádraig Ó Cíobháin an t-idirghábhálaí a chuir an saothar le chéile, agus sé a bheas ag déanamh na hidirghábhála ar an oíche freisin.

Beidh na ceoltóirí iomráiteacha áitiúla Neansaí Ní Choisdealbha, Meaití Joe Shéamuis, Johnny na gConnollys agus Johnny Óg i mbun an cheoil. Agus i láthair freisin beidh an damhsóir sean-nós Seosamh Ó Neachtain, agus na damhsóirí ballet Sadhbh Ní Chíobháin agus Lia Robertson, agus an tAmhránaí óg sean-nós Rónán Ó Conaola.

Ionad: Seanscoil Shailearna, Indreabhán

Dáta: 27 Bealtaine, 2015

Am: 8.00 i.n.

Cead Isteach: €5 daoine fásta, €2 mic léinn agus gasúir scoile saor in aisce.


Seaimpín Dornálaíochta

Róisín GannonComhghairdeachas le Róisín Ní Ghionnáin a bhain Craobh na hÉireann amach sa dornálaíocht ag an deireadh seachtaine sa Staid Náisiúnta i mBaile Átha Cliath. As Cor na Rón do Róisín agus í ag freastal ar Choláiste Cholmcille, Indreabhán.

Níl sí ach 14 bliain d’aois agus ar an Satharn seo caite bhí sí ag troid faoi 63kg. Má choinníonn sí leis seans maith go mbeidh Róisín ag troid ag son na hÉireann fós sna Cluichí Olimpeacha.


Folúntas ar Scéim Traeneála Bhéaloideasa

BCFlogoTá folúntais faoi láthair ar an gCúrsa agus Scéim Traenála a reáchtálann Béaloideas Chois Fharraige ag Seanscoil Sailearna, Indreabhán. Cúrsa lánaimseartha aon mhí dhéag atá i gceist agus tá aitheantas Fetac ag na modúil éagsúla, ar nós Scileanna Oibre, Scileanna Oifige agus Próiseáil Focal. Déantar Cúrsa Garchabhair chomh maith agus is féidir an Safepass a bhaint amach ar an gcúrsa.

Tá liúntas traenála, airgead taistil agus cúram leanaí ar fáil don té atá ina dteideal.

Bíonn togra béaloidis ar siul chomh maith agus tá leabhar le foilsiú le gairid le cuid den eolas a bailíodh le blianta anuas i gceantar Chois Fharraige.

Is féidir breis eolais a fháil ach teagmháil a dhéanamh le Bairbre ar 091 505766, nó trí ríomhphost a chur ag ltibealoideas@nulleircom.net.


Pleanáil Teanga i gCois Fharraige

Mar a tuairiscíodh anseo cheana tá Seirbhísí Pleanála Teanga (SPT), ceapaithe ag Fóram Chois Fharraige um Phleanáil Teanga le comhordú a dhéanamh ar réiteach an phlean teanga i gceantar Chois Fharraige. Ar an Luan seo chugainn, 25 Bealtaine, sa gCrann Taca (ITT) ar an gCnoc beidh ceardlann eolais á reáchtáil ag SPT do bhaill an Fhóraim, ag a dhéanfar cur i láthair faoin gcur chuige atá beartaithe leis an bPlean Teanga a chur le chéile.

Tá bliain tugtha do SPT an Plean Teanga a réiteach. Idir an dá linn beidh neart cur agus cúiteamh faoin nGaeilge agus tabharfar deis don phobal i gcoitinne páirt a thógáil sa bpróiséas.


Crannchur Mór na Minna

Reachtáladh Crannchur Mór na Minna ar an Aoine seo caite i dTír na nÓg agus bhí an-spraoi ann. Tugadh amach liosta fada duaiseanna sa raifil. Seo liosta na mbuaiteoirí ar fad.

1. Máire Treasa Breathnach, Cinn Mhara, Camus.

2. Máirtín Tom Sheáinín, RnaG, Casla.

3. Tom Solan, Na Minna.

4. Deirdre Small, Baile na hAbhann.

5. Marcus, Cóilín agus Róisín Nic an Iomaire, Bóthar Buí, An Cheathrú Rua.

6. Máirín Finnegan, Coill Rua.

7. Páraic Ó Coistealbha, Bántrach.

8. Rian Ó Fátharta, Béal an Átha, Na Minna.

9. Joe Clancy, Sídheán, An Spidéal.

10. Nóirín Ní Chonghaile, Rosmuc.

11. Páraic Joyce, Bóthar Buí, An Cheathrú Rua.

12. Eoin Burke, Maam Cross Mart.

13. Kathleen Mc Donagh, Tír na nÓg.

14. Jim McGarry, BÁC c/o Barbara Molloy, an Cheathrú Rua.

15. Dónal Ó Cualáin, Béal an Átha, Na Minna.

16. Ruán Neachtain, Seanamhóinín, An Spidéal.

17. Seán Ó Fátharta, Béal an Átha, Na Minna.

18. Sinéad Ní Fhlatharta, Cladhnach, An Cheathrú Rua.

19. Mairéad Corbett, Na Creagáin.

20. Seán Rua, Na Doireadha.

21. Áine Uí Mhárta, Cartúir Leathan.

