Cartlann Nuachta: 23 Meitheamh 2021

Rang a Sé – Deireadh Ré

Rang a Sé ó Scoil Cholmcille, Ros a’ Mhíl, a chríochnaigh sa mbunscoil an tseachtain seo.

Ar chúl, ó chlé:Leah Gomez, Michaela Breathnach, Róisín Ní Nia, Saidhbh Ní Shé.

Chun tosaigh, ó chlé: Dean Mac Donncha, Fionn Mac Donnacha, Seán Ó Murchú, Keelan Ó Gallachóir, Caoimhín Castillo Keating.


Traidphicnic ag Teacht

Postaer Traidphicnic 2021

An deireadh seachtaine seo chugainn a bheas Traidphicnic ar bun, ag tosú ar an Aoine, 2 Iúil, agus ag leanacht ar aghaidh go dtí an Domhnach, 4 Iúil. Is ar líne is mó a bheas na seisiúin éagsúla, an cuid is mó acu a taifeadadh i dTigh Hughes sa Spidéal. Sna seanlaethanta bhí cáil ar Tigh Hughes mar theach ceoil agus tarraingt ceoltóirí mór le rá ann. D’fhill cuid de na ceoltóirí sin ar ais ar Tigh Hughes le go mbeadh daoine in ann blaiseadh a fháil de na seisiúin ceoil a bhíodh sa teach tábhairne, nuair a bhí sé faoi lán seoil.

Seo é an 10ú Féile agus i measc na gceoltóirí is na amhránaithe a bheas le cloisteáil ar feadh an deireadh seachtaine tá Liam Ó Maonlaí agus Clare Sands.

Mar is gnáth, tá clár leathan ag Traidphicnic, gan aon dearmad déanta ar na ceoltóirí is na fonnadóirí áitiúla cosúil le Plunkett Ó Tuathail, Becky Ní Éallaithe agus Orla Leavy. Beidh Ceoltóirí Óga Chois Fharraige le cloisteáil chomh maith.

Le linn Traidphicnic beidh Club Foghlaimeoirí Gaeilge Chois Fharraige ag cur dráma i láthair agus beidh ealaíon le feiceáil chomh maith.

Beidh níos eolais faoi Traidphicnic ar fáil sa gcolún seo an tseachtain seo chugainn .

Postaer Traidphicnic 2021


Scoil Sailearna ag Garraíodóireacht

Togra Garraídóireachta -Scoil Sailearna (2) 2021

Sa bpictiúr tá na garraídóraí óga ó Scoil Sailearna, Na hAille.

Ina seasamh, ó chlé: Stevie O’Brien, Caitríona Ní Fhiannachta (Príomhoide), Séadna Ní Thuairisg agus Éabha Mai Riggott.

Ina suí, ó chlé: Kian Ó Súilleabháin agus Ríona Brady.

Ar an Satharn, seo caite, 19 Meitheamh, rinne gasúir ó Rang 5 obair mhór agus bláthanna á bplandáil acu i bpotaí os comhair Scoil Sailearna sna hAille. Bhí Máire Hynes ann lena scileanna agus saineolas a roinnt go fial fláithiúil leis na gasúir.

Is togra leanúnach atá i gceist agus é mar sprioc ag an scoil níos mó bláthanna, síolta bleibíní agus crainnte a chur i gcaitheamh na bliana. Le cúpla mí anuas tá crainnte dúchasacha curtha mór thimpeall na scoile.


Pádraig John William R.I.P

PÁDRAIC JOHN WILLIAM SEOIGHE

Cónra Phádraig John William Seoige á iompar isteach ag Cill Treasa, Seipéal Ros a’ Mhíl, an Déardaoin seo caite, ag gaolta is cairde.

[Pic: Seán Ó Mainnín]

Is le brón a chuala daoine an drochscéal an tseachtain seo caite go raibh Pádraig John William Seoige básaithe. Bhí aithne mhór ar Phádraig i measc lucht na mbád seoil. Is aige a bhí an leathbhád, An Volunteer. Ba as Inis Bearachain ó thús é, ach bhí cónaí air i Ros a’ Mhíl.

