Cartlann Nuachta: 22 Bealtaine 2019

Céad Chomaoineach i Ros a’ Mhíl

Céad_Chomaoineach_Ros_a_Mhíl_2019

Daltaí ó Scoil Cholmcille, Ros a’ Mhíl, a ghlac leis an gcéad chomaoineach i gCill Treasa, Ros a’ Mhíl, ar an Domhnach seo caite.

Ó chlé: Omar Casby Lohan, Alex Mac Donnacha, Liam-James Moylan, Shane Herbert, Éabhan Breathnach, Méadhbh Ní Chnáimhín, Aoibhinn Ní Shéaghdha agus Siobhán Nic Dhonnacha.


Cruinniú leis na hIarrthóirí

An cathaoirleach Gormlaith Ní Thuairsg le seisear de na hiarrthóírí roimh thús na cruinnithe. Ó chlé: Daithí Ó Cualáin FF; Kevin O Hara, SF; Pádraig Joe Joe Mac Con Iomaire FG; Criostóir Breathnach, Neamhspleách; Mairtín Lee, FF agus Macdara Hosty, FF. (Tháínig Criostóir Breathnach Neamhspleách ina dhiaidh)

Na hiarrthóirí atá ag seasamh don Chomhairle Chontae sa toghcheantar Conamara Theas, a ghlac páirt sa gcruinniú poiblí i Seanscoil Sailearna ar an Déardaoin seo caite, in éindí le Gormfhlaith Ní Thuairisg (RTÉ, Raidió na Gaeltachta), a bhí mar chathaoirleach ar an gcruinniú.

Ó chlé: Dáithí Ó Cualáin (FF), Kevin O Hara (SF), Pádraig Joe Joe Mac an Iomaire (FG), Tomás Ó Curraoin (RSF), Máirtín Lee (FF) agus MacDara Hosty (FF).

Bhí Chriostóir Breathnach (Nspl) ann chomh maith ach níl sé sa bpictiúr.

[Pic: Seán Ó Mainnín]

Bhí slua maith i láthair an Déardaoin seo caite ag cruinniú leis na iarrthóirí sna toghcháin áitiúla, a bhí eagraithe i Seanscoil Sailearna ag Cumann Forbartha Chois Fharraige. Bhí seachtar de na hiarrthóirí atá san iomaíocht i gConamara Theas i láthair. Gormfhlaith Ní Thuairisg a bhí sa gcathaoir agus thug sí cuireadh do gach duine de na hiarrthóirí iad féin a chur in iúl, sular iarradh ar an slua ceisteanna a chur.

Seo a leanas na hiarrthóirí a bhí i láthair: Dáithí Ó Cualáin (Fianna Fáil), Cor na Rón Lár, Indreabhán; Macdara Hosty (Fianna Fáil), Bearna; Máirtín Lee (Fianna Fáil), Tír an Fhia; Pádraig Joe Joe Mac an Iomaire (Fine Gael), Na Doireadha; Kevin O’Hara (Sinn Féin), An Spidéal; Tomás Ó Curraoin (Sinn Féin Poblachtach), Bearna agus Criostóir Breathnach (Neamhspleách), Ros Muc.

I measc na gceisteanna is mó a pléadh bhí drochstaid na mbóithrí sa gceantar; an gá a bhí le athraithe a chur ar Phlean Forbartha an Chontae le go mbeidh sé níos éasca ag daoine ón áit cead pleanála a fháil sa mbaile; an gá le leathnú a dhéanamh ar Reilig an Chnoic nó reilig nua a fhorbairt.

Ghlac Gearóid Ó Fátharta, Cathaoirleach an Chumann Forbartha, buíochas le gach duine de na hiarrthóirí a tháinig ag an gcruinniú agus le Gormfhlaith Ní Thuairisg faoin gcathaoirleacht a dhéanamh.

Nuair ata an toghchán thart tá rún ag an gCumann Forbartha na comhairleoirí a thoghfar a iarraidh ar ais, le go mbeidh siad in ann a fháil amach ón bpobal na nithe is práinní atá le déanamh sa gceantar ar mhaithe leis an áit agus an pobal a chur chun cinn.


