Cartlann Nuachta: 23 Eanáir 2019

Ceoltóirí Óga Chois Fharraige sa Taibhdhearc

Ceoltóirí Óga Chois Fharraige

Cuid de Cheoltóirí Óga Chois Fharraige a bheas ag casadh sa Taibhdhearc, seachtain ón Domhnach seo, 3 Feabhra, ag 3.00pm, ag an gceolchoirm ‘Anois Teacht an Earraigh’.

Ó chlé go deas: Amanda Ní Bhrádaigh, Caitríona Ní Mhathúna agus an bheirt chláirseoirí: Labhaoise Ní Bhéarra agus Damhnait Ní Fhátharta.

Beidh breis is 60 gasúr ó cheantar Chois Fharraige ag cur ceolchoirm ar stáitse sa Taibhdhearc ar an Domhnach, 3 Feabhra, ag 3.00pm. ‘Anois Teacht an Earraigh’ atá mar theideal ar an gceolchoirm.

Beidh idir amháin, ceol agus damhsa á chur ar an stáitse ag na ceoltóirí óga, atá ag dul ó neart go neart ó thosaigh siad ag tíocht le chéile sa gCrann Taca gach maidin Domhnaigh, roinnt blianta ó shin.

€12 atá ar dhaoine fásta agus gasúir saor in aisce. In onóir na hócáide, ós rud é gurb é deireadh seachtaine na Féile Bríde atá ann, scaoilfear isteach saor in aisce bean ar bith a bhfuil Bríd mar ainm uirthi.


Comórtas Scoraíochta Idir Bailte

Amhrán ag an Deire II - Scoraíocht na nAille

Scoraíocht na nAille 2015

Tá Cumann Forbartha Chois Fharraige ag eagrú Comórtas Scoraíochta Idir Bailte do cheantar Chois Fharraige an t-earrach seo. Tá an comórtas oscailte do bhaile ar bith, nó grúpaí bailte, sa gceantar idir Na Forbacha agus Ros a’ Mhíl. Beidh ar gach baile/ceantar a chuireann isteach ar an gcomórtas seó nó scoraíocht, thart ar 25 noiméad ar fhad, a chur ar an stáitse ina mbeidh meascán de cheol, amhránaíocht, damhsa, scéalaíocht, greann, drámaíocht etc. faoi théama eicínt. Tá sé fágtha faoin baile/ceantar an téama a roghnú.

Uasmhéid de scór duine a bheas ceadaithe le bheith páirteach sa seó ar an ardán. Beidh cead props agus soilsiú a úsáid. Beidh cead ag bailte beaga atá buailte ar a chéile tíocht le chéile nó dul i bpáirt le baile eile taobh leo.

Tá spéis sa gcomórtas léirithe cheana féin ag roinnt grúpaí.

Caithfidh gach duine atá le bheith páirteach sa scoraíocht a bheith ina chónaí sa mbaile fearann/sa gceantar óna dtagann an seó, nó de bhunú an cheantair sin sa gcás nach bhfuil cónaí orthu sa mbaile faoi láthair.

Tá go dtí an Aoine, 8 Feabhra, ag bailte lena chur in iúil an mbeidh siad páirteach sa gcomórtas scoraíochta.

Tá an Cumann Forbartha ag súil go mbeadh an comórtas críochnaithe faoi dheireadh Mhárta.

Tá níos mó eolais faoin gcomórtas le fáil ar shuíomh idirlín an Chumann Forbartha, www.coisfharraige.ie/cumann-forbartha nó ó Mháirín Mhic Lochlainn ag an uimhir 086 0888578.


Léacht ar an gCeathrú Rua

Dr Jeannine WoodsAr an Máirt seo chugainn, 29 Eanáir, tabharfaidh an Dr. Jeannine Woods (sa bpictiúr ar chlé) léacht in Acadamh na hOllscoilíochta Gaeilge, An Cheathrú Rua, leis an teideal “Lá ‘le Bríde”.

Beidh an léacht ag tosú ag 8.00pm agus tá sé á eagrú ag Cumann Béaloidis Chonamara.

Léachtóir i Roinn na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, is ea an Dr. Jeannine Woods.

Tá go leor ailt foilsithe aici agus páipéir chomhdhála curtha i láthair aici ar chúrsaí scannánaíochta agus ar chúrsaí inscne agus gnéasúlachta maidir le cultúr na hÉireann agus leis an gcultúir idirnáisiúnta.


