Cartlann Nuachta: 21 Aibreán 2021

21 Aibreán 2021


AGM an Chomhar Creidmheasa

Comhar Creidmheasa Cholm Cille 2020

Oifig Chomhar Creidmheasa Cholmcille ar an gCnoc i gCois Fharraige.

Tionólfar cruinniú cinn bhliana Chomhar Creidmheasa Cholm Cille Teoranta ar line tríd Zoom, ar an Máirt seo chugainn 27ú Aibreán 2021 ag 8.00 in.

Is gá do bhaill ríomhphoist a sheoladh chuig eolas@nullcccholmcille.ie Is gá clárú roimh 18.00 ar an Luan, 26ú Aibreán 2021.

Chomh maith le gnáth-imeachtaí an chruinnithe beidh crannchur dhá reachtáil ar an oíche do na baill a bheidh i láthair ag an gcruinniú.


Na Scáthláin Bus

Scathlán Bus 2021

Scathlán Bus 2021

Diúltaíodh don iarratas a bhí déanta ag Cumann Forbartha Chois Fharraige ar Pháirc Ghaoithe na Gaillimhe le trí scáthlán bus a shocrú i gCois Fharraige, ar an mbonn nach raibh an t-iarratas ag lorg a dhóthain airgid le cáiliú faoin gCiste le haghaidh Tograí Móra. €15,000 an costas a bhí curtha síos ag an gCumann Forbartha ar trí scáthlán bus. Diúltaíodh d’iarratas ó Chomhlacht Forbartha an Spidéil le scáthlán bus a fheistiú i sráidbhaile an Spidéil ar an gcúis chéanna.

Ach tá sé i gceist ag an gCumann Forbartha cur isteach ar chiste eile a bheas á fhógairt ag Páirc Ghaoithe na Gaillimhe an chéad mhí eile, le maoiniú a fháil chun na scáthláin bus a thógáil ar an taobh ó thuaidh de Bhóthar Chois Fharraige.


Ealaín an Ghabha

Ealaín le Peadar a' Ghabha agus Máirtín

Peadar a’ Ghabha Ó Cualáin, ar dheis, agus a mhac Máirtín, ar chlé, le píosa ealaíne a rinne Peadar ina chearta ar na Creagáin le déanaí. Sé Peadar an cúigiú glúin ag gabháil don ghaibhneacht.

Bíonn a mhac Máirtín é féin ag plé leis an gceard. Is múinteoir miotalóireachta é i mBaile Átha Cliath.


AGM an Chumann Forbartha

Tá sé socraithe ag Coiste Stiúrtha Chumann Forbartha Chois Fharraige go mbeidh an Cruinniú Cinn Bhliana ar bun ar an Luan, 26 Aibreán. Mar gheall ar Covid, níor reáchtáladh an AGM anuraidh. I mbliana is ar Zúm a bheas an cruinniú ar bun do na baill.

Le freastal ar an gCruinniú Cinn Bhliana ní mhór ballraíocht a bheith sa gCumann Forbartha. Chun ballraíocht a ghlacadh ní mhór clárú leis an gCumann Forbartha trí fhoirm ballraíochta a líonadh. Tá na foirmeacha ar fáil ach teachtaireacht a chur chuig an seoladh ríomhphoist cumannforbartha@nullgmail.com. Tá ballraíocht saor in aisce.

Ag an gCruinniú Cinn Bhliana, ar an Luan seo chugainn, tabharfar tuairisc ar obair an Chumann Forbartha le dhá bhliain anuas, chomh maith le cuntais airgeadais. Beidh baill nua le toghadh ar Choiste Stiúrtha an Chumann Forbartha chomh maith. Naonúr a bhíonn ar an gCoiste Stiúrtha agus bíonn ar triúr éirí as gach bliain do réir na rialacha.


Saol Veigeáin

Ailbhe Ní Mhurchú, Aoife Ní Chualáin, Casla_ Áine Ní Lochlainn, Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Saol Veigeáin

Triúr dalta ó Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua, atá ag glacadh páirt an tseachtain seo i gCraobh na hÉireann sa gcomórtas fiontraíochta a eagraíonn Údarás na Gaeltachta go bliantúil do scoileanna Gaeltachta.

Ó clé: Ailbhe Ní Mhurchú, Aoife Ní Chualáin, Áine Ní Lochlainn, Scoil Chuimsitheach Chiaráin.

Leabhar cócaireachta faoin teideal “Saol Veigeáin” a fhoilsiú, an tionscadail fiontraíochta atá acu sa gcomórtas.


Plotanna Móna

Comharchumann ShailearnaTá tús curtha ag Comharchumann Shailearna le séasúr baint na bPlotanna Móna don bhliain 2021. Tá roinnt plotanna fágtha go fóill.

Le plot móna a chur in áirithe ní mhór an fhoirm maraon leis an íocaíocht iomlán a bheith déanta roimh an Aoine seo, 23 Aibreán, 2021.