Camógaí Chois Fharraige

Foireann Camógaí Chois Fharraige (2019)

Foireann Camógaí Chois Fharraige (2019)

An Domhnach seo caite fuair Cois Fharraige an ceann is fearr ar fhoireann Bhóthar na Trá i gcluiche camógaí den scoth a imríodh i mBóthar na Trá.

Bhí cailíní na Gaeltachta mall ag socrú isteach sa gcluiche agus bhí Bóthar na Trá cúig chúilín chun tosaigh leathbhealach tríd an gcéad leath. Ach d’éirigh le Aoife Nic Dhonnacha dhá chúl a aimsiú agus ag leath ama bhí Cois Fharraige dhá chúilín chun tosaigh.

Luath sa darna leath chuir Máire Ní Fhrighil an fhoireann Gaeltachta cúig chúilín chun tosaigh, ach d’éirigh le Bóthar na Trá cúl a fháil go gairid ina dhiaidh sin. Bhí an dá fhoireann cothrom agus gan ach trí nó ceithre nóiméad le dul ach chuir Aoife Nic Dhonnacha Cois Fharraige chun cinn arís agus chinntigh cúilín álainn ón lán tosaigh, Aoife Nic Chormaic, gur ag foireann na Gaeltachta a bheadh an bua.

I measc na dtosaithe bhí Aoife Nic Dhonnacha thar cionn ar fad agus scóráil sí dhá chúl agus cúig chúilín. D’imir Síofa Ní Mhárta cluiche den scoth sa líne leathchúl, go speisialta sa dara leath. Ghlan Tiffany Ní Choistealbha gach sliotar a tháinig a bealach sa líne lánchúl.

Cois Fharraige: Áine Ní Chonghaile, Treasa Ní Chadhain, Tiffany Ní Choistealbha, Siobhán Ní Neachtain, Aghna Nic Dhonnacha, Áine Ni Laoi, Síofra Ní Mhárta, Becky Ní Éallaithe, Fionnuala Groonell, Aobh Ní Dhubhghaill, Sorcha Ní Fhrighil, Aoife Nic Dhonnacha, Fódhla Ní Bhraonáin, Aoife Nic Chormaic, Máire Ní Fhrighil.


Gradam do Phádraic Ó Conghaile

Padraic O Conghaile

Pádraic Ó Conghaile (ar dheis), a fuair gradam tar éis cluiche a d’imir Galway Tribesmen in aghaidh Mhaigh Eo i Sylane ar an 15 Bealtaine.


Cois Fharraige ag an bhFleadh Cheoil

Ceoltóirí Óga Chois Fharraige ag an bhFleadh 2019

Grúpa ceoltóirí ó Chois Fharraige ar éirigh leo an chéad áit do ghrúpaí ceoil a bhuachaint ag Fleadh Cheoil na Gaillimhe in Áth Chinn an deireadh seachtaine seo caite.

Ar chúl, ó chlé: Cormac Ó Murchú, Damhnait Ní Fhátharta, Labhaoise Ní Bhéarra, Méabh Ní Chualáin, Éabha Ní Chonghaile, Neasa Nic Dhonnacha, Séaghan Ó Braonáin, Cormac Ó Tuairisc, Oscar Mac Réamoinn.

Chun tosaigh, ó chlé: Éanna Ó hÉanaigh, Ríona Howlin, Amanda Ní Bhrádaigh, Caitríona Ní Mhathúna agus Fionnán Ó Coistealbha.

Thug gasúir Chois Fharraige an-taispeántas uathu ag Fleadh Cheoil na Gaillimhe ag an deireadh seachtaine agus boinn buaite acu sna comórtais cheoil, amhránaíochta agus damhsa. Faoi mar a bheifeá ag súil leis, bhí siad láidir sna comórtais amhránaíochta agus bronnadh duaiseanna ar Dhearbhail Nic Dhonnacha, Emma Ní Churraoin, Caoilte Canny, Éabha Ní Chonghaile, Neasa Nic Dhonnacha, Róisín Ní Raifeartaigh, Fodhla Ní Bhraonáin agus ar Cholm Ó Curraoin.

