Cartlann Nuachta: 22 Márta 2017

22 Márta 2017


Lá ‘le Pádraig ar an Spidéal

'St Pádraig' - deartháir Hank

Henry O’ Mahoney ó Nua Eabhrach a sheas isteach dá dheartháir Hank, mar Naomh Pádraig, ag Paráid an Spidéil an Aoine seo caite. Sé Hank O’ Mahoney a bhíodh mar Naomh Pádraig ag paráid an Spidéil suas go dtí an bhliain seo caite. Fuair Hank bás mí Dheireadh Fómhair agus tháinig a dheartháir Henry go speisialta ag an Spidéal ó Nua Eabhrach lena bhróga a líonadh.

Cé go raibh an lá gránna le salachar báistí i gcaitheamh na maidine, d’éirigh thar cionn leis an bparáid sa Spidéal. Bhí beagnach scór flót páirteach sa bparáid, idir cinn a bhí curtha le chéile ag na bailte fearainn éagsúla agus flótanna ó chuid de lucht gnó an tsráidbhaile.

Seo a leanas na buaiteoirí a roghnaigh na moltóirí:

An Flóta is Fearr: An Nead, An Spidéal.

An Flóta is Barúla: An Coilleach/Baile an tSléibhe.

An Flóta don Smaoineamh is Fearr: Áras Chois Fharraige, An Pháirc.

An Gnó/Fuinneog is Fearr: Tigh Giblin, An Spidéal.

Bhi togha na gceoltóirí ar an ardán ag coinneáil ceoil leis an lucht féachana an fhad is a bhíodar ag fanacht ar an bparáid. Seán Ó Coistealbha ón bPáirc a rinne tráchtaireacht ar an bparáid agus chuir na spalaí a chaith sé ón seastán go mór leis an spraoi.

Leis na blianta fada, go dtí anuraidh, ba é Hank O’ Mahony, gléasta mar Naomh Pádraig, a bhíodh amach chun tosaigh sa bparáid. Cailleadh Hank mí Deireadh Fómhair seo caite ach níl dearmad déanta air sa Spidéal. Ba é a dheartháir, Henry, a bhí i bhfeisteas uaithne Naomh Pádraig ag paráid na bliana, agus é tagaithe go speisialta don ocáid ó na Stáit Aontaithe.

Lá 'le Pádraig 2017 - An Slua

Cuid den slua bailithe sa Spidéal, Dé hAoine seo caite, le breathnú ar Pharáid Lá ‘le Pádraig.

Lá 'le Pádraig 2017 Camógaí Chois Fharraige

Imreoirí óga ó Chumann Camógaíochta Chois Fharraige a ghlac páirt i bParáid Lá ‘le Pádraig, sa Spidéal, Dé hAoine seo caite.

Lá 'le Pádraig 2017 Traidphicnic IV

An flót  a chuir Traidphicnic le chéile, ag glacadh páirte i bParáid Lá ‘le Pádraig, sa Spidéal, Dé hAoine seo caite.

Lá 'le Pádraig 2017 - Flót An Nead

An flót ón teach tábhairne ‘An Nead’ a fuair an duais don fhót ab fhearr, ag Paráid Lá ‘le Pádraig, sa Spidéal, Dé hAoine seo caite. 

Lá 'le Pádraig 2017- Áras Chois Fharraige

An flót ó ‘Áras Chois Fharraige’ a fuair an duais don smaoineamh ab fhearr, ag Paráid Lá ‘le Pádraig, sa Spidéal, Dé hAoine seo caite.

Lá 'le Pádraig 2017 Crocadh na nGeansaithe II

Ag crocadh na geansaithe iomána, cuid de flót a bhí ag Baile an tSléibhe/An Coileach a fuair an duais don fhlóta ba bharúla, ag Paráid Lá ‘le Pádraig, sa Spidéal, Dé hAoine seo caite.


An tEarrach Thiar

Johnny-Og-ConnollyBeidh ócáid fíor-speisialta i Seanscoil Sailearna an Aoine seo. Ag tús na míosa seo bhí an premiere domhanda de ‘An tEarrach Thiar,’ mar chuid de chlár Éigse an Spidéil. Is seó cruthaíoch nua spreagúil é seo ina bhfuil ceol curtha ag Johnny Óg Connolly (ar dheis) le dánta Mháirtín Uí Dhireáin. An t-amhránaí clúiteach Liam Ó Maonlaí atá ag canadh na ndánta le tionlacan álainn ar an bpianó, agus Johnny Óg ar an gcairdín.