Is féidir foirm iarratais a fháil ach glaoch ar an gComharchumann ag 091 593017 nó ríomhphost a chur chuig an seoladh sailearna@nullgmail.com.


Cumann Micheál Breathnach

Cumann Mícheál BreathnachTá súil ag Cumann Micheál Breathnach go mbeifear in ann tús a chur le traenáil d’imreoirí faoi aois sa bpeil agus san iománaíocht ag deireadh na míosa. Ar ndóigh, le dul ag traenáil ní mhór a bheith cláraithe roimh ré. Tá an clárú don bhliain 2021 oscailte faoi láthair ar líne ag an suíomh https://member.clubforce.

Meabhraítear do thuismitheoirí go bhfuil sé tábhachtach ainmneacha, dátaí breithe agus uimhreacha gutháin díreach ceart a sholáthar.

Tá míle fáilte roimh ghasúir a rugadh i 2015 (sé bliana d’aois i mbliana) agus roimhe sin, ach ní mhór tuismitheoir amháin ar a laghad a bheith cláraithe mar bhall den chumann, le gasúr a chlárú sa gclub.

12,000 atá sa bpota óir ag Lotó Chumann Micheál Breathnach an tseachtain seo.


Tuismitheoirí na Gaeltachta

Tuismitheoirí na GaeltachtaBeidh Siamsán sa mBaile ar bun ag meán lae an Satharn seo chugainn, 24 Aibreán, eagraithe ag Tuismitheoirí na Gaeltachta. Ceardlann ag déanamh Tobairín na mBrionglóidí a bheas ar bun.

Níl aon chostas ar an gceardlann ach ní mhór spás a chur in áirithe roimh ré trí ríomhphost a chur chuig aisling@nulltuismitheoiri.ie.

Is í an Ghaeilge teanga na hócáide, mar is gnáth.

Beidh sraith nua ranganna ceoil ar an gcóras Zúm á thosú ag Tuismitheoirí na Gaeltachta ar an Luan seo chugainn, 26 Aibreán, sna huirlisí seo a leanas: giotár le tionlacan amhránaíochta, méarchlár agus drumaí.

Cuirfear tús ar an gCéadaoin seo chugainn le cúrsa nua sé seachtainí i Suathaireacht do Leanaí ar an gcóras Zúm, faoi stiúir an teiripeoir cáilithe, Veronica Ní Loideáin. Tá an cúrsa feiliúnach do thuismitheoirí agus a gcuid naíonán idir sé seachtain agus deich mí d’aois. Níl aon chostas ar an gcúrsa, ach ní mhór clárú roimh ré trí ríomhphost a chur chuig aisling@nulltuismitheoiri.ie.


Leabhar le Beairtle Ó Conaire le Plé

Thar_na_Tonnta_le_Beairtle_Ó_ConaireBeidh an chéad teacht le chéile eile ag Club Leabhar Chois Fharraige ar an gCéadaoin, 12 Bealtaine, ag a 8.00 i.n. leis an úrscéal gearr Thar na Tonnta le Beairtle Ó Conaire a phlé. Is ar Zúm a bheas an plé ar bun.

Is as Ros Muc ó dhúchas é Beairtle ach cónaí air i gceantar an Spidéil le fada an lá. Bhí sé ina phríomhoide ar Scoil Mhichíl, Bunscoil na mBuachaillí, ar feadh na mblianta. Is scríbhneoir cumasach é Beairtle, a bhfuil cuid mhaith duaiseanna buaite aige.

Baineann Thar na Tonnta le scéal faoin deoraí Sonaí Ó Giolla, a ndeachaigh Karl Marx i bhfeidhm air agus é ina óige. Tar éis dó filleadh ón deoraíocht i Londain agus é ag dul siar ar bhóithrí na smaointe, faigheann sé amach gur fíor don sean-nath cainte nach mar a shíltear a bítear.

Le páirt a thógáil sa bplé ar leabhar Bheairtle ní gá ach ríomhphost a sheoladh chuig clubleabharcf@nullgmail.com agus seolfar nasc Zúm chugat ar an lá.

Tuilleadh eolais faoin leabhar anseo: Thar na Tonnta

Beairtle Ó Conaire agus a Bhean Úna


Comórtas Lógó do Dhéagóirí

Beidh Féile Chois Fharraige ar bun idir an 1 agus 10 Deireadh Fómhair. Féile nua ealaíne agus cultúir atá beartaithe, a dhéanfaidh ceiliúradh ar chultúr, cheol, oidhreacht agus traidisiún Chois Fharraige. Tá lógó ag teastáil ón bhféile agus chuige sin tá comórtas á reáchtáil ag Oifig Pleanála Teanga Chois Fharraige do dhéagóirí. €200 an duais don lógó is fearr.