Taispeánadh ómós dhó ar an Déardaoin seo caite nuair a bhailigh daoine taobh amuigh de Shéipéal Cill Treasa, Ros a’ Mhíl le slán a fhágáil leis. Fágann sé a bhean Cáit agus beirt chlainne ina dhiaidh, Róisín agus Colm.

Bhí Pádraig an-bhródúil as an mbeirt acu, agus b’aoibhinn leis a bheith ag éisteacht leo ag ceol is ag canadh.


Feachtas Brúscair

Glanadh Suas - Brúscar Cladaigh

Brúscar a bailíodh i veain le Comharchumann Sailearna tar éis an Ghlanadh Suas 2019.

Tá Fochoiste Timpeallachta an Chumann Forbartha ag iarraidh ar an gComhairle Chontae an brúscar atá carnaithe ag bun boithríní a bhailiú.

Tá go leor gearán á ndéanamh faoi láthair faoi bhrúscar atá caite ar thaobh boithríní portaigh. Chomh maith le si,n tá carnáin bruscair bailithe ag daoine a bhíonn ag siúl ar an gcladach atá fágtha gan bailiú. Bhí Fochoiste Timpeallachta Chumann Forbartha Chois Fharraige i dteagmháil le maor an Chomhairle Chontae a thug le tuiscint go mbaileodh an Comhairle Chontae an bruscar. Chuige sin tá liosta á chur le chéile de na ceantair ina bhfuil dumpáil á dhéanamh i Chois Fharraige nó ina bhfuil carnán bruscair le bailiú.

Cuid den leigheas go n-osclófaí an tIonad Bailithe Bruscair i gCasla atá geallta le píosa. Tá áit ar eastáit an Údaráis a bheadh feiliúnach agus an tÚdarás sásta é a chur ar fáil don Chomhairle Chontae, do réir cosúlachta.  Freisin, tá triúr comhairleoirí áitiúil – Daithí Ó Cualáin, Pádraig Mac an Iomaire agus Tomás Ó Curraoin – sásta €20,000 a chur ar fáil ón liúntas pearsanta atá acu, leis an áit a réiteach.

Idir an dá linn tá Comhairle Chontae na Gaillimhe ag obair leis an bhFochoiste Timpeallachta, de chuid an Chumann Forbartha, ar an bplean chun na ceantair is measa a liostáil ina bhfuil brúscar á chaitheamh  – go háirithe fearais tí – le gur féidir iad a ghlanadh.

Tá tacaíocht an phobail ag teastáil ó thaobh an liosta a chur le chéile. Iarrtar ar dhaoine bóthar amháin, sa gceantar idir Abhann Cruimlinne agus Abhann an Spidéil, a thógáil agus má tá brúscar dumpáilte pictiúr a thógáil dhó agus é a chur ag an bhFochoiste. Ba mhaith linn chuile bhóthar i gCois Fharraige, an cladach agus na portaigh a bheith san áireamh san iniúchadh. Iarrtar ar dhuine ar bith atá sásta tacú leis an iarracht fáil réidh leis an mbrúscair, téacs a sheoladh chuig 087 6738834.

Tabharfar bóthair dhuit le déanamh, nach bhfuil á dhéanamh ag aon duine eile agus iarrfar ort an t-eolas a bhailiú agus a sheoladh isteach ag an gcomhordaitheoir ar an bhfeachtas, Sinéad Ní Neachtain. Is féidir pictiúir a sheoladh ar What’s App nó chuig an seoladh ríomhphoist cumannforbartha@nullgmail.ie.


Ábhar á chuartú don iris BISEACH 2021

Biseach 2016Tá Coiste Eagarthóireachta BISEACH tosaithe ag obair ar iris na bliana a chur le chéile. D’fháilteodh an coiste roimh ábhar ón bpobal, go speisialta sean grianghraif, nach raibh san iris cheana: foirne peile nó iománaíochta nó pictiúir de dhaltaí ó scoileanna i gCois Fharraige.

