Cartlann Nuachta: 23 Bealtaine 2018

Pleanáil sa Spidéal

Is ar an Luan seo chugainn, 28 Bealtaine, a dhéanfar cinneadh faoin zónáil talún sa Spidéal, nuair a cuirfear aighneachtaí ón bpobal os comhair chruinniú an Chomhairle Chontae.

Rinne na comhairleoirí contae ceithre leasú zónála ar thalamh sa Spidéal, mí Feabhra seo caite, ina measc zónáil do Thithíocht (Céim 2) a chur 1.5 acra ar Bhóthar Bhothúna, atá mar chuid de Diméin an Spidéil. Tá Cumann Forbartha Chois Fharraige tar éis iarraidh ar na comhairleoirí an talamh seo a choinneáil le úsáid ar mhaithe le freastal ar riachtanais tithíochta an phobail áitiúil.

Ag labhairt dhó le Adhmhaidin (RnaG) an tseachtain seo caite, mhínigh Cathaoirleach an Chumann Forbartha, Donncha Ó hÉallaithe, gurb é an faitíos atá ar an gCumann Forbartha go mbeidh an talamh á úsáid le roinnt bheag tithe aonair a thógáil, tithe a bheadh ar phraghas ró-ard do dhaoine áitiúla le ceannacht agus gur beag maitheas a dhéanfadh sé sin don phobal i gCois Fharraige, áit a bhfuil deacrachtaí ollmhóra ag daoine áitiúla cead pleanála a fháil.

Tá litir curtha ag Cumann Forbartha Chois Fharraige ag comhairleoirí Chonamara ag iarraidh tacaíocht uathu don mholadh an talamh i mBothúna a choinneáil le haghaidh tithíocht shóisialta agus tithe a bheadh daoine in acmhainn a cheannach.


Tús Maith ag An Spidéal

Cumann MB v. An Spidéal (2018)

An coimhlint i gcearnóg An Spidéil le linn an chluiche idirmheánach idir Cumann Micheál Breathnach agus An Spidéal, a imríodh i Maigh Chuilinn an deireadh seachtaine seo caite.

Bhí bua maith ag An Spidéal ar Chumann Micheál Breathnach sa gcéad bhabhta den chomórtas craoibhe idirmheánach ar an Satharn seo caite. Bhí slua maith i láthair ar an bpáirc peile ar an Teach Dóite i Maigh Chuilinn don chluiche idir dhá fhoireann as Cois Fharraige.

Tá An Spidéal sa ngrád idirmheánach le roinnt blianta anois, ach seo an chéad bhliain do Chumann Micheál Breathnach, tar éis a bheith dícháilithe mar fhoireann sinsir i 2017.

Cluiche spóirtiúl a bhí ann tríd is tríd. Ag leath ama bhí na foirne ar chomhscór: 1 – 5 ag An Spidéal agus 0 – 8 ag Micheál Breathnach.

Sa darna leath fuair An Spidéal trí chúilín i ndiaidh a chéile agus níor éirigh leis na Breathnaigh an bhearna sin a dhúnadh aon uair. Ag an deireadh bhí 6 cúilín de dhifríocht eatarthu. Ní imreofar an tarna babhta den chomórtas idirmheánach go lár mí Lúnasa.

Ruadhán Ó Curraoin agus Ciarán Ó Laoi

Ruadhán Ó Curraoin ó Chumann Micheál Breathnach ag tabhairt faoin cic in ainneoin iarracht ó Chiarán Ó Laoi (An Spidéal) é a bhlocáil, le linn an cluiche chéad bhabhta idirmheánach peile i Maigh Chuilinn, an Satharn seo caite.


Ranganna Ballet sa gCeathrú Rua

D’éirigh thar cionn leis na ranganna ballet agus damhsa nua-aimseartha le Eoin Mac Donnacha a d’eagraigh Tuismitheoirí na Gaeltachta agus a bhí ar bun sa gCeathrú Rua ón gCáisc.

Beidh tús á chur le cúrsaí nua go gairid: Damhsa Nua-Aimseartha ar an Máirt ó 5.00 go 6.00pm, ag tosaí ar an 4 Meitheamh; Ballet ar an Aoine ó 3.30pm go 4.30pm, ag tosaí ar an 8 Meitheamh.

Bíonn an-éileamh ar na ranganna seo agus tá spásanna teoranta. Moltar do dhaoine áit a chur in áirithe a luaithe agus is féidr tré glaoch a chur ar 091 869571, nó ríomhphost a chur ag eolas@nulltuismitheoiri.ie.


