Cartlann Nuachta: 23 Feabhra 2022

Le Cion ar Joe’

Bronnadh an Ghradaim ar Joe Steve

Mike P. Ó Conaola, ar dheis, ag bronnadh Gradam na hÉigse ar Joe Steve Ó Neachtain, seacht mbliana ó shin sa Spidéal. Sé Mike P. atá i mbun léirithe ar an seó ‘Le Cion ar Joe’ atá curtha le chéile ag Aisteoirí an Spidéil in ómós do Joe Steve.

Beidh ‘Le Cion ar Joe’ á chur ar an ardán i Seanscoil Sailearna ar an 17 agus 18 Márta.

Beidh Aisteoirí an Spidéil ag dul ar aghaidh leis an seó speisialta, ‘Le Cion ar Joe’, i Seanscoil Sailearna ar an 17 agus an 18 Márta. Bhí an seó réitithe le dul ar an ardán mar chuid de Fhéile Chois Fharraige, mí na Samhna seo caite, ach socraíodh é a chur ar athló, nuair ab éigean clár na féile a leasú de bharr cúrsaí sláinte poiblí.

Seó ilmheáin atá ann ina léireofar blaisíní de shaothar Joe Steve Ó Neachtain idir fhilíocht, prós, drámaíocht agus fealsúnacht. Tá os cionn scór duine ag cleachtadh go dian faoi láthair faoi stiúir Mhike P. Ó Conaola. Beidh míreanna físe agus fuaime, chomh maith le míreanna drámaíochta, aithriseoireachta, amhráin, ceoil agus agallamh beirte ar chlár na hoíche.

Is féidir ticéid a chur in áirithe ach glaoch ar 083 0106294.

Idir an dá linn tá cinneadh déanta ag Comharchumann Sailearna Éigse Joe Steve a chur siar go mí na Samhna seo chugainn. Bhí sé beartaithe an Éigse a eagrú an mhí seo caite, thart ar an dáta a fuair Joe Steve bás ag tús na bliana 2020.


Comhghairdeas le Jack

Pic Jack Ó Conghaile

Comhghairdeas le Jack Ó Conghaile ó Chumann Liathróid Láimhe Micheál Breathnach a chroch leis an bonn óir i gCraobh Chonnachta do bhuachaillí faoi 13 le gairid.


Crannchur Mór na mBreathnach

Cumann Mícheál BreathnachTá crannchur mór á eagrú arís i mbliana ag Cumann Micheál Breathnach le airgead a fháil chun an club a reáchtáil. Mar a bhí anuraidh, tá dhá chuid sa gcrannchur: beidh tarraing áitiúil ann ar an Domhnach 20 Márta agus beidh na ticéid á gcur go Páirc an Chnócaigh le haghaidh tarraingt náisiúnta a bheas ar bun ar an 2 Meitheamh le haghaidh duaiseanna móra.

I mbliana tá 65 duais le dáileadh amach sa gcrannchur áitiúil, curtha ar fáil go fial ag comhlachtaí áitiúla. Is fiú €250 cuid de na dearbháin atá le bronnadh ar buaiteoirí.

Níl ach €10 ar ticéad agus beidh siad á dhíol ag baill an chluib as seo go ceann cúpla seachtain. Chuile euro a bhailítear fanann sé leis an gclub le cur ar a chumas leanacht ar aghaidh leis an obair éachtach a dhéanann sé do aosóg an cheantair.


AGM an Chomhar Creidmheasa

Comhar Creidmheasa Cholm Cille 2020

Comhar Creidmheasa Cholm Cille

Ar an Máirt seo caite, 22 Feabhra, tionóladh cruinniú cinn bhliana Chomhar Creidmheasa Cholm Cille, ar an gcóras Zúm.

Bhí bliain an mhaith ag an gComhar Creidmheasa, in ainneoin na ndeacrachtaí éagsúla a bhain le srianta sláinte. Tuairiscíodh go raibh ioncam iomlán de bheagán le cois €1.44 milliún ag an gComhar Creidmheasa le linn na bliana airgeadais 2020/21, a chríochnaigh ar an 30 Meán Fómhair, 2021 agus go raibh méadú mór ar an bhfarasbarr a d’ardaigh ó €51,000 anuraidh go €341,000 don bhliain 2020/21.

Tá os cionn 9,000 ball i gComhar Creidmheasa Cholm Cille, a fhreastalaíonn ar Chonamara Theas, ó na Forbacha siar go Leitir Mealláin agus ón gCeathrú Rua chomh fada le Camus. Tá gar do €49,000,000 de luach scaireanna ag na baill sa gComhar Creidmheasa, méadú 2.7% ó 2020 agus tá beagán le cois €9 milliún sna cúlchistí éagsúla. Socraíodh anuraidh go gcuirfí uasteorann de €30,000 i bhfeidhm ar coigilteas na mball.

Ina thuairisc don chruinniú dúirt Cathaoirleach an Bhord Stiúrtha, Dónall Mac Giolla Bhríde, gur baineadh amach an dá aidhm a bhain leis an stráitéis nua a aontaíodh anuraidh, siad san (i) bainistiú a dhéanamh ar an leibhéal coigiltis agus (ii) méadú a chur le líon na n-iasachtaí.