22. Pádraig Allen, Cladhnach.

23. Bríd Mc Donagh, Na Minna.

24. Bríd Árainn, Ros a Mhíl.

25. Aoibhinn Mahon, Caorán, Baile na hAbhann.

26. Sinéad King, Maighros, Carna.

27. Niamh Kelly, Na hAille, Indreabhán.

Coiste Pobail na Minna a d’eagraigh an crannchur ar mhaithe le ciste dheisiúcháin Sheanscoil na Minna.


Dúshlán Damhsa sa gCrúiscín ar an Domhnach

TraidphicnicAr an Domhnach seo chugainn, 24 Bealtaine, beidh Dúshlán Damhsa ar bun sa gCrúiscín Lán, an Spidéal, ar mhaithe le Traidphicnic, an fhéile ceoil traidisiúnta a bheas ar bun an chéad deireadh seachtaine de mhí Iúil. Seo é an ceathrú bliain don Traidphicnic a bheith á eagrú. An rud is iontaí faoi go mbíonn na himeachtaí ar fad saor in aisce ach bíonn fáilte i gcónaí roimh shíntiús. Ar an Domhnach beidh foghlaimeoirí éagsula, atá ag cleachtadh anois le roinnt seachtainí, ag iarraidh a gcuid steipeanna a chur le chéile agus Johnny Connolly ag coinneáil ceoil leo.

Tá gigeanna ceoil den scoth socraithe arís i mbliana don Traidphicnic, ina measc Clann Uí Iarnáin ó Charna, an grúpa nua Ré (ina bhfuil Liam Ó Maonlaí agus Peter O’ Toole ó na Hothouse Flowers), Eithne Ní Chatháin, Cormac Begley chomh maith le Maitiú Ó Casaide, a roghnaíodh don ghradam mór ‘Ceoltóir Óg na Bliana’ ag TG4, 2015.

Tá taispeántas ealaíne beartaithe i mbliana chomh maith agus faoi láthair tá Traidphicnic ag lorg ealaíontóirí áitiúla (18 +), nach ealaíontóirí gairmiúla iaad, ar mhaith leo saothar a chur ar thaispeáint le linn na féile. Má tá pictiúr deas agat ar mhaith leat a chur ar thaispeáint ní mór dhá ghrianghraf d’ardchaighdeán den phíosa ealaíne a sheoladh ag traidphicnic@nullgmail.com faoin Máirt seo chugainn, 26 Bealtaine, maraon le d’ainm agus teideal an phíosa.

Beidh níos mó eolais faoin Traidphicnic ar Nótaí Chois Fharraige níos gaire don am.


Seisiún Eolais faoin ‘Compostáil’

Ar an gCéadaoin seo chugainn i Leabharlann an Spidéil beidh seisiún eolais á reáchtáil ag Coiste Baile Slachtmhar an Spidéil i gcomhar le Comhairle Chontae na Gaillimhe, ón 5.30 i.n. go dtí 7.30 i.n., faoi mhúiríniú nó compostáil a dhéanamh ar dhrámhaíl tí. Deis é seo don phobal fáil amach faoin mbealach a d’fhéadfaí drámhaíl tí a laghdú agus, ag an am céanna, múirín a dhéanamh a bheadh thar cinn mar leasú órgánach sa ngarraí glasraí.


‘Pioc Suas É’ sa Spidéal

Mar gheall ar an drochaimsir ar an Luan seo caite bhí ar Choiste Baile Slachtmhar an Spidéil an tráthnóna glantacháin sa gceantar a chur siar. Beidh sé ar bun anois ar an Luan seo chugainn, 25 Bealtaine, ó 6.00 i.n. go dtí 8 i.n. Beifear ag bailiú le chéile ag Leabharlann an Spidéil, áit a mbeidh lámhainní agus málaí ar fáil.


Féile na Bealtaine i gCois Fharraige

Féile na BealtaineAr an Luan seo chugainn, 25 Bealtaine, beidh Taispeántas Curadóireachta ar bun i dTearmann Éanna ar an Tulach. Is mar chuid d’Fhéile na Bealtaine atá an taispeántas á eagrú ag Tearmann Éanna. Tá Féile na Bealtaine eagraithe ag Oifig Ealaíne an Chomhairle Chontae le cruthaíocht i measc daoine scothaosta a cheiliúreadh.

Seo é an clár atá leagaithe amach don Luan i dTearman Éanna:

12.00 – 13.30: Taispeántas curadóireachta;

13.30 – 14.30: Lón éadrom;

14.30 – 16.00: Coirmcheol le scoláirí ó na scoileanna áitiúla.

Mar chuid den fhéile beidh BBQ ar bun, agus taispeántas ceardaíochta faoin aer ag Siopa Gala, na hAille, ar an Domhnach seo chugainn, 24 Bealtaine, idir 11.00 r.n. agus 16.00 i.n. Breis Eolais: Máirtín Davy Ó Coistealbha, 0876998369.


Comórtas Garraíodóireachta

Tá Comhar Creidmheasa Cholmcille ag reáchtáil comórtas garraíodóireachta faoi láthair i comhar le Tigh Niocláis Uí Chonchubhair, Casla. Sé an Satharn, 30 Bealtaine, an lá deiridh iontrála. Ceithre rannóg atá sa gcomórtas: Glasraí agus Luibheanna; Bláthanna; Tosaitheoirí agus Daoine Óga (faoi bhun 25 bliain). Is féidir níos mó eolais a fháil ach glaoch ar (091) 593421.

Comórtas Garraí