Dráma Johnny Chóil Mhaidhc

An Mhéar Fhada le Johnny Chóil Mhaidhc

Mír as an dráma An Mhéar Fhada le Johnny Chóil Mhaidhc

Ar an Déardaoin seo, 24 Bealtaine, bheidh an dráma le Johnny Chóil Mhaidhc, ‘An Mhéar Fhada’ á chur ar stáitse thuas staighre Tigh Giblin sa Spidéal, ag Aisteoirí Mhic Easmainn as an gCeathrú Rua, ag tosú ag 9.00pm.


CÉILÍ HOUSE sa gCoill Rua

Ciarán Hanrahan agus Ceoltóirí Óga Chois Fharraige sa gcúlra

Ceoltóirí Óga Chois Fharraige ag casadh an fhad is atá Ciarán Hanrahan ag scrúdú a nótaí le linn an taifeadadh ar an gclár raidió ‘Céilí House’ i dTigh Chualáin, An Choill Rua, le gairid. Beidh an clár ag dul amach ar RTÉ Raidió a hAon, ar an Satharn, 9 Meitheamh.

Bhí tráthnóna iontach ceoil i dTigh Chualáin an Satharn seo caite. Bhí Ciarán Hanrahan is a chriú ag taifeadadh an chláir raidió CÉILÍ HOUSE, ar chuireadh ón bhféile TRAIDPHICNIC. Tar éis an obair taifeadta a bheith curtha i gcrích lean an seisiún ar aghaidh go am dúnta le scoth na gceoltóirí páirteach ann.

I measc na ngrúpaí a bhí ag casadh ar an oíche bhí an banna ceoil COGAR chomh maith le ceoltóirí óga Chois Fharraige.

Beidh an clár ag dul amach ar RTÉ Raidió a hAon ar an Satharn, 9 Meitheamh, ag 9.00pm.


Torthaí Liathróid Láimhe

Buaiteoirí Liathróid Láimhe 2018

An triúr ó Chumann Liathróid Láimhe Chois Fharraige, ar éirigh leo an bua a fháil i gcomórtas craobh Chonnachta aonbhalla an deireadh seachtaine seo caite.

Ó chlé: Sadhbh Ní Fhlaithearta, An Chré Dhubh; Eimhin Ó Diollúin, Púirín; agus Clíona Ní Chonghaile, Cor na Rón.

I mBéal Átha Ghártha ag an deireadh seachtaine, i gcomórtais craobh Chonnachta aon bhalla, bhí an bua ag triúr as Cumann Liathróid Láimhe Micheál Breathnach: faoi 13, Clíona Ní Chonghaile, Cor na Rón; faoi 15, Sadhbh Ní Fhlaithearta, An Chré Dhubh, An Spidéal; faoi 17, Eimhin Ó Diollúin, Púirín. Tá an triúr acu tríd go dtí na babhtaí leathcheannais na hÉireann faoi cheann coicíse.


Torthaí ón bhFleadh Ceoil

Idir dhamhsóirí, cheoltóirí agus amhránaithe ghlac thart ar scór gasúr ó cheantar Chois Fharraige páirt i bhFleadh Ceoil na Gaillimhe an deireadh seachtaine seo caite i dTuaim. Seo a leanas na buaiteoirí ó Chois Fharraige:

Amhránaíocht (faoi 9): Dearbhail Nic Dhonncha (1ú áit); Éabha Mae Riggott agus Emma Ní Churraoin (2ú háit eatarthu).

Amhránaíocht (cailíní faoi 12): Éabha Ní Chonghaile (1ú áit); Neasa Nic Dhonncha (2ú háit); Róisín Ní Raifeartaigh (3ú háit).

Amhránaíocht (buachaillí faoi 12): Colm Ó Curraoin (1ú áit); Caoilte Canny (2ú háit); Lorcán Ó Curraoin (3ú háit).

Amhránaíocht (faoi 15): Éadaoin Nic Dhonncha (1ú áit); Fódhla Ní Bhraonáin (2ú háit).

Amhránaíocht (faoi 18): Liadan Canny (3ú háit).

Comhrá Gaeilge: Duais ag Emma Ní Churraoin agus Éabha Mae Riggott.

Ceol: Éabha Mae Riggott (3ú háit fidil faoi 9); Neasa Nic Dhonncha (3ú háit consairtín faoi 12); Damhnait Ní Fhátharta (2ú háit don fhonn mall agus 3ú háit don cheol rince ar an gcláirseach faoi 15).

Beidh na buaiteoirí ar fad ag dul ar aghaidh go Fleadh Ceoil Chonnacht a bheas ar bun i mbliana i mBéal an Átha Mhóir, Co Liatroma.