Chuaigh an seó i bhfeidhm go mór ar lucht féachana na hÉigse in Óstán Chois Fharraige. Mar a scríobh Dónall Ó Braonáin ar Tuairisc.ie, ‘…ba é toradh na haithrise gur cuireadh an lucht éisteachta líonmhar ina seasamh mar ghníomh ómóis don fhilíocht, don cheol, don léiriú.’  Tosóidh an seó ag 8.00 le Johnny Óg ag casadh a chuid ceoil nua-chumtha féin óna albam ‘Siar,’ le tionlacan ó Phádraig Ó Dubhghaill, agus beidh An tEarrach Thiar ann don dara leath.

Is féidir ticéid don ceolchoirm sa tSeanscoil a cheannacht ó Chomharchumann Sailearna i rith uaireannta oibre, nó glaoch ar 085-8896733. Beidh an seó ar stáitse i dTaibhdhearc na Gaillimhe ar an Satharn seo agus is féidir ticéid don Taibhdhearc a chur in áirithe tré glaoch ar 091-563600.


Léacht Anocht i gColáiste Chonnacht faoin Spidéal

Beidh Tom Kenny ag tabhairt léacht thar a bheith spéisiúil anocht, Déardaoin, 23 Márta, i gColáiste Chonnacht, faoin teideal ‘An Tábhacht a Bhaineann le Grianghraif mar Fhoinsí Staire’ ag tosaí ag 8.00 i.n. Tá an léacht eagraithe ag Cumann Seanchais agus Staire Chois Fharraige.


Seachtain na Gaeilge i gColáiste Cholmcille

Seán Ó CoistealbhaBhí go leor imeachtaí éagsúla ar siúl an tseachtain seo caite i gColáiste Cholmcille, le linn Seachtain na Gaeilge.

Tháinig Máirín Mhic Lochlainn isteach ag scéalaíocht; rinne Seán Ó Coistealbha (ar dheis) ceardlann ar logainmeacha is filíocht agus thug an t-iarscoláire Darach Ó Tuairisg cuireadh do rang na hIdirbhliana dul i mbun taighde don togra is déanaí atá idir lámha ag Fibín, an chomhlacht dramaíochta atá lonnaithe ar chúl Seanscoil Sailearna.

Ar an Déardaoin thug grúpa daltaí aghaidh ar an gCreagán, Co na Gaillimhe, chun ceolchoirm a chur ar siúl do scoláirí Choláiste an Chreagáin, áit ar cuireadh fíorchaoin fáilte roimh scoláirí Chois Fharraige. Tá buíochas ag dul don Timire Gaeilge leis an GRETB, Tomás Breathnach, a rinne urraíocht ar an mbus.


Ceachtanna Idirlín Saor in Aisce

Ag tosaí ar an Aoine seo, 24 Márta, beidh ceachtanna saor in aisce á gcur ar fáil do dhaoine fásta, idir tosaitheoirí agus feabhsathóirí, san idirlíon. Is féidir leis na daoine atá ag iarraidh an cúrsa a dhéanamh ríomhaire glúine, fón póca nó taibléad a thabhairt leo ag na ceachtanna a bheas ar bun sa seomra ríomhaireachta i Scoil Chuimsitheach Chiaráin ar an gCeathrú Rua.

Daltaí ón idirbhliain a bheas ag cur na ceachtanna ar fáil. Clúdófar ar an gcúrsa, a mhairfidh ceithre seachtaine, scileanna ríomhaireachta agus úsáid an idirlín. Tá na ceachtanna saor in aisce ach ní mhór spéis a chur in iúl tré glaoch roimhré ar Oifig na Scoile ag 091 595215.


Imreoirí na Bliana ag Cumann Micheál Breathnach

Imreoirí óga na bliana2017

Imreoirí óga na bliana ó Chumann Micheál Breathnach CLG, ar a bronnadh a gcuid duaiseanna le gairid, ag ócáid i Seanscoil Sailearna:

Ar chúl, ó chlé: Fiontán ó Curraoin (foireann an chontae), Tomás Ó Curraoin, Séamus de Búrca, Ruairí Ó Curraoin, Tom Ó Donnghaile.

An dara sraith ó chlé: Ryan Bheilbigh, Cathal Mac Donnacha, Gearóid Mac Donnacha, Cathal Ó Coisdealbha, Pádraic Ó Gaoithín (ar son a dheirféire, Gráinne), Seán Denvir (foireann an chontae).

