Cartlann Nuachta: 21 Nollaig 2016

Buaiteoirí sa gComórtas Ealaíona

Daoine óga a bhuaigh duaiseanna nó ardmholadh as a saothar i gcomórtas ealaíne Chomhar Creidmheasa Colm Cille Indreabhán. Ba é teideal an chomórtas ná "As seo a thagann brionlóidí…" Pic: Séán Ó Mainnín

Daoine óga a bhuaigh duaiseanna nó ardmholadh as a saothar i gcomórtas ealaíne Chomhar Creidmheasa Colm Cille Indreabhán. Ba é teideal an chomórtais ná “As seo a thagann brionglóidí…” [Pic: Séán Ó Mainnín]

Le gairid fógraíodh na buaiteoirí sa gcomórtas ealaíona a d’eagraigh Comhar Creidmheas Cholmcille. Is comórtas é seo a eagraítear go bliantúil ina nglacann na céadta daoine óga páirt. Bíonn na pictiúirí éagsúla ar thaispeáint sa gComhar Creidmheas.  Seo a leanas na buaiteoirí:

7 mbliana d’aois agus faoi
An Chéad Duais: Iarla Ó Coirbín, Scoil Sailearna, Indreabhán
An Dara Duais: Micheál Ó hEidhin, Scoil Náisiúnta Thír an Fhia
An Tríú Duais: Caoimhe Ní Ghionnáin, Scoil Náisiúnta Thír an Fhia

8 go 10 mbliana d’aois
An Chéad Duais: Síofra Ní Dhonnacha, Scoil Cholmcille, Ros a’ Mhíl
An Dara Duais: Kate Ní Dhonnacha, Scoil Cholmcille, Ros a’ Mhíl
An Tríú Duais: Casey Todd, Scoil Náisiúnta na bhForbacha.

11 go 13 bliana d’aois
An Chéad Duais: Emma Hall, Scoil Náisiúnta na bhForbacha.
An Dara Duais: Steve Healy, Scoil Náisiúnta na bhForbacha.
An Tríú Duais: Róísín Ní Laoi, Scoil Náisiúnta Leitir Mealláin.

Roseann Ní Laoi (3ú duais 11-13) agus Katie Ní Fhltharta (ardmholadh 8-10 mbliana)

Roseann Ní Laoi (3ú duais 11-13) agus Katie Ní Fhlatharta (ardmholadh 8-10 mbliana)

Daltaí Scoil Cholmcille, Ros a' Mhíl Allaya Ní Ghrianán a fuair ardmholadh agus Kate Ní Dhonnacha, a bhain an dara duais sa rannóg 8-10 bliain

Daltaí Scoil Cholmcille, Ros a’ Mhíl, Allaya Ní Ghrianán a fuair ardmholadh agus Kate Ní Dhonnacha, a bhain an dara duais sa rannóg 8-10 bliain

Éabha agus Chloe Nic Dhonnchac a fauir ardmholadh sa rannóg 11-13 bliain

Éabha agus Chloe Nic Dhonncha a fuair ardmholadh sa rannóg 11-13 bliain

Siofra Ní Dhonncha ag taispeáint a saothair a bhain an chéad duais di sa rannóg 8-10 bliain

Siofra Ní Dhonncha ag taispeáint a saothair a bhain an chéad duais sa rannóg 8-10 bliain

Autumn Ní Chonghaile, (6) Scoil Leitir Calaidh a fuair ardmholadh sa rannóg 7 mbliana agus faoi le príomhoide na scoile Cathy Mhic Gearailt

Autumn Ní Chonghaile (6), Scoil Leitir Calaidh, a fuair ardmholadh sa rannóg 7 mbliana agus faoi le príomhoide na scoile, Cathy Mhic Gearailt

Autumn Ní Chonghaile, (6) (sa lár) Scoil Leitir Calaidh a fuair ardmholadh sa rannóg 7 mbliana agus faoi lena comrádaithe ranga

Autumn Ní Chonghaile (6), Scoil Leitir Calaidh, a fuair ardmholadh sa rannóg 7 mbliana agus faoi lena comrádaithe ranga


Coláiste Chroí Mhuire Tríd

gg-2-colaiste-chroi-mhuire-an-spideal

Foireann shóisearach Choláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, ag ceiliúradh a mbua ag craobh réigiúnach de chuid Comórtas Díospóireachta Uí Chadhain 2017 i Luimneach le déanaí.
Ó chlé: Fionnuala Uí Ráinne (múinteoir); Aisling Ní Chonghaile, Baile Liam, An Spidéal; Siobhán Ní Neachtain, An Tulach agus Liadan Canny, Na hAille, Indreabhán.

