Cartlann Nuachta: 20 Meán Fómhair 2017

Teastas Sóisearach 2017

Scoláirí ó Choláiste Cholmcille, Indreabhán, ag ceiliúradh a gcuid torthaí ón Teastas Sóisearach an tseachtain seo caite. [Pic: Seán Ó Mainnín]

Ó chlé, Siobhán Ní Neachtain ó Bhaile na hAbhann, a bhain amach 10 “A” sa teastas sóisearach agus Ailsing Ní Chonghaile, as Baile Liam, An Spidéal, a bhain amach 9 “A”. D’fhreastal an bheirt ar Choláiste Chroí Mhuire, An Spidéal.


An Club Scannán

Cuirfear tús an Déardaoin seo chugainn, 28 Meán Fómhair, le séasúr an Fhómhair den Chlub Scannán a bhíonn ar bun i Seanscoil Sailearna. Tá liosta spéisiúil scannán roghnaithe ag an gcoiste don séasúr: 10 scannán ar fad ó thíortha éagsúla ag tosaí le ‘The Olive Tree’, scannán nua ón Spáinn ar an Déardaoin seo chugainn. I measc na scannán eile a bheas á thaispeáint beidh ‘Song of Granite’, an scannán faoin bhfonnadóir Seosamh Ó hÉanaí ó Chárna, nó Joe Heaney mar a thugtar go coitianta air, a thaispeánfar ar an Déardaoin, 12 Deireadh Fómhair.

Tugann ballraíocht sa gClub Scannán ar €35 cead isteach do na scannáin go léir, nó tá cead isteach le fáil ar €8 ag an doras ar gach scannán. Is féidir liosta iomlán na scannán, chomh maith le eolas fúthu, a fháil ar an suíomh idirlíon www.clubscannan.ie.


Cruinniú Cinn Bhliana an Chomharchumainn

Ar an Déardaoin seo, 21 Meán Fómhair, a thionólfar an Cruinniú Cinn Bhliana de scairshealbhóirí Chomharchumann Sailearna Teo., i Seanscoil Sailearna, ag tosaí ag 8.00 i.n. Ach roimhe sin tionólfar cruinniú speisialta de na scairshealbhóirí ag 7.00 i.n. le rialacha an Chomharchumainn a leasú.

Is le Comharchumann Sailearna Teo. Seanscoil Sailearna agus tá ceannasaíocht ag an gComharchumann le roinnt blianta anuas ar an gCrann Taca, nó an ITT. Tá scair ag mórán chuile theach i gceantar Chois Fharraige sa gComharchumann agus iad i dteideal dá réir freastal ar an gCruinniú Cinn Bhliana. Beidh tuairisc ar an gCruinniú Cinn Bhliana sa gcolún seo an tseachtain seo chugainn.


Tuismitheoirí na Gaeltachta

Beidh clár cuimsitheach ranganna á chur ar fáil ag Tuismitheoirí na Gaeltachta arís i mbliana, san ionad atá lonnaithe ar an gCeathrú Rua, ar chúl na Leabharlainne. Tá béim mhór ar an drámaíocht, damhsa agus amhránaíocht ar an sean-nós. Thosaigh na ranganna an tseachtain seo agus tá cuid mhaith acu lán cheana féin.

Chomh maith leis na ranganna, tá scéim ar bun ag Tuismitheoirí na Gaeltachta le gasúir a bheas ag dul ag Oireachtas na Gaeilge i gCill Áirne, chun iad a ullmhú do na comórtais éagsúla: amhránaíocht, lúibíní, agallaimh beirte etc. Beidh ranganna ar bun uair sa tseachtain ó thús Dheireadh Fómhair. Ach ní mhór a bheith cláraithe le páirt a thógáil i gcomórtas ag Oireachtas na Gaeilge.

Idir an dá linn beidh dhá cheardlann á reachtáil sa gCeathrú Rua do dhaoine fásta a bheadh ag iarraidh ábhar a fhorbairt, cosúil le Lúibín nó Agallaimh Beirte, an chéad cheann ar an Satharn seo chugainn, 23 Meán Fómhair, agus ceann eile ar an Satharn dar gcionn.

Teagascóirí den scoth atá i mbun na ranganna, ina measc Sorcha Ní Chéide, Fil Uí Dhubhghaill, Eoin Ó Dubhghaill, Rónán Ó Conghaile, Veronica Ní Loideáin agus Orla Ní Fheinneadha. Tá an clár ama agus tuilleadh eolais faoi na ranganna le fáil ar an suíomh www.coisfharraige.ie/cumann-forbartha. Le clárú do ranganna, nó breis eolais a fháil, ní ghá ach ríomhphost a sheoladh ag tuismitheoirinagaeltachta@nullgmail.com nó glaoch a chur ar 091 869571.


