Cartlann Nuachta: 21 Eanáir 2015

21 Eanáir 2015

Dátaí Breise ag Boicíní Bhóthar Kilburn

Cuireadh daoine ó dhoras nuair a bhí an dráma Boicíní Bhóthar Kilburn le Jimmy Murphy ar stáitse i dTaibhdhearc na Gaillimhe le gairid. Léiriú de chuid Aisteoirí an Spidéil a bhí ann agus de bharr an éilimh ar an dráma tá sé in gceist é a chur ar stáitse trí oíche eile.

Beidh sé sa Taibhdhearc aríst ar an Domhnach seo chugainn, 25 Eanáir; beidh sé i Halla Chill Chiaráin ar an Satharn 31 Eanáir agus i Seanscoil Sailearna, Indreabhán, ar an Satharn 7 Feabhra.

Leagan Gaeilge a rinne Mícheál Ó Conghaile de The Kings of Kilburn High Road atá sa dráma, a bhfuil an imirce agus torthaí na himirce mar théamaí ann. Scéal faoi chúigear fear as Conamara a d’imigh go Sasana cheal oibre ach rún acu filleadh abhaile lá eicínt, rud nár tharla de bharr cúinsí éagsúla. Tá siad bailithe le chéile i dteach tábhairne i Londain chun an séú comrádaí leo a thórramh.

Chorraigh an dráma seo gach a bhfaca é go dtí seo: chuaigh léiriú na gcarachtar i bhfeidhm ar dhaoine, chomh maith le feabhas na haisteoireachta agus friotal na cainte‑ in aineoinn a ghraosta is atá sé in áiteanna.

Tá na haisteoirí ar fheabhas ar fad: Seán Ó Coistealbha, Seán Ó Neachtain, Peadar Ó Treasaigh, Séamus Ó Scanláin agus Mike P. Ó Conaola. Éiríonn leo brí a chur sa dráma agus fírinne an scéil seo a nochtadh don lucht éisteachta.

Is fiú go mór an dráma seo a fheiceáil, mura bhfuil sé feicithe agat cheana.


Weight Watchers i Halla na Tulaigh

Bíonn Weight Watchers ag tíocht le chéile i Halla na Tulaí chuile Aoine ón 6.30-8.00 trathnóna. Sí Máirín Ní Chonghaile a bhíonn ag cur na seisiúin ar súil, sa seomra feistis ar chúl an Halla. Fáilte chuile sheachtain roimh baill nua. Is féidir tuilleadh eolais a fháil ach glaoch ar 086-3104573 nó ón leathanach Facebook – Tulach Baile na hAbhann.


Craobh den IFA le bunú i gConamara Theas

Tá craobh nua de Chumann na bhFeirmeoirí, an IFA, le bunú anocht, Déardaoin 22 Eanáir, ag cruinniú a bheas ar bun i Halla na Tulaí anocht. Le freastal ar fheilméaraí i gConamara Theas a bheas an craobh nua.

I láthair anocht beidh Uachtarán an IFA, Eddie Downey, agus Cathaoirleach Chraobh na Gaillimhe, Pat Murphy, ach is cosúil nach mbeidh Breandán Seoighe ann mar tá sé éirithe as cathaoirleacht réigiúnach an IFA.

Chomh maith le oifigigh a roghnú beifear ag roghnú ainm don chraobh.

Beidh deis ag an gcruinniú ceisteanna atá ag déanamh imní dhóibh maidir le cúrsaí feilméarachta a phlé, chomh maith.


Cluichí Pobail

Cé nár tháinig ach triúr ag cruinniú a tugadh le chéile le gairid le Cluichí Pobail a athbhunú i gCois Fharraige, socraíodh dul ar aghaidh agus an ceantar a chlárú le eagraíocht na gCluichí Pobail don bhliain 2015. Nuair narbh fhéidir coiste a chur le chéile anuraidh níor cláraíodh an ceantar agus bhí gasúir na háite thíos leis sin.

Tá iar-phríomhoide Scoil Mhichíl Naofa sa Spidéal, Máire Ó Neachtain, sásta cúram an Rúnaí a thógáil uirthi féin. Ach tá sé riachtanach cúnamh a fháil ó thuismitheoirí eile a bheadh sásta roinnt eile cúramaí a thógáil orthu féin.

