Cartlann Nuachta: 22 Lúnasa 2018

Cois Fharraige ag an bhFleadh Ceoil

Fleadh Ceoil 2018 Neasa Nic Dhonncha

Luisne Ní Neachtain lena hiníon Neasa Nic Dhonnacha. Fuair Neasa an bonn óir don Amhránaíocht ar an Sean-nós faoi 13 ag Fleadh Ceoil na hÉireann i nDroichead Átha ag an Deireadh Seachtaine.

Ghlac grúpa maith ceoltóirí is amhránaithe ó Chois Fharraige pairt i bhFleadh Ceoil na hÉireann, a bhí ar bun i nDroichead Átha an deireadh seachtaine seo caite.

Seo liosta na ndaoine óga ó Chois Fharraige a fuair boinn:

Neasa Nic Dhonncha, Ros a’ Mhíl, 1ú áit – Amhránaíocht ar an Sean-Nós, Cailíní faoi 12;

Éabha Ní Chonghaile, An Spidéal, 3ú háit – Amhránaíocht ar an Sean-Nós, Cailíní faoi 12;

Emma Ní Churraoin, Na Mine, 1ú áit – Comhrá Gaeilge faoi 9;

Colm Ó Curraoin, Na Mine, 1ú áit – Amhránaíocht ar an Sean-Nós, Buachaillí faoi 12;

Caoilte Canny, Na hAille, 2ú háit – Amhránaíocht ar an Sean-Nós, Buachaillí faoi 12;

Êadaoin Nic Dhonncha, Ros a’ Mhíl, 3ú háit – Amhránaíocht ar an Sean-Nós, faoi 15.


Oifig an Phoist le Dúnadh ar an 31 Lúnasa

Oifig an Phoist, Indreabhán

Tá Oifig an Phoist in Indreabhán le dúnadh ar an 31 Lúnasa, de réir an méid atá ráite sa bhfógra atá curtha amach ag An Post. Deireann an fógra ón bPost go mbeidh na seirbhísí Leasa Soisialaigh go léir atá ar fáil faoi láthair ó Oifig an Phoist, Indreabhán, á n-aistriú chuig Oifig an Phoist, An Spidéal. Leanfar ar aghaidh le bailiú an phoist mar is gnách.

An tseachtain seo sheol Cumann Forbartha Chois Fharraige beagnach 1,100 síniúchán ag Príomhfheidhmeannach An Post, David Mc Redmond, ag iarraidh ar an bPost breathnú go fábharach ar Oifig an Phoist a choinneáil ar oscailt agus tús a chur leis an bpróiséas le Máistir Poist nua a fháil le dul i mbun na hoifige in Indreabhán.

Creideann Cumann Forbartha Chois Fharraige go bhfuil oifig an phoist in Indreabhán sách gnóthach le gur fiú é a choinneáil ar oscailt. Tá sé ráite ag An Post go ndéanfaidh An Post a dhícheall a chinntiú go mbeidh Oifig an Phoist ag gach lonnaíocht le níos mó ná 500 duine in Éirinn. Ach tá os cionn 1,000 duine ina gcónaí i bhfoisceacht 2 km den Oifig an Phoist in Indreabhán agus go leor gnóanna sa gceantar a úsáideann na seirbhísí go rialta.

Tuigtear don Chumann Forbartha go bhfuil spéis ag Pat Joyce, úinéar Shiopa an Phobail, dul i mbun Oifig an Phoist in Indreabhán.


Cois Fharraige Páirteach i gCorn an Domhain sa Liathróid Láimhe

Ciana Ní Churraoin - Seaimpín an Domhain 2018

Ciana Ní Churraoin ón gCathair, Indreabhán, leis an bonn ór a bhuaidh sí ag Craobh an Domhain sa Liathróid Láimhe i Minnesota an deireadh seachtaine seo caite don Chomórtas Singil do Mhná faoi 23 bl. d’aois.

D’éirigh thar barr leis na imreoirí as Cois Fharraige i gCraobh Domhanda an Liathróid Láimhe an tseachtain seo caite agus bhí neart boinn acu ag tíocht abhaile dóibh as Minnesota.

D’éirigh le Ciana Ní Churraoin craobh an domhain a thabhairt leí sa gcomórtas singil (40 x20) faoi 23 bhl. d’aois.

D’éirigh le Clíona Ní Chonghaile an bonn airgid a bhuachaint sa gcomórtas dúbailte faoi 13 agus bas Inis Mór a páirtí, Katie Ní Dhonnacha.

Fuair Eimhin Ó Diollúin an bonn óir don chomórtas singil aon bhalla faoi 17 agus fuair sé bonn airgid sa gcomórtas dúbailte.

Fuair Eimear an bonn óir don chomórtas dúbailte B faoi 19 agus fuair sí bonn airgid sa gcomórtas singil do chailíní faoi 19.