Torthaí Lotó Chumann Micheál Breathnach

Ní raibh aon bhuaiteoir ar an bpota óir. Tarraingíodh na hainmneacha seo a leanas as an hata agus tá €50 an duine ag dul dóibh:

Jenny Concannon, Cor na Rón.

Áine Beatty, An Teach Mór.

Duais an Díoltóra: Tigh Sé, Ros a’ Mhíl.

Dearbhán Tigh Durkin: Cóilín Ó Neachtain, Baile na hAbhann.

Tá €8,800 sa bpota óir don chéad tarraingt eile.


Scoil Cholmcille ag Ceiliúradh 50 Bliain

Scoil Ros a' Mhíl i bParáid na Ceathrú Rua 2018

Scoil Cholmcille, Ros a’ Mhíl, sa bParáid Lá ‘le Pádraig 2018

Tá Scoil Cholmcille, Ros a ‘Mhíl, ag ceiliúradh 50 bliain ar an bhfód i mbliana. Beidh an scoil ag cur leabhar le chéile mar chuid den cheiliúradh. Tá pictiúir á gcuardach le cur sa leabhar. Bheadh an scoil fíorbhuíoch as aon phictiúr nó eolas eile, ar mhaith le daoine a thabhairt.

Is féidir ábhar a sheoladh ag an ríomhphost scoilcholmcille50@nullgmail.com nó bualadh isteach ag an scoil roimh 15 Feabhra.


Aisteoirí Óga ag Teastáil

Tuismitheoirí na GaeltachtaTá Tuismitheoirí na Gaeltachta ag eagrú mór-léiriú de dhráma nua-scríofa de chuid Dharach Mac Con Iomaire – Lugh, Lasair agus an Draoi Briste – agus aisteoirí óga ag teastáil le páirt a ghlacadh ann!

Beidh an dráma á chur ar stáitse in ionad lárnach i gConamara (le cinntiú go fóill) le linn na Cásca 2019 agus á stiúradh ag Darach Mac Con Iomaire.

Caithfear gasúir a chlárú do na ranganna drámaíochta atá ar bun ag Tuismitheoirí na Gaeltachta in ionaid ar fud Chonamara le go mbeidh deis acu páirt a ghlacadh sa dráma. Tá ranganna ar bun faoi láthair ar an gCeathrú Rua (Splanc), i gCeantar na nOileán (Comhar Chuigéil), i gCois Fharraige (Seanscoil Sailearna) agus i gCarna (Ionad na nImirceach).

Beidh cleachtadh ar bun don dráma sna ranganna agus beidh campa speisialta á eagrú faoi Cháisc a bheas dírithe ar bharr smaise a chur ar an léiriú.

Beidh éisteachtaí ar bun mar chuid de na ranganna freisin le gasúir a roghnú do na príomhpháirteanna.

Is féidir gasúir a chlárú nó tuilleadh eolais a fháil ach ríomhphost a sheoladh ag eolas@nulltuismitheoiri.ie nó glaoch a chur ar (091) 869571.


Cóisir na mBreathnaigh

Cumann Mícheál BreathnachAr an Aoine seo chugainn, 25 Eanáir, a bheas an chóisir bhliantúil ag Cumann Micheál Breathnach sa bPoitín Stil. Beidh an ceol curtha ar fáil ag Mike Scanlon agus Martin Joe.

Níl ach €10 ar na ticéid, atá ar fáil ón bPoitín Stil, ó Tigh Dhurcáin ar an Tulach, nó ag an doras ar an oíche.

Tá ballraíocht sa gCumann ar oscailt anois chomh maith. Is ar líne a bheas an clárú ag tarlú i mbliana. Seo a leanas na táillí ballraíochta a bheas i bhfeidhm: €120 do imreoir fásta (18+); €80 do mhic léinn lánaimsire; €100 do ghasúr amháin agus tuismitheoir/caomhnóir; €130 do bhallraíocht clainne nach imreoirí iad na tuismitheoirí agus €160 do bhallraíocht clainne más imreoir duine de na tuismitheoirí.

I mbliana, de bharr rialacha cosaint leanaí, ní féidir gasúr a chlárú gan ar a laghad tuismitheoir/caomhnóir amháin a bheith cláraithe chomh maith.


Na Toghcháin Áitiúla

Seán Ó TuairisgTá sé ráite ag Cathaoirleach an Chomhairle Chontae, Seán Ó Tuairisg (ar dheis), nach mbeidh sé ag seasamh don Chomhairle Chontae mí Bealtaine seo chugainn. Tá beagnach 15 bliain déanta ag Seán ar an gComhairle Chontae mar ionadaí do cheantar Chonamara. An uair seo beidh Conamara roinnte idir Conamara Thuaidh agus Conamara Theas, rud a chiallaíonn nach féidir leis brath ar vótaí Dhúiche Sheoighe an babhta seo, mar go mbeidh an ceantar i gConamara Thuaidh.