Is féidir pictiúir a fhágáil isteach in oifig Chomharchumann Sailearna i gclúdach litreach le BISEACH scríofa air. Déanfar cóip de na pictiúir taobh istigh de cúpla lá agus tabharfar ar ais an bun chóip slán sábháilte.

Lochlainn Ó Tuairisg, ón Lochán Beag, a bheas ag déanamh eagarthóireachta ar an iris i mbliana. Ar an gCoiste Eagarthóireachta le Lochlainn tá Donncha Ó hÉallaithe, Ruaidhrí Ó Tuairisg, Sarah Ní Chonghaile, Máirín Mhic Lochlainn agus Clíodhna Ní Mhurchú. Is féidir dul i dteagmháil le duine ar bith acu, sa gcás go bhfuil ábhar agat a mbeadh spéisiúil don phobal, a fhéadfaí a chur san iris i mbliana.


Páirc Spraoi an Chnoic

Páirc Spraoi an Chnoic

Páirc Spraoi an Chnoic

Tá litir seolta ag Cumann Forbartha Chois Fharraige chuig Comharchumann Sailearna faoin drochstaid ina bhfuil Páirc Spraoi an Chnoic. Cé go bhfuil an Pháirc Spraoi taobh le Páirc Chumann Micheál Breathnach, is faoi chúram an Chomharchumainn a tógadh an Pháirc Spraoi, le airgead ó Scéim Leader.

Tá an chuma ar an scéal nach bhfuil cothabháil á dhéanamh mar is ceart ar na fearais atá sa Páirc Spraoi. Tá trí cinn de na luascáin bainte anuas, tá poll sa dromchla agus níl an zip wire ag obair mar is ceart.

Iarrann an litir ar an gComharchumann “na socraithe caoi a dhéanamh le go mbeidh cothabháil leanúnach á dhéanamh ar an bpáirc spraoi” agus deireann an litir go bhfuil “páirc spraoi sábháilte agus ar ardchaighdeán de dhíth ar ghasúir óga an cheantair”.

Le píosa tá tuismitheoirí sa gceantar ag gearán faoin droch caoi atá fágtha ar an bPáirc Spraoi.

I bhfreagra ó Chathaoirleach an Chomharchumainn. Pádraic Mac Diarmada, ghlac sé go bhfuil ligeachtaí go stairiúil sa gcóras a bhí

ann le freagracht, bainistíocht agus cothabháil a dhéanamh ar an bpáirc spraoi. Dúirt sé go bhfuil próiseas idir lámha ag an gComharchumann ‘chun é seo a chur ina cheart le go mbeidh áis den scoth ag gasúir an cheantair’.


Fíbín ag Cuartú Ealaíontóir

Tá an comhlacht drámaíochta FÍBÍN ag lorg ealaíontóir gairmiúil faoi láthair le bheith mar Ealaíontóir Cónaitheach leis an gcomhlacht ar feadh bliana.

Tabharfaidh an scéim seo deis do ealaíontóirí a gcuid scileanna agus a gcuid oibre ealaíonta fhorbairt le linn na bliana le Fíbín.

Íocfar táille €10,000 i gcaitheamh na bliana agus beidh tacaíocht ar fáil chomh maith le seóanna a dhearadh is a eagrú.

Le hiarratas a dhéanamh níl le déanamh ach CV a sheoladh faoin Aoine seo, 25 Meitheamh, le sampla de do chuid oibre chuig eolas@nullfibin.ie.


Liosta Feighlí Linbh

Má bhíonn tú ag tabhairt aire do pháistí, ba mhaith le Oifig Pleanála Teanga Chois Fharraige cloisteáil uait. Tá liosta teagmhála á chur le chéile faoi láthair ag an Oifig Pleanála Teanga, a bheidh úsáideach do theaghlaigh i gCois Fharraige, a bhíonn ag cuartú feidhlí linbh.

Le dul ar an liosta níl le déanamh ach teagmháil a dhéanamh leis an Oifig Pleanála Teanga ag optchoisfharraige@nullgmail.com.

 


23 Meitheamh 2021