Oíche Cheoil i Maigh Chuilinn

Beidh “Spiddal Alternative Sessions” ag cur Oíche Mhór Cheoil ar bun sa bhForge i Maigh Cuilinn ar an Satharn, 23 Mean Fómhar, le haghaidh Ability West. Bíonn meascán breá ceoil ann, idir rock, pop and folk á chasadh acu. Ar an oíche beidh tacaíocht acu ón Galway Ukelele Group agus Moycullen Women’s Shed.

Níl aon chostas iontrála ar an oíche ach cuirfear fáilte roimh shíntiús. Beidh an ceol ar bun ó 8pm go dtí deireadh na hoíche.


Oíche an Chultúir Amárach

Beidh neart imeachtaí cultúrtha saor in aisce ar bun san oíche amárach, Dé hAoine, 22 Meán Fómhair, ar fud na tíre mar chuid den Oíche Chultúir. Seo a leanas na príomhimeachtaí a bheas ar siúl i gCois Fharraige:

6.00 – 7.00pm: Léiriú nua ó FÍBÍN den dráma cáiliúil, AN TRIAIL i Seanscoil Sailearna.

7.30 – 8.30pm: GUTH NA nÓG le ceol, amhránaíocht, damhsa, agallaimh beirte, lúibíní á chur ar stáitse i Seanscoil Sailearna ag óige Chois Fharraige, eagraithe ag Cumann Forbartha Chois Fharraige.  Mar chuid den ócáid beidh Club Óige Lurgan ag léiriú an gearrdhráma faoin mianach a phléasc ar an Lochán Beag 100 bliain ó shin, nuair a maraíodh naonúr.

9.30 – 11.30pm: Comórtas don Amhrán Sean-Nós is faide, eagraithe ag Máirtín Davy.

Chomh maith leis sin, beidh imeachtaí ar bun i gCeardlann an Spidéil ón 7.00 go dtí 9.00, le taispeántas ealaíne ó Andrea Rossi agus le ceol ina dhiaidh sa mBuilín Blasta.

I gCasla beidh taispeántas spéisiúil ar bun ag Nuala Ní Fhlathún agus Ceara Conway, in oifig Oireachtas na Gaeilge ag tosaí ag 7.00pm.

I leabharlann na Ceathrún Rua beidh ‘Guthanna an Cheoil is na Filíochta’ á chur i láthair ag tosú ag 5.30pm.

Ceoltóirí Óga Chois Fharraige

Ceoltóirí Óga Chois Fharraige. Beidh cuid acu ag casadh ceoil ag an gceolchoirm ‘Guth na nÓg’ i Seanscoil Sailearna, Indreabhán, san oíche amárach, Aoine, 22 Meán Fómhair, ag tosaí ag 7.30pm mar chuid den Oíche Chultúir. [Pic: Donncha Ó hÉallaithe]


Torthaí ó Thaispeántas Chois Fharraige

Duine ar bith atá ag iarraidh tíocht ar na torthaí ó Thaispeántas Chois Fharraige, a bhí ar bun sa Spidéal ar an Domhnach, 6 Meán Fómhair, beidh siad ar fáil ar an suíomh idirlíon seo go luath.


Club Leabhar Chois Fharraige

Tá Club Leabhar Chois Fharraige tosaithe ar ais théis briseadh an tsamhraidh. An tseachtain seo caite bhí leabhar leis an údar ó Chois Fharraige, Jimmí Cearra á phlé.

Beidh an chéad teacht le chéile eile ar bun ar an gCéadaoin, 11 Deireadh Fómhair, i dTigh Mholly, leis an leabhar ‘Fear na Cathrach’ le Pádraic Tom Bán Breathnach a phlé. Beidh an t-údar ann ar an oíche, rud a chuirfidh go mór leis an ócáid. Tá an leabhar ar fáil sna siopaí áitiúla. Fáilte roimh bhaill nua i gcónaí.


Torthaí Spóirt

Peil (faoi 14): An Spidéal 4 – 10, Réalta Tuama 2 – 06.

Peil (faoi 12): Micheál Breathnach 2 – 02, Naomh Anna, Leitir Móir 3 – 06.

Iomáint (Sóisear 1): Micheál Breathnach 1 – 07, Saighleáin 3 – 22.


20 Meán Fómhair 2017