Sa dara craobh réigiúnach de Chomórtas Díospóireachta Uí Chadhain a reáchtáladh i Luimneach an tseachtain seo caite, d’éirigh le foireann sóisir ó Choláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, fáil tríd go Craobh na hÉireann, a bheas ar bun deireadh Eanáir. Tá Comórtas Uí Chadhain á reáchtáil ag Gael Linn do iar-bhunscoileanna a ndéantar an teagasc iontu trí Ghaeilge, agus bhí suas le 50 foireann páirteach ann ó thús na scoilbhliana seo.

Phléigh dhá fhoireann ó Chonamara – Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal agus Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua – an rún tráthúil ‘Tá ag éirí le TG4 a aidhm a bhaint amach!’ le fóirne ó Choláiste Daibhéid, Corcaigh agus ó Phobalscoil Chorca Dhuibhne, Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí. Tar éis neart plé idir na moltóirí ar na tréithe éagsúla a bhí ag na foirne uilig, roghnaíodh scoláirí an Spidéil agus na Ceathrún Rua le dul ar aghaidh go dtí Craobh na hÉireann. Foirne ó Ghaelcholáiste Dhoire, Dún Geimhin, Co. Dhoire agus Coláiste Eoin, Baile an Bhóthair, Baile Átha Cliath, a bheidh mar fhreasúra acu.

Beidh deis ag na buaiteoirí anois ar phríomhdhuaiseanna arbh fhiú €1,000 iad a thabhairt leo ag Craobh na hÉireann, mar aon le Corn Uisne i Roinn na Sóisear agus Corn Gael Linn i Roinn na Sinsear.

Fuair an foireann sinsear ón gCeathrú Rua tríd i Roinn na Sinsear chomh maith agus beidh siad san iomaíocht le foirne as Rath Chairn, Corca Dhuibhne agus Gaoth Dobhair.


Coláiste Cholmcille

colaiste-cholmcille

Seó Puipéid na Nollag: Ar an Aoine seo caite bhain gasúir i ranganna éagsúla i Scoil Shailearna an-sult as Seó Puipéid na Nollag a chuir scoláirí Idirbhliana Choláiste Cholmcille ar fáil. Chomh maith leis an seó a stáitsiú, rinne na scoláirí an seó a chumadh. Tar éıs an seó puipéid a dhéanamh, chan siad carúil na Nollag agus fuair siad an-chúnamh ó rang a haon le ‘Adeste Fideles’ a chanadh.

Ó Pheann an Phiarsaigh: An tseachtain seo caite fuair scoláirí ó Choláiste Cholmcille deis an dráma aonair, ‘Ó Pheann an Phiarsaigh’ le Noel Ó Gallachóir, a fheiceáil i Seanscoil Sailearna. Ba mhór an chabhair é do scoláirí atá ag déanamh staidéar ar dhrámaíocht, ar stair nó ar scéalta an Phiarsaigh sna bunranganna. Agus baineadh an-sásamh as an léiriú.

Coiste an Ghaelbhrataigh: Thug Niamh Ní Ghoill ó Ghael- Linn cuairt ar Choláiste Cholmcille chun breathnú ar an obair atá idir lámha ag Coiste an Ghaelbhrataigh ag eagrú imeachtaí Gaeilge sa scoil agus ag spreagadh scoláirí chun meas a bheith acu ar an nGaeilge. Bhí sí an-tógtha leis an méid oibre atá déanta ó thús na scoilbhliana, le díograis an choiste agus mhol sí ard-chaighdeán an fhillteáin eolais atá mar thaifead ar an méid a déantar.

