Cartlann Nuachta: 23 Nollaig 2020

Beannachtaí na Nollag

Séipéal na bhForbacha Nollaig 2020

Séipéal na bhForbacha lasta suas, pictiúr a thóg Seán Breathnach, Príomhoide Scoil na bhForbacha, atá ar cheann de na grianghrafanna a roghnaíodh le haghaidh Féilire 2021, atá curtha amach ag Comhar Creidmheas Cholmcille, agus atá le piocadh suas sna hoifigí ar an gCnoc agus ar an gCeathrú Rua.

[Buíochas le Seán Breathnach, as cead a thabhairt an pictiúr a úsáid.]

Ba mhaith le Cumann Forbartha Chois Fharraige beannachtaí na Nollag a ghuí ar gach duine sa bpobal agus ar mhuintir Chois Fharraige nár éirigh leo, ar cúis amháin nó ar chúis eile, a bheith sa mbaile lena muintir don Nollaig.

Tá súil ag an gCumann Forbartha go mbeidh Nollaig mhaith ag gach duine, slán sábháilte ón aicíd uafásach atá ag goilliúnt go mór ar go leor leor daoine agus nach fada anois go mbeidh Covid faoi smacht, le go mbeidh deis ag an bpobal meascadh le chéile arís.


Crannchur na mBreathnaigh

Crannchur CMB 2020Ar an Domhnach seo caite reáchtáladh an tarraingt áitiúil i gCrannchur Mór na Nollag a bhí ar bun ag Cumann Micheál Breathnach. Bhí an tarraingt le feiceáil beo ar leathanach Facebook an chumainn. Cóilín Ó Neachtain (RnaG) a bhí i mbun cúrsaí. Tarraingíodh 47 ticéad ar fad le haghaidh duaiseanna a bhí urraithe ar an gcuid is mó ag gnóanna áitiúla.

Eoin Mac Donnacha ón gCloch Mhór, Baile na hAbhann an t-ainm a bhí ar an gcéad thicéad a tarraingíodh as an druma perspex, ina raibh na ticéad ar fad curtha agus is do Eoin as bhí an príomh duais ag dul, teilifís daite a bhí urraithe ag an gCumann.

Tá liosta iomlán na mbuaiteoirí le fáil ar an nasc seo: Crannchur Mór na Nollag CMB.

Díoladh luach €23,500 de thicéad agus is isteach i gciste an chumainn a théann an suim airgid sin ar fad.

Glacadh buíochas leis na daoine a dhíol na dticéad thart ar na bailte i gCois Fharraige agus leis na gnóanna is na daoine a bhronn duaiseanna ar an gcumann.

Beidh an tarraingt náisiúnta ar bun 10 Márta, 2021, agus sa tarraingt sin tá 15 duais ar fad, carr nua Renault Clio mar chéad duais, chomh maith le duaiseanna móra airgid


Rith 5km Asat Féin do Chroílíne!

Rith Chroílíne Chois Fharraige 2015

Le roinnt blianta anuas, ar an 27 Nollaig, eagraítear an Rith/Siúl Spraoi 5km sa Spidéal ar mhaithe le Croílíne Chois Fharraige. Ach de bharr srianta sláinte Covid-19 ní féidir le daoine bailiú le chéile, mar ba ghnách. Ach fós féin tá airgead ag teastáil ó Chroílíne Chois Fharraige, an eagraíocht a chothaíonn na dífhibrileoirí i gCois Fharraige.

In áit an 5km a rith le chéile ar an lá céanna, tá Croílíne Chois Fharraige ag iarraidh ar dhaoine/teaghlaigh an 5km a dhéanamh iad féin ina gcuid ama féin idir seo agus deireadh na bliana agus, ar an mbealach sin, airgead a chur ar fáil don eagraíocht i gCois Fharrraige.

Úsáidfear an t-airgead a bhaileofar le cothú a dhéanamh ar an 13 difhibrileoirí atá curtha ar fáil ag an eagraíocht ar Bhóthar Chois Fharraige idir na Forbacha agus Ros a’ Mhíl. Cosnaíonn sé thart ar €2,000 go bliantúil na difhibrileoirí a chothú agus dá réir tá tacaíocht an phobail ag teastáil go géar le gur féidir an tseirbhís thábhachtach seo a chur ar fáil don phobal, seirbhís atá in ann beatha duine a shábháil.