Glanadh Suas

Brúscar a bailíodh ar an gcladach ar an Satharn seo caite

D’éirigh go maith leis an nGlanadh Suas ar chladaigh Chois Fharraige ar an Satharn seo caite. Seo an darna lá glantacháin a d’eagraigh Fochoiste Timpeallachta an Chumann Forbartha. Tá an Fochoiste Timpeallachta an-bhuíoch do na daoine go léir a ghlac páirt sa nGlanadh Suas agus do Shiopa an Phobail a chuir na soláistí ar fáil don chupán tae/caifé ina dhiaidh.

Tá rialacha nua á thabhairt isteach ag Comhairle Chontae na Gaillimhe a chruthaíonn deacrachtaí móra do eagraíochtaí deonacha ‘Glanadh Suas’ nó obair dheonach ar bith eile a dhéanamh sa gceantar. Beidh an cheist seo á phlé ag an gcéad chruinniú eile de Chumann Forbartha Chois Fharraige.


Féile Chois Fharraige

oireachtas chois fharraige 2016

An Dá Johnny ag Oireachtas Chois Fharraige 2016

Beidh cruinniú ar an Máirt seo chugainn, 29 Bealtaine, féachaint le meitheal a chur le chéile le tabhairt faoi eagrú Féile Chois Fharraige amach sa bhFómhar.

Beidh an cruinniú ar bun san ITT ag 8.30pm.


Cailíní Chois Fharraige ina Seaimpíní

Foireann Peile na gCailíní (f16) CMB (2018)

Foireann bhuacach Chumann Micheál Breathnach faoi 16, leis na bainisteoirí, leis an gcorn a bronnadh orthu an Domhnach seo caite, tar éis dóibh Béal Atha an Slua a bhualadh i gCluiche Ceannais i Sraithchomórtas Chontae na Gaillimhe.

Ar chúl, ó chlé: Tadhg Beag Ó Curraoin (Bainisteoir), Emma Ní Chonghaile, Deirbhle Ní Mharta, Aifric Ní Ghibne, Cassie Craughwell, Meadhbh Ní Dhireáin, Orlaith Ní Churraoin, Clodagh Ní Dhireáin, Kate Ní Dhomhnaill, Gina Giles, Éabha Nic Dhonncha, Fodhla Ní Bhraonáin, Tadhg Mór Ó Curraoin (Bainisteoir).

Chun tosaigh, ó chlé: Niamh Ní Churraoin, Aobh Ní Dhubhghaill, Kianna Ní Mhárta, Siofra Ní Mhárta, Cliodhna Ní Mhárta, Roisín Ní Chonghaile, Aoife Ní Neachtain. Ar an bhfoireann chomh maith bhí Aoife Nic Dhonnacha.

D’éirigh le foireann cailíní ó Chumann Micheál Breathnach an ceann is fearr a fháil ar Bhéal Átha an tSlua ar an Domhnach seo caite le Sraithchomórtas an Chontae a bhuachaint. Bhí ocht gcuilín le spáráil ag cailíní Chois Fharraige ag deireadh an chluiche.

Tá duine den fhoireann, Fódhla Ní Bhraonáin, ar fhoireann na Gaillimhe faoi 16, a bhuail Maigh Eo le gairid i gCraobh Chonnacht agus a bheas ag dul san iomaíocht i gcluiche leathcheannais na hÉireann in aghaidh ???


Torthaí Spóirt ón Deireadh Seachtaine

Peil (Idirmheánach): An Spidéal 1 – 14, Ml Breathnach 0 – 11.

Peil (faoi 16): Ml Breathnach 1 – 14, Oranmore Maree 3 – 10.

Peil (faoi 16): An Spidéal 7 – 11, St Michaels 3 – 12.

Peil (faoi 14): Ml Breathnach 4 – 03, Naomh Anna 2 – 11.

Peil (faoi 12): Ml Breathnach 5 – 09, Cill Ainnín 0 – 04.

Peil (faoi 14): An Spidéal 2 – 10, St Michaels 4 – 04.

Peil na mBan (f16): Ml Breathnach 6 – 04, Béal Átha an Slua 3 – 05.

Peil na mBan (f14): Ml Breathnach 3 – 12, Gráinne Mhaol 4 – 06.

Iomáint (f14): Ml Breathnach 0- 03, Ballygar 4 – 02.

Iomáint (f14): Cois Fharraige 2 – 11, Maigh Chuilinn 2 – 05.


An Pota Óir

Pota Óir CLG An Spidéil 2018

Ba é Ciarán Ó Gríofa as Na Mine a thug an pota óir i gcrannchur CLG An Spidéil an tseachtain seo caite. Bhuaigh Ciarán pota óir de luach €15,600.

Bhronn Rúnaí CLG An Spidéal, Micheál Ó Duinn (ar dheis), an seic ar Chiarán (ar chlé). Tá a mhac, Páidí, sa lár.


23 Bealtaine 2018