Bhuaigh Déithín Ní Fhátharta duais don damhsa ar an sean-nós. Bronnadh duaiseanna ceoil ar Oisín Ó Neachtain (feadóg), Sadhbh Laila Riggott (consairtín) agus ar Dhamhnait Ní Fhátharta (cláirseach) agus beidh siad sin ar fad ag dul ar aghaidh go Fleadh Chonnacht a bheidh ar bun i mBéal Átha na Muice i dtús mhí Iúil.

In éineacht leo beidh an grúpa ceoil faoi 15. Seo an chéad uair a ghlac na gasúir páirt sa gcomórtas seo agus d’éirigh leo, faoi stiúir Luisne agus Aisling Ní Neachtain, an chéad áit a bhaint amach i gcomórtas a raibh caighdeán an-ard ann. Páirteach sa ngrúpa seo tá: Éanna Ó hÉanaigh, Caitríona Ní Mhathúna, Ríona Howlin, Amanda Ní Bhrádaigh (fidleacha), Cormac Ó Tuairisc (feadóg), Cormac Ó Murchú (feadóg mhór), Séaghan Ó Braonáin, Méabh Ní Chualáin, Fionnán Ó Coisdealbha, Oscar Mac Réamoinn (cairdíní), Éabha Ní Chonghaile, Neasa Nic Dhonnacha (consairtíní), chomh maith le Labhaoise Ní Bhéarra agus Damhnait Ní Fhátharta (cláirseacha).

Béal Átha na Muice an chéad staid eile dóibh.


Gradam an Chathaoirligh

Seán Ó Tuairisg

Seán Ó Tuairisg, Cathaoirleach an Chomhairle Chontae

An Déardaoin seo chugainn beidh ócáid ar bun in Óstán Chois Fharraige sna Forbacha, ag a mbronnfar Gradaim an Chathaoirligh ar eagraíochtaí atá gníomhach sa bpobal.

Tá Fochoiste Dhumhach na Leanbh de Chumann Forbartha Chois Fharraige i measc na n-eagraíochtaí atá ar an ngearrliosta le haghaidh an Ghradam don Rannchuidiú is Fearr san Oidhreacht. Tá an iris BISEACH ar an ngearrliosta don Ghradam Foilseacháin Oidhreachta agus tá Club Foghlaimeoirí Gaeilge Chois Fharraige ar an ngearrliosta le haghaidh an Ghradam don Rannchuidiú is Fearr sa Ghaeilge.

Sé Cathaoirleach an Chomhairle Chontae, Seán Ó Tuairisg, a dhéanfas na gradaim a bhronnadh ag Searmanas na nGradam ar an Déardaoin seo chugainn, 30 Bealtaine, in Óstán Chois Fharraige.


Torthaí Spóirt ón Deireadh Seachtaine

Camógaí (Sóisear): Cois Fharraige 3 – 08, Salthill 2 – 09.

Iomáint (Sóisear A): Micheál Breathnach 1 – 07, Craughwell 1 – 24.

Iomáint (Sóisear A): Bearna/Na Forbacha 1 – 06, Clarinbridge 0 – 22.

Iomáint (faoi 12): Micheál Breathnach 1 – 03, Skehana/Mountbellew/Moylough 7 – 07.

Peil (Roinn 7) : Micheál Breathnach 2 – 06, Oranmore/Maree 5 – 16.

Peil (f16, Roinn 2): Micheál Breathnach 6 – 09, Clifden 3 – 05.

Peil (f16, Roinn 2): An Spidéal 8 – 14, Ceathrú Rua 2 – 08.

Peil (f14, Roinn I): Micheál Breathnach 2 – 08, Maigh Cuilinn 6 – 12.

Sacar (f13 ): Bearna-Na Forbacha 3, Craughwell Utd. 0.


22 Bealtaine 2019