Clíona Ní Chonghaile agus páirtí leí

Clíona Ní Chonghaile (ar chlé) ó Chorr na Rón, Indreabhán, leis an mbonn a bhuaidh sí ag Craobh an Domhain sa Liathróid Láimhe i Minnesota an deireadh seachtaine seo caite don Chomórtas Dúbailte do Chailíní faoi 13 bl. d’aois. Ag imirt in éindí leí bhí Katie Nic Dhonnacha ó Inis Mór.


Oireachtas na Samhna 2018

Tá na Comórtais Ardáin d’Oireachtas na Samhna 2018 fógraithe anois agus an spriocdáta iontála ag teannadh linn. Beidh an tOireachtas ar bun i gCill Áirne arís i mbliana ag tosú Oíche Shamhna, 31 Deireadh Fómhair agus ag dul ar aghaidh go dtí an Satharn, 3 Samhain.

Daichead a haon (41) comórtas atá ar chlár na bliana seo – fiche haon (21) acu i rannóg na ndaoine óga agus fiche (20) acu i rannóg na ndaoine fásta. Mar is gnáth, tá réimse leathan comórtais ar an liosta, idir amhránaíocht ar an sean-nós, damhsa ar an sean-nós, agallamh beirte, lúibíní, scéalaíocht, dreas cainte agus uirlisí ceoil.

Is é an spriocdháta iontrála Dé hAoine, 14 Meán Fómhair 2018, agus is féidir leat cóip den fhoirm iarratais a fháil ó Oifig an Oireachtais agus í a sheoladh chuig: Comórtais Ardáin 2018, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2 nó is féidir d’iarratas a dhéanamh ar líne ag an nasc seo: https://pangr-antoireachtas.herokuapp.com/

Is féidir Clár Na Comórtais Ardáin 2018 a fháil mar PDF anseo: Clár Na Comórtais Ardáin 2018

Is féidir Foirm Iontrála Na Comórtais Ardáin 2018 a fháil mar PDF anseo: Foirm Iontrála Na Comórtais Ardáin 2018


Taispeántas Chois Fharraige 2018

Anthony Flaherty, Baile an tSagairt, An Spidéal agus a chapall Danesfield Fairy

Mar is iondúil beidh Taispeántas Chois Fharraige ar bun sa Spidéal ar an gcéad Domhnach den chéad mhí eile, 2 Meán Fómhair.

Sé an Luan seo chugainn, 27 Lúnasa, an dáta deireannach i gcóir na bhfoirmeacha iontrála. Tá na foirmeacha ar fáil ó Chomhlacht Forbartha an Spidéil, i lár an tsráidbhaile. Is féidir an clár a íoslódáil ón suíomh seo.

Tá liosta mór comórtais ann do idir chapaillíní agus caoirigh, glasraí agus torthaí, bláthanna agus ceardaíocht, cácaí agus milseogaí, ealaíon agus grianghrafadóireacht. Tá neart comórtais ann do ghasúir agus do na déagóirí, gach ach €1 mar tháille iontrála.

Is féidir breis eolais a fháil ach glaoch a chur ar Aodán Mac Donnacha, Comhlacht Forbartha an Spidéil, ag an uimhir 091553666.

Is féidir PDF den chlár a léamh nó a íoslódáil anseo: Taispeántas Chois Fharraige – Clár 2018


Tearmann Éanna ag Lorg Cúramóirí

Tá Tearmann Éanna CTR., ag lorg iarratais do phostanna páirtaimseartha mar chúramóirí baile ins na ceantair ó Bhearna go Cárna agus Oileáin Árain.

Tá cáilíochtaí FETAC Leibhéal 5 i gCúram Baile riachtanach nó is féidir leis an iarrthóir a bheith ag baint amach na gcáilíochtaí i láthair na huaire.

Tá ceadúnas tiomána glan riachtanach, chomh maith le hardchaighdeán Gaeilge.

Tá an fhoirm iarratais don phost ar fáil ar an suíomh idirlín; www.tearmanneanna.ie nó is féidir gach eolas a fháil trí glaoch ar Thearmann Éanna ag 091/505540 nó 087/0988222 Ríomhphost; tacaiochtb@nullgmail.com

Seol iarratais mar aon le CV isteach roimh Dé hAoine 7ú Meán Fómhair 2018 chuig:

Comhordaitheoir Seirbhísí Tacaíocht Baile,

Tearmann Éanna Teo.,

An Tulach,

Baile na hAbhann.

Co na Gaillimhe.


Comharchumann Shailearna – Cruinniú Ginearálta Bliantúil

Tionólfar Cruinniú Ginearálta Bliantúil scairshealbhóirí Chomharchumann Shailearna Teo. i Seanscoil Shailearna, Déardaoin, 13 Meán Fómhair, 2018 ag 8.00 i.n.

Tá folúntais le líonadh ar an mBord Stiúrtha i gceantar feidhme an Chomharchumainn, agus tá páipéir ainmniúcháin do thoghchán an Bhoird Stiúrtha le fáil in oifig an Chomharchumainn.

