Cartlann Nuachta: 21 Meán Fómhair 2022

Seaimpíní an Chontae faoi 13

CMB faoi 13, Rónán Ó Neachtain Meán Fómhair 2022

Rónán Ó Neachtain, Cumann Micheál Breathnach, ag ciceáil an liathróid i gCluiche Ceannais na Gaillimhe faoi 13 in aghaidh Oranmore/Maree, Dé Domhnaigh seo caite. 

Bhí an bua ag Cumann Micheál Breathnach le cúilín amháin.

[Pictiúr: Donncha Ó hÉallaithe]

Ar an Satharn seo caite d’éirigh le buachaillí óga Chois Fharraige an corn a thabhairt leo mar Sheaimpíní an Chontae sa bPeil faoi 13, nuair a chas foireann Micheál Breathnach le Oranmore/Maree sa gcraobh ceannais de Chraobh Comórtas an Chontae faoi 13A, a imríodh i mBothar na Trá.  Cúl sa nóiméad deireanach ó Oliver Ó Súilleabháin a thug an bua don fhoireann Ghaeltachta, nuair a bhí an chuma ar an scéal gur soir thar an gCoirrib a bheadh an corn ag dul in áit siar. 

Thosaigh na Breathnaigh go maith agus bhíodar chun cinn go dtí go bhfuair Oranmore/Maree an chéad chúl den phéire a scóráil siad sa gcéad leath.  As sin amach gur scóráladh an cúl cinniúnach bhí Na Breathnagh chun deireadh. Ag leath ama bhí bearna de cheithre chúilín idir na foirne agus bheadh níos mó murach an tsábhailt iontach a rinne an cú lbáire, Kian Ó Súilleabháin, sa gcéad leath.

Sa dara leath rinne na Breathnaigh an bhearna a laghdú go dhá chúilín.  Ag teannadh le deireadh an chluiche d’éirigh le Oliver Ó Súilleabháin an liathróid a bhá san eangach len a fhoireann a fhágáil cúilín chun tosaigh agus an cluiche a bhuachan.

Bhí na tinte cnámha lasta ón Spidéal siar!

Seo a leanas an fhoireann iomlán faoi 13 a bhí ag Cumann Micheál Breathnaigh:

1. Kian Ó Suilleabháin, An Lochán Beag;

2. Stiofán Ó Neachtain, Baile na hAbhann;

3. Rónán Ó Neachtain, Baile na hAbhann;

4. Eric Norman, Cor na Rón;

5. Conor Ó Tuathail, Baile na mBroghach;

6. Oisín Mahon (Capt), Baile an tSléibhe, Ros a’ Mhíl;

7. Oliver Ó Suilleabháin, Bóthar na Scrathóg (1 – 0);

8. Eoin Ó Gionnáin, An Chathair;

9. Jamie Ó Diollúin, An Teach Mór (0 – 2);

10. Jack Ó Conghaile, Coill Rua Thiar (0 – 1);

11. Oisín Ó Neachtain, Cor na Rón (0 – 4);

12. Learaí Ó Grádaigh, An Chathair (0 – 1);

13. Morgan Mac Aodha, An Chathair;

14. Cian de Búrca, Sáile Chuanna (0 – 1);

15. Fionnán Ó Neachtain, Baile na hAbhann (0 – 4);

16. Rónán Beaglach. Baile na hAbhann;

17. Dara Ó Frighil, Cor na Rón;

18. Cormac Ó Braonáin, An Teach Mór;

19. Áaron Ó Donnacha, Cor na Rón;

20. Seán Ó Feinneadha, An Chré Dhubh;

21. Cillian Ó Ceallaigh, Na Creagáin;

22. Fiontán Ó Feinneadha, An Chré Dhubh;

23. Oscar Ó Tuairisc, Cor na Rón agus Stevie Ó Brien, An Lochán Beag.


Cluichí Móra Peile ag an Deireadh Seachtaine

Cumann Mícheál BreathnachTá dhá chluiche mór ag foirne peile ó Chois Fharraige an deireadh seachtaine seo ag tíocht.  Ar an Satharn beidh Micheál Breathnach ag imirt in aghaidh Oileáin Árann sa mbabhta ceathrúcheannais de Chraobh an Chontae (Idirmheánach), i Staid an Phiarsaigh ag tosaí ag 3.00pm.