Socraíodh go mba cheart díriú ar pháistí a ullmhú le páirt a thógáil sna comórtais lúthchleasaíochta. Tá sé i gceist LÁ SPÓIRT a eagrú amach san Aibreán, le páistí ó cheantar Chois Fharraige a roghnú le dul ar aghaidh go Cluichí Pobail an Chontae.


Sean Chéibh an Spidéil Loitithe

Ag cruinniú den Comhairle Chontae ar an Luan seo chugainn tá sé i gceist ag an gComhairleoir Chontae, Seosamh Ó Cualáin, labhairt faoin aighneas atá a bhrúchtaíl faoin obair atá déanta ag Comhairle Chontae na Gaillimhe ar Shean Chéibh an Spidéil.

Bhí baint ag an innealltóir cáiliúil Nimmo le tógáil na Sean Chéibhe sa bhliain 1824. Seo é an cur síos atá tugtha ar an gcéibh sa leabhar Alexander Nimmo, Master Engineer le Noel Wilkins: ‘The quay was made or rough granite, protected on its seaward side by existing rocks….The pier itself extended 216 feet and the inner shore of the cove was walled as a quay, but in a very inferior way.’ Le blianta beaga anuas rinneadh obair dheas ar an láthair faoi Scéim Fostaíochta Pobail, rud a chuir le tarraingteacht na Sean Chéibhe.

Anois tá síneadh concréiteach curtha le ceann na céibhe, nach bhfuil ag luí isteach leis an gcuid eile den céibh. Chomh maith le áilleacht na céibhe a loit, tá sé ráite ag cuid de na bádóirí nach bhfuil an obair sásúil ar roinnt cúiseanna praiticiúla chomh maith: tá an bealach isteach cúngaithe go mór agus tá clúdach gainimh bog cartaithe sa gcaoi is go bhfuil an chontúirt ann gur ar chlocha a bheas báid cheangailte ina suí le lag trá.

Tá an tSean Chéibh an-fhoscúil, le cosaint mhaith ann do bháid ar gach cineál gaoithe, rud nach bhfuil amhlaidh sa gCéibh Nua. Le linn drochaimsire, úsáideann iascairí áitiúla an tSean Chéibh agus fágtar go leor báid bheaga phléisiúrtha feistithe ann chomh maith.

Anocht, Déardaoin 22 Eanáir, beidh cruinniú i Scoil na gCailíní, atá tugtha le chéile ag Comhlacht Forbartha an Spidéil, leis an scéal a phlé agus le moltaí a réiteach le cur os comhair an Chomhairle Chontae.


Club Scannán Sailearna

Tá clár láidir de scoth na scannán curtha le chéile ag Club Scannán Sailearna do Shéasúr an Earraigh, a bheas ag tosaí ar an Déardaoin seo chugainn, 29 Eanáir, i Seanscoil Sailearna, Indreabhán, le Violette – scannán ón Fhrainc faoi scríbhneoir cáiliúil.

Idir seo agus aimsir na Cásca, chuile oíche Déardaoin, taispeánfar 10 scannán ar fad sa tSeanscoil, ag tosaí ag 8.15 trathnóna.

Bíonn ballraíocht ar fáil sa gClub Scannán, a thugann cead isteach do na scannáin go léir, ar €30 ag an doras roimh ré nó is féidir íoc ar gach scannán chomh maith. Tá eolas faoi na scannáin a thaispeánfar idir seo go Cáisc le fáil ar an suíomh www.clubscannan.ie.


Gearóid Ó Tuathaigh i gColáiste Chonnacht

Anocht, Déardaoin, 22 Eanáir, ag 8 tráthnóna beidh an tOllamh Gearóid Ó Tuathaigh ag tabhairt léacht poiblí faoi ‘Coimisiún na Gaeltachta, 1926,’ an coimisiún a leag amach teorannacha na Gaeltachta is na Breac-Ghaeltachta. Tá an léacht eagraithe ag Cumann Seanchais agus Staire Chois Fharraige.