Tá beagán le cois €13.5 milliún ar iasachtaí tugtha amach do na baill, méadú 5.5% ar an méid iasachtaí a bhí tugtha amach ag deireadh na bliana airgeadais 2020. Tugadh amach luach €6,601,254 ar fad le linn na bliana i gcomparáid le €6,334,000 an bhliain roimhe. Ina tuairisc don chruinniú dúirt an Bainisteoir, Treasa Uí Fhátharta, go ndearna siad roinnt leasaithe ar an bpróiséas le iasachtaí a cheadú agus mar thoradh ar sin go mbíonn “98% d’iasachtaí ceadaithe taobh istigh de 24 uaire an chloig”.

Tá curtha le uaireanta oscailte an Chomhar Creidmheasa chomh maith: tá an Oifig in Indreabhán oscailte anois sé lá na seachtaine, ó 10.00am go 4.00pm ó Luan go Céadaoin; ó 10.00am go 5.00pm ar an Déardaoin agus Aoine agus ó 9.30 ar an Satharn go 2.30pm

Mar is gnáth, chríochnaigh an cruinniú le crannchur do na baill a bhí i láthair.


Micheál Mac an Iomaire RIP

Cuireadh an iar mhúinteoir scoile, Micheál Mac an Iomaire, Doire Né, an tseachtain seo caite.

Chaith Micheál blian is fiche ina phriomoide ar Scoil Cholmcille, Ros a’ Mhíl go dtí gur éirigh sé as ar an 30 Meitheamh 1995. Rinne sé a chion féin lena áit dúchais a chur chun cinn agus bhí ard mheas ar mar mhúinteoir agus mar phríomhoide.

Bhí aithne air ar fud na Gaeltachta mar An Sagart Mór sa dráma ‘Baile an Droichid’ ar RnaG.

Is i Seanscoil Ros a’ Mhíl a fuair Micheál a chuid bunscolaíochta agus ba chúis bróid dhó filleadh mar phríomhoide ar an scoil i 1974.

Thug páistí na scoile garda onórach dhó taobh amuigh den scoil agus a chorp á thabhairt soir chun na reilige.

Páistí ó Scoil Cholmcille, Ros a’ Mhíl, ag déanamh garda onórach taobh amuigh den scoil in omós do iar phríomhoide na scoile, Micheál Mac Con Iomaire a cuireadh an tseachtain seo caite.

Suaimhneas síoraí leis.


Club Scannán Sailearna

Beidh an scannán, NEVER GONNA SNOW AGAIN, ón bPólainn á thaispeáint an Déardaoin seo, 24 Feabhra i Seanscoil Sailearna, ag an gClub Scannán ag tosú ag 8.15pm mar is gnáth. Tá scéal an scannáin suite in eastáit tithíochta galánta ina bhfuil cónaí ar daoine le airgead, atá faoi dhraíocht ag fear ón Ucráin, a bhíonn ag tíocht chucu ina gcuid tithe le freastal orthu mar masseur.

An Déardaoin seo chugainn, 3 Márta, beidh an scannán FOSCADH le Dónall Ó Héalaí sa bpríomhpháirt, á thaispeáint sa tSeanscoil mar chuid de imeachtaí Seachtain na Gaeilge. Is i gceantar Dúiche Sheoighe a deineadh an scannán. Scéal brónach atá ann faoi fhear óg simplí a thagann faoi bhrú nuair a fhaigheann a thuismitheorí bás agus é fágtha as féin, le talamh sléibhe a dhíol le haghaidh muilte gaoithe. Ainmníodh FOSCADH le haghaidh Oscar ón tír seo. Seo é an chéad uair an scannán a bheith á thaispeáint i gConamara.

Moltar do dhaoine a bheas ag iarraidh an scannán a fheiceáil ticéad a cheannach in am. Cheana féin tá beagnach leath de na suíochán sa tSeanscoil curtha in áirithe. Tá córas simplí ann le ticéad a cheannach ar an suíomh WWW.CLUBSCANNAN.IE ach na treoracha a leanacht.


Toghcháin an Údaráis

udaras-logoTá tús curtha ag Roinn na Gaeltachta le próiséas comhairliúcháin maidir leis an mbealach a roghnaítear ionadaithe ar Bhord Údarás na Gaeltachta. Nuair a bunaíodh Údarás na Gaeltachta i 1980 bhí gné daonlathach ag baint leis an mBord sa gcaoi is gur toghadh seachtar de na baill agus bhí seisear ainmnithe ag an Aire. Chuir an tAire Dinny Mc Ginley (FG) deireadh leis na toghcháin i 2012 agus tugadh an chumhacht do na comhairlí contae ionadaithe a roghnú.

I ráiteas a eisíodh an tseachtain seo caite d’fháiltigh Cumann Forbartha Chois Fharraige roimh an aithbhreithniú atá le déanamh ag an Roinn agus roimh an comhairliúchán poiblí atá oscailte anois. Fuair an Cumann Forbartha geallúint i scríbhinn ón Taoiseach, Micheál Martin TD, dhá bhliain ó shin, go ndéanfaí na toghcháin do Bhord Údarás na Gaeltachta a


Torthaí Spóirt ón Deireadh Seachtaine

  • Sacar (Div I): Mac Dara 2, West Coast Utd. 2.
  • Sacar (Div I): Cois Fharraige 4, Knocknacarra 1.
  • Sacar (faoi 15): Mac Dara 7, Galway Hibs 2.
  • Sacar (faoi 13): Mac Dara B 3, Bearna/Na Forbacha C 1.

23 Feabhra 2022