Ar an Domhnach i Staid an Phiarsaigh chomh maith beidh an Spidéal ag imirt in aghaidh Uachtar Ard ag 3.00, agus má fhaigheann siad an bua ar Uachtar Ard, tabharfaidh siad buntáiste dóibh sna babhtaí dícháilithe, mar go mbeidh siad ag críochnú sa gcúigiú áit sa ngrúpa in áit an séú áit.  Mura mbuaileann siad Uachtar Ard beidh an Spidéal ag bun an ghrúpa, rud a mhéadódh na seansanna a bheith dícháilithe go Idirmheánach don chéad bhliain eile.


Club Scannán Sailearna

Postaer Fómhair 2022 Liosta scannán

Tar éis briseadh don samhradh beidh na scannáin ag filleadh ar Sheanscoil Sailearna ar an Déardaoin seo chugainn, 29 Meán Fómhair.  Idir sin agus an Nollaig taispeánfar deich scannán ó thíortha éagsúla sa tSeanscoil, dhá scannán Gaeilge ina measc.

Ar an liosta scannán don séasúr tá AN CAILÍN CIÚIN, an scannán Gaeilge atá ag piocadh suas duaiseanna ar fud an domhain agus molta go hard ag na léirmheastóirí.  Taispeánfar An Cailín Ciúin ar an Déardaoin, 6 Deireadh Fómhair, le linn FÉILE CHOIS FHARRAIGE. Beidh sé á thaispeáint ar an Aoine 7 Deireadh Fómhair, ag taispeántas speisialta do dhaltaíú ón dá scoil iarbhunoideahais, Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal agus Coláiste Cholmcille, Indreabhán.

Tá liosta iomlán na scannán a bheas á dtaispeáint idir seo agus an Nollaig le fáil ar an suíomh WWW.CLUBSCANNAN.IE, áit a bhfuil eolas faoi mbealach le ballraíocht a chlárú ar líne, nó ticéad a cheannach do scannán roimh ré.


Fadhb leis an Uisce

Uisce á Líonadh 2022

Uisce á líonadh ón dabhach atá feistithe ag Séipéal an Chnoic, Indreabhán, socrú atá déanta mar go bhfuil an t-uisce i gcorás uisce an Spidéil contúirteach le n-ól faoi láthair, de bharr an iomarca mangainéis san uisce.

De hAoine seo caite fógraíodh go raibh an iomarca mangainéis san uisce ag tíocht ó Scéim an Spidéil agus comhairlíodh do dhaoine i gCois Fharraige gan an t-uisce a ól, ná a úsáid i gcócaireacht ná le fiacla a ní.  Fiú amháin má tá an t-uisce bruite roimh ré ní bhaineann sé an dochar as an uisce.  Cois Fharraige ó Na Forbacha siar go Ros a’ Mhíl atá i gceist agus beagnach 6,000 custaiméir de chuid Uisce Éireann buailte ag an bhfadhb uisce.

Tá soláthar uisce le fáil ó dhabhachanna atá feistithe ag Séipéal an Chnoic agus ag Seanchéibh An Spidéil, chomh maith le áiteacha eile. Ach ní mhór an t-uisce ó na dabhachanna a fhiuchadh le go mbeidh sé sábháilte le n-ól.


Sábháilteacht ar an R336

Ag trasnú an R336 ag Scoil Sailearna

Caoilfhionn Uí Thuairisg, ó Nna hAille, lena beirt gasúr, Ada agus Jack, ag faire ar sheans le Bóthar Chois Fharraige a thrasnú go sábháilte. 

Ag breathnú sa gcúlra orthu tá an tAire Stáit Hildegarde Naughton TD, An Chomhairleoir Pádraig Mac an Iomaire agus Príomhoide Scoil Sailearna, Caitríona Ní Fhionnachta.

[Pictiúr: Donncha Ó hÉallaithe]

Thug an tAire Stáit, Hildegarde Naughton TD, cuairt ar Scoil Sailearna ar an Aoine seo caite le go bhfeicfeadh sí lena dá shúil chomh contúirteach is atá sé Bóthar Chois Fharraige, an R336, a thrasnú, go speisialta do ghasúir a shiúlann ar scoil nó a úsáideann an rothair.  In éindí léi bhí an Comhairleoir Contae, Pádraig Joe Joe Mac an Iomaire.  Chasadar le Príomhoide na scoile, Caitríona Ní Fhionnachta agus le Cathaoirleach an Bhord Bainistíochta, Siobhán Ní Ghadhra, chomh maith le Seosamh Ó Fátharta ó Choiste na dTuismitheoirí. 