Ní mór páipéir ainmniúcháin agus rúin le haghaidh an Chruinnithe Ghinearálta Bhliantúil a bheith faighte in oifig an Chomharchumainn, na hAille, Indreabhán roimh 4.00 i.n. Dé hAoine, 7 Meán Fómhair, 2018.

Is do scairshealbhóirí an Chomharchumainn a bhfuil a gcuid scaireanna íoctha suas chun dáta acu amháin an cruinniú seo. Caithfidh moltóirí agus cuiditheoirí gach rúin a bheith ina scairshealbhóirí agus a gcuid scaireanna a bheith íoctha suas chun dáta acusan chomh maith. Is é an cás céanna é d’iarrthóirí Boird, ag a moltóirí agus ag a gcuiditheoirí.

Lochlainn Ó Tuairisg

Rúnaí an Bhoird Stiúrtha


Bainisteoir ag Teastáil san ITT

Tá an Crann Taca (Ionad Tacaíochta Teaghlaigh) ar an gCnoc in Indreabhán ag cuartú Bainisteora. Oibreoidh an Bainisteoir faoi stiúir an Bhoird Stiúrtha i gcur i bhfeidhm chlár oibre na heagraíochta. Is ról ceannasaíochta atá i gceist ag tacú le clár oibre uaillmhianach a chur i gcrích. Níor mhór don iarratasóir sárscileanna bainistíochta agus cumarsáide a bheith acu chomh maith le togha na Gaeilge labhartha agus scríofa.

Iarrtar ar iarratasóirí CV agus litir iarratais a sheoladh chuig: an Rúnaí, an Crann Taca, an Cnoc, Indreabhán, Co. na Gaillimhe. Is é Dé hAoine 31 Lúnasa an spriocdháta.

Tá chuile eolas ar fáil ón gCrann Taca ag ittt@nulleircom.net nó ag an uimhir 091-593132. Is fostóir comhionannais deiseanna é an Crann Taca.


Ábhar á Lorg don Iris Biseach 2018

Tá ábhar á chuartú don iris BISEACH 2018, an iris a fhoilsíonn Cumann Forbartha Chois Fharraige go bliantúil. Bíonn an-rachairt ar an iris gach bliain nuair a thagann sé amach mí Dheireadh Fómhair. Anuraidh díoladh os cionn 500 cóip den iris i siopaí an cheanair.

Chomh maith le altanna faoi stair áitiúil agus imeachtaí reatha i gceantar Chois Fharraige, is iondúil go mbíonn neart grianghrafanna san iris, idir grianghrafanna nua agus grianghrafanna a tógadh na blianta ó shin.

Fáilteoidh coiste eagarthóireachta na hirise roimh ábhar spéisiúil ar bith, idir seanchas, stair áitiúil, grianghrafanna, eolas faoi eagraíochtaí atá ag feidhmiú sa gceantar chomh maith le tuairimíocht. Bheadh spéis faoi leith i seanphictiúirí. Má chuirtear ar fáil iad déanfar iad a scanáil go cóip digiteach agus a thabhairt ar ais arís slán sábháilte.

Is féidir dul i dteagbháil leis an gcoiste eagarthóireachta ach ríomhphost a sheoladh ag cumannforbartha@nullgmail.com nó téacs a sheoladh ag 0864048881.

Sé deireadh Lúnasa an spriocdáta atá ann le ábhar a chur ar fáil.


Torthaí Spóirt an Deireadh Seachtaine

Peil – Craobhchomórtas Sóisear B (Iarthar): An Spidéal 3-16, Cárna-Caiseal 1-8.
Peil – Craobhchomórtas Sóisear B (Iarthar): Clg Mícheál Breathnach 1-7, Renvyle 5-17.
Peil – Craobhchomórtas Sóisear B (Iarthar) Roinn A: CLG Bhearna 1-14, Fr Griffins Éire Óg 2-14.
Peil – An tSraith Roinn 2: Kilkerrin-Clonberne 3-11, Clg Mícheál Breathnach 1-10.
Peil – An tSraith Roinn 2: An Spidéal 0-8, Cortoon Shamrocks 1-3.


Briseadh do Nótaí Chois Fharraige

Tá briseadh á thógáil ag an ngrúpa a chuireann Nótaí Chois Fharraige ar fáil don Churadh Chonnachta gach Déardaoin. Beidh an colún le nuacht agus eolas ó Chois Fharraire ar ais aríst tús Meán Fómhair. Idir an dá linn is féidir i gcónaí míreanna nuachta, pictiúirí nó eolas faoi imeachtaí, a sheoladh i bhfoirm leictreonach chuig notaicoisfharraige@nullgmail.com le cur ar an suíomh idirlíon seo, áit a mbeidh míreanna nua á n-uaslódáil gach seachtain.


22 Lúnasa 2018