De ghnáth is €10 a ghearrtar ar dhuine fásta, €5 ar dhaltaí scoile agus €20 ar theaghlach le páirt a thógáil. Is féidir an síntiús a chur ar fáil don eagraíocht tré dul ag an suíomh www.croiline.com.

Bunaíodh Croílíne Chois Fharaige i 2013 ar mhaithe le fáil a bheith ag an bpobal ar na hacmhainní atá riachtanach nuair a tharlaíonn stad tobann cairdiach.


Bonn Óir ag na Breathnaigh

Bonn Óir CMB 2020

Ar an Aoine seo caite i bPáirc an Chnócaigh bronnadh bonn óir Sheosaimh Mhic Dhonnacha ar Chumann Micheál Breathnach de bharr dílseacht, dúthracht agus diongbháilteacht an chumainn i leith na Gaeilge.

Ó chlé: Lorcán Mac Gabhann, Glór na nGael; Cian Griallais, Dara Mac Gearailt agus Cárthach Breathnach ó Chumann Micheál Breathnach) agus Jamie Ó Tuama, Oifigeach Gaeilge, Cumann Lúithchleas Gael.

Ag searmanas i bPáirc an Chrócaigh ar an Aoine seo caite bronnadh Bonn Óir ar Chumann Micheál Breathnach sa gcomórtas a reáchtálann Glór na nGael i gcomhar le Cumann Lúithchleas Gael, i gcuimhne ar an sár-iománaí Joe Mc Donagh. Fundóireacht Sheosamh Mhic Dhonnacha a thugtar ar an gcomórtas. Bhí triúr ó Chumann Micheál Breathnach i láthair leis an bonn óir a ghlacadh: Cárthach Breathnach, Cian Griallais agus Dara Mac Gearailt.

Bronnadh an bonn óir ar trí chlub i mbliana: Cumann Micheál Breathnach, Cois Fharraige; Club Naomh Anna, Leitir Móir agus Naomh Éanna, Gleann Ghormlaithe, Co Aontrama.

Is in ómós do Sheosamh ‘Joe’ Mac Donncha (1953-2016) a ainmníodh an Fhondúireacht nua seo. Fear le háireamh a bhí i Joe, duine a bhain go leor amach dó féin agus do phobal na tíre seo i gcoitinne lena linn. D’éirigh leis an post is airde a bhaint amach sa gCumann Lúthchleas Gael mar Uachtarán. Mar iománaí bhí sé ar fhoireann bhuacach na Gaillimhe 1980 agus beidh cuimhne go deo air ag casadh ‘The West Awake’ tar éis do Joe Connolly óráid bhreá a thabhairt uaidh tar éis dó Corn Mhic Chárthaigh a ghlacadh ar son foireann iomána na Gaillimhe i bPáirc an Chrócaigh 1980.

Is ar mhaithe le aitheantas a thabhairt do chlubanna Chumann Lúithchleas Gael, a úsáideann an Ghaeilge, a bhronntar na boinn. Ag an ócáid ar an Aoine, bronnadh bonn cré-umha ar Chumann Liathróid Láimhe Micheál Breathnach chomh maith.


Cluiche Cheannais faoi 20 Buaite ag Foireann ‘Ducky’

Dónal-Ó-Cualáin - Spidéal Crúiscín Lán

Dónal Ó Fátharta, An Spidéal, Bainisteoir ar Fhoireann Peile na Gaillimhe faoi 20, a chloígh Baile Átha Cliath sa gCluiche Ceannais a imríodh i bPáirc an Chrócaigh ar an 20 Nollaig.

[Buíochas le Seán Ó Mainnín, as cead a thabhairt an pictiúr a úsáid.]

Ba mhaith mar a chruthaigh foireann peile faoi 20 na Gaillimhe ar an Satharn seo caite, ag imirt in aghaidh Bleá Cliath, i gcluiche ceannais na hÉireann. Cé nach raibh ach aon chúilín amháin le spáráil ag buachaillí na Gaillimhe ag deireadh an chluiche, thaispeáin siad gur féidir na ‘Dubs’ a chloí.

Dónal Ó Fátharta ón Spidéal a bhí i bhfeidhil na fóirne. Bhí Dónal, nó Ducky mar a thugtar air goi háitiúil, i bhfeidhil mionúir na Gaillimhe anuraidh a bualadh sa gcluiche ceannais. Tá Dónal ar fhoireann teagaisc Choláiste Cholmcille, Indreabhán.


23 Nollaig 2020