Thug an tAire Stáit Naughton le fios go bhfuil pota airgid ar fáil faoin scéim ‘Active Travel Funding’, a d’fhéadfadh Comhairle Chontae na Gaillimhe a úsáid leis an maoiniú a fháil a d’íocfadh as bealach trasnaithe sábháilte a réiteach ag Scoil Sailearna, ar mhaithe leis na gasúir agus a gcuid tuismitheoirí. 

Le fada an lá tá tuismitheoirí na scoile ag iarraidh ar Chomhairle Chontae na Gaillimhe bealach trasnaithe sábháilte a réiteach ar an R336.  Is faoin Comhairle Chontae anois atá sé an maoiniú a fháil ón lárchiste faoin scéim ‘Active Travel Funding’ leis an obair a dhéanamh.


Scéim an Oireachtais

Tuismitheoirí na GaeltachtaTá scéim á reáchtáil ag Tuismitheoirí na Gaeltachta arís i mbliana le deis a thabhairt do dhaoine óga (aois bunscoile nó meánscoile) páirt a ghlacadh i gcomórtais an Oireachtais.

Cuirfear ranganna ar fáil do na gasúir le scoth na dteagascóirí ar feadh ceithre seachtaine roimh an Oireachtas!

Caithfear gasúir a chlárú do na comórtais trí glaoch ar 091 869571 nó ríomhphost chuig eolas@nulltuismitheoiri.ie roimh 4.00pm ar an Aoine seo, 23 Meán Fómhair. 

Tá síneadh ama curtha leis an spriocdháta iontrála le haghaidh na comórtais ardáin ag Oireachtas na Gaeilge go dtí Dé Luain seo chugainn, 26 Meán Fómhair.  Eolas agus foirmeacha le fáil ón suíomh www.antoireachtas.ie.


Cosán na Naomh

Beidh saothar nua ceoil leis an gcumadóir agus an bhfidléir Máire Breatnach á chur ar stáitse sa Spidéal ag Stiúideo Cuan ar feadh cúig oíche ar fad, ag tosú ar an Máirt seo chugainn, 27 Meán Fómhair, agus ag críochnú ar an Satharn, 1 Deireadh Fómhair. Beidh an veidhlín is an viola á sheinm ag Máire Breatnach agus in éindí léi beidh Mick O’Brien ar feadóga agus na píb uileann, chomh maith le Noreen O’Donoghue ar an gcláirseach.

Tosóidh sé chuile oíche ag 8.30pm. Is féidir níos mó eolais a fháil ach teagmháil a dhéanamh le Stiúideo Cuan ag an uimhir 091 553838 nó ticéad a cheannach ar Eventbrite ach ‘Cosán na Naomh’ a chuardach ar an suíomh.


Torthaí Spóirt na Seachtaine

Peil na mBan (Sóis): Ml. Breathnach 2 – 08, Kilkerrin/Clonberne 0 – 11.

Peil (faoi 17B): Ml. Breathnach 1 – 12, St. Micheal’s 1 – 07.

Peil (faoi 13A): Ml. Breathnach 1 – 13, Oranmore/Maree 2 – 09.

Peil (Sóisear B): An Spidéal 2 – 09, Loughrea 3 – 10.

Iomáint (Idirmheánach): An Spidéal 3 – 16, Castlegar 0 – 19.

Sacar (Roinn 1): Cois Fharraige 3, Cregmore/Claregalway 1.

Sacar (Roinn 1): Mac Dara 7, Athenry B. 0.

Sacar (faoi 16): Bearna/Na Forbacha 6, Ballyhaunis Town 1.

Sacar (faoi 16): Bearna/Na Forbacha B 5, Merlin Woods 2.

Sacar (Cailíní faoi 15): Bearna/Na Forbacha 0, Westport Utd. 5.

Sacar (faoi 14): Mac Dara B 2, Athenry 3.

Sacar (faoi 14): Bearna/Na Forbacha 2, Gorteen Celtic 0.


21 Meán Fómhair 2022