Beidh an lógó a roghnófar á úsáid mar chomhartha aitheantais don Fhéile. Is féidir iarratais a sheoladh chuig optchoisfharraige@gmail.com roimh an Aoine, 21 Bealtaine.


Trá Glanta

Kevin O Hara - Carnán Brúscair 2021

Kevin O’Hara – Carnán Brúscair 2021

Tá obair bhreá déanta ag trá na Céibhe sa Spidéal agus an fásra ag barr na trá glanta anois. Bhí Comhlacht Forbartha an Spidéil le blianta beaga anuas ag tathant ar an gComhairle Chontae uachtar an trá a ghlanadh. Dúirt Aodán Mac Donnacha ón gComhlacht Forbartha go mbeifear ag iarraidh ar an gComhairle Chontae uachtar na trá a ghlanadh go bliantúil.

Is deas an rud é go bhfuil sé glanta ar deireadh,” a dúirt Kevin O’Hara, urlabhraí Shinn Féin i gConamara. “Is mór an difear a déanann obair chothabhála dá leithéid agus cuireann sé go mór leis an trá mar áis don phobal.” Mhol sé, i ráiteas a d’eisigh sé, go mba cheart don Chomhairle Chontae “pleananna bainistíochta a fhorbairt do thránna i gcomhpháirtíocht leis an bpobal áitiúil agus buiséad beag a chur ar fáil le cothabháil riachtanach a dhéanamh ar na tránna”.


Postanna i gCois Fharraige

  • Tá Comharchumann Shailearna Teo. ar lorg duine cruthaitheach tionscantach do phost mar Chomhordaitheoir Tograí. Tá a thuilleadh eolais ar shuíomh idirlíne an Comharchumainn www.cst.ie nó is féidir ríomhphost a sheoladh chuig sailearna@nullgmail.com. Sé an spiocdháta ná an Aoine, 7 Bealtaine.
  • Tá Tearmann Éanna ag lorg cúramóirí baile, páirt aimseartha agus lán aimseartha. Uaireanta solúbtha. FETEC leibhéal 5 i gCúram Baile ag teastáil. Breis eolais ó tacaiochtb@nullgmail.com. Sé an spiocdhátaná an Aoine, 30 Aibreán.

Darkness Into Light, An Cheathrú Rua

Darkness Into LightChuile bhliain, tús mí Bhealtaine, eagraítear tíocht le chéile ar fud na tíre ar a dtugtar Darkness Into Light, le airgead a bhailiú don tseirbhís meabhairshláinte Pieta House. Cé nach féidir daoine a thabhairt le chéile i mbliana de bharr Covid, beidh Darkness Into Light á eagrú sa gCeathrú Rua ar 8 Bealtaine, ag an gcoiste áitiúil.

De bharr Covid is géire ná riamh a theastaíonn airgead ó Pieta House le seirbhís a chur ar fáil do dhaoine a bhfuil brú orthu de bharr na dianghlasála agus a bhfuil fadhbanna meabhairshláinte acu dá bharr.

Le tacaíocht a thabhairt don charthanacht Pieta House, iarrann Coiste Na Ceathrú Rua ar dhaoine éirí le breacadh an lae ar 8 Bealtaine agus píosa siúil, rith nó snámha a dhéanamh ar son Darkness Into Light, ag cloí, ar ndóigh, le na treoirlínte sláinte poiblí maidir leis an gCoróinvíreas.

Tá breis seirbhísí ar líne curtha ar fáil ag Pieta House mar gheall ar Covid. Tá cabhair le fáil ó Pieta House i gcás éigeandála ach glaoch a chur ar an uimhir 1800 247247.


Soilsí ar an gCosán

An Cosán Nua le Dónal Standún

An Cosán Chois Cladaigh sa Spidéal

Tá Comhlacht Forbartha an Spidéil ag iarraidh ar an gComhairle Chontae soilsí a shocrú ar an gcosán chois cladaigh sa Spidéal. Creideann Aodán Mac Donncha, bainisteoir Chomhlacht Forbartha An Spidéil, gur fearr soilsí a úsáid a oibríonn ar chumhacht ag tíocht ó sholas na gréine.

Tá méadú an-mhór ar líon na ndaoine ata ag úsáid an chosáin,” a dúirt Aodán, “ó osclaíodh an píosa nua a cheanglaíonn An Airdín Buí leis an gcosán ag an tSeanchéibh.” Tá Comhlacht Forbartha An Spidéil ag moladh leas a bhaint as scéim atá oscailte don Chomhairle Chontae a bhaineann le Athrú Aeráide, leis an soilsí a fheistiú chun an cosán a dhéanamh níos sábháilte sa dorchadas.

Tá an cosán ag tarraingt go leor daoine chuig An Spidéil na laethanta seo, le an siúl ón Dumhach Mór siar thar an tSeanchéibh chomh fada leis an gCéibh Nua agus ar ais arís.


21 Aibreán 2021