Tuigtear go bhfuil Fhianna Fáil ar tóir duine a fháil i gceantar Chois Fharraige a bheadh sásta a ainm a chur chun cinn le ainmniúchán a lorg ón gcoinbhinsiún a thionólfar le iarrthóirí a roghnú. Tá spéis léirithe ag Macdara Hosty ó Bhearna san ainmniúchán cheana féin.

Tá Pádraig Joe Joe Mac an Iomaire ó na Doireadha roghnaithe ag Fine Gael le seasamh.

Tá Sinn Féin ag cur Kevin O’ Hara chun cinn le seasamh i gConamara Thoir. Tá clinicí á dtosaí aige ar an Satharn seo, 26 Eanáir. Beidh sé sa gCrompán, ar an gCeathrú Rua, ag 10.00am agus beidh sé i dteach a mhuintir i gCoilleach sa Spidéal ag meánlae.


Díomá ar an Spidéal

Foireann Idirmheánach na mBreathnaigh (071018)

Foireann Idirmheánach na mBreathnaigh

Ar an Domhnach seo caite thaisteal slua maith ón Spidéal go Contae na Mí le tacaíocht a thabhairt don fhoireann peile a bhí ag imirt i gCluiche Leathcheannais Peile na hÉireann do na clubanna idirmheánacha.

Níor éirigh leis an Spidéal greim a fháil ar an gcluiche agus ón tús bhíodar i dtrioblóid agus iad ag imirt in aghaidh seaimpíní idirmheánacha ó Chúige Uladh, Naomh Éanna ó Bhéal Feirste. B’íontach go raibh an cluiche á chraoladh beo ar TG4.

Tá éacht déanta ag an bhfoireann óg peile ón Spidéal agus Craobh na Gaillimhe chomh maith le Craobh Connacht na gClubanna Idirmheánacha a bhuachaint. I mbliana beidh an Spidéal ar ais i measc na gclubanna sinsir i gContae na Gaillimhe.


AGM an Chomhar Creidmheasa

Comhar CreidmheasaBeidh cruinniú cinn bhliana Chomhar Creidmheasa Cholmcille ar siúl ar an Máirt seo chugainn, 39 Eanáir, sa gCrann Taca (ITT), Indreabhán, ag 8.00 i.n.

Le linn na bliana airgeadais 2018, bhí tíocht isteach de bheagán faoi €1.34 milliún ag an gComhar Creidmheasa, i gcomparáid le ioncam de bhreis ar €1.37 milliún don bhliain 2017. Ach tháinig méadú beag ar an bhfarasbarr den ioncam thar an gcaiteachas, ó €397,000 don bhliain 2017 go €408.000 don bhliain 2018. Roinntear an farasbarr seo ar chúlchistí éagsúla.

Tabharfar breis eolais ar na hábhair seo ag cruinniú cinn bhliana an Chomhair Creidmheasa ar an Máirt agus freagrófar aon cheisteanna atá ag na baill. Bíonn cead ag gach ball freastal ar an gcruinniú cinn bhliana.


Sacar Chois Fharraige

Sacar Chois Fharraige (2019)

Foireann Sacair Chois Fharraige a chuaigh go barr an tábla i Roinn II de Shraith Sacair na Gaillimhe, tar éis dóibh an bua a fháil ar Knocknacarra, ar an Domhnach seo caite i bPáirc na gCeapaí. Bhí Knocknacarra ar bharr an tábla roimh an cluiche.

Ar chúl: Rónán Mac Donnacha, Seán Ó Donnacha, Leon Mac Lochlainn (Capt), Eoin Ó Coistealbha, Cathal Ó Conghaile, Temi Kuku, Dara Mac Dubhghaill.

Chun tosaigh: Chris Ó Biadha, Colm Thornton, Dónal Ó Ceallaigh, Mikey Ó Conaire.

Tá Cois Fharraige ar ais ar bharr an tábla do Roinn 2, i Sraithchomórtas Sacair na Gaillimhe. Ar an Domhnach seo caite bhuail Cumann Sacar Chois Fharraige an fhoireann a bhí chun cinn orthu, Knocknacarra, leis an scór 4 in aghaidh a 2. Is sa gcéad leath a scóráladh na cúil ar fad.