Scoláirí na scoile ar cuairt chuig an Taibhdhearc: Tá triúr scoláire ó Choláiste Cholmcille páirteach i nGeamaireacht sa Taibhdhearc, sin iad Domhnall Ó Braonáin, Teresa Clifford agus Fiach Ó Coistealbha. Déardaoin seo caite chuaigh rang na hIdirbhliana, na céadbhliana agus lucht an Chlub Gaeilge ó Choláiste Cholmcille isteach chuig Amharclann na Taibhdheirce chun a gcomhscoláirí a fheiceál ar stáitse i “Hans agus a Chairde”. Bhí an-lá ag chuile dhuine agus an scoil mórtasach as an triúr ar stáitse a ghealaigh ár gcroíthe le ceol, amhráin agus rince an mhaidin fhuar fhliuch sin.


Tuismitheoirí na Gaeltachta

TuismitheoirínaGAr an Domhnach seo caite, taispeánadh RÚN CEANNANAIS MHÓIR (The Secret of Kells), scannán íontach anamúil do pháistí.

Bhí an tasipeántas eagraithe ag Tuismitheoirí na Gaeltachta i gcomhar le Club Scannán Sailearna, TG4 agus Cartoon Saloon.

Tá sos á thógáil ag an ngrúpa spraoi GLIGÍNÍ don bhliain seo.  Beidh sé ag tosú ar ais arís ar an Déardaoin 12 Eanáir 2017.


Uaireanta Oscailte an Chomhar Chreidmheasa

CCCC

Seo a leanas na huaireanta oscailte a bheas ag Comhar Creidmheasa Cholmcille do thréimhse na Nollaig, sa dá oifig, ar an gCnoc agus ar an gCeathrú Rua:

Déardaoin, 22 Nollaig: 10.30 – 5.00 pm
Aoine, 23 Nollaig: 10.30 – 5.00 pm
Déardaoin, 29 Nollaig: 10.30 – 4.00 pm
Aoine, 30 Nollaig: 10.30 – 4.00 pm

Dúnta ar an Satharn, 24 Nollaig go Céadaoin, 28 Nollaig agus ar an Satharn, 31 Nollaig go Luan, 2 Eanáir.

Ar ais mar is gnáth ar an Máirt 3 Eanáir, 2017.


Rith Spraoi an Spidéil

IMG_4306

Rith Spraoi an Spidéil anuraidh

Ar an Máirt seo chugainn, 27 Nollaig, beidh an Rith Spraoi 5km ar bun sa Spidéal ar mhaithe le Croílíne Chois Fharraige. Beidh an clárú ar bun i gColáiste Chroí Mhuire ag tosú ag 11.30am agus tosóidh an rása ag 12.30.


Scoil na Tulaí

gasuir-rang-4-scoil-na-tulai

Gasúir i Rang 4, Scoil Náisiúnta Cholmcille, An Tulach, a léirigh an dráma ‘Tír na nÓg’ ag Ceolchoirm na Nollag, a bhí ag an scoil i Halla Pobail na Tulaí, an tseachtain seo caite.

D’éirigh thar cionn le ceolchoirm Scoil Náisiúinta Cholmcille, An Tulach, a bhí ar siúl sa Halla Pobail oíche De Céadaoin agus oíche Déardaoin seo caite. Bhí an halla lán go doras ar an dá oíche agus bhí ard-chaighdeán drámaíochta, ceoil, damhsa agus go leor eile ann. Tá foireann na scoile fíor-bhuíoch as an tacaíocht a fuair an scoil ó thuismitheoií agus ó phobal na scoile i gcoitinne.

ceolchoirm-scoil-naisiuinta-cholmcille-an-tulach-2016

Oscar, Emma agus Róise ó rang na Naí Mhóra a léirigh an dráma Na Trí Bhéiríní

ceolchoirm-scoil-naisiuinta-cholmcille-an-tulach-2016_1

Daniel, Aonghus, Ruadhán agus Séamus  (Rang 2 agus 3) a léirigh an dráma Cleas Eile


BISEACH 2016

Biseach 2016

Is beag nach bhfuil na cóipeanna go léir a priontáladh den iris BISEACH 2016 díolta amach. Cheana féin tá 160 cóip díolta i Siopa an Phobail. Ceaptar gurb é seo an t-eagrán den iris bhliantúil is fearr a díoladh fós. Cumann Forbartha Chois Fharraige a fhoilsíonn BISEACH.

Mar go mbeidh go leor daoine sa mbaile don Nollaig tá roinnt cóipeanna breise curtha ar díol i Siopa an Phobail ar an gCnoc agus i dTigh Dhurcáin ar an Tulach.


21 Nollaig 2016