Chun tosaigh, ó chlé: Meabh Ní Dhioráin, Eileanóir Ní Fheinneadha, Conor Mac Eochagáin, Marcus Ó Conghaile, Leah Ní Mhainín agus Fódhla Ní Bhraonáin.

Ar an Satharn seo caite bronnadh gradaim ar imreoirí agus baill de Chumann Micheál Breathanach ag an gcóisir bhliantúil a bhí ar bun sa bPoitín Stil.

Iomáint: Cathal Mac Donnacha & Gearóid Mac Donnacha (f12); Oisín Ó Flatharta (f13); Séamas de Búrca (f14); Tomás Ó Curraoin (f15); Cathal Ó Coistealbha (f16).

Peil na gCailíní: Leah Ní Mhainnín (f12); Méabh Ní Dhireáin (f13); Fodhla Ní Bhraonáin (f14); Gráinne Ní Ghaoithín (f15); Eileanóir Ní Fhéinneadha (f16).

Peil na mBuachaillí: Marcus Ó Conghaile (f12); Conor Mac Eochagáin (f13); Tom Ó Donnghaile (f14); Ruairí Ó Curraoin (f15); Ryan Bheilbigh (f16).


‘Bliain na nAmhrán’ ar Ghearrliosta

Bliain na nAmhránTá leabhar a chuir Futa Fata ar an margadh le deireannas, Bliain na nAmhrán, ainmnithe ar ghearrliosta Leabhar na Bliana ag Leabhar Pháistí Éireann. Tugann an gradam ardán náisiúnta agus idirnáisiúnta d’údair agus do mhaisitheoirí Éireannacha.

Cnuasach amhrán a bhfuil na ceithre sheasúr mar theáma ann is ea Bliain na nAmhrán. Tá páistí óga cheantar Chois Fharraige le cloisteáil ag casadh na n-amhrán i gcuideachta an chumadóra, Tadhg Mac Dhonnagáin, chomh maith le Caitlín Ní Chualáin, buaiteoir Chorn Uí Riada 2016.

Sé cinn de ghradaim a bheas le bronnadh ag ócáid speisialta 23 Bealtaine 2017, i mBaile Átha Cliath. Tá Bliain na nAmhrán ar fáil sna siopaí leabhar anois ar €16.95


Liathróid Láimhe

Bhí seachtain mhaith ag imreóiri liathróid láimhe ó Chumann Micheál Breathnach i gComórtas Sraithe na Gaillimhe, nuair a bhain siad amach an dá phríomhchómórtas. Bhí an bua ag Cian Ó Conghaile, Cor na Rón, sa bpríomhchomórtas agus bhí an bua ag Oisín Ó Cualáin, Cor na Rón, i Rannóg 1. Fuair Maidhc Ó Diollúin chomh fada leis an gcluiche ceannais i Rannóg 2 agus bhí Aengus Ó Fátharta sa gcluiche ceannais i Rannóg 3.


Scannán Fraincise sa tSeanscoil

Ar an Déardaoin seo, 23 Márta, ag 8.15pm i Seanscoil Sailearna, Indreabhán, taispeánfar THE UNKNOWN GIRL, scannán nua i bhFraincis, lonnaithe sa mBeilg. Baineann scéal an scannáin le géarchéim choinsiasa doctúir og tar éis do bhean bás a fháil, imirceach ón Afraic ar diúltaíodh cóir leighis di sa gclinic ina bhfuil sé ag obair ann.

Tá tuilleadh eolais maraon le blaiseadh den scannán le fáil ar an suíomh www.clubscannan.ie.


Postanna le Líonadh i dTearmann Éanna

Tearmann Éanna Teo. LogoTá Tearmann Éanna ag cuartú cúramóirí baile sna ceantair ó Bhearna go Cárna agus Oileáin Árann. Postanna páirt-aimseartha atá le líonadh agus ní mhór do dhaoine teastas FETEC Leibhéal 5 i gCúram Baile a bheith acu, nó a bheith ag gabháil dhóibh. Ní mhór ceadúnas glan tiomána a bheith ag iarrthóirí chomh maith. Tá go dtí an 31 Márta le cur isteach ar na postanna seo agus tá foirmeacha le fáil ar an suíomh idirlín www.tearmanneanna.ie.


Torthaí Spóirt ón Deireadh Seachtaine

Comórtas Peile na Gaeltachta (Sinsir): Ml Breathnach 0 – 09, Árann 2 – 08.

Peil Mionúr B2: Micheál Breathnach 1 – 06, An Cheathrú Rua 1 – 09.

Peil Mionúir B1 : An Spidéal 0 – 00, St James, Gaillimh CONC.


22 Márta 2017