Bhí tús an mhaith ag Knocknacarra nuair a fuair siad cúl ó chic choirnéil tar éis 16 nóiméad, ach taobh istigh de noiméad d’éirigh le Rónán Mac Donnacha an cluiche a chothromú, nuair a lobáil sé an liathróid thar an gcúl báire. Chuaigh Knocknacarra chun tosaigh arís nuair a tugadh cic éirice dóibh. Ní raibh siad ag 4 nóiméad chun tosaigh nuair a fuair Rónán Mac Donnacha cúl eile do Chois Fharraige. D’éirigh le Cois Fharraige a dhul chun cinn sa 30 nóiméad le cúl iontach eile ó Rónán Mac Donnacha. Roimh leath am bhí cúl eile ag Cois Fharraige, scóráilte an uair seo ag Chris Ó Biadha ón mBóthar Buí.

Sa dara leath bhí Cois Fharraige i bhfad níos fearr agus bhí an t-ádh ar an bhfoireann baile nach raibh cúpla cúl eile ag Cois Fharraige.

Fágann an bua go bhfuil Cois Fharraige ar bharr an tábla i Roinn II, le 23 pointe théis 9 cluiche a imirt, pointe amháin chun cinn ar Knocknacarra.

Níor chaill Cois Fharraige aon chluiche fós an séasúr seo. Tá painéal fíorláidir ag Cois Fharraige i mbliana agus iad ag súil le Roinn II a bhuachaint le dul isteach i Roinn I an chéad bhliain eile. Beidh siad ag imirt as baile in aghaidh Manulla, Co Mhaigh Eo, an Domhnach seo chugainn i gCorn Brennan.


Séasúr Nua Scannán

Club Scannán - C'est La Vie!

Club Scannán – C’est La Vie!

Ar an Déardaoin seo, 24 Eanáir, cuirfear tús le séasúr nua de scoth na scannán ó thíortha éagsúla ar fud an domhain, i Seanscoil Sailearna, nuair a thaispeánfar ‘C’est La Vie’, scannán greannmhar ón bhFrainc, ag tosú ag 8.15pm.

Is féidir ballraíocht a fháil don séasúr roimh an scannán: €35 an táille do dhuine aonair nó €60 do bheirt, as a mbíonn cead fáil isteach ag na scannáin go léir gan aon cheo eile a íoc. Is margadh maith é an bhallraíocht. Daoine nach bhfuil ballraíocht acu íocann siad €8 ar scannán amháin.

Tá liosta iomlán na scannán le fáil anois ar an suíomh idirlín WWW.CLUBSCANNAN.IE, mar aon le eolas fúthu.


Leabhar Nua Joe Steve le Plé

Joe Steve Ó Neachtain le Dónal Ó Braonáin a sheol leabhar nua Joe Steve, Mar a Bhí ar dTús", i dTigh Chualáín, Indreabhán, Dé Domhnaigh. Is iad Cló Iar-Chonnacht a d'fhoilsigh. Pic: Seán Ó Mainnín

Joe Steve Ó Neachtain, údar an leabhair ”Mar a bhí ar dTús: Cuimhní Seanghasúir”, in éindí le Domhnall Ó Braonáin ar dheis, a sheol an leabhar ag ócáid i dTigh Chualáin, An Choill Rua, roimh an Nollaig.

Sé leabhar Joe Steve a bheas á phlé ag Club Leabhar Chois Fharraige ar an gCéadaoin, 13 Feabhra, i dTigh Mholly, An Lochán Beag.

[Pic: Seán Ó Mainnín].

Beidh Club Leabhar Chois Fharraige ag teacht le chéile ar an gCéadaoin, 13 Feabhra, ag a 9.00pm i dTigh Mholly leis an leabhar “Mar a bhí ar dtús: Cuimhní Seanghasúir” le Joe Steve Ó Neachtain a phlé. Beidh an t-údar, Joe Steve Ó Neachtain ann ar an oíche. Chomh maith leis sin beidh Club Leabhar Eachtraíochta agus Sóisialta Bhaile Locha Riach in éineacht ag tíocht ar cuairt ar an oíche.

Tá an leabhar ar fáil go háitiúil ó shiopa Chló-Iar Chonnacht sa Spidéal.


Torthaí Spóirt

Peil (Idirmheánach): An Spidéal 0 – 11, Naomh Éanna 3 – 09.

Sacar (Roinn II): Cois Fharraige 4, Knocknacarra 2.

Sacar (faoi 14): Cois Fharraige 2, Craughwell United 